(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

เที่ยวบินไปยัง/ออกจากแคนาดา

ค่าชดเชยการหยุดบินสำหรับเที่ยวบินไปยัง/ออกจากแคนาดา

ความล่าช้าหรือการยกเลิกบางอย่างอยู่ภายในการควบคุมของสายการบิน ในขณะที่บางครั้ง เช่น ความล่าช้าหรือการยกเลิกที่เกิดจากสภาพอากาศเลวร้ายหรือการหยุดชะงักของการจราจรทางอากาศซึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลความล่าช้าหรือการยกเลิกใดก็ตาม China Airlines จะคอยช่วยเหลือคุณ
China Airlines จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ผู้โดยสารสำหรับความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินที่อยู่ในการควบคุมของเราและไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ผู้โดยสารจะได้รับค่าชดเชยตามระยะเวลาที่ล่าช้าเมื่อเดินทางถึงปลายทางสุดท้าย 


จำนวนเงินต่อระยะเวลาที่ล่าช้า (ดอลลาร์แคนาดา): 

  • 3-6 ชั่วโมง: 400 
  • 6-9 ชั่วโมง: 700 
  • 9+ ชั่วโมง: 1000