(Please select preffered language)
Main Content

Beli Bagasi Berdaftar Berlebihan

Notis Bagasi Berlebihan Prabayar
Notis Bagasi Berlebihan Prabayar

*** Peringatan Mesra: Jika tiket penerbangan anda dalam situasi berikut, sila hubungi kaunter perkhidmatan pejabat cawangan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut.
1. Tiket kumpulan (kelas tempahan: G)
2. Tebus mileage untuk Hadiah Naik Taraf


 Saya telah membaca kandungan berkenaan bagasi berdaftar berlebihan prabayar dengan teliti dan bersetuju dengan terma dan syarat yang berkaitan.

 

Permohonan Invois

Permohonan Invois