(Please select preffered language)
Main Content

Muat Turun Borang Permohonan

Muat Turun Borang Permohonan

Borang permohonan berbentuk fail PDF. Semak sama ada Adobe Reader dipasang pada komputer anda. Jika tidak, muat turun secara percuma daripada http://get.adobe.com/reader/.

Nama Fail

Muat Turun

Borang Kelulusan Perubatan
Borang Permohonan Perakuan Masuk untuk Penumpang (Sebelum memuat turun, sila baca notis ini)
Surat Kuasa Wakil untuk Pelepasan Kastam Bagasi
Keizinan & Pelepasan Pengangkutan Budak Bawah Umur Yang Tidak Berteman
Surat Kuasa Wakil (Terpakai untuk Rantau Taiwan sahaja)
Surat Akuan
Utama > Fly > On Board >