(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

คู่มือบนเที่ยวบิน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขณะนี้ China Airlines ขยายขอบเขตการอนุญาตให้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา (PED) ขึ้นเครื่องได้ ตามพระราชบัญญัติการบินพลเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 นโยบายนี้ใช้กับเครื่องบินของ China Airlines ทุกลำ การฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเหล่านี้มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี กักกัน หรือ ปรับไม่เกิน 150,000 NT$ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ->
ภาพบริการสุขภาพในเที่ยวบิน

บริการสุขภาพในเที่ยวบิน

แม้ว่าอากาศยานพาณิชย์สมัยใหม่จะมอบการขนส่งที่รวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย ผู้โดยสารที่มีอาการป่วยบางคนอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในห้องโดยสาร สภาพแวดล้อมในห้องโดยสารนั้นถูกจำกัดโดยการออกแบบอากาศยาน และแตกต่างจากการขนส่งทางบกมาก ความแตกต่างเหล่านี้ได้แก่ ความกดดันอากาศต่ำบนที่สูง (ระดับออกซิเจนต่ำและผลของการเพิ่มความดันในห้องโดยสารอันเนื่องมาจากความดันอากาศต่ำ) ลักษณะของบรรยากาศในห้องโดยสาร (อากาศคุณภาพต่ำ และความชื้นต่ำ) อาการเจ็ทแล็ก เมาเครื่องบิน และการอยู่ในที่แคบเป็นเวลานาน โปรดให้ความใส่ใจและใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ->