(Please select preffered language)
Main Content

Perlindungan Privasi

Terma dan syarat ini terakhir dikemas kini pada 10 April 2023.
Dasar Perlindungan Privasi

Dasar Perlindungan Privasi

1. Ringkasan

China Airlines Limited (selepas ini dirujuk sebagai "kami" atau "CAL") memahami sepenuhnya kepentingan data peribadi. Kami ingin menggunakan Dasar Perlindungan Privasi ("Dasar") ini untuk menerangkan cara kami memproses dan menggunakan data peribadi anda serta cara melindungi hak dan kepentingan berhubung dengan data peribadi anda. Dasar ini terpakai untuk laman web rasmi China Airlines, Aplikasi rasmi, laman web Kargo, laman web bebas cukai SkyBoutique, laman web eMall/Penghantaran ke rumah, Mandarin Airlines serta kumpulan dan organisasi perniagaan CAL yang lain. Selain itu, Dasar ini disenaraikan sebagai salah satu kepercayaan teras dalam Tatakelakuan Kumpulan China Airlines

2. Dasar

Untuk melaksanakan perlindungan privasi dan pematuhan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi Taiwan, Peraturan Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation, GDPR) dan undang-undang/peraturan perlindungan data lain yang berkenaan, kami menetapkan Dasar ini untuk pengurusan privasi dan keselamatan data peribadi. 

Kami akan mengumpul dan menggunakan data peribadi anda dalam skop tujuan tertentu dengan cara yang munasabah. Kami memastikan bahawa anda mempunyai hak dan kepentingan berhubung dengan semakan, pemadaman, pembetulan, sekatan penggunaan data peribadi anda dan penarikan balik persetujuan anda dsb. Selain itu, kami membuat strategi dan pelan kontingensi untuk pengendalian data peribadi yang dicuri, diubah suai, didedahkan atau rosak. Melalui penetapan dan pengekalan mekanisme perlindungan data peribadi yang sesuai, kami komited untuk melindungi ketepatan dan keselamatan data peribadi anda. 

Dasar ini terpakai semasa anda menggunakan perkhidmatan kami, dengan ini anda mengamanahkan kami data peribadi anda. Untuk memproses perkhidmatan anda, kami akan mendedahkan atau berkongsi data peribadi anda kepada pihak ketiga selain Kumpulan China Airlines dalam keadaan tertentu, seperti agensi pelancongan, rakan sekutu, vendor subkontrak, pihak berkuasa kerajaan dsb. Kami akan meminta pihak ketiga tersebut untuk mematuhi Dasar ini bagi melindungi privasi dan keselamatan data peribadi anda.

Pernyataan Perlindungan Privasi

Pernyataan Perlindungan Privasi

Kami komited untuk melindungi privasi dan keselamatan data peribadi anda menurut Dasar kami. Untuk memastikan bahawa anda boleh membuat keputusan termaklum, sila baca Pernyataan Perlindungan Privasi (“Pernyataan”) ini untuk memahami pihak yang berkongsi Data Peribadi anda dengan kami dan tujuannya serta pilihan yang anda berkenaan dengan cara kami mengumpul dan menggunakan data peribadi anda. Kami berharap anda rasa selesa untuk menggunakan semua perkhidmatan berkaitan yang kami sediakan. 


Dengan terus menggunakan perkhidmatan kami, anda menunjukkan bahawa anda telah membaca dan memahami Pernyataan ini. Kami mungkin meminda Dasar ini dari semasa ke semasa, perubahan akan berkuat kuasa dari tarikh siaran dan menggantikan versi yang terdahulu. Versi yang dikemas kini akan disiarkan dalam laman web www.china-airlines.com dan Aplikasi kami serta tarikhnya akan terpapar supaya anda tahu kali terakhir Pernyataan tersebut dikemas kini.

Kandungan utama Pernyataan ini termasuk: 

 1. Jenis data peribadi yang kami proses 
 2. Cara kami mengumpul data peribadi anda 
 3. Sebab kami mengumpul dan menggunakan data peribadi anda 
 4. Mendedahkan atau berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga 
 5. Jaminan dan penyimpanan 
 6. Hak anda 
 7. Perlindungan data bagi budak bawah umur 
 8. Pengumpulan alamat IP
 9. Analisis data dan pembuatan keputusan automatik 
 10. Kemas kini data peribadi anda 
 11. Kemas kini kepada dasar dan pernyataan privasi 
 12. Hubungi kami 
 13. Pautan kepada laman web lain

1. Jenis data peribadi yang kami proses

Jenis data peribadi yang kami kumpul bergantung pada keadaan pengumpulan dan sifat perkhidmatan yang diminta atau urus niaga yang dijalankan.


1.1. Umum: kami mungkin akan mengumpul dan memproses kategori data peribadi berikut: 

 1. Data peribadi yang boleh digunakan untuk mengenal pasti seseorang individu
  Kami mungkin akan merekodkan nama, jantina, tarikh lahir, kewarganegaraan, negara tempat tinggal, nombor pasport dan nombor pengenalan peribadi lain anda dsb.  

 2. Maklumat hubungan dan maklumat akaun peribadi atau pendaftaran anda
  Maklumat hubungan anda mungkin termasuk alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda. Apabila anda mencipta akaun peribadi atau mendaftar untuk perkhidmatan, kami juga mungkin akan merekod maklumat log masuk anda dan maklumat lain yang anda isikan pada akaun peribadi atau borang pendaftaran anda. Untuk ahli korporat/perniagaan, kami juga mengumpulkan maklumat berhubung dengan syarikat anda seperti nama syarikat.

 3. Maklumat tentang tempahan dan pembelian
  Apabila anda membuat tempahan penerbangan dengan kami, kami memproses maklumat tempahan anda. Maklumat perjalanan ini mungkin termasuk nombor tiket, maklumat penerbangan. Jika pembelian anda dibuat melalui laman web atau aplikasi kami seperti Pakej Dynasty, naik taraf tempat duduk, bagasi berlebihan, produk bebas cukai, kami juga akan memproses maklumat ini bersama dengan perkhidmatan sampingan.
  Selain itu, kami mungkin akan memproses maklumat anda berkaitan dengan penggunaan anda terhadap sistem hiburan penerbangan atau perkhidmatan Wi-Fi dalam pesawat kami, perkhidmatan ruang istirahat dan perkhidmatan kargo kami dsb.

 4. Maklumat tentang aturan perjalanan anda
  Apabila anda menaiki penerbangan bersama kami, kami memproses maklumat berkaitan dengan perjalanan anda. Contohnya jadual perjalanan anda, pendaftaran masuk dalam talian melalui laman web atau Aplikasi kami, pendaftaran masuk di kaunter lapangan terbang, pendaftaran masuk bagasi, penjejakan bagasi dsb. Kami juga mungkin akan merekodkan sebarang keperluan perubatan khusus atau permintaan diet anda dan sebarang bantuan tambahan yang anda perlukan.

 5. Maklumat pembayaran anda
  Maklumat pembayaran yang anda gunakan untuk membeli perkhidmatan dan produk kami seperti maklumat kad kredit atau debit termasuk nama pemegang kad, nombor kad, alamat pengebilan dan tarikh luput dsb.

 6. Keahlian Dynasty Anda
  Apabila anda menjadi ahli Program Dynasty Flyer, kami akan memproses nombor keahlian, nama akaun, tingkat keahlian, mileage, hadiah anda dan maklumat lain berkaitan dengan keahlian anda.

 7. Minat, kesukaan dan pilihan anda
  Apabila anda menggunakan perkhidmatan kami, anda boleh memilih untuk berkongsi maklumat dengan kami seperti minat, kesukaan anda, perkhidmatan dan produk yang anda beli, pendapat anda dsb.

 8. Komunikasi dan interaksi kami dengan anda
  Kami akan mengumpul sebarang interaksi dan surat-menyurat antara kita seperti panggilan yang dibuat melalui pusat panggilan kami, sebarang interaksi antara anda dengan kakitangan atau pekerja kami, sebarang interaksi dengan kami dalam media sosial. Apabila anda menghubungi kami, sokongan pelanggan kami akan mendaftarkan soalan atau aduan anda dalam pangkalan data kami. Kami juga mungkin akan merekodkan panggilan telefon untuk tujuan latihan atau untuk mencegah pemalsuan. 

 9. Penggunaan laman web, aplikasi dan platform media sosial kami oleh anda
  Apabila anda mengunjungi laman web kami atau menggunakan salah satu aplikasi kami, kami mungkin akan mendaftarkan alamat IP, jenis pelayar, sistem operasi anda dan lain-lain. Kami mungkin akan mengumpul cara anda menggunakan laman web kami melalui kuki dan teknologi yang serupa termasuk sejarah pelayaran anda. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk "Dasar Kuki" kami.
  Selain itu, apabila anda mendaftar masuk untuk perkhidmatan kami menggunakan akaun rangkaian media sosial, kami mungkin akan menerima profil rangkaian sosial anda termasuk maklumat hubungan, minat dan hobi anda.


1.2. Data kategori khusus

Kategori maklumat peribadi tertentu yang kami kumpul dan gunakan boleh dianggap "data peribadi kategori khusus" menurut undang-undang perlindungan data yang berkenaan seperti kesihatan, agama atau data kanak-kanak bawah umur, kami cuba mengehadkan keadaan yang menyebabkan kami mengumpul data peribadi ini pada dasarnya. Walau bagaimanapun, ini kadangkala boleh berlaku kerana anda telah membuat permintaan tertentu berhubung dengan aturan perjalanan anda atau jika anda sebaliknya memilih untuk memberikan data seumpamanya kepada kami melalui pihak ketiga (cth. agensi pelancongan). Contohnya, meminta kerusi roda daripada kami dan/atau pengendali lapangan terbang, memberikan borang kelulusan perubatan dan perakuan perubatan, meminta makanan jenis tertentu.

Selain itu, kami mungkin mengumpul dan menggunakan data peribadi kategori khusus anda dalam keadaan tertentu menurut undang-undang untuk melindungi nyawa, kesihatan dan hak harta anda disebabkan oleh kecemasan kesihatan awam, seperti memerlukan anda menyemak perjalanan anda yang terdahulu, mengambil suhu badan anda atau meminta anda memberikan perakuan kesihatan tertentu.

1.3. Maklumat perkhidmatan dan tinjauan khusus 

Untuk perkhidmatan atau acara khusus, kami mungkin akan mengumpulkan jenis data lain dan menggunakan data seumpamanya untuk beberapa tujuan yang berbeza seperti tinjauan pasaran dan aktiviti yang kami jalankan atau dijalankan bagi pihak kami.  

1.4. Data peribadi tertentu diperlukan untuk kebanyakan perkhidmatan dan produk kami serta jika anda gagal membekalkan data peribadi seumpamanya seperti yang diminta untuk perkhidmatan tertentu, kami mungkin akan menangguhkan atau tidak dapat menyampaikan perkhidmatan dan produk yang berkaitan dengan sepenuhnya kepada anda.

2. Cara kami mengumpul data peribadi anda

Untuk melaksanakan kontrak pengangkutan dengan anda, kami mungkin mengumpul kategori data peribadi yang disebut sebelum ini daripada anda secara langsung atau melalui pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga mungkin mempunyai dasar privasi mereka sendiri untuk menerangkan cara mereka mengumpul dan menggunakan data peribadi anda. Dasar privasi sedemikian tidak menjadi sebahagian daripada Dasar ini. Anda perlu membaca dengan teliti dan memutuskan sama ada anda bersetuju dengan dasar privasi mereka atau tidak.

 

2.1. Kami mengumpul data peribadi yang anda berikan kepada kami 

Apabila anda menggunakan perkhidmatan kami atau mengambil bahagian dalam sebarang acara kami, termasuk menempah penerbangan dengan kami, membeli produk bebas cukai kami, mendaftar untuk menjadi Ahli Dynasty kami, melanggan untuk menerima e-mel atau notifikasi tolak aplikasi kami, menghubungi sokongan pelanggan kami dan mengambil bahagian dalam pertandingan tawaran, kami akan mengumpul data peribadi anda.
 

2.2. Kami menerima data peribadi anda daripada agensi pelancongan, syarikat penerbangan pekongsi kami dan pihak lain yang terlibat dalam persediaan perjalanan anda 

Kami menerima data peribadi anda daripada pihak di bawah untuk mengendalikan perkhidmatan anda: 
 1. Agensi pelancongan yang mengendalikan tempahan anda dan jika anda menggunakan platform pihak ketiga untuk mencari dan menempah penerbangan, kami mungkin akan menerima data peribadi anda daripada pembekal itu. Contohnya, rakan sekerja korporat organisasi anda menempah penerbangan untuk anda, kami akan mengesahkan sama ada beliau bertindak bagi pihak anda secara sah atau telah diberi kebenaran oleh anda menurut prosedur keselamatan kami. 
 2. Pembekal perkhidmatan kami dan ahli kumpulan China Airlines. Contoh pihak ketiga seumpamanya termasuk ejen pengendalian darat kami yang membantu anda dengan pendaftaran masuk dan tempahan atau pembekal katering kami untuk memenuhi permintaan makanan khas anda. 
 3. Syarikat penerbangan pekongsi kami atau pekongsi pihak ketiga untuk tujuan pemasaran. Contohnya, apabila anda membeli perkhidmatan kami daripada syarikat penerbangan SkyTeam Airlines Alliance yang mengambil bahagian atau pekongsi pihak ketiga lain untuk tujuan pemasaran, mereka berkongsi mileage yang anda peroleh dengan kami. Serta jika anda menggunakan platform pihak ketiga untuk mencari dan menempah penerbangan, kami mungkin akan menerima maklumat pengenalan dan maklumat tempahan anda daripada pembekal itu. 
 4. Vendor kerjasama kami untuk aktiviti pemasaran, seperti pengeluar kad kredit jenama bersama, hotel, restoran, peruncit rakan kongsi dsb.


2.3. Apabila anda menggunakan laman web atau aplikasi kami, kami mengumpul maklumat melalui kuki dan teknologi yang serupa 

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk "Dasar Kuki" kami. 
 

2.4. Kami menerima maklumat daripada pembekal rangkaian sosial anda

Sila rujuk “Jenis data peribadi yang kami proses” di atas.

2.5. Kami menerima maklumat daripada pihak berkuasa awam atau organisasi kerajaan 

Contohnya pihak berkuasa penerbangan awam bagi pelepasan dan ketibaan, imigresen, kastam, mahkamah, pihak berkuasa lapangan terbang atau pihak berkuasa pentadbiran dan kehakiman dsb.
 

3. Sebab kami mengumpul dan menggunakan data peribadi anda

Kami tidak akan memproses data peribadi anda tanpa sebarang asas undang-undang. Berikut ialah senarai asas undang-undang kami menggunakan data peribadi anda di pejabat cawangan kami di seluruh dunia apabila anda bersetuju untuk berkongsi data peribadi anda dengan kami:

3.1. Untuk melaksanakan kontrak pengangkutan bagi penerbangan yang anda tempah dengan kami dan memproses persediaan perjalanan anda

 1. Untuk mengendalikan tempahan dan persediaan perjalanan anda, kami perlu memproses kebanyakan maklumat yang disebut di atas menurut Syarat Umum Pengangkutan kami. Contohnya, kami memerlukan nama anda dan maklumat pengenalan lain untuk mengendalikan tempahan anda, memindahkan maklumat anda ke pejabat cawangan di seluruh dunia untuk memenuhi perkhidmatan pengangkutan, atau kami memerlukan maklumat hubungan anda untuk mengesahkan tempahan anda dan memaklumi anda tentang status penerbangan terkini.
  Selain itu, untuk memastikan anda menerima penjagaan yang diperlukan, kami perlu memahami keperluan perubatan khusus anda untuk memberi anda sebarang bantuan yang diperlukan.
 2. Untuk menyediakan perkhidmatan laman web dan aplikasi kami. Contohnya, kami menggunakan nama dan maklumat penerbangan anda apabila anda mendaftar masuk penerbangan anda dengan laman web atau aplikasi kami atau sesetengah perkhidmatan dalam talian dan aplikasi kami menggunakan lokasi anda. 

3.2. Untuk mengekalkan hak keahlian Dynasty anda 

Untuk memberi anda perkhidmatan dan produk yang lebih baik, kami akan menggunakan data peribadi anda termasuk memberikan maklumat anda kepada kru kabin kami atau menawarkan perkhidmatan dan produk yang diperibadikan kepada anda mengikut kesukaan dan minat anda. 
 

3.3. Untuk menyediakan sokongan pelanggan 

Untuk tujuan sokongan pelanggan, kami menggunakan maklumat hubungan anda untuk memberikan respons kepada pertanyaan dan permintaan anda. Contohnya isu berkaitan dengan tuntutan bagasi dan penerbangan terlewat. 
 

3.4. Untuk tujuan pemasaran 

Untuk memberi anda maklumat pemasaran, kami mungkin akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran dan tawaran: 
 1. Untuk menghantar kemas kini kepada anda tentang berita, tawaran dan promosi terkini berhubung dengan perkhidmatan dan produk kami. 
 2. Untuk menghantar perkhidmatan perjalanan, tawaran kad kredit jenama bersama, jualan bebas cukai, cabutan bertuah, insurans perjalanan, tempahan hotel dan sewaan kereta kami dsb kepada anda.
 3. Untuk menghantar tawaran istimewa yang disesuaikan mengikut kesukaan atau minat anda termasuk menyiarkan iklan dalam laman web kami atau menjejaki interaksi anda dengan pautan daripada laman web pihak ketiga kepada laman web kami. Maklumat lanjut tentang pekongsi kami dan perkhidmatan serta produk yang mereka tawarkan ada disediakan, anda boleh melanggan surat berita atau komunikasi kami dan boleh didapati dalam laman web yang berkenaan.
Kami boleh menyampaikan pemasaran dan tawaran kepada anda melalui pos, teks, telefon, e-mel, aplikasi, notifikasi tolak mudah alih atau aplikasi dalam talian lain. Dalam situasi yang sesuai dan diperlukan, kami akan meminta keizinan anda atau sebaliknya memberi anda peluang untuk memilih untuk tidak menerima pemasaran ini pada masa kami mengumpul data peribadi anda. 

3.5. Untuk maklumat perkhidmatan dan tinjauan khusus 

Untuk pelaksanaan cabutan bertuah, penyelidikan pasaran, analisis statistik dan aktiviti istimewa lain yang kami jalankan, termasuk mendedahkan pemenang mana-mana acara seumpamanya, menjemput anda menyertai soal selidik tentang kepuasan selepas anda menaiki pesawat kami, menggunakan rekod pembelian sampingan atau maklum balas anda daripada soal selidik (cth. naik taraf dan bagasi berlebihan) untuk menambah baik persediaan perkhidmatan kami.
 

3.6. Untuk tujuan keselamatan dan jaminan penerbangan

Untuk memastikan keselamatan dan jaminan semua orang (termasuk semua penumpang dan semua kakitangan kami) serta untuk menjalankan sebarang aktiviti yang perlu semasa situasi kecemasan. 
 

3.7. Untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami dan untuk tujuan undang-undang dan pengurusan 

Untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia kami dan untuk tujuan pematuhan undang-undang seperti penerbangan awam, kastam, diplomatik, kesihatan awam, keperluan kehakiman dan siasatan polis, mengesahkan dan memproses bayaran, menyaring penyalahgunaan tempahan dsb.

4. Mendedahkan atau berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga

Untuk memproses perkhidmatan anda, kami akan mendedahkan atau berkongsi data peribadi anda kepada pihak ketiga dalam keadaan tertentu seperti yang dinyatakan di bawah. Sesetengah pihak ketiga ini mungkin berada di negara atau kawasan selain tempat tinggal anda.

4.1. Pembekal perkhidmatan subkontrak kami dan ahli kumpulan China Airlines yang melakukan pemprosesan bagi pihak kami:

Pembekal perkhidmatan perjalanan dan pengangkutan kami atau perniagaan dan pembekal perkhidmatan berkaitan perjalanan mungkin akan memproses data peribadi anda bagi pihak kami. Contohnya ejen pengendalian darat yang membantu anda untuk mendaftar masuk dan menaiki pesawat, pengendali ruang istirahat lapangan terbang kami, perkhidmatan kerusi roda lapangan terbang.
 

4.2. Pihak ketiga yang memudahkan tempahan dan menguruskan aturan perjalanan anda: 

Apabila anda menempah penerbangan atau membeli perkhidmatan kami melalui agensi pelancongan atau pihak ketiga lain, kami akan berkongsi data peribadi anda dengan pihak ini. 
 

4.3. Pekongsi antara syarikat penerbangan, perkongsian kod dan strategik kami:

Untuk memproses tempahan anda dan memenuhi kontrak pengangkutan bagi penerbangan yang anda tempah, kami perlu berkongsi data peribadi anda dengan pekongsi antara syarikat penerbangan, perkongsian kod dan strategik kami.
 

4.4. Pihak berkuasa kerajaan dan organisasi kawal selia: 

Untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, kami juga mungkin perlu memberikan data peribadi anda kepada pihak berkuasa kerajaan dan organisasi kawal selia mengikut kehendak undang-undang untuk tujuan imigresen, kastam, keselamatan sempadan. Contohnya, mengikut undang-undang di Amerika Syarikat, Perancis dan negara lain, kami perlu mendedahkan dokumen perjalanan, jadual perjalanan (Rekod Nama Penumpang, (Passenger Name Record, "PNR")) anda kepada pihak berkuasa kastam dan imigresen yang berkenaan.

5. Jaminan dan penyimpanan

5.1. Storan dan jaminan data 

Semua data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda disimpan dalam pelayan selamat kami atau lokasi selamat lain serta kami akan mengambil langkah teknikal dan organisasi yang memenuhi standard industri semasa (khususnya artikel 32 dalam GDPR) untuk melindungi data peribadi anda bagi menjamin tahap keselamatan yang sewajarnya dan mencegah data peribadi daripada kecurian, gangguan, kehilangan atau pelanggaran lain. Kami juga mematuhi dasar dan peraturan keselamatan kami apabila mengakses atau menggunakan data peribadi serta mengehadkan akses data peribadi anda kepada orang yang perlu menggunakannya untuk tujuan pengumpulannya, dan memberikan latihan keselamatan kepada kakitangan secara berkala untuk meningkatkan perlindungan. 

Kami akan menyimpan data peribadi anda selama yang perlu untuk memenuhi tujuan pengumpulannya, tujuan undang-undang atau perniagaan kami atau seperti yang diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan.


5.2. Penghantaran data antarabangsa

Ibu pejabat kami berpusat di Taiwan dan data peribadi anda akan dihantar ke fasiliti storan data tempat kami menyimpan rekod pusat kami. Data peribadi anda akan dipindahkan ke pejabat cawangan kami di seluruh dunia dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang lain (sila rujuk "Mendedahkan atau berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga" di atas) di Taiwan dan di seluruh dunia berhubung dengan pelaksanaan kontrak pengangkutan kami dengan anda. Kami akan memproses data peribadi anda di negara atau kawasan yang disebut sebelum ini. Berdasarkan hal ini, data peribadi anda mungkin akan dipindahkan ke negara atau kawasan selain tempat tinggal anda termasuk negara atau kawasan dengan tahap perlindungan data yang lebih rendah daripada tempat tinggal anda. Kami akan menggunakan perlindungan yang secukupnya untuk mematuhi keperluan penghantaran antarabangsa di bawah undang-undang privasi dan perlindungan data yang berkenaan. 

Jika anda penduduk EU tempat kami memindahkan data peribadi anda ke luar Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA"), hal ini dilakukan sama ada atas dasar keperluan untuk melaksanakan kontrak pengangkutan kami dengan anda atau bahawa pemindahan tertakluk pada Fasal Kontrak Standard ("SCC") Suruhanjaya Eropah bagi pemindahan data peribadi ke negara ketiga.

Jika anda penduduk China tempat kami memindahkan data peribadi anda ke luar wilayah China, hal ini dilakukan atas dasar bahawa penilaian keselamatan dijalankan mengikut Undang-undang Perlindungan Maklumat Peribadi ROC (Republik China) dan undang-undang/peraturan yang berkenaan atau bahawa terma kontrak model yang dikeluarkan oleh Pentadbiran Ruang Siber China telah dicapai untuk pemindahan tersebut atau pemindahan tersebut diperlukan untuk melaksanakan kontrak pengangkutan kami dengan anda.


5.3. Penghapusan data 

Apabila tujuan khusus pengumpulan data peribadi anda tidak lagi wujud atau apabila tempoh masa yang berkenaan sudah luput, kami akan mengambil langkah komersial yang munasabah dan boleh dipraktikkan secara teknikal sama ada untuk memusnahkan data peribadi anda dengan selamat atau menjadikan data peribadi anda data tanpa nama yang tidak boleh dipulihkan semula mengikut undang-undang yang berkenaan.


5.4. Cara melindungi diri anda

Internet merupakan alat komunikasi global yang terbuka kepada semua orang di seluruh dunia. Kami tidak memberikan jaminan keselamatan terhadap penghantaran atau penyimpanan data, walaupun kami berusaha sebaik mungkin untuk melindungi data peribadi anda. Pelanggan mesti menanggung risiko sendiri semasa penghantaran data. 

Anda dinasihatkan untuk menyimpan ID akaun, kata laluan keahlian dan data peribadi anda yang lain dengan baik. Jangan dedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga lain. Sila log keluar akaun Dynasty anda dan akaun media sosial (jika anda menggunakan akaun media sosial untuk log masuk akaun Dynasty) selepas penggunaan. Jika anda menggunakan komputer awam atau komputer yang dikongsi dengan orang lain, sila log keluar akaun Dynasty anda dan tutup tetingkap pelayar selepas penggunaan untuk menghalang orang lain daripada menyalahgunakan data peribadi anda. Selain itu, kami tidak boleh dipertanggungjawabkan atas kecurian data peribadi anda pada platform yang bukan kami urus.

6. Hak anda

Tertakluk pada undang-undang privasi dan perlindungan data yang berkenaan, anda boleh menggunakan hak anda dengan menyediakan maklumat yang diperlukan untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan menyerahkan borang dalam talian, atau menghubungi pejabat cawangan kami atau Pejabat Perlindungan Data/Pegawai Perlindungan Maklumat Peribadi (sila lihat "Hubungi Kami") untuk menggunakan hak yang diberikan kepada anda.

Dalam keadaan tertentu, kami mungkin meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan memproses permintaan anda. Jika anda memberikan maklumat yang salah atau tidak lengkap dan menghalang kami daripada mengesahkan identiti sebenar anda atau kami tidak perlu mematuhi permintaan anda mengikut undang-undang, kami mungkin akan menolak permintaan hak anda. 

Jika subjek data ialah ahli Dynasty dan ingin mengemas kini data peribadi atau menarik balik persetujuan mereka, anda boleh klik "Account Profile (Profil Akaun)" > "Update Personal Profile (Kemas Kini Profil Peribadi)" atau "Membership Account Deletion (Pemadaman Akaun Keahlian)" untuk menggunakan hak anda selepas log masuk ke "Dynasty Flyer Service (Perkhidmatan Dynasty Flyer)".

 

6.1. Hak mengakses dan meminta salinan 

Anda berhak mengetahui sama ada kami memproses data peribadi anda. Jika itu berlaku, anda boleh mengakses data tersebut dalam bentuk salinan. Sementara itu, kami juga boleh memberi anda maklumat tertentu seperti cara kami memproses data peribadi anda dan pihak yang berkongsi data ini dengan kami. Kami mungkin akan mengenakan caj perkhidmatan yang munasabah untuk pemprosesan sebarang permintaan akses data mengikut undang-undang yang berkenaan. Dalam keadaan yang luar biasa, kami berhak menolak akses anda kepada data peribadi anda dan menjawab permintaan anda mengikut undang-undang yang berkenaan. Keadaan istimewa (tertakluk pada undang-undang yang berkenaan) termasuk: 
 1. Agensi siasatan atau agensi kerajaan membantah pematuhan kami kepada keperluan anda. 
 2. Mengikut pertimbangan munasabah dan penilaian kami, tindakan memberikan maklumat seumpamanya dipercayai akan mengganggu hak orang lain atau menjejaskan kehidupan atau keselamatan seseorang. 
 3. Maklumat yang dikumpul adalah berkaitan dengan pelanggaran kontrak, aktiviti yang disyaki sebagai pemalsuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang. 
 

6.2. Hak membuat penambahan atau pembetulan 

Anda berhak membetulkan data peribadi anda sekiranya data peribadi anda tidak tepat atau tidak lengkap. Kami akan membetulkan data peribadi yang tidak tepat atas permintaan anda. 
 

6.3. Hak menuntut pengumpulan, pemprosesan atau penggunaan dihentikan 

Anda berhak meminta kami berhenti mengumpul, memproses atau menggunakan data peribadi anda apabila tujuan khusus pengumpulan data tersebut tidak lagi wujud atau apabila tempoh masa yang berkenaan telah tamat, kecuali proses atau penggunaan tersebut adalah sama ada perlu untuk melaksanakan tugas rasmi atau perniagaan kami atau anda telah memberikan persetujuan secara bertulis. 
 
Selain itu, anda berhak membantah pemprosesan data peribadi anda oleh kami pada bila-bila masa untuk tujuan pemasaran dan tawaran. Anda boleh menggunakan hak anda untuk menyekat pemprosesan seumpamanya dengan menyatakan bahawa anda tidak memberikan keizinan untuk pemasaran dan tawaran pada masa kami mengumpul data peribadi anda. Anda juga boleh membantah pemprosesan untuk tujuan pemasaran dan tawaran secara langsung pada bila-bila masa sekiranya data peribadi anda diproses untuk tujuan seumpamanya. Sekiranya anda menggunakan hak ini, kami tidak akan memproses data peribadi anda untuk tujuan seumpamanya lagi. 
 

6.4. Hak menyekat pemprosesan 

Anda berhak meminta kami berhenti memproses data peribadi anda dalam keadaan tertentu. Kami akan menggantung pemprosesan data peribadi anda untuk tempoh masa tertentu atas permintaan anda. Hak ini tidak menghalang kami daripada terus menyimpan data peribadi anda; kami akan memberitahu anda sebelum sekatan dihentikan. 
 

6.5. Hak menyekat keputusan individu yang dibuat secara automatik 

Kami mungkin akan menilai aspek peribadi tertentu untuk menganalisis dan meramal aktiviti melalui cara automatik. Anda berhak untuk tidak tertakluk pada keputusan yang dibuat berdasarkan cara automatik semata-mata (termasuk pemprofilan). 
 

6.6. Hak untuk pemadaman 

Anda berhak meminta kami memadamkan data peribadi anda dalam keadaan berikut: 
 1. Anda percaya bahawa kami tidak perlu lagi menyimpan data peribadi anda. 
 2. Kami memproses data peribadi anda atas dasar keizinan anda dan anda ingin menarik balik keizinan anda dan tiada asas lain yang membolehkan kami memproses data seumpamanya. 
 3. Kami memproses data peribadi anda atas dasar kepentingan sah kami dan anda membantah pemprosesan seumpamanya. 
 4. Anda tidak mahu lagi kami menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran dan tawaran. 
 5. Anda percaya bahawa kami memproses data peribadi anda dengan cara yang menyalahi undang-undang. 
Kami mungkin tidak dapat memadamkan data peribadi sekiranya pemprosesan diperlukan untuk keperluan perkhidmatan dan hak pemadaman tidak boleh diguna pakai menurut undang-undang/peraturan perlindungan data yang berkenaan, contohnya maklumat perjalanan tertakluk pada tempoh pengekalan mengikut undang-undang; atau maklumat yang diperlukan untuk pengendalian pampasan, kes litigasi atau bukan litigasi.


6.7. Hak kemudahalihan data 

Anda berhak meminta kami memberi anda data peribadi anda dalam format yang berstruktur, lazim digunakan dan boleh dibaca dengan mesin serta hak untuk meminta data seumpamanya dipindahkan secara terus kepada pihak lain jika boleh dilaksanakan dari segi teknikal.


6.8 Penarikan diri atau nyahlanggan daripada pemasaran

Tertakluk pada skop persetujuan anda, kami akan menggunakan data peribadi anda untuk menawarkan promosi dan maklumat perkhidmatan yang diperibadikan. Jika anda tidak ingin menerima mesej pemasaran kami, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa menurut artikel ini dan menukar ciri yang berkaitan dalam Perkhidmatan Dynasty Flyer anda dengan mengklik "Account Profile (Profil Akaun)" > "eDM Subscribe/Unsubscribe (Langgan/Nyahlanggan eDM)" atau menggunakan ciri "Unsubscribe (Nyahlanggan)" dalam e-mel yang kami hantar atau Hubungi kami sama ada dalam talian atau melalui telefon. 
 
Selain itu, harap maklum bahawa jika anda memilih untuk membatalkan langganan atau menarik diri daripada pemasaran, kami masih akan menghantar komunikasi kepada anda tentang perjalanan anda dengan kami dan perkhidmatan lain yang kami berikan kepada anda berkaitan dengan aturan perjalanan anda. Jika anda ialah ahli Dynasty, anda juga akan terus menerima keistimewaan dan kewajipan keahlian, ringkasan akaun dan kemas kini terhadap perkhidmatan kami.


6.9. Hak si mati

Sekiranya berlaku kematian alami seorang individu, jika anda penduduk China dan merupakan saudara terdekat penumpang kami yang meninggal dunia, anda boleh menggunakan hak untuk mengakses, menyalin, membetulkan dan memadam data peribadi si mati yang berkaitan untuk kepentingan mereka yang sah, melainkan si mati telah menugaskan orang lain sebelum kematiannya. Jika anda ingin menggunakan hak tersebut bagi pihak si mati, sila berikan bukti identiti anda dan identiti si mati serta bukti perhubungan, seperti sijil kematian (anggapan) si mati.

7. Perlindungan data bagi budak bawah umur

7.1. Berikut ialah had umur (pengiraan berdasarkan tarikh menaiki pesawat) penumpang yang menempah penerbangan kami melalui laman web CAL, Aplikasi dan agensi pelancongan:

 1. Bayi (di bawah umur 2 tahun): tiket bagi bayi yang tidak akan mengambil tempat duduk tersedia untuk pembelian. Untuk menempah tempat duduk bagi bayi yang akan mengambil tempat duduk, sila hubungi pusat perkhidmatan pelanggan kami.
 2. Kanak-kanak berumur antara 2 hingga 11 tahun: kanak-kanak tersebut tidak boleh melakukan perjalanan bersendirian tanpa ditemani penumpang berumur 18 tahun ke atas. Jika perkhidmatan khas diperlukan, sila hubungi pejabat cawangan berdekatan dengan tempat tinggal anda untuk mendapatkan bantuan. Untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang pejabat cawangan kami di seluruh dunia, sila dapatkan di sini. Kami menerima mana-mana penumpang muda bawah umur yang tidak berteman berumur antara 5 tahun hingga 12 tahun dan tidak melakukan perjalanan dengan ibu bapa atau penjaga yang sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dalam penerbangan dan kelas perjalanan yang sama. Untuk mendapatkan perkhidmatan ini, ibu bapa atau penjaga yang sah mesti menandatangani "Keizinan & Pelepasan Pengangkutan Budak Bawah Umur Yang Tidak Berteman" dan melampirkan salinan identiti mereka dan bukti perhubungan dengan budak bawah umur yang tidak berteman, seperti daftar isi rumah atau salinannya.
 3. Remaja berumur antara 12 hingga 17 tahun: penumpang remaja tersebut boleh melakukan perjalanan bersendirian tetapi memerlukan visa dan dokumen perjalanan lain serta perlu memaklumi pejabat cawangan yang berkenaan. Penumpang lain yang melakukan perjalanan bersama tidak boleh berumur kurang daripada 12 tahun.
 4. Penumpang berumur 18 tahun ke atas: boleh melakukan perjalanan bersendirian dan layak untuk melakukan perjalanan bersama kanak-kanak bawah umur 12 tahun ke bawah.


7.2. Cara kami melindungi data peribadi budak bawah umur

Kami melindungi data peribadi budak bawah umur mengikut undang-undang/peraturan yang berkenaan. Harap maklum bahawa kami tidak dapat membezakan umur orang yang mengakses dan menggunakan laman web kami. Jika anda dianggap sebagai bawah umur (mengikut undang-undang tempatan anda atau undang-undang lain yang berkenaan), sila pastikan anda membaca Dasar dan Pernyataan ini di bawah bimbingan ibu bapa atau penjaga anda yang lain dan dapatkan keizinan mereka sebelum menggunakan perkhidmatan atau produk kami.

Untuk mengumpul data peribadi budak bawah umur dengan keizinan ibu bapa atau penjaga, kami hanya akan memproses atau menggunakan data ini apabila dibenarkan oleh undang-undang, mendapat keizinan yang nyata daripada ibu bapa atau penjaga lain atau apabila diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan budak bawah umur serta memastikan pengambilan langkah keselamatan yang sewajarnya. Jika kanak-kanak bawah umur (mengikut undang-undang yang berkenaan) telah memberi kami data peribadinya tanpa keizinan ibu/bapa atau penjaga, ibu bapa atau penjaga harus menghubungi kami untuk mengalih keluar data peribadi yang berkenaan dan membatalkan langganan kanak-kanak bawah umur itu.

Jika kami mendapati data peribadi telah dikumpul daripada kanak-kanak bawah umur tanpa keizinan ibu bapa atau penjaga, kami akan memadamkan data peribadi ini dan menutup akaun kanak-kanak bawah umur tersebut, jika dia mempunyai akaun.

8. Pengumpulan alamat IP

Alamat Protokol Internet (alamat IP) ialah label bernombor yang diperuntukkan kepada setiap peranti yang mengambil bahagian dalam internet yang menggunakan Protokol Internet untuk komunikasi daripada pembekal perkhidmatan. Kami mengumpul alamat IP anda apabila anda mengakses laman web, perkhidmatan mudah alih dan aplikasi kami. 

Kami menyimpan maklumat ini untuk membantu kami mengurus keselamatan, menganalisis cara laman web, perkhidmatan mudah alih dan Aplikasi kami berinteraksi dengan anda.

9. Analisis data dan pembuatan keputusan automatik

Kami dan sekutu kami atau agensi kerjasama perniagaan lain akan menggunakan data yang disebut sebelum ini termasuk tetapi tidak terhad kepada jumlah urus niaga dan jadual perjalanan untuk memperoleh maklumat tertentu untuk memerhatikan tingkah laku pelanggan dan mungkin akan menghantar maklumat ini kepada pembekal perkhidmatan kami untuk menyediakan urus niaga dan perkhidmatan yang lebih baik dan lebih diperibadikan.

10. Kemas kini data peribadi anda

Kami memerlukan bantuan anda untuk memastikan bahawa data peribadi anda adalah terkini, lengkap dan tepat. Sila maklumi kami tentang perubahan kepada data peribadi anda. Jika anda Ahli Dynasty yang berdaftar, anda boleh mengemas kini data peribadi anda pada bila-bila masa dengan melakukan log masuk kepada akaun anda. 

Maklumat tempahan atau jadual perjalanan anda akan didedahkan kepada pihak berkuasa kastam dan imigresen seperti yang diperlukan oleh undang-undang. Maka, data peribadi anda sangat penting untuk memastikan bahawa data peribadi yang terkandung dalam maklumat tempahan atau jadual perjalanan anda adalah terkini, lengkap dan tepat. Oleh itu, kami akan meminta kemas kini data peribadi dari semasa ke semasa.

11. Kemas kini kepada dasar dan pernyataan privasi

Kami akan meminda Dasar dan Pernyataan ini dari semasa ke semasa dan perubahan akan berkuat kuasa dari tarikh siaran serta versi yang dikemas kini akan menggantikan versi yang terdahulu. Kami akan menyiarkan Dasar yang dikemas kini pada www.china-airlines.com atau Aplikasi serta tarikhnya akan terpapar supaya anda tahu kali terakhir Dasar tersebut dikemas kini.

12. Hubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, aduan atau komen berhubung dengan Dasar atau Pernyataan ini, sila hantar borang dalam talian atau mengirimkan surat kepada kami pada alamat di bawah dengan merujuk kepada "Dasar Privasi":

China Airlines Limited
Data Protection Officer/Personal Information Protection Officer
No.1 Hangzhan S. Rd. Dayuan Dist.
Taoyuan City, 33758 Taiwan
DPO@china-airlines.com

Untuk sebarang keperluan atau pertanyaan tentang tempahan anda, tiket atau perkhidmatan lain, anda boleh Hubungi Kami sama ada dalam talian atau melalui telefon, sokongan pelanggan kami akan menghubungi anda secepat mungkin. Jika subjek data ialah ahli Dynasty dan ingin mengemas kini data peribadi atau menarik balik persetujuan mereka, anda boleh klik "Profil Akaun" > "Kemas Kini Profil Peribadi" atau "Pemadaman Akaun Keahlian" untuk menggunakan hak anda selepas log masuk ke "Perkhidmatan Dynasty Flyer".

13. Pautan kepada laman web lain

Laman web kami mengandungi pautan kepada laman web lain yang dikendalikan oleh pihak ketiga dan di bawah terma privasi yang berbeza. Apabila anda meninggalkan laman web kami dan mengakses laman web lain, sila tetap berwaspada dan baca terma dasar privasi laman web lain. Kami tidak mampu mengawal dan tidak memberikan jaminan atas maklumat yang diserahkan kepada laman web ini.

Dasar dan Pernyataan ini diterjemahkan daripada bahasa Cina dan mungkin akan diterjemahkan kepada bahasa lain. Sekiranya terdapat sebarang perkara yang tidak konsisten antara versi Cina dan versi terjemahan Dasar dan Pernyataan ini, versi Cina akan mengatasinya.Notis untuk Penduduk Negeri A.S. Tertentu: Hak Privasi California

Notis untuk Penduduk California: Akta Privasi Pengguna California (CCPA)

Akta Privasi Pengguna California ("CCPA") memberi sesetengah penduduk California hak berikut. Jika anda penduduk California, anda boleh membuat permintaan tertentu berkenaan dengan maklumat peribadi anda. Setakat yang terpakai untuk CCPA, kami akan mematuhi peraturan yang berkaitan sedemikian.

1. Maklumat tentang anda yang kami kumpulkan

Penduduk California mempunyai hak untuk mengetahui jenis maklumat yang telah kami kumpulkan, berkaitan dengan kategori maklumat peribadi berikut: 

 • Pengenal pasti: seperti nama, alamat, alamat e-mel, alamat IP, nama akaun, nombor pasport, nombor ID Ahli Dynasty anda, maklumat kuki atau pengenal pasti lain yang serupa. 
 • Rekod pelanggan: seperti nombor telefon, alamat pengebilan, maklumat kad kredit atau debit atau maklumat pekerjaan. 
 • Maklumat demografi: seperti umur, jantina, keadaan perubatan, status perkahwinan atau kekurangan upaya. Kategori maklumat ini juga akan dilindungi di bawah ciri pengelasan menurut undang-undang/peraturan berkaitan. 
 • Maklumat komersial: seperti perkhidmatan dan produk yang dibeli atau pendapat yang anda kongsikan kepada kami. 
 • Aktiviti Internet: seperti jenis pelayaran, sejarah pelayaran, sejarah carian dan maklumat lain yang dikumpul secara automatik. 
 • Inferens: seperti minat, keutamaan, kegemaran, aliran dan tingkah laku psikologi.


Untuk mengetahui lebih lanjut tentang maklumat yang kami kumpulkan, termasuk bentuk sumber maklumat tersebut diterima dan tujuan perniagaan atau komersial kami menggunakan kategori maklumat ini, sila rujuk bahagian "Cara kami mengumpul data peribadi anda" dan bahagian "Tujuan kami menggunakan data peribadi anda".

2. Hak pengetahuan

Setakat yang diperlukan oleh undang-undang berkaitan, anda mungkin berhak membuat permintaan untuk mengetahui maklumat peribadi yang kami miliki tentang anda dalam tempoh 12 bulan yang sebelumnya, termasuk senarai kategori maklumat peribadi anda yang kami kongsi dengan syarikat lain untuk tujuan perniagaan. Secara khususnya, "hak pengetahuan" mungkin merangkumi pemberian maklumat berikut berdasarkan butiran permintaan anda: 

 • Kategori maklumat peribadi yang kami kumpul tentang anda. 
 • Kategori sumber bagi maklumat peribadi yang kami kumpul. 
 • Tujuan perniagaan atau komersial untuk pengumpulan atau penjualan maklumat peribadi anda. 
 • Kategori pihak ketiga yang kami kongsikan maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan. 
 • Maklumat peribadi khusus yang kami kumpul tentang anda.


Setelah kami menerima permintaan anda, kami akan membuat pengesahan dengan sewajarnya dan akan berusaha untuk mendedahkan kepada anda maklumat yang anda minta.

3. Hak pemadaman

Jika undang-undang berkaitan memberi anda hak untuk meminta pemadaman mana-mana maklumat peribadi anda yang kami miliki tentang anda. Setelah kami menerima permintaan anda dan mengesahkan permintaan anda, kami akan memadamkan maklumat peribadi anda daripada rekod kami dan mengarahkan pembekal perkhidmatan penyumberluaran kami melakukan perkara yang sama, melainkan jika terdapat pengecualian.

Kami mungkin tidak dapat memadamkan data peribadi sekiranya pemprosesan diperlukan untuk keperluan perkhidmatan dan hak pemadaman tidak boleh diguna pakai menurut undang-undang/peraturan perlindungan data yang berkenaan, contohnya maklumat perjalanan tertakluk pada tempoh pengekalan mengikut undang-undang; atau maklumat yang diperlukan untuk pengendalian pampasan, kes litigasi atau bukan litigasi.

4. Hak penarikan diri daripada jualan: Jangan Jual Maklumat Peribadi Saya

Secara umumnya, kami tidak menjual atau berkongsi maklumat peribadi anda untuk tujuan memperoleh kewangan. Walau bagaimanapun, setakat "jual" atau "jualan" menurut CCPA ditakrifkan untuk merangkumi pemindahan atau penyampaian maklumat peribadi oleh perniagaan kepada perniagaan yang lain atau pihak ketiga dalam cara yang dianggap bernilai kepada penerima, walaupun jika nilai tersebut bukan dalam bentuk wang. Hal ini bermakna sesetengah aktiviti teknologi pengiklanan dan perkongsian maklumat untuk aktiviti perniagaan lazim mungkin dianggap sebagai "jualan" menurut CCPA, seperti penyertaan dalam rangkaian iklan dan pengiklanan tertentu pada platform media sosial boleh membentuk perkongsian/penggunaan maklumat peribadi anda untuk pengiklanan digital dan "jualan" maklumat peribadi menurut CCPA, walaupun tiada pertukaran wang.

Setakat yang terpakai oleh CCPA dan kami menjual maklumat peribadi anda menurut terma "jual" yang ditakrifkan menurut CCPA, anda berhak meminta kami berhenti daripada "menjual" maklumat peribadi anda dengan melengkapkan borang dalam talian. Anda boleh merujuk bahagian "Hubungi Kami" untuk butiran lanjut.

5. Hak untuk tidak didiskriminasi

Kami menjamin bahawa anda tidak akan menerima sebarang layanan bersifat diskriminasi daripada kami kerana anda menjalankan hak anda. Secara khususnya, hal ini bermakna kami tidak akan menafikan perkhidmatan kepada anda, mengenakan kadar atau yuran berbeza mahupun memberikan perkhidmatan atau kualiti barangan yang berbeza.

6. Cara menggunakan hak privasi CCPA anda

Sila lengkapkan borang dalam talian maklumat yang diperlukan untuk membantu kami mengesahkan identiti anda atau anda boleh merujuk bahagian "Hubungi Kami" untuk menggunakan hak yang dinyatakan di atas. Apabila anda menghubungi kami, sila nyatakan jenis permintaan yang ingin anda buat dan skop permintaan tersebut. Dalam keadaan tertentu, kami mungkin meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan memproses permintaan anda. Jika anda memberikan maklumat yang salah atau tidak lengkap dan menghalang kami daripada mengesahkan identiti sebenar anda atau kami tidak perlu mematuhi permintaan anda mengikut undang-undang, kami mungkin akan menolak permintaan hak anda. 

Jika subjek data ialah ahli Dynasty dan ingin mengemas kini data peribadi atau menarik balik persetujuan mereka, anda boleh klik "Profil Akaun" > "Kemas Kini Profil Peribadi" atau "Pemadaman Akaun Keahlian" untuk menggunakan hak anda selepas log masuk ke "Perkhidmatan Dynasty Flyer".