(Please select preffered language)
Main Content

Perniagaan dan Kewangan

Penyata Undang-undang

Sila baca Penyata Undang-undang ini sepenuhnya sebelum membaca kandungan yang berkaitan. Semua penyata kewangan, laporan tahunan, siaran akhbar dan maklumat lain dalam laman web ini ialah maklumat yang tepat yang kami sediakan pada tarikh pelaporan yang diminta oleh pihak berkuasa cekap. Walau bagaimanapun, dengan masa yang berlalu dan/atau kerana peristiwa yang berikutan, maklumat yang terkandung dalam fail yang dinyatakan di atas mungkin tidak tepat atau tidak lengkap. Kami dengan ini menafikan sebarang tanggungjawab untuk kemas kini atau perubahan kepada maklumat semasa yang berkuat kuasa dan tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk keputusan pelaburan.

Semua laporan kewangan, laporan tahunan, siaran akhbar dan maklumat lain dalam laman web ini mungkin mengandungi pernyataan ramalan. Pernyataan seumpamanya lazimnya dinyatakan dengan perkataan ramalan seperti percaya, menjangka, mengusulkan, berharap, menganggarkan, merancang, meramalkan, mungkin dan akan. Perkataan ini juga termasuk perkataan serupa lain yang menunjukkan bahawa perlakuan dan hasil perlakuan akan berlaku atau diramalkan berlaku. Walau bagaimanapun, terdapat banyak faktor yang mungkin menyebabkan perkembangan atau hasil sebenar peristiwa jauh berbeza daripada situasi dalam pernyataan ramalan secara tersurat atau tersirat tersebut. Kami dengan ini menafikan sebarang tanggungjawab untuk kemas kini terhadap pernyataan ramalan tersebut.

Maklumat Perniagaan

TahunBulan
123456789101112
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Maklumat Hasil

TahunBulan
 123456789101112
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Penyata Kewangan

TahunQ1Q2Q3Q4
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Penyata Kewangan Gabungan

YearQ1Q2Q3Q4
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013