(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

แบบฟอร์มใบสมัครการแจ้งเตือนสำหรับใบแจ้งราคา

แบบฟอร์มใบสมัครการแจ้งเตือนสำหรับใบแจ้งราคา

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2552 เมื่อผู้โดยสารซื้อตั๋วเดินทางจากเว็บไซต์ของ China Airlines โดยเดินทางจากไต้หวัน ฮ่องกง และจีน เรามีบริการการสมัครเพื่อรับใบกำกับภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

หมายเหตุ: แต่ละการสมัครมีค่าใช้จ่าย 100 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อหนึ่งเส้นทาง และผู้โดยสารจะได้รับเอกสารต้นฉบับหนึ่งชุดและสำเนาหนึ่งชุด โปรดทราบว่า KHH-TPE ที่เชื่อมต่อไปยัง             เที่ยวบินระหว่างประเทศอื่น ๆ จะนับเป็นหนึ่งเส้นทาง 


ข้อมูลของสำนักงาน China Airlines ที่สมัครได้มีดังนี้:

 • ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน / ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับบริการนี้ได้ด้วยตนเองทางเคาน์เตอร์สนามบิน และชำระเป็นเงินสด เวลาทำการคือ 08:30 น. – 16:30 น. วันศุกร์ถึงวันจันทร์ 
    China Airlines สำนักงานสาขาไทเป จงลี่ ซินจู๋ ไทจง ไถหนาน เกาสง จะรับสมัครโดยผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับบริการด้วยตนเองที่สำนักงานสาขาในเวลาทำการ และสามารถชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต เมื่อสมัครทางแฟ็กซ์หรือไปรษณีย์ ต้องมีการโอนค่าธรรมเนียมไปยังบัญชีที่กำหนดและมีการออกใบเสร็จรับเงิน เราจะส่งแบบสมัครรับใบกำกับภาษีไป     เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว 

 • ไทเป (รวมทั้ง จงลี่ ซินจู๋): บัญชี:中華航空股份有限公司,第一商業銀行007(南京東路分行1439) หมายเลข:143-10-011005 
 • บัญชีไทจง:中華航空股份有限公司,台中富邦銀行012(中港分行6719) หมายเลข:671102113669 
 • บัญชีไถหนาน:中華航空股份有限公司,日盛國際商業銀行815(台南分行0071) หมายเลข:102-23355198-999
 • บัญชีเกาสง:中華航空股份有限公司,臺灣土地銀行005(中正分行0599) หมายเลข:059-00-1151619

ข้อมูลสายด่วนที่ปรึกษาและแฟ็กซ์: 

 • ไทเป: โทร:(02) 25145713 แฟ็กซ์: (02) 25145723 
 • จงลี่: โทร:(03) 4275656 แฟ็กซ์: (03) 4275858 
 • ซินจู๋: โทร:(03) 6687676 แฟ็กซ์: (03) 6686908 
 • ไทจง: โทร:(04) 23259592  ต่อ2329/2328/2327  แฟ็กซ์: (04) 23259613 
 • ไถหนาน: โทร:(06) 2358099 ต่อ 2357 แฟ็กซ์: (06) 2357299 
 • เกาสง: โทร:(07)-2315186 ต่อ1257/1258 แฟ็กซ์:(07)-2131293
 • ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน: โทร:(03) 3988888 
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง: โทร:(07) 8012674 
บ้าน > การบิน > บนเที่ยวบิน >