(Please select preffered language)
Main Content

Bagasi Berlebihan

Caj Bagasi Berlebihan

Caj Bagasi Berlebihan

Caj Bagasi Berlebihan (Mata wang - USD)
Mata wang - USDSistem Berat (setiap kg)Sistem Item (setiap item)
Sistem Berat (setiap kg)AntaraZon 1Zon 2Zon 3Zon 4Zon 5Zon 6Zon 7Zon 8Zon 9
Zon 1-8883060115130170
Zon 281515154560115130185
Zon 381515154560115130180
Zon 48(A)1515154560140155180
Zon 53045454560(B)60150170200
Zon 66060606060-160180220
Sistem Item (setiap item)Zon 7115115115140(C)150160---
Zon 8130130130155(D)170180---
Zon 9170185180180200220---
 
Takrif Zon:
Zon 1: Taiwan
Zon 2: Jepun / Korea Selatan / Palau / Guam
Zon 3: Hong Kong / China / Filipina
Zon 4: Thailand / Malaysia / Singapura / Indonesia / Vietnam / Kemboja / Myanmar
Zon 5: Australia / New Zealand / India
Zon 6: Eropah / Timur Tengah / Afrika
Zon 7: Pantai Barat Amerika Utara (LAX / ONT / SFO / YVR) / Hawaii
Zon 8: Pantai Timur Amerika Utara (JFK)
Zon 9: Amerika Tengah & Selatan
 
Pengecualian:
A. Antara Myanmar (RGN) dengan Taiwan (TPE) caj USD 15/per KG akan dikenakan
B. Antara Australia (SYD/BNE/MEL) dengan New Zealand (AKL) caj USD 8/per KG akan dikenakan
C. Antara Myanmar (RGN) dengan Pantai Barat Amerika Utara (LAX/ONT/SFO/YVR) & Hawaii caj USD 150/per item akan dikenakan
D. Antara Myanmar (RGN) dengan Pantai Timur Amerika Utara (JFK) caj USD 170/per item akan dikenakan

Perjalanan Di Luar Benua Amerika dan A.S. serta Wilayah Kanada

Mana-mana bagasi yang melebihi peruntukan bagasi berdaftar akan dicaj mengikut kg. Sila lihat zon 1 hingga 6 bagi ketibaan/destinasi untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Caj Bagasi Berlebihan Myanmar (RGN)

Perjalanan ke/dari Benua Amerika dan A.S. serta Wilayah Kanada (tidak termasuk Guam)

Rantau tersebut dibahagikan kepada zon 7 hingga 9, iaitu caj bagasi berlebihan dikira mengikut item. (Surcaj dikenakan untuk bagasi terlampau besar dan terlebih berat.) Caj bagasi berlebihan termasuklah caj bilangan berlebihan item bagasi dan saiz (berat) berlebihan bagasi.

Caj untuk bilangan berlebihan item bagasi digunakan apabila tiga atau lebih item bagasi didaftarkan. Caj untuk bilangan berlebihan item bagasi dikenakan bagi setiap item tambahan.

Yuran bagasi yang berikut adalah berdasarkan penerbangan yang dikendalikan oleh China Airlines. Untuk penumpang yang melakukan perjalanan dengan penerbangan yang dikendalikan pekongsi perkongsian kod kami, sila rujuk peraturan tambang pengangkut yang beroperasi.
Caj untuk Bagasi Terlampau Besar/Terlebih Berat

Caj untuk Bagasi Terlampau Besar/Terlebih Berat

Sebarang bagasi berdaftar, termasuklah dua item pertama (peruntukan percuma) akan dianggap sebagai bagasi terlampau besar/terlebih berat jika jumlah dimensi dan/atau berat bagasi melebihi had yang ditetapkan dalam peruntukan bagasi percuma. Kadar Unit berbilang ganda akan dikenakan kepada bagasi tersebut sebagai caj untuk item bagasi berlebihan dan caj tambahan akan dikenakan kepada bagasi kelas ekonomi premium dan kelas ekonomi.
Kelas PerjalananJumlah Dimensi
(jumlah panjang/lebar/tinggi)/Berat
Caj Tambahan bagi setiap Item
Semua KelasBagasi Terlampau Besar:
Sebarang item yang jumlah dimensinya melebihi 62 inci (158 cm) tetapi tidak melebihi 80 inci (203 cm).
Satu kali ganda amaun Kadar Unit yang digunakan
Kelas Ekonomi Premium / EkonomiItem Berlebihan + Bagasi Terlebih Berat:
Kelas Ekonomi Premium
Mana-mana item yang melebihi 2 item berdaftar yang dibenarkan dan seberat antara 61 paun dengan 70 paun (antara 28 kg dengan 32 kg).
Kelas Ekonomi
Mana-mana item yang melebihi 2 item berdaftar yang dibenarkan dan seberat antara 50 paun dengan 70 paun (antara 23 kg dengan 32 kg).
Satu kali ganda Kadar Unit yang digunakan + satu kali ganda
Caj Tambahan
Kelas Ekonomi Premium / EkonomiItem Berlebihan + Bagasi Terlampau Besar:
Kelas Ekonomi Premium
Mana-mana item yang melebihi 2 item berdaftar yang dibenarkan dan seberat kurang daripada 28 kg dan jumlah dimensi melebihi 62 inci (158 cm) tetapi tidak melebihi 80 inci (203 cm).
Kelas Ekonomi
Mana-mana item yang melebihi 2 item berdaftar yang dibenarkan dan seberat kurang daripada 23 kg dan jumlah dimensi melebihi 62 inci (158 cm) tetapi tidak melebihi 80 inci (203 cm).
Dua kali ganda Kadar Unit yang digunakan

Kelas Ekonomi Premium / EkonomiItem Berlebihan + Bagasi Terlebih Berat + Bagasi Terlampau Besar:
Kelas Ekonomi Premium
Mana-mana item yang melebihi 2 item berdaftar yang dibenarkan dan seberat antara 28 kg dengan 32 kg dan jumlah dimensi melebihi 62 inci (158 cm) tetapi tidak melebihi 80 inci (203 cm).
Kelas Ekonomi
Mana-mana item yang melebihi 2 item berdaftar yang dibenarkan dan seberat antara 23 kg dengan 32 kg dan jumlah dimensi melebihi 62 inci (158 cm) tetapi tidak melebihi 80 inci (203 cm).
Dua kali ganda Kadar Unit yang digunakan + satu kali ganda
Caj Tambahan
Kelas PerniagaanItem Berlebihan + Bagasi Terlampau Besar: Mana-mana item yang melebihi 2 item berdaftar yang dibenarkan dan jumlah dimensi melebihi 62 inci (158 cm) tetapi tidak melebihi 80 inci (203 cm).Dua kali ganda Kadar Unit yang digunakan

Mana-mana bagasi yang jumlah dimensinya melebihi 80 inci (203 cm) dan/atau beratnya melebihi 70 paun (32 kg) tidak akan dibawa sebagai bagasi berdaftar melainkan urusan pengendalian telah dibuat dahulu dengan pengangkut. Mana-mana bagasi sebegitu akan dikecualikan daripada peruntukan bagasi percuma dan akan ditimbang serta dicaj tiga kali ganda Kadar Unit yang digunakan untuk bagasi di bawah 45 kg. Untuk setiap 10 kg tambahan, satu Kadar Unit tambahan akan dicaj.

Caj Tambahan

(Jumlah kutipan sebenar dikira berdasarkan kadar tukaran mata wang tempatan pada tarikh berlepas.) Selain yuran item berlebihan/bagasi terlampau besar, caj tambahan akan dikenakan bagi setiap item daripada penumpang kelas ekonomi premium yang membawa bagasi berdaftar (termasuklah dua item pertama) yang seberat 28 - 32 kg/item dan daripada penumpang kelas ekonomi yang membawa bagasi berdaftar (termasuklah dua item pertama) yang seberat 23 - 32 kg/item. Selain yuran item berlebihan/bagasi terlampau besar, caj tambahan akan dikenakan bagi setiap item daripada penumpang yang membawa sebarang bagasi yang jumlah dimensi bagasi melebihi 62 inci (158 cm) tetapi tidak melebihi 80 inci (203 cm) dan berat bagasi kurang daripada 32 kg. Selain itu, caj tambahan akan dikenakan bagi setiap item daripada penumpang kelas ekonomi premium yang membawa bagasi yang seberat 28 - 32 kg/item dan daripada penumpang kelas ekonomi yang membawa bagasi yang seberat 23 - 32 kg/item.
DariCaj Tambahan/Item
Taiwan
NTD 1,000
A.S.
USD 32
Negara Lain
USD 32 atau setara mata wang tempatan
Kanada
CAD 32 atau setara mata wang tempatan
Bagasi Berlebihan Prabayar

Bagasi Berlebihan Prabayar

Caj Bagasi Berlebihan (Mata wang - USD)
Mata wang - USDSistem Berat (setiap kg)Sistem Item (setiap item)
Sistem Berat (setiap kg)AntaraZon 1Zon 2Zon 3Zon 4Zon 5Zon 6Zon 7Zon 8
Zon 1-7.27.27.22754104117
Zon 27.21414144154104111
Zon 37.21414144154104111
Zon 47.2(A)1414144154126140
Zon 52741414154(B)54135153
Zon 65454545454-144162
Sistem Item (setiap item)Zon 7104104104126(C) 135144--
Zon 8117117117140(D)153162--

Takrif Zon:
 
Zon 1: Taiwan
Zon 2: Jepun / Korea Selatan / Palau / Guam
Zon 3: Hong Kong / China / Filipina
Zon 4: Thailand / Malaysia / Singapura / Indonesia / Vietnam / Kemboja / Myanmar
Zon 5: Australia / New Zealand / India
Zon 6: Eropah / Timur Tengah / Afrika
Zon 7: Pantai Barat Amerika Utara (LAX / ONT / SFO / YVR) / Hawaii
Zon 8: Pantai Timur Amerika Utara (JFK)

Pengecualian:
A. Antara Myanmar (RGN) dengan Taiwan (TPE) caj USD 14/per KG akan dikenakan.
B. Antara Australia (SYD/BNE/MEL) dengan New Zealand (AKL) caj USD 7.2/per KG akan dikenakan.
C. Antara Myanmar (RGN) dengan Pantai Barat Amerika Utara (LAX/ONT/SFO/YVR) & Hawaii caj USD 135/per item akan dikenakan.
D. Antara Myanmar (RGN) dengan Pantai Timur Amerika Utara (JFK) caj USD 153/per item akan dikenakan.
Caj Bagasi Berlebihan Prabayar Myanmar (RGN)

Notis Bagasi Berlebihan Prabayar

 1. Tiket yang anda pegang seharusnya dikeluarkan oleh China Airlines (297) atau Mandarin Airlines (803) (tidak terpakai bagi tiket untuk bayi). Perkhidmatan ini hanya tersedia untuk tiket yang ditempah bagi penerbangan antarabangsa CI/AE atau penerbangan antarabangsa perkongsian kod CI/AE. Perkhidmatan ini tidak terpakai kepada seluruh perjalanan jika penerbangan bersambung anda dikendalikan oleh syarikat penerbangan lain. Penumpang yang memiliki dua tiket berasingan sepanjang perjalanan tidak layak menerima perkhidmatan ini.
 2. Penumpang perlu menempah peruntukan bagasi berlebihan prabayar mereka sekurang-kurangnya 24 jam sebelum waktu berlepas penerbangan mereka yang dijadualkan melalui laman web rasmi kami. Jika tidak, penumpang perlu membayar caj bagasi berlebihan di lapangan terbang atas asas caj standard bagasi berlebihan.
 3. Peruntukan bagasi berlebihan hanya boleh digunakan oleh penumpang itu sendiri. Perkongsian atau pemindahan peruntukan bagasi tidak dibenarkan. Apabila peruntukan digunakan, jika berat sebenar bagasi semasa daftar masuk adalah kurang daripada peruntukan bagasi prabayar yang dibayar, bahagian yang tidak digunakan tidak akan dibayar balik dan tidak boleh dipindah milik.
 4. Bagasi berlebihan prabayar adalah sah untuk sektor tunggal ke tempat persinggahan atau destinasi akhir. Sila ambil maklum bahawa setiap penumpang dibenarkan membeli prabayar sekali sahaja dalam talian bagi setiap perjalanan sehala.
 5. Had Pembelian Bagasi Berlebihan: Di rantau yang mengukur peruntukan mengikut berat, setiap penumpang boleh membeli bagasi berlebihan prabayar dalam unit 5 kg setiap kali sehingga maksimum 50 kg. Di rantau yang mengukur peruntukan mengikut bilangan item, setiap penumpang hanya boleh membeli 2 item tambahan bagasi dan peruntukan berat bagasi akan berdasarkan had kelas kabin tiket. Setiap item bagasi berdaftar tidak boleh melebihi 32 kilogram. Item bagasi yang melebihi 32 kilogram perlu dibungkus semula di dalam beg berasingan.
 6. Peraturan dan caj berbeza dikenakan untuk bagasi khas seperti beg yang terlampau besar dan terlebih berat, peralatan golf, haiwan peliharaan dan bagasi kabin, yang tidak layak menerima peruntukan bagasi berlebihan prabayar.
 7. Jika jadual perjalanan pengembara ialah Hong Kong-Jakarta atau berlepas dari/tiba di lapangan terbang yang disenaraikan di bawah, mereka tidak boleh membeli peruntukan bagasi berlebihan prabayar dalam talian.
  • Tanah Besar China: Dalian, Fuzhou, Haikou, Nanchang, Meixian, Ningbo, Sanya, Weihai, Wenzhou, Wuxi, Xuzhou, Yancheng, Yangzhou
  • Asia Tenggara: Palau
 8. Kami tidak menyediakan perkhidmatan peruntukan bagasi berlebihan prabayar jika anda mengembara melalui penerbangan destinasi berbilang, yang termasuklah destinasi di A.S. dan Kanada serta persinggahan di lebih daripada satu destinasi. 
 9. Jika anda perlu berubah kepada penerbangan lain, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan China Airlines semasa waktu pejabat atau lawati pejabat cawangan CI untuk membuat perubahan sebelum penerbangan asal anda berlepas. Walau bagaimanapun, destinasi berlepas dan ketibaan perlulah sama atau tiket anda boleh digunakan untuk saling pertukaran seperti laluan yang berikut:
  . Taiwan- Guangzhou/Shenzhen boleh digunakan ke Taiwan-Hong Kong
  . Taoyuan-Pudong boleh saling ditukar dengan Songshan-Hongqiao
  . Taoyuan-Narita boleh saling ditukar dengan Songshan- Haneda
  . Taoyuan- Incheon boleh saling ditukar dengan Songshan-Gimpo
 10. Apabila tiket anda digunakan, yuran bagasi berlebihan prabayar anda tidak boleh dibayar balik. Jika anda belum menggunakan tiket anda dan mahukan bayaran balik bagi bagasi berlebihan anda, sila lawati laman web rasmi CI atau pejabat cawangan untuk mendapatkan bayaran balik tiket dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pembelian. 30% daripada yuran perkhidmatan anda akan dikenakan sebagai yuran pentadbiran.
 11. Semua peraturan pengangkutan lain bagi syarikat penerbangan ini akan digunakan pada Perkhidmatan Bagasi Berlebihan Prabayar.
 12. China Airlines berhak mentafsirkan, menyemak semula atau membatalkan artikel yang disebut sebelum ini pada bila-bila masa.

  

Utama > Fly > Prepare for the fly > Baggage >