(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

การจัดการและการแก้ไขไมล์สะสม

ไมล์สะสมของเที่ยวบิน

ไมล์สะสมของเที่ยวบิน

ไมล์สะสมของเที่ยวบินหมายถึงไมล์สะสมที่สมาชิกได้รับจากการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย China Airlines เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย Mandarin Airlines และเที่ยวบินร่วมรายการที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร SkyTeam เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไมล์สะสมของเที่ยวบินของคุณจะถูกเพิ่มไว้อย่างถูกต้องและทันเวลา เมื่อทำการจองด้วยตัวคุณเองหรือทำผ่านบริษัททัวร์โปรดมอบทั้งหมายเลขบัตรสมาชิกของคุณและชื่อของคุณ (ตามที่ปรากฏอยู่บนบัตรของคุณ) ให้แก่เจ้าหน้าที่บริการของเรา เมื่อเช็คอินที่สนามบิน ให้แสดงบัตรสมาชิกของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าไมล์สะสมของคุณถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติแล้ว นอกจากนี้ โปรดเก็บสำเนาตั๋วโดยสารของคุณและบัตรผ่านขึ้นเครื่องเป็นเวลาหกเดือนสำหรับการสอบถามข้อมูลใด ๆ ในอนาคต

การแก้ไขไมล์สะสม

การแก้ไขไมล์สะสม

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไมล์สะสมการบิน โปรดโทรไปยังสายด่วนบริการสมาชิกท้องถิ่นของเราภายในระยะเวลาหกเดือนนับจากเที่ยวบินที่คุณเดินทาง โปรดเตรียมบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ใบเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษ รวมถึงหมายเลขบัตรสมาชิกของคุณ (ไม่สามารถใช้แผนการเดินทางของเที่ยวบินหรือเอกสารยืนยันการจองแทนได้) China Airlines จะตรวจสอบและแก้ไขไมล์สะสมให้คุณภายในหกสัปดาห์ หากคุณได้เดินทางกับเที่ยวบินของ China Airlines/Mandarin Airlines ด้วยตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย China Airlines/Mandarin Airlines คุณสามารถเข้าใช้บริการ Dynasty Flyer Services เพื่อแก้ไขไมล์สะสมของคุณทางออนไลน์ได้

ไมล์สะสมพันธมิตร

ไมล์สะสมพันธมิตร

หากคุณพบข้อผิดพลาดในบันทึกไมล์สะสมพันธมิตร โปรดติดต่อบริษัทพันธมิตรนั้นโดยตรงและแสดงเอกสารที่จำเป็นภายใน 6 เดือนเพื่อขอให้มีการแก้ไข

รายงานสรุปยอดไมล์สะสม

เพื่อปกป้องข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคล สมาชิกหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยสมาชิก ที่ต้องการพิมพ์ประวัติไมล์สะสมหรือการแลกรางวัลที่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ต้องกรอกและลงชื่อใน แบบฟอร์มการสมัคร และแสดงสำเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกหรือหนังสือรับรองการมอบหมายที่เคาน์เตอร์ของ China Airlines หรือส่งเอกสารทั้งหมดทางโทรสารไปที่ สายด่วนบริการสมาชิกของ China Airlines

การสอบถามเกี่ยวกับไมล์สะสม

การสอบถามเกี่ยวกับไมล์สะสม

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีของคุณได้ทุกเวลาที่ Dynasty Flyer Services
E-Summary

E-Summary

สมาชิกที่เลือกรับ “รายงานสรุปยอดไมล์สะสม” ทางอีเมลจะได้รับรายงานสรุปยอดไมล์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวที่อัพเดตเป็นรายเดือน เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงไมล์สะสม สมาชิกที่เลือกรับรายงานสรุปยอดไมล์สะสมทางอีเมลจะไม่ได้รับใบแจ้งยอดทางไปรษณีย์
ตารางไมล์สะสมในรูปกระดาษเอกสาร

ตารางไมล์สะสมในรูปกระดาษเอกสาร

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 จะไม่มีการส่งรายงานสรุปยอดไมล์สะสมในรูปกระดาษเอกสารอีกต่อไป สมาชิกสามารถรับข่าวสารอัพเดตไมล์สะสมล่าสุดผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ China Airlines หรือลงทะเบียนที่อยู่อีเมลเพื่อรับอีเมลรายงานสรุปยอดไมล์สะสม
บ้าน > สมาชิก > รับไมล์สะสม > การแก้ไขไมล์สะสม > การจัดการและการแก้ไขไมล์สะสม