(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ระดับสมาชิก

คุณสมบัติสำหรับการอัปเกรดระดับสมาชิก

A. คุณสมบัติสำหรับการอัปเกรดระดับสมาชิก

สำหรับการอัปเกรด สมาชิกควรมี เที่ยวบินถ่วงน้ำหนัก 6 เที่ยวจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines และมีคุณสมบัติการอัปเกรดด้านล่างภายใน 12 เดือนต่อเนื่องในระหว่างอายุสมาชิกปัจจุบัน เมื่อมีคุณสมบัติครบตามกำหนด การอัปเกรดระดับสมาชิกจะมีผลในวันแรกของเดือนถัดไป
 
คุณสมบัติสำหรับการอัปเกรดระดับสมาชิก
สมาชิก
(SkyTeam)

สมาชิก Dynasty

สมาชิก Gold
(ELITE)

สมาชิก Emerald
(ELITE PLUS)

สมาชิก Paragon
(ELITE PLUS)
คุณสมบัติผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจะมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก Dynasty Flyer ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี (ผู้สมัครใน EU ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี) จะต้องลงทะเบียนผู้ปกครองที่จะต้องเป็นสมาชิก ด้วยสมาชิก Dynasty มีสิทธิ์อัปเกรดเป็นสมาชิก Gold หากมีคุณสมบัติด้านล่างครบตามกำหนดสมาชิก Gold มีสิทธิ์อัปเกรดเป็นสมาชิก Emerald หากมีคุณสมบัติด้านล่างครบตามกำหนดสมาชิก Emerald มีสิทธิ์อัปเกรดเป็นสมาชิก Paragon หากมีคุณสมบัติด้านล่างครบตามกำหนด
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักจากเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines / Mandarin Airlines (จำเป็น)-6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก
ไมล์ของเที่ยวบิน-30000 ไมล์50000 ไมล์120000 ไมล์
เที่ยวบินชั้นธุรกิจของสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines-10 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์30 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์50 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก-20 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์40 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์80 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
อายุการใช้งานสถานะสมาชิกจะหมดลงหากไม่มีการอัพเดตบันทึกไมล์สะสมและข้อมูลส่วนตัวภายใน 6 ปี2 ปี2 ปี2 ปี
คุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิก

B. คุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิก

สำหรับการต่ออายุ สมาชิกควรมีเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก อย่างน้อย 6 เที่ยวบินที่เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งดำเนินการโดย China Airlines / Mandarin Airlines และมีคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้: ไมล์ของเที่ยวบิน เที่ยวบินชั้นธุรกิจของสายการบิน China Airlines / Mandarin Airlines และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่เป็นสมาชิก เมื่อมีคุณสมบัติครบตามกำหนด การต่ออายุสมาชิกจะมีผลในวันถัดไปหลังจากหมดอายุสมาชิกปัจจุบัน
 
คุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิก
สมาชิก
(SkyTeam)
สมาชิก Dynastyสมาชิก Gold
(ELITE)
สมาชิก Emerald
(ELITE PLUS)
สมาชิก Paragon
(ELITE PLUS)
ช่วงเวลาในกรณีที่สมาชิก Dynasty ไม่ได้รับไมล์สะสมต่อเนื่องเป็นเวลาสองปี สายการบิน China Airlines จะหยุดส่งการแจ้งเตือนให้สมาชิกภายในอายุการใช้งาน 2 ปีภายในอายุการใช้งาน 2 ปีภายในอายุการใช้งาน 2 ปี
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักจากเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines / Mandarin Airlines (จำเป็น)-6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก
6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก
ไมล์ของเที่ยวบิน-40000 ไมล์80000 ไมล์180000 ไมล์
เที่ยวบินชั้นธุรกิจของสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines-18 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์40 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์60 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก-36 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์70 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์140 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
อายุการใช้งานสถานะสมาชิกจะหมดลงหากไม่มีการอัพเดตบันทึกไมล์สะสมและข้อมูลส่วนตัวภายใน 6 ปี2 ปี2 ปี2 ปี
หมายเหตุสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ:

 1. คุณสมบัติสำหรับการเป็นสมาชิก:
  • หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการต่ออายุสมาชิก สถานะสมาชิก Paragon จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น Emerald อัตโนมัติ สถานะสมาชิก Emerald จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น Gold และสถานะสมาชิก Gold จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น Dynasty หมายเลขสมาชิกจะยังคงเหมือนเดิม
  • เมื่อมีคุณสมบัติในการอัปเกรดสมาชิก สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิกใบใหม่โดยมีหมายเลขสมาชิกเหมือนเดิมในเดือนถัดไป เมื่อมีการต่ออายุสมาชิก หากไม่ได้รับบัตรสมาชิกใหม่เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อายุสมาชิกของบัตรใบเดิมจะได้รับการต่อเพิ่มอีกหนึ่งเดือน
  • ในการกำหนดว่าสมาชิกมีคุณสมบัติในการอัปเกรดเป็นระดับสูงขึ้นหรือไม่ จะนับเพียงไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมใน 12 เดือนของอายุสมาชิกเท่านั้น หากระดับสมาชิกเปลี่ยนแปลง จะไม่นับรวมไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมตลอดอายุสมาชิกในสถานะก่อนหน้า กล่าวคือเมื่อสมาชิก Gold ได้รับการอัปเกรดเป็น Emerald ไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมที่ได้รับเมื่อเป็นสมาชิก Dynasty จะไม่ถูกนับ เมื่อสมาชิก Emerald ได้รับการอัปเกรดเป็น Paragon ไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมที่ได้รับเมื่อเป็นสมาชิก Gold จะไม่นับ 
  • เมื่อสมาชิกได้รับการอัปเกรดไปยังระดับถัดไป หากจำนวนการเดินทางชั้นธุรกิจ, ไมล์สะสมหรือจำนวนเที่ยวที่ถ่วงน้ำหนักของ China Airlines / Mandarin Airlines เกินกว่ามาตรฐานคุณสมบัติ จำนวนสะสมที่คงเหลือจะถูกเก็บไว้หนึ่งปีซึ่งสามารถนำมารวมเพื่ออัปเกรดไปยังระดับถัดไปได้ คุณจะไม่สูญเสียการเดินทางและไมล์สะสมของคุณ และยังช่วยให้คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเร็วขึ้น  ตัวอย่างเช่น: Ms. Lin ซึ่งเป็นสมาชิกระดับ Gold ได้รับไมล์สะสม 60,000 ไมล์ และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก 45 เที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งหมายความว่า เธอจะได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็น Emerald ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากไมล์และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักของเธอ มากกว่าคุณสมบัติการอัปเกรดเป็นสมาชิกระดับ Emerald (50,000 ไมล์หรือ 40 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก) จำนวนที่เกินมาทั้ง 10,000 ไมล์และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก 5 เที่ยว จะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลาหนึ่งปี ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 Ms. Lin จะต้องการไมล์สะสมเพิ่มอีกเพียง 110,000 ไมล์หรือเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก 75 เที่ยวเพื่อเลื่อนระดับเป็น Paragon (คุณสมบัติการอัปเกรดเป็นระดับ Paragon คือ 120,000 ไมล์หรือ 80 เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก)
  • สถานะสมาชิกจะหมดลงอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกไม่ได้ถือครองหมายเลขรางวัลที่สามารถใช้งานได้และไม่มีการอัพเดตบันทึกไมล์สะสมและข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงระดับสมาชิก) ภายใน 6 ปี

 2. ไมล์สะสมและเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก
  • ไมล์สะสมหรือเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักที่ได้รับจากเที่ยวบินของ China Airlines, Mandarin Airlines และไมล์สะสมจากสายการบินสมาชิก SkyTeam ที่ใช้ได้เท่านั้นที่จะได้รับการนับสำหรับการอัปเกรดและต่ออายุสมาชิก
  • โปรดดูที่การสะสมไมล์ของ China Airlines / Mandarin Airlines เพื่อคำนวณจำนวนเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักของสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines
  • ไมล์สะสมและจำนวนเที่ยวบินต่อไปนี้ไม่สามารถใช้สำหรับการอัปเกรดและต่ออายุสมาชิก
   a. ไมล์สะสมและจำนวนเที่ยวบินที่ได้จากสายการบินที่ไม่ใช่พันธมิตรของ SkyTeam
   b. ไมล์สะสมที่ได้รับจากการส่งเสริมการขาย, ไมล์ของขวัญ, ไมล์สะสมและไมล์ที่ได้รับจากโปรแกรมพันธมิตร

 3. เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก
 4. การออกบัตรสมาชิกใหม่
  • สมาชิกระดับ Paragon, Emerald และ Gold สามารถขอออกบัตรสมาชิกใหม่ได้ฟรีผ่านทางหน้า "Dynasty Flyer Services"
  • Dynasty Flyer Program จะไม่ออกบัตร Dynasty และบัตร Gold ให้อีกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 เราแนะนำให้คุณดาวน์โหลดแอป China Airlinesและเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณเพื่อรับบัตรสมาชิกแบบดิจิตอล

 5. การออกแท็กสัมภาระใหม่
  • สมาชิกระดับ Paragon และ Emerald สามารถติดต่อสำนักงานสาขาหรือศูนย์บริการลูกค้าเพื่อออกแท็กสัมภาระใหม่ได้ฟรี
  • นับตั้งแต่พฤษภาคมปี 2019 สมาชิกระดับ Paragon และ Emerald จะได้รับเครื่องหนังสมนาคุณพิเศษสำหรับการอัปเกรด การต่ออายุและการดาวน์เกรดสมาชิกแท็กสัมภาระ ในกรณีของการออกใหม่ สมาชิกสามารถติดต่อสำนักงานสาขาหรือศูนย์บริการลูกค้าที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับของสมนาคุณใหม่ออกได้โดยมีค่าบริการอยู่ที่ 3,000 ไมล์
  • สมาชิกระดับ Paragon และ Emerald จะสามารถขอได้แค่เครื่องหนังที่ตรงกับระดับสมาชิกของตนเองเท่านั้น
  • สมาชิกบัตร Gold และ Dynasty ไม่สามารถขอรับบริการนี้ได้

 6. สมาชิกอาวุโส
  • การต่อสมาชิกอาวุโส
   ก. สิทธิประโยชน์นี้สามารถใช้ได้โดยสมาชิกระดับ Paragon และ Emerald ที่ไม่ผ่านการต่ออายุสมาชิกเป็นครั้งแรกหลังจากที่อายุ 65 ปีขึ้นไป สถานะสมาชิกระดับ Paragon และ Emerald จะขยายเวลาออกไปอีกสองปี
   • ตัวอย่างเช่น: นายหลิน สมาชิกระดับ Emerald อายุ 65 ปีไม่ผ่านมาตรฐานการต่ออายุระดับ Emerald และสถานะสมาชิกระดับ Emerald ของเขาจะหมดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2019 แต่ด้วยสิทธิประโยชน์นี้ สถานะสมาชิก Emerald จะขยายเวลาออกไปอีกสองปีนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2019

   ข. อายุการใช้งาน: เหมือนกับสถานะปัจจุบันของสมาชิก (นับจากครั้งสุดท้ายที่สมาชิกได้รับสถานะปัจจุบัน โดยไม่มีการอัปเกรดหรือกรณีพิเศษใดๆ) สถานะสมาชิกจะต่ออายุใหม่ทุกๆ 2 ปีและสมาชิกต้องโดยสารเที่ยวบินของ China Airlines หรือ Mandarin Airlines ที่สามารถสะสมไมล์ได้อย่างน้อยหนึ่งเที่ยวสำหรับการต่ออายุสมาชิกอีก 2 ปี โดยสูงสุดอยู่ที่ 10 ปี
   • ตัวอย่างเช่น: นายหลิน สมาชิกระดับ Emerald อายุ 65 ปี รักษาสถานะสมาชิกระดับ Emerald มาได้เป็นเวลา 6 ปีโดยไม่มีเว้นระยะเวลาเลย จนกระทั่งวันที่ 31 ตุลาคม 2019 (อัปเกรดกลับมาเป็น Emerald จาก Gold, ดาวน์เกรดจาก Paragon กลับเป็น Emerald หรือต่ออายุด้วยการอัปเกรดพิเศษหรือกรณีพิเศษ) และบันทึกการเดินทางของเขาไม่ผ่านมาตรฐานการต่ออายุสมาชิกระดับ Emerald เขาสามารถใช้การต่ออายุสมาชิกอาวุโสเป็นครั้งแรกได้ ซึ่งจะหมดอายุลงในช่วงปี 2021 จากนั้นเขาได้บินกับเที่ยวบินของ China Airline หนึ่งเที่ยวและสะสมไมล์ก่อนหมดอายุในปี 2021 และจากนั้นเขาก็ได้รับสถานะสมาชิกอาวุโสอีกครั้งในปี 2023 เขาสามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์นี้ได้โดยด้วยกระบวนการเดียวกันนี้จนถึงปี 2025

   ค. สมาชิกระดับ Paragon และ Emerald ที่ได้รับหรือต่ออายุสมาชิกเนื่องจากการอัปเกรดพิเศษหรือกรณีพิเศษจะไม่ได้รับการต่ออายุสมาชิกอาวุโส
   ง. สมาชิกระดับ Paragon และ Emerald ที่ได้รับการต่ออายุสมาชิกอาวุโสจะไม่ได้รับของขวัญจากการต่ออายุ

   จ. คุณสามารถดูแผนภูมิตัวอย่างอ้างอิงได้ที่ด้านล่าง:
   ระยะเวลาสำหรับการคงสภาพ
   สมาชิกระดับ Paragon หรือ Emerald
   2 ปี4 ปี6 ปี8 ปี10 ปีมากกว่า 10 ปี
   จำนวนครั้งการต่ออายุสมาชิกอาวุโสที่สามารถใช้ได้123455
   ช่วงเวลาสำหรับการต่ออายุสมาชิกอาวุโส2 ปี4 ปี6 ปี8 ปี10 ปี10 ปี


  • สมาชิก Dynasty Flyer ของสายการบิน China Airlines ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ในการเดินทางไปกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines จำเป็นต้องทำการจองล่วงหน้าโดยใช้หมายเลขสมาชิก:
   • สิทธิพิเศษการยืนยันการอัปเกรดที่นั่งที่เข้าชื่อรอไว้
   • สิทธิพิเศษการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ชั้นธุรกิจที่สนามบิน
   • สิทธิพิเศษการดูแลสัมภาระ

   China Airlines ขอสงวนสิทธิ์ขั้นสุดท้ายและตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือความไม่แน่นอนในสิทธิประโยชน์และกฎระเบียบที่กล่าวไว้
บ้าน > สมาชิก > ความเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ >