(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

พันธมิตรสายการบิน

พันธมิตร SkyTeam

 1. สมาชิก DFP สามารถรับไมล์สะสมได้จากการใช้บริการเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร SkyTeam ไมล์สะสมสามารถนำมาใช้เพื่ออัปเกรดสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกได้ โปรดคลิกที่ระดับสมาชิกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
 2. TPM ขั้นต่ำที่ใช้ได้กับเที่ยวบินของ Air France, KLM, Czech Airlines, Aeromexico, Kenya Airways และ China Eastern Airlines ไมล์ที่สมาชิก DFP เพิ่มแต่ละส่วน จะยังคงเป็นผลิตผลขั้นต่ำของ TPM และเป็นเปอร์เซ็นต์ของชั้นตั๋วโดยสาร

กรุณาอ่านหมายเหตุ หมายเหตุ
พันธมิตรสายการบินอื่น

สายการบินอื่น

 • สายการบิน China Southern Airlines
  คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

 • โปรแกรมสะสมไมล์ร่วมกับสายการบิน Hawaiian Airlines 
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด 

 • สายการบิน Japan Airlines (JL) 
  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2014 เป็นต้นไป สมาชิก DFP จะสามารถสะสมไมล์จากเที่ยวบินร่วม CI/JL ได้ เมื่อเป็นการจองภายใต้หมายเลขเที่ยวบินของ CI
  โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ใกล้เคียงหรือสำนักงานสาขาเพื่อขอรับไมล์สะสมพร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่อง เที่ยวบินที่ร่วมโปรโมชั่นมีดังนี้ :
  1. จาก TSA (ซงซาน) ไป HND (ฮาเนดะ) หมายเลขเที่ยวบิน:CI9220/CI9222 
  2. จาก HND (ฮาเนดะ) ไป TSA (ซงซาน) หมายเลขเที่ยวบิน:CI9221/CI9223

 • สายการบินเวสเจ็ท (WS)
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป สมาชิก DFP สามารถสะสมไมล์ในส่วนของเที่ยวบินร่วมระหว่าง CI/WS โดยที่หมายเลขเที่ยวบินต้องขึ้นต้นด้วย CI กรุณาติดต่อแผนกสมาชิกหรือสำนักงานสาขาเพื่อขอรับไมล์สะสม
บ้าน > สมาชิก > รับไมล์สะสม >