(Please select preffered language)
Main Content

Bagasi Berlebihan

Caj Bagasi Berlebihan(Jumlah kutipan sebenar akan dikira berdasarkan kadar pertukaran mata wang tempatan pada tarikh perjalanan.)

Caj Bagasi Berlebihan(Jumlah kutipan sebenar akan dikira berdasarkan kadar pertukaran mata wang tempatan pada tarikh perjalanan.)

Caj Bagasi Berlebihan (USD) (Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/sebelum 01OGO2022 menurut Sistem Berat)
Caj Bagasi Berlebihan(CAD) Terpakai secara eksklusif untuk penerbangan yang berlepas dari Kanada (Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/sebelum 01OGO2022 menurut Sistem Berat)
Caj Bagasi Berlebihan (USD) (Terpakai untuk tiket menurut sistem item)
Caj Bagasi Berlebihan (CAD) terpakai secara eksklusif untuk penerbangan yang berlepas dari Kanada (Terpakai untuk tiket menurut sistem item)
Untuk jadual perjalanan penumpang termasuk lokasi perhentian bermalam dalam perjalanan, caj bagasi berlebihan untuk sektor perjalanan terus selepas lokasi perhentian bermalam CI/AE harus dikira menurut kadar bagasi berlebihan yang disiarkan untuk sektor perjalanan dan tarikh perjalanan.
Bagasi Terlampau Besar/Terlebih Berat

Caj untuk Bagasi Terlampau Besar/Terlebih Berat: Semua Caj dalam CAD terpakai secara eksklusif untuk penerbangan yang berlepas dari Kanada

Sebarang bagasi berdaftar, termasuklah tetapi tidak terhad kepada peruntukan percuma bagi bagasi/haiwan peliharaan/alat/peralatan sukan, akan dianggap sebagai bagasi terlampau besar/terlebih berat jika jumlah dimensi dan/atau berat bagasi melebihi had yang ditetapkan dalam peruntukan bagasi percuma. Caj tambahan berikut akan dikenakan untuk bagasi terlampau besar/terlebih berat.


Caj tambahan

(Jumlah kutipan sebenar dikira berdasarkan kadar tukaran mata wang tempatan pada tarikh berlepas.)

Terlebih Berat:
Selain caj bagasi berlebihan, jika berat mana-mana satu item bagasi yang didaftar masuk melebihi peruntukan bagasi didaftar masuk, maka caj bagasi berlebihan akan dikenakan berdasarkan berat setiap bagasi.
 • Melebihi 23 kg (50 paun) dalam kelas ekonomi/atau melebihi 28 kg (61 paun) dalam kelas ekonomi premium tetapi di bawah 32 kg (70 paun): 0.5 item daripada kadar caj bagasi berlebihan akan dikenakan. (Tidak terpakai untuk penumpang yang memegang tiket menurut sistem berat yang dikeluarkan pada asalnya pada/sebelum 01OGO2022)
 • Melebihi 32 kg (70 paun) tetapi di bawah 45 kg (100 paun): 3 item daripada kadar caj bagasi berlebihan akan dikenakan. Kelulusan terlebih dahulu daripada China Airlines diperlukan sebelum berlepas bagi sektor yang akan membawa bagasi terlebih berat.
 • Melebihi 45 kg (100 paun): Tidak boleh diterima sebagai bagasi berdaftar dan perlu dihantar sebagai kargo sahaja.

Bagasi Terlampau Besar:
 • Jumlah dimensi melebihi 158 cm (62 inci) tetapi tidak melebihi 203 cm (80 inci), 1 item daripada kadar caj bagasi berlebihan akan dikenakan
 • Jumlah dimensi melebihi 203 cm (80 inci): 2 item daripada kadar caj bagasi berlebihan akan dikenakan
 • Jumlah dimensi melebihi 292 cm (115 inci): Boleh diterima sebagai bagasi berdaftar jika terdapat ruang di kabin kargo penerbangan.
Caj untuk Bagasi Terlampau Besar/Terlebih Berat: Semua Caj dalam CAD terpakai secara eksklusif untuk penerbangan yang berlepas dari Kanada
Bagasi Berlebihan Prabayar

Notis Bagasi Berlebihan Prabayar

 • Berkuat kuasa mulai 20JUN2022, bagasi berlebihan prabayar menurut sistem item boleh menikmati potongan diskaun 10%. (Diskaun ini tidak boleh digunakan bagi bagasi berlebihan prabayar menurut sistem berat.)
 • Bagi penumpang dengan tiket menurut sistem berat yang dikeluarkan pada/sebelum 01OGO2022, perkhidmatan caj bagasi prabayar yang disediakan melalui laman web CI telah dihentikan pada/selepas 02OGO22. Penumpang tersebut masih boleh membuat prabayaran caj bagasi berlebihan melalui semua pejabat cawangan/kaunter tiket CI atau membayar caj bagasi berlebihan di kaunter lapangan terbang pada hari penerbangan tanpa sebarang diskaun.
 • Untuk tiket yang asalnya dikeluarkan di Kanada, caj berlebihan prabayar yang dibayar melalui laman web rasmi CI bagi seluruh perjalanan akan ditukar daripada dolar Kanada kepada mata wang bayaran tersebut dibuat jika pembayaran dilakukan dalam mata wang selain daripada CAD.

Bagasi Terlebih Berat Prabayar (USD) (Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/sebelum 01OGO2022 menurut Sistem Berat)
Bagasi Terlebih Berat Prabayar (CAD) terpakai secara eksklusif untuk penerbangan yang berlepas dari Kanada (Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/sebelum 01OGO2022 menurut Sistem Berat)
Bagasi Terlebih Berat Prabayar (USD) (Terpakai untuk tiket menurut sistem item)
Bagasi Berlebihan Prabayar (CAD) terpakai secara eksklusif untuk penerbangan yang berlepas dari Kanada (Terpakai untuk tiket menurut sistem item)
 1. Tiket yang anda pegang mestilah sama ada dikeluarkan oleh China Airlines (297) atau Mandarin Airlines (803) (tidak terpakai untuk tiket bayi). Perkhidmatan ini hanya tersedia untuk tiket yang ditempah bagi penerbangan antarabangsa yang dikendalikan oleh CI/AE atau penerbangan antarabangsa perkongsian kod CI/AE. Perkhidmatan ini tidak terpakai untuk seluruh perjalanan jika penerbangan sambungan anda dikendalikan oleh syarikat penerbangan lain. Penumpang yang memegang dua tiket berasingan semasa melakukan perjalanan tidak layak untuk perkhidmatan ini.
 2. Penumpang mesti membeli peruntukan bagasi berlebihan prabayar sekurang-kurangnya 24 jam sebelum waktu penerbangan berlepas mereka yang dijadualkan melalui laman web rasmi kami. Jika tidak, penumpang perlu membayar bagasi berlebihan di kaunter daftar masuk di lapangan terbang.
 3. Peruntukan bagasi berlebihan prabayar hanya boleh digunakan oleh penumpang. Perkongsian atau pemindahan peruntukan bagasi tidak dibenarkan. Setelah peruntukan digunakan, jika berat sebenar bagasi semasa daftar masuk kurang daripada peruntukan bagasi prabayar, bahagian yang tidak digunakan tidak boleh dibayar balik dan tidak boleh dipindah milik.
 4. Bagasi berlebihan prabayar sah untuk satu sektor ke tempat perhentian bermalam atau destinasi akhir. Harap maklum bahawa setiap penumpang terhad kepada satu pembelian dalam talian bagi setiap sektor.
 5. Had Pembelian Bagasi Berlebihan: Di bawah sistem berat, had berat maksimum bagi bagasi berlebihan prabayar bagi setiap penumpang ialah 100 kg dengan unit minimum 5 kg pada setiap kali. Di bawah sistem item, had item maksimum bagi bagasi berlebihan prabayar bagi setiap penumpang ialah 5 item bagasi tambahan dan peruntukan berat bagasi akan berdasarkan had kelas kabin pada tiket. Berat setiap item bagasi berdaftar tidak boleh melebihi 32 kilogram. Item bagasi yang melebihi 32 kilogram mesti dibungkus semula di dalam beg berasingan.
 6. Peraturan dan caj berbeza dikenakan untuk bagasi khas seperti beg yang terlampau besar, bagasi terlebih berat, peralatan sukan, haiwan peliharaan dan bagasi kabin, yang tidak layak menerima peruntukan bagasi berlebihan prabayar.
 7. Perkhidmatan dalam talian bagi peruntukan bagasi berlebihan prabayar tidak tersedia untuk situasi berikut :
  • Jika penerbangan sambungan anda dikendalikan oleh syarikat penerbangan lain.
  • Berlepas dari atau tiba di lapangan terbang yang disenaraikan di bawah
   Tanah Besar China: Fuzhou,Ningbo, Wuxi
 8. Jika anda perlu berubah kepada penerbangan lain, sila hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan atau pejabat cawangan kami semasa waktu pejabat untuk membuat perubahan sebelum penerbangan asal anda berlepas.
 9. Setelah tiket anda digunakan, yuran bagasi berlebihan prabayar anda tidak boleh dibayar balik. Jika anda masih belum menggunakan tiket anda dan ingin mendapatkan bayaran balik untuk bagasi berlebihan anda, sila lawati laman web rasmi atau pejabat cawangan CI untuk mendapatkan bayaran balik tiket anda dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pembelian. 30% daripada jumlah pembelian akan dikenakan caj sebagai yuran pentadbiran.
 10. Semua peraturan pengangkutan lain bagi syarikat penerbangan ini akan terpakai untuk Perkhidmatan Bagasi Berlebihan Prabayar.
 11. China Airlines berhak untuk mentafsirkan, meminda atau membatalkan perkara yang disebut sebelum ini pada bila-bila masa

Utama > Fly > Prepare for the fly > Baggage >