(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

การเรียนรู้และการเติบโต

การวางแผนทางอาชีพ

สายการบิน China Airlines มีทีมพนักงานมืออาชีพกว่า 10,500 คนกระจายอยู่ทั่วโลกในงานประเภทต่าง ๆ เกือบ 100 ประเภท พนักงานเหล่านี้คอยทำหน้าที่ให้บริการทุกด้านแก่ลูกค้าของเราตลอดเวลา ทุกวันตลอดทั้งปี นอกจากนักบิน และลูกเรือที่คุณคุ้นเคยแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าแบบ "โทรครั้งเดียวสำหรับทุกเรื่อง" และพนักงานฝ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ทำหน้าที่อย่างมืออาชีพที่มุ่งเน้นคุณภาพ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีพนักงานที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักที่คอยทำหน้าที่วางแผน และให้บริการที่เชื่อถือได้ สะดวกสบาย และมีคุณภาพที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

งานพนักงานประจำเครื่องบิน

ประเภทงานพนักงานประจำเครื่องบินได้แก่ นักบิน และลูกเรือ สำหรับเส้นทางอาชีพของนักบินนั้น พวกเขาจะต้องผ่านการฝึกฝนเป็นเวลาประมาณ 2 ปีก่อนที่จะมีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่นักบินที่หนึ่งได้ จากจุดนั้น ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 8 ปี และสั่งสมประสบการณ์การบินอย่างน้อย 4,200 ชั่วโมงจึงจะสามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นกัปตันได้ หลังจากนั้น หากคุณทำหน้าที่ในตำแหน่งกัปตันได้ดี บริษัทอาจทำการฝึกอบรมคุณให้มีโอกาสเป็นเจ้าหน้าฝ่ายบริหาร หากคุณสนใจงานทางด้านบริหาร; หรือหากคุณสนใจตำแหน่งงานด้านการฝึกอบรม บริษัทก็อาจทำการฝึกอบรมให้คุณเป็นผู้ฝึกสอนนักบินที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรการฝึกการบิน สำหรับเส้นทางอาชีพของลูกเรือ คุณสามารถพัฒนาไปเป็นหัวหน้างานแถวหน้า/หัวหน้าลูกเรือได้ ในกรณีที่คุณสนใจงานภาคพื้นดิน คุณก็สามารถพัฒนาไปเป็นเจ้าหน้าฝ่ายบริหารฝ่ายภาคพื้นดินได้

ประเภทงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา

การพัฒนาพนักงานฝ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษานั้นเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในระดับพื้นฐาน เราจะประเมินความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความต้องการของพนักงาน และมีระบบการพัฒนาด้านอาชีพอย่างครอบคลุม โดยมีเส้นทางอาชีพหลักในสายงานนี้ ได้แก่ หัวหน้างานซ่อมแซมและบำรุงรักษา วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประกันคุณภาพ และฝ่ายบริหารการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ในระหว่างการทำงานตามเส้นทางดังกล่าว บุคลากรงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาจะได้รับการหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบ และภารกิจภายนอก (ประจำสถานี, งานควบคุมดูแล) และจะได้รับการฝึกอบรมในระหว่างการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะประจำตัวอีกด้วย

ประเภทงานพนักงานฝ่ายภาคพื้นดิน

เส้นทางการเติบโตของสายงานพนักงานฝ่ายภาคพื้นดินเกิดจากสั่งสมประสบการณ์เฉพาะทางเกี่ยวกับการบิน เราจะประเมินความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และความต้องการของพนักงาน และให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่ครอบคลุมร่วมกับการหมุนเวียนตำแหน่งไปยังแผนกอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำงาน เราสนับสนุนให้พนักงานทำการศึกษาเพิ่มเติม และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พนักงานฝ่ายภาคพื้นดินสามารถพัฒนาขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารได้ ตัวอย่างเช่น หัวหน้างานแถวหน้าสามารถรับตำแหน่งบริหารได้หลังจากที่มีประสบการณ์เพียงพอ

การเรียนรู้และการเติบโต

ในครอบครัวใหญ่แห่งนี้ พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างจริงจัง ด้วยการมีเป้าหมายการบริการในการทำให้ China Airlines เป็น "สายการบินที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด" เป็นแรงจูงใจ พนักงานทุกคนจึงทุ่มเทให้กับการทำงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของตนเองให้ดีที่สุด

การฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่

หากคุณเพิ่งจะเข้ามาอยู่กับครอบครัว China Airlines คุณสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "China Airlines and I" เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสายการบิน China Airlines มีส่วนร่วมในความใฝ่ฝัน และมีความภูมิใจใน China Airlines ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใด ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม

การเรียนรู้แบบออนไลน์

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของความสามารถในการแข่งขันของเราในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว China Airlines ได้จัดทำโปรแกรม E-Learning ขึ้นมาเพื่อสร้างการเรียนรู้และระบบการจัดการทางออนไลน์ที่สะดวกสบาย และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการฝึกอบรมทั้งหมดของ China Airlines พนักงานสามารถเรียนรู้ทางออนไลน์ผ่านทางช่องทาง E-Learning ตามความต้องการและตามกำหนดเวลาของตนเอง

การฝึกอบรมสำหรับหมวดหมู่งานประเภทต่าง ๆ

มีโปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับงานทุกประเภท ซึ่งถูกออกแบบมาโดยมีเป้าหมายในการสร้างการบริการที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับนักบินฝึกหัด ลูกเรือ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง

การพัฒนาในอนาคต

China Airlines กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สำหรับศตวรรษที่ 21 ไว้เก้าเป้าหมายเพื่อให้พนักงานทุกคนทั่วโลกให้มีเป้าหมายที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท และเพื่อให้พนักงานทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ในหน้าที่รับผิดชอบของตนเองเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนสูงสุดสำหรับองค์กร

บ้าน > โอกาสทางอาชีพการงาน >