(Please select preffered language)
Main Content

Bagasi Berlebihan

Caj Bagasi Berlebihan

Caj Bagasi Berlebihan

Caj Bagasi Berlebihan (USD)
Caj Bagasi Berlebihan (CAD) : Berkenaan dengan penerbangan yang berlepas dari Kanada

Perjalanan di Luar Benua Amerika dan A.S. serta Wilayah Kanada (Termasuk Guam)

Mana-mana bagasi yang melebihi peruntukan bagasi berdaftar akan dicaj mengikut kg. Sila lihat zon 1 hingga 4 bagi ketibaan/destinasi untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Perjalanan ke/dari Benua Amerika dan A.S. serta Wilayah Kanada (kecuali Guam) / di antara Kanada dan Guam

Rantau tersebut dibahagikan kepada zon 5 hingga 7, iaitu caj bagasi berlebihan dikira mengikut item. (Surcaj dikenakan untuk bagasi terlampau besar dan terlebih berat.) Caj bagasi berlebihan termasuklah caj bilangan berlebihan item bagasi dan saiz (berat) berlebihan bagasi.

Caj untuk bilangan berlebihan item bagasi digunakan apabila tiga atau lebih item bagasi didaftarkan. Caj untuk bilangan berlebihan item bagasi dikenakan bagi setiap item tambahan.

Yuran bagasi yang berikut adalah berdasarkan penerbangan yang dikendalikan oleh China Airlines. Untuk penumpang yang melakukan perjalanan dengan penerbangan yang dikendalikan pekongsi perkongsian kod kami, sila rujuk peraturan tambang pengangkut yang beroperasi.
Caj untuk Bagasi Terlampau Besar/Terlebih Berat : CAD digunakan untuk penerbangan yang berlepas dari Kanada

Caj untuk Bagasi Terlampau Besar/Terlebih Berat : CAD digunakan untuk penerbangan yang berlepas dari Kanada

Sebarang bagasi berdaftar, termasuklah tetapi tidak terhad kepada peruntukan percuma bagi bagasi/haiwan peliharaan/alat/peralatan sukan, akan dianggap sebagai bagasi terlampau besar/terlebih berat jika jumlah dimensi dan/atau berat bagasi melebihi had yang ditetapkan dalam peruntukan bagasi percuma. Caj tambahan berikut akan dikenakan untuk bagasi terlampau besar/terlebih berat.
 
 
Caj tambahan di bawah sistem item
(Jumlah kutipan sebenar dikira berdasarkan kadar tukaran mata wang tempatan pada tarikh berlepas.)

 • Terlebih Berat :
  Di bawah sistem item, selain caj bagasi berlebihan, jika berat mana-mana satu item bagasi yang didaftar masuk melebihi 23 kg untuk kelas ekonomi/atau melebihi 28 kg untuk kelas ekonomi premium tetapi kurang daripada 32 kg, maka caj tambahan USD80/CAD104 atau dalam mata wang setempat yang setara akan dikenakan.

 • Bagasi Terlampau Besar:
  Jumlah dimensi melebihi 158 cm tetapi tidak melebihi 203 cm : Untuk mengumpulkan jumlah tetap USD150/CAD195.
  Jumlah dimensi melebihi 203 cm : Untuk mengumpulkan jumlah tetap USD300/CAD390.
Caj untuk Bagasi Terlampau Besar/Terlebih Berat : CAD digunakan untuk penerbangan yang berlepas dari Kanada
Caj tambahan di bawah sistem berat
(Jumlah kutipan sebenar dikira berdasarkan kadar tukaran mata wang tempatan pada tarikh berlepas.)

Di bawah sistem berat, selain caj bagasi berlebihan, jika jumlah dimensi (jumlah panjang/lebar/tinggi) bagasi yang didaftar masuk melebihi 203 cm, maka caj tambahan USD 150 atau dalam mata wang setempat yang setara akan dikenakan.
 
Contoh:
Jika anda menaiki pesawat kelas Ekonomi dari Taipei ke Tokyo dengan peruntukan bagasi percuma sebanyak 30 kg, untuk mendaftar masuk 2 item bagasi (jumlah 45 kg) dan satu bingkai gambar (jumlah dimensi 210 cm), anda akan dikenakan caj untuk 15 kg bagasi berlebihan dan caj tambahan USD 150.

Notis Bagasi Berlebihan Prabayar

Dengan tarikh kuat kuasa pada/selepas 15DIS2021, bagasi berlebihan prabayar boleh menikmati potongan diskaun 10%.

Bagasi Berlebihan Prabayar (USD)
Bagasi Berlebihan Prabayar (CAD) : Berkenaan dengan penerbangan yang berlepas dari Kanada
 1. Tiket yang anda pegang mestilah sama ada dikeluarkan oleh China Airlines (297) atau Mandarin Airlines (803) (tidak terpakai untuk tiket bayi). Perkhidmatan ini hanya tersedia untuk tiket yang ditempah bagi penerbangan antarabangsa yang dikendalikan oleh CI/AE atau penerbangan antarabangsa perkongsian kod CI/AE. Perkhidmatan ini tidak terpakai untuk seluruh perjalanan jika penerbangan sambungan anda dikendalikan oleh syarikat penerbangan lain. Penumpang yang memegang dua tiket berasingan semasa melakukan perjalanan tidak layak untuk perkhidmatan ini.
 2. Penumpang mesti membeli peruntukan bagasi berlebihan prabayar sekurang-kurangnya 24 jam sebelum waktu penerbangan berlepas mereka yang dijadualkan melalui laman web rasmi kami. Jika tidak, penumpang perlu membayar bagasi berlebihan di kaunter daftar masuk di lapangan terbang.
 3. Peruntukan bagasi berlebihan prabayar hanya boleh digunakan oleh penumpang. Perkongsian atau pemindahan peruntukan bagasi tidak dibenarkan. Setelah peruntukan digunakan, jika berat sebenar bagasi semasa daftar masuk kurang daripada peruntukan bagasi prabayar, bahagian yang tidak digunakan tidak boleh dibayar balik dan tidak boleh dipindah milik.
 4. Bagasi berlebihan prabayar sah untuk satu sektor ke tempat perhentian bermalam atau destinasi akhir. Harap maklum bahawa setiap penumpang terhad kepada satu pembelian dalam talian bagi setiap sektor.
 5. Had Pembelian Bagasi Berlebihan: Di bawah sistem berat, had berat maksimum bagi bagasi berlebihan prabayar bagi setiap penumpang ialah 100 kg dengan unit minimum 5 kg pada setiap kali. Di bawah sistem item, had item maksimum bagi bagasi berlebihan prabayar bagi setiap penumpang ialah 5 item bagasi tambahan dan peruntukan berat bagasi akan berdasarkan had kelas kabin pada tiket. Berat setiap item bagasi berdaftar tidak boleh melebihi 32 kilogram. Item bagasi yang melebihi 32 kilogram mesti dibungkus semula di dalam beg berasingan.
 6. Peraturan dan caj berbeza dikenakan untuk bagasi khas seperti beg yang terlampau besar, bagasi terlebih berat, peralatan sukan, haiwan peliharaan dan bagasi kabin, yang tidak layak menerima peruntukan bagasi berlebihan prabayar.
 7. Perkhidmatan dalam talian bagi peruntukan bagasi berlebihan prabayar tidak tersedia untuk situasi berikut :
  • Jika penerbangan sambungan anda dikendalikan oleh syarikat penerbangan lain.
  • Melakukan perjalanan dari Taipei ke satu bandar di Amerika Utara tetapi kembali ke Taipei dari bandar yang berbeza (atau yang lain) di Amerika Utara, dan sebaliknya (seperti Los Angeles-Taipei-San Francisco atau Taipei-Los Angeles//San Francisco-Taipei).
  • Jika rekod tempahan atau tiket mengandungi perjalanan antara Amerika Syarikat, Kanada dan bandar selain Taipei dengan persinggahan di Taipei lebih daripada 24 jam.
  • Berlepas dari atau tiba di lapangan terbang yang disenaraikan di bawah
   Tanah Besar China: Fuzhou, Nanchang, Ningbo, Wuxi, Xuzhou
 8. Jika anda perlu berubah kepada penerbangan lain, sila hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan atau pejabat cawangan kami semasa waktu pejabat untuk membuat perubahan sebelum penerbangan asal anda berlepas.
 9. Setelah tiket anda digunakan, yuran bagasi berlebihan prabayar anda tidak boleh dibayar balik. Jika anda masih belum menggunakan tiket anda dan ingin mendapatkan bayaran balik untuk bagasi berlebihan anda, sila lawati laman web rasmi atau pejabat cawangan CI untuk mendapatkan bayaran balik tiket anda dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pembelian. 30% daripada jumlah pembelian akan dikenakan caj sebagai yuran pentadbiran.
 10. Semua peraturan pengangkutan lain bagi syarikat penerbangan ini akan terpakai untuk Perkhidmatan Bagasi Berlebihan Prabayar.
 11. China Airlines berhak untuk mentafsirkan, meminda atau membatalkan perkara yang disebut sebelum ini pada bila-bila masa

Utama > Fly > Prepare for the fly > Baggage >