(Please select preffered language)
Main Content

TSA Pre✓®

 
China Airlines telah diluluskan oleh Pentadbiran Keselamatan Pengangkutan (Transportation Security Administration, TSA) A.S. untuk menjadi syarikat penerbangan yang mengambil bahagian dalam program TSA Pre✓® , berkuat kuasa 22 Februari 2019. Pengembara yang diluluskan oleh program TSA Pre✓® , Kemasukan Global Kastam dan Perlindungan Sempadan (Customs and Border Protection, CBP) A.S., NEXUS atau SENTRI boleh menggunakan perkhidmatan TSA Pre✓® . Untuk penerbangan China Airlines yang berlepas dari Amerika Syarikat, pengembara yang layak boleh menggunakan lorong yang ditetapkan untuk saringan keselamatan dan tidak perlu membuka kasut, tali pinggang, jaket, mengalih keluar komputer riba atau cecair semasa saringan. Pengembara akan dapat menikmati proses saringan keselamatan yang dipercepatkan dan mengurangkan masa yang diluangkan untuk menunggu dalam barisan.
 
 

A. Apakah TSA Pre✓®?

TSA Pre✓® ialah perkhidmatan saringan keselamatan yang dipercepatkan yang diuruskan dan dikendalikan oleh TSA. Apabila berlepas dari Amerika Syarikat, pengembara yang layak akan dapat menikmati proses saringan keselamatan yang dipercepatkan dan tidak perlu membuka kasut, tali pinggang, jaket ringan, mengalih keluar komputer riba atau cecair. Anda boleh mengurangkan masa yang diluangkan menunggu dalam barisan untuk pemeriksaan keselamatan.
 
 

B. Bagaimanakah saya mengambil bahagian dalam program TSA Pre✓®?

TSA Pre✓® dikendalikan oleh Pentadbiran Keselamatan Pengangkutan (TSA) Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (Department of Homeland Security, DHS) A.S. Warganegara, rakyat dan penduduk tetap sah Amerika Syarikat boleh terus memohon TSA Pre✓® dan mendapatkan Nombor Pengembara Dikenali (Known Traveler Number, KTN) mereka. Pengembara dari luar negara mesti menerima kelulusan daripada Program Pengembara Dipercayai dahulu, yang melibatkan program Kemasukan Global CBP, NEXUS dan SENTRI. Individu yang layak akan menerima ID PASS 9 digit yang boleh digunakan untuk tujuan yang sama seperti KTN.
 
Untuk mendapatkan maklumat permohonan, sila rujuk laman web Program Pengembara Dipercayai Jabatan Keselamatan Dalam Negeri.
 
 

C. Bagaimanakah saya memasukkan Nombor Pengembara Dikenali (KTN) saya?

Apabila identiti mereka disahkan, pengembara boleh memberikan KTN/ID PASS mereka kepada agensi pelancongan yang akan menempah penerbangan untuk mereka atau salah seorang kakitangan kami apabila menempah penerbangan. Pengembara juga boleh memaklumkan KTN/ID PASS mereka kepada kakitangan kami apabila mendaftar masuk di lapangan terbang untuk menikmati perkhidmatan saringan keselamatan yang dipercepatkan. Kami juga menyediakan pilihan bagi pengembara untuk memasukkan KTN mereka apabila membeli tiket mereka daripada laman web kami.
 
 

D. Bagaimanakah saya mengetahui sama ada saya boleh menggunakan TSA Pre✓® atau tidak?

Jika anda telah diluluskan dan boleh menggunakan TSA Pre✓® , tanda TSA Pre✓® akan dicetak pada pas masuk di sebelah nama anda. Hal ini bermakna anda telah diluluskan untuk menggunakan perkhidmatan TSA Pre✓® .
 
  • Pas masuk contoh:
 
Pas masuk contoh
 

E. Saya membuat perjalanan dengan rakan atau ahli keluarga, bolehkah mereka menggunakan TSA Pre✓® juga?

  • Semua orang dalam rombongan perjalanan anda yang berumur 13 tahun ke atas mesti memohon dan menerima kelulusan daripada program TSA Pre✓® sebelum membuat perjalanan.
  • Jika anda pengembara dengan kelulusan TSA Pre✓® , pengembara yang berumur 12 tahun atau ke bawah boleh menggunakan perkhidmatan TSA Pre✓® bersama anda.