(Please select preffered language)
Main Content

Terma & Syarat

Terima kasih kerana mengunjungi China Airlines.  Kami berharap anda mendapati laman web kami bermaklumat dan mesra pengguna.  Terma dan syarat ini harus dibaca dengan teliti terutamanya kerana terma dan syarat ini melibatkan had dan pengecualian atas liabiliti CAL.

Komitmen Perkhidmatan
Fasal Pengangkutan
Fasal Penafian
Perlindungan Privasi