(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ข้อความเกี่ยวกับการขนส่ง

ข้อความสำหรับผู้โดยสารของเส้นทางระหว่างประเทศและการขนส่งสัมภาระ
เงื่อนไขทั่วไปของการขนส่ง

เงื่อนไขทั่วไปของการขนส่ง

เงื่อนไขทั่วไปของการขนส่ง (ดาวน์โหลด)

Click here to Read the General Conditions of Carriage Read the General Conditions of Carriage
นโยบาย ADM ของ China Airlines

นโยบาย ADM ของ China Airlines

นโยบาย ADM

นโยบาย ADM ของ China Airlines
นโยบาย ADM สำหรับประเทศเยอรมนี/ โปแลนด์/ สวิตเซอร์แลนด์/ รัสเซีย/ ยูเครน/ บัลแกเรีย/ เอสโตเนีย/ ลัตเวีย/ ลิทัวเนีย
นโยบาย ADM สำหรับประเทศอิตาลี/ มอลตา
นโยบาย ADM สำหรับอินโดนีเซีย
เที่ยวบินไปและออกจากแคนาดา

เที่ยวบินไปและออกจากแคนาดา

บริการรับส่งที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความทุพพลภาพ (ATPDR)

ตาม ATPDR ของ CTA ผู้โดยสารทุพพลภาพจะได้รับบริการต่อไปนี้เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินไป/ออกจากแคนาดาโดย China Airlines เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2020 
 
  1. สุนัขนำทาง: ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับสุนัขนำทางจะต้องกรอกเอกสารพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์อย่างน้อย 48 ชั่วโมง (2 วันทำการ) ก่อนออกเดินทาง เราจะจัดให้บริการสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้โดยสารท่านและสุนัขนำทางของผู้โดยสารดังกล่าวระหว่างการเดินทาง ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องน้ำในเที่ยวบิน

  2. สื่อบันเทิงบนเครื่อง: ผู้โดยสารที่มีปัญหาทางสายตา/การได้ยินสามารถขอรับความช่วยเหลือจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้เมื่อจำเป็น

  3. บริการคนเข็นรถเข็น: เราจะช่วยผู้โดยสารทุพพลภาพตลอดการเดินทางจากจุดเช็คอินไปยังที่นั่งบนเครื่อง หลังจากผู้โดยสารลงจากเครื่องที่อาคาร เราจะให้ความช่วยเหลือในการไปยังสถานที่เฉพาะที่พนักงานอาคารสามารถพาพวกเขาไปยังบริเวณผู้ใช้รถเข็นได้

  4. การแพ้รุนแรง: ผู้โดยสารที่มีอาการแพ้รุนแรงควรยื่นเอกสารพร้อมใบรับรองแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (2 วันทำการ ) ก่อนออกเดินทาง โซนสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องและโซนกันชนมีการลดสารก่อภูมิแพ้ แต่ไม่รับประกันสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ เราจะแจ้งผู้โดยสารท่านอื่นที่นั่งอยู่ติดกันที่ไม่ทราบว่าผู้โดยสารมีอาการแพ้และหลีกเลี่ยงการให้บริโภคสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ ไม่มีโซนกันชนสำหรับ “ที่นั่งหอย” ผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าที่นั่งเพิ่มได้เมื่อจำเป็นต้องใช้ที่นั่งว่างถัดจากที่นั่งนั้น

คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารของเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้

 
 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านการจองที่นั่งให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี การจองที่นั่งให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี
บ้าน > ข้อกำหนดและเงื่อนไข >