(Please select preffered language)
Main Content

Tingkat Ahli

Kelayakan untuk Naik Taraf Keahlian

A. Kelayakan untuk Naik Taraf Keahlian

Untuk naik taraf keahlian, ahli harus memperoleh kedua-dua sekurang-kurangnya 6 penerbangan berpemberat daripada penerbangan antarabangsa berjadual terkendali diri China Airlines / Mandarin Airlines dan memenuhi satu daripada kelayakan pembaharuan berikut: miles penerbangan, penerbangan dalam kelas perniagaan China Airlines / Mandarin Airlines dan perjalanan berpemberat dalam masa 12 bulan kalendar berturut-turut (dari hari pertama bulan pertama hingga hari terakhir bulan ke-12) dalam tempoh keahlian semasa. Apabila syarat dipenuhi, naik taraf keahlian akan berkuat kuasa pada hari pertama bulan seterusnya.
 
Kelayakan untuk Naik Taraf Keahlian
Keahlian
(SkyTeam)

Keahlian Dynasty

Keahlian Gold
(ELITE)

Keahlian Emerald
(ELITE PLUS)

Keahlian Paragon
(ELITE PLUS)
KelayakanSesiapa sahaja yang berumur dua tahun ke atas layak untuk menjadi Ahli Dynasty Flyer.
Pemohon yang berumur bawah 12 tahun (pemohon EU yang berumur bawah 16 tahun) mesti mendaftarkan seorang penjaga sah di sisi undang-undang yang juga mestilah seorang ahli.
Ahli Dynasty layak untuk dinaik taraf kepada ahli Gold jika syarat di bawah dipenuhi.Ahli Gold layak untuk dinaik taraf kepada ahli Emerald jika syarat di bawah dipenuhi.Ahli Emerald layak untuk dinaik taraf kepada ahli Paragon jika syarat di bawah dipenuhi.
Perjalanan Berat daripada penerbangan terkendali diri China Airlines / Mandarin Airlines (asas)-6 perjalanan berat6 perjalanan berat6 perjalanan berat
Miles Penerbangan-30000 miles50000 miles120000 miles
Penerbangan dalam Kelas Perniagaan China Airlines atau Mandarin Airlines-10 penerbangan yang layak30 penerbangan yang layak50 penerbangan yang layak
Perjalanan Berat-20 penerbangan yang layak40 penerbangan yang layak80 penerbangan yang layak
KesahanKeahlian akan tamat tempoh jika tiada kemas kini rekod mileage dan data peribadi dalam masa 6 tahun.2 tahun2 tahun2 tahun
Kelayakan untuk Pembaharuan Keahlian

B. Kelayakan untuk Pembaharuan Keahlian

Untuk pembaharuan keahlian, ahli harus memperoleh kedua-dua sekurang-kurangnya 6 penerbangan berat daripada penerbangan antarabangsa berjadual terkendali diri China Airlines / Mandarin Airlines dan memenuhi satu daripada kelayakan pembaharuan berikut: miles penerbangan, penerbangan dalam kelas perniagaan China Airlines / Mandarin Airlines dan perjalanan berat dalam tempoh 2 tahun keahlian semasa. Apabila syarat dipenuhi, pembaharuan keahlian akan berkuat kuasa pada hari seterusnya selepas tarikh tamat tempoh keahlian semasa.
 
Kelayakan untuk Pembaharuan Keahlian
Keahlian
(SkyTeam)
Keahlian DynastyKeahlian Gold
(ELITE)
Keahlian Emerald
(ELITE PLUS)
Keahlian Paragon
(ELITE PLUS)
TempohJika ahli Dynasty tidak mengumpul sebarang mileage dalam masa dua tahun berturut-turut, China Airlines tidak akan menghantar lagi sebarang notis kepada ahli.dalam masa dua tahun tempoh kesahandalam masa dua tahun tempoh kesahandalam masa dua tahun tempoh kesahan
Perjalanan Berat daripada penerbangan terkendali diri China Airlines / Mandarin Airlines (asas)-6 perjalanan berat
6 perjalanan berat6 perjalanan berat
Miles Penerbangan-40000 miles80000 miles180000 miles
Penerbangan dalam Kelas Perniagaan China Airlines atau Mandarin Airlines-18 penerbangan yang layak40 penerbangan yang layak60 penerbangan yang layak
Perjalanan Berat-36 penerbangan yang layak70 penerbangan yang layak140 penerbangan yang layak
KesahanKeahlian akan tamat tempoh jika tiada kemas kini rekod mileage dan data peribadi dalam masa 6 tahun.2 tahun2 tahun2 tahun
Nota Penting

Nota Penting:

 1. Kelayakan bagi Keahlian:
  • Jika syarat pembaharuan tidak dipenuhi, ahli Paragon akan secara automatik kembali menjadi ahli Emerald, ahli Emerald kepada ahli Gold dan ahli Gold kepada ahli Dynasty. Nombor kad tetap tidak akan berubah.
  • Apabila layak untuk penaiktarafan keahlian, ahli akan menerima kad keahlian baharu dengan nombor keahlian yang sama pada bulan berikutnya.
  • Untuk menentukan sama ada ahli layak untuk naik taraf kepada tingkat seterusnya, hanya mileage dan perjalanan yang diperoleh dalam masa 12 bulan berturut-turut dalam tempoh keahlian semasa akan diambil kira. Jika tingkat keahlian berubah, semua mileage dan perjalanan yang dikumpul dalam keahlian terdahulu akan dikecualikan. Yakni, apabila ahli Gold dinaik taraf kepada Emerald, semua mileage dan perjalanan yang diperoleh semasa mereka menjadi ahli Dynasty tidak akan diambil kira; apabila ahli Emerald dinaik taraf kepada Paragon, semua mileage dan perjalanan yang diperoleh semasa mereka menjadi ahli Gold tidak akan diambil kira. 
  • Apabila ahli dinaik taraf kepada tingkat seterusnya, jika kiraan perjalanan Kelas Perniagaan, mileage atau jumlah perjalanan berat China Airlines / Mandarin Airlines melebihi standard kelayakan, baki yang selebihnya boleh disimpan selama satu tahun dan boleh digabungkan untuk naik taraf kepada tingkat seterusnya. Setiap perjalanan dan miles anda tidak akan disia-siakan dan akan membantu anda naik kepada tingkat keahlian yang lebih tinggi dengan lebih cepat.  Contoh: Ahli Gold, Cik Lin telah memperoleh 60,000 miles dan 45 perjalanan berat dari 1 Januari hingga 30 Jun 2018, ini bermakna beliau akan naik taraf menjadi ahli Emerald pada 1 Julai 2018. Memandangkan miles dan perjalanan beratnya melebihi kelayakan naik taraf Emerald (50,000 miles atau 40 perjalanan berat), kedua-dua lebihan 10,000 miles dan 5 perjalanan berat boleh disimpan selama satu tahun. Sebelum 1 Julai 2019, Cik Lin hanya memerlukan 110,000 miles atau 75 perjalanan berat lagi untuk naik taraf menjadi ahli Paragon (kelayakan naik taraf Paragon ialah 120,000 miles atau 80 perjalanan berat).
  • Keahlian akan tamat tempoh secara automatik tanpa notis jika ahli tidak memegang bilangan hadiah yang tersedia dan tiada kemas kini rekod mileage serta data peribadi (termasuk tingkat keahlian) dalam masa 6 tahun.

 2. Mileage Penerbangan dan Perjalanan Berat:
  • Hanya mileage yang diperoleh daripada China Airlines, Mandarin Airlines dan penerbangan yang berkenaan bagi syarikat penerbangan ahli SkyTeam diambil kira untuk naik taraf dan pembaharuan keahlian.
  • Sila rujuk Pengumpulan Mileage dalam China Airlines / Mandarin Airlines untuk pengiraan perjalanan berat dalam China Airlines dan Mandarin Airlines.
  • Mileage atau perjalanan berikut tidak layak untuk naik taraf atau pembaharuan keahlian:
   a. Mileage penerbangan dan perjalanan yang diperoleh dengan menaiki penerbangan perkongsian kod bagi syarikat penerbangan bukan pekongsi SkyTeam.
   b. Miles yang diperoleh dengan promosi, miles hadiah, miles insentif dan miles yang diperoleh dengan program perkongsian.

 3. Perjalanan Berat
 4. Pengeluaran semula kad keahlian
  • Ahli Paragon dan Emerald boleh memohon pengeluaran semula kad keahlian secara percuma melalui halaman "Perkhidmatan Dynasty Flyer".
  • Program Dynasty Flyer tidak mengeluarkan kad Dynasty fizikal, dan kad Gold fizikal tidak akan dikeluarkan mulai 1Februari 2021. Kami mengalu-alukan anda untuk memuat turun Aplikasi China Airlines dan log masuk ke akaun anda untuk kad keahlian digital.

 5. Pengeluaran semula tag bagasi
  • Ahli Paragon dan Emerald boleh menghubungi pejabat cawangan terdekat atau pusat perkhidmatan pelanggan untuk pengeluaran semula tag bagasi secara percuma.
  • Mulai Mei 2019, ahli Paragon dan Emerald akan menerima barangan kulit yang eksklusif untuk naik taraf, pembaharuan dan turun taraf keahlian tag bagasi. Bagi pengeluaran semula, ahli boleh menghubungi pejabat cawangan terdekat atau pusat perkhidmatan pelanggan dengan caj perkhidmatan sebanyak 3000 miles.
  • Ahli Paragon dan Emerald hanya boleh memohon untuk pengeluaran semula barangan kulit yang sepadan dengan tingkat keahlian mereka.
  • Ahli kad Gold dan Dynasty tidak layak untuk perkhidmatan ini.

 6. Ahli Senior
  • Pembaharuan keahlian senior
   a. Manfaat ini tersedia untuk ahli Paragon dan Emerald yang tidak layak untuk pembaharuan keahlian buat kali pertama selepas umur 65 tahun atau lebih lanjut. Keahlian Paragon atau Emerald yang sedia ada akan dilanjutkan untuk dua tahun.
   • Contoh: Ahli Emerald En. Lin yang berumur 65 tahun tidak mencapai standard pembaharuan Emerald dan keahlian Emerald beliau akan tamat tempoh pada 31 Okt 2019. Akan tetapi, dengan manfaat ini, keahlian Emerald beliau akan dilanjutkan untuk dua tahun mulai 1 Nov 2019.

   b. Kesahan: Sama seperti kesahan penuh keahlian semasa (dikira dari kali terakhir ahli memperoleh status semasa mereka tanpa naik taraf istimewa atau sebab ihsan). Keahlian akan dibaharui setiap 2 tahun dan ahli harus menaiki sekurang-kurangnya satu penerbangan China Airlines atau Mandarin Airlines yang berkenaan bagi akruan mileage untuk mendapatkan pembaharuan keahlian 2 tahun lagi dan maksimum ialah 10 tahun.
   • Contoh: Ahli Emerald En. Lin yang berumur 65 tahun telah mengekalkan keahlian Emerald beliau selama 6 tahun tanpa penghentian sehingga 31 Okt 2019 (naik taraf kembali kepada Emerald daripada Gold, turun taraf kembali kepada Emerald daripada Paragon atau dibaharui atas sebab naik taraf khas atau sebab ihsan), dan rekod pengembaraan beliau tidak mencapai standard pembaharuan Emerald. Beliau boleh menikmati pembaharuan keahlian senior buat kali pertama dan keahlian akan tamat tempoh pada tahun 2021. Kemudian, beliau menaiki penerbangan China Airlines dan mengumpulkan miles sebelum tempoh tamat pada tahun 2021, maka beliau akan layak menerima keahlian senior sekali lagi pada tahun 2023. Beliau boleh menikmati manfaat ini melalui proses yang sama sehingga tahun 2025.

   c. Ahli Paragon dan Emerald yang memperoleh atau membaharui keahlian mereka daripada naik taraf khas atau sebab ihsan tidak layak untuk menerima pembaharuan keahlian senior.
   d. Ahli Paragon dan Emerald yang menikmati pembaharuan keahlian senior tidak layak untuk menerima hadiah pembaharuan.

   f. Carta berikut ialah contoh untuk rujukan anda:
   Tempoh masa untuk mengekalkan
   keahlian Paragon atau Emerald
   2 tahun4 tahun6 tahun8 tahun10 tahunLebih daripada 10 tahun
   Bilangan yang tersedia untuk pembaharuan keahlian senior123455
   Tempoh masa untuk pembaharuan keahlian senior2 tahun4 tahun6 tahun8 tahun10 tahun10 tahun


  • Semua ahli Dynasty Flyer yang berumur 65 tahun atau 65 tahun ke atas layak menerima manfaat berikut apabila menaiki penerbangan berjadual antarabangsa terkendali diri China Airlines dan Mandarin Airlines. Tempahan awal dengan nombor keahlian diperlukan.
   • Pengesahan keutamaan bagi senarai menunggu naik taraf.
   • Daftar masuk lapangan terbang keutamaan di kaunter kelas perniagaan.
   • Pengendalian bagasi keutamaan.

   China Airlines memiliki hak muktamad untuk melaraskan dan mentafsirkan terma dan syarat sekiranya terdapat pertikaian atau ketidakpastian bagi manfaat dan peraturan yang disenaraikan.
Utama > Member > Membership & Benefits >