(Please select preffered language)
Main Content

Peraturan Bagasi

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/sebelum 01OGOS2022
Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/selepas 02OGOS2022
Kelas Ekonomi Premium

Kelas Ekonomi Premium

Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/sebelum 01OGOS2022
Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/selepas 02OGOS2022
Kelas Perniagaan

Kelas Perniagaan

Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/sebelum 01OGOS2022
Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/selepas 02OGOS2022

Terma dan Syarat

  • Pelarasan digunakan pada tiket yang ditempah dalam nombor penerbangan yang dikendalikan oleh CI/AE atau CI/AE syarikat penerbangan yang beroperasi untuk sektor terpanjang dalam perjalanan antara syarikat penerbangan.
  • Penerbangan perkongsian kod CI/AE yang dikendalikan oleh syarikat penerbangan lain mungkin berbeza-beza mengikut pengangkut. Jenis Kadar Khas (cth. Buruh/Pelajar/Kelasi dll.) atau tiket tawaran lain yang peruntukan bagasi percuma tambahan telah diberikan adalah berdasarkan maklumat tiket.
  • Liabiliti Bagasi Berdaftar adalah berdasarkan maklumat peruntukan bagasi percuma.
  • Maklumat saiz bagasi:
    • Kelas Ekonomi / Ekonomi Premium / Perniagaan: Jumlah ketiga-tiga dimensi setiap beg tidak boleh melebihi 62 inci (158 cm).
  • Caj bagasi terlebih berat/terlampau besar akan dikenakan jika berat/jumlah dimensi semua bagasi berdaftar, termasuk tetapi tidak terhad kepada peruntukan percuma bagi bagasi/haiwan peliharaan/alat/peralatan sukan, melebihi had yang dinyatakan dalam peruntukan bagasi percuma (Sila semak Caj untuk Bagasi Terlampau Besar/Terlebih Berat)
Peraturan Bagasi Pengangkut Pekongsi Perkongsian Kod

2. Peraturan Bagasi Pengangkut Pekongsi Perkongsian Kod

China Airlines berusaha sedaya upaya untuk menyediakan perkhidmatan terbaik sepanjang penerbangan perkongsian kod kami.  Jika jadual perjalanan anda termasuk penerbangan yang disediakan oleh pekongsi perkongsian kod kami atau oleh syarikat penerbangan lain, sila ambil perhatian bahawa dasar bagasi yang diguna pakai oleh syarikat penerbangan tersebut mungkin terpakai untuk perjalanan anda. Sila rujuk peraturan berikut berkenaan penerbangan perkongsian kod.

Syarikat Penerbangan Perkongsian Kod

Pengangkut Utama (untuk Perjalanan yang Melibatkan Peraturan Bagasi Antara Syarikat Penerbangan)

Pengangkut Utama (Most Significant Carrier, MSC) ialah:

  • Untuk perjalanan antara kawasan IATA: Pengangkut pertama yang terbang di antara dua kawasan IATA
  • Untuk perjalanan antara subkawasan IATA: Pengangkut pertama yang terbang di antara subkawasan.
  • Untuk perjalanan dalam subkawasan IATA yang sama: Pengangkut pertama yang merentasi sempadan antarabangsa
Pengangkut Utama (MSC)
Kawasan IATASubkawasan
Amerika Utara, Amerika Tengah dan Selatan, HawaiiA.S., Kanada, Mexico
Caribbean
Amerika Tengah
Amerika Selatan
Eropah, Timur TengahEropah
Timur Tengah
Afrika
Asia, Guam, Pasifik Timur LautJepun, Korea
Asia Tenggara
Subbenua Asia Selatan
Pasifik Timur Laut
Peraturan untuk Penerbangan Perkongsian Kod
Utama > Fly > Prepare for the fly > Baggage >