(Please select preffered language)
Main Content

Hak Harta Intelek dan Fasal Penafian

Hak Harta Intelek

Semua hak dan hak harta intelek bagi sebarang rekaan, halaman, kandungan (termasuk teks, graf, video/audio, corak dan tateletak) serta bahan dalam laman web ini adalah hak milik China Airlines Ltd. (yang selepas ini dirujuk sebagai "China Airlines"). Semua bahagian maklumat seumpamanya tidak boleh dihasilkan semula, dipindahkan, diubah suai, diterbitkan, dijual atau sebaliknya digunakan secara tidak sah tanpa mendapat kebenaran umum dan bertulis terdahulu daripada China Airlines. Jika tidak, China Airlines akan memfailkan saman dan menuntut pampasan. Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan berkenaan dengan Pernyataan Hak Harta Intelek kami.

Fasal Penafian

China Airlines berusaha untuk memastikan maklumat dalam laman web ini terkini dan tepat untuk kegunaan anda. Bagi perkhidmatan pertanyaan maklumat penerbangan dalam talian, kami tidak memberikan sebarang jaminan tentang ketepatan maklumat. Sila sahkan dengan pejabat tempatan kami atau lapangan terbang sebelum berlepas untuk melindungi hak dan kepentingan anda. 
Jika laman web ini tidak berfungsi atau operasinya tertangguh kerana kemalangan yang tidak diduga atau force majeure, kami tidak bertanggungjawab atas kesulitan yang anda hadapi.

Undang-undang dan Mahkamah Urus Tadbir

Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berhubung dengan laman web ini harus diurus tadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang ROC (Republik China) dan harus diselesaikan oleh Mahkamah Daerah Taipei Taiwan yang bertindak sebagai mahkamah pertama.