(Please select preffered language)
Main Content

Beli Bagasi Berdaftar Berlebihan

Bagasi Berlebihan Prabayar

Notis Bagasi Berlebihan Prabayar

  • Berkuat kuasa mulai 20JUN2022, bagasi berlebihan prabayar menurut sistem item boleh menikmati potongan diskaun 10%. (Diskaun ini tidak boleh digunakan bagi bagasi berlebihan prabayar menurut sistem berat.)
  • Bagi penumpang dengan tiket menurut sistem berat yang dikeluarkan pada/sebelum 01OGO2022, perkhidmatan caj bagasi prabayar yang disediakan melalui laman web CI telah dihentikan pada/selepas 02OGO22. Penumpang tersebut masih boleh membuat prabayaran caj bagasi berlebihan melalui semua pejabat cawangan/kaunter tiket CI atau membayar caj bagasi berlebihan di kaunter lapangan terbang pada hari penerbangan tanpa sebarang diskaun.
  • Untuk tiket yang asalnya dikeluarkan di Kanada, caj berlebihan prabayar yang dibayar melalui laman web rasmi CI bagi seluruh perjalanan akan ditukar daripada dolar Kanada kepada mata wang bayaran tersebut dibuat jika pembayaran dilakukan dalam mata wang selain daripada CAD.

Bagasi Terlebih Berat Prabayar (USD) (Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/sebelum 01OGO2022 menurut Sistem Berat)
Bagasi Terlebih Berat Prabayar (USD) (Terpakai untuk tiket menurut sistem item)
Bagasi Terlebih Berat Prabayar (CAD) terpakai secara eksklusif untuk penerbangan yang berlepas dari Kanada (Terpakai untuk tiket yang dikeluarkan pada/sebelum 01OGO2022 menurut Sistem Berat)
Bagasi Berlebihan Prabayar (CAD) terpakai secara eksklusif untuk penerbangan yang berlepas dari Kanada (Terpakai untuk tiket menurut sistem item)
Notis Bagasi Berlebihan Prabayar
Notis Bagasi Berlebihan Prabayar

*** Peringatan Mesra: Jika tiket penerbangan anda dalam situasi berikut, sila hubungi kaunter perkhidmatan pejabat cawangan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut.
1. Tiket kumpulan (kelas tempahan: G)
2. Tebus mileage untuk Hadiah Naik Taraf


 Saya telah membaca kandungan berkenaan bagasi berdaftar berlebihan prabayar dengan teliti dan bersetuju dengan terma dan syarat yang berkaitan.