1 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ระดับสมาชิก

คุณสมบัติสำหรับการอัปเกรดระดับสมาชิก

A. คุณสมบัติสำหรับการอัปเกรดระดับสมาชิก

สำหรับการอัปเกรด สมาชิกควรมี เที่ยวบินถ่วงน้ำหนัก 6 เที่ยวจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines และมีคุณสมบัติการอัปเกรดด้านล่างภายใน 12 เดือนต่อเนื่องในระหว่างอายุสมาชิกปัจจุบัน เมื่อมีคุณสมบัติครบตามกำหนด การอัปเกรดระดับสมาชิกจะมีผลในวันแรกของเดือนถัดไป
 
คุณสมบัติสำหรับการอัปเกรดระดับสมาชิก
สมาชิก
(SkyTeam)

สมาชิก Dynasty

สมาชิก Gold
(ELITE)

สมาชิก Emerald
(ELITE PLUS)

สมาชิก Paragon
(ELITE PLUS)
คุณสมบัติผู้ที่มีอายุ 2 ปีหรือมากกว่าสามารถสมัครสมาชิกได้ สมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องลงทะเบียนผู้ปกครองที่จะต้องเป็นสมาชิก ด้วยสมาชิก Dynasty มีสิทธิ์อัปเกรดเป็นสมาชิก Gold หากมีคุณสมบัติขั้นต่ำครบตามกำหนดสมาชิก Gold มีสิทธิ์อัปเกรดเป็นสมาชิก Emerald หากมีคุณสมบัติขั้นต่ำครบตามกำหนดสมาชิก Emerald มีสิทธิ์อัปเกรดเป็นสมาชิก Paragon หากมีคุณสมบัติขั้นต่ำครบตามกำหนด
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักจากเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines / Mandarin Airlines-6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก
ไมล์ของเที่ยวบิน-30000 ไมล์50000 ไมล์120000 ไมล์
เที่ยวบินชั้นธุรกิจของสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines-10 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์30 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์50 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก-20 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์40 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์80 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
อายุการใช้งานสถานะสมาชิกจะหมดลงหากไม่มีการอัพเดตบันทึกไมล์สะสมและข้อมูลส่วนตัวภายใน 6 ปี2 ปี2 ปี2 ปี
คุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิก

B. คุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิก

สำหรับการต่ออายุ สมาชิกควรมีเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก อย่างน้อย 6 เที่ยวบินที่เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งดำเนินการโดย China Airlines / Mandarin Airlines และมีคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้: ไมล์ของเที่ยวบิน เที่ยวบินชั้นธุรกิจของสายการบิน China Airlines / Mandarin Airlines และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่เป็นสมาชิก เมื่อมีคุณสมบัติครบตามกำหนด การต่ออายุสมาชิกจะมีผลในวันถัดไปหลังจากหมดอายุสมาชิกปัจจุบัน
 
คุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิก
สมาชิก
(SkyTeam)
สมาชิก Dynastyสมาชิก Gold
(ELITE)
สมาชิก Emerald
(ELITE PLUS)
สมาชิก Paragon
(ELITE PLUS)
ช่วงเวลาในกรณีที่สมาชิก Dynasty ไม่ได้รับไมล์สะสมต่อเนื่องเป็นเวลาสองปี สายการบิน China Airlines จะหยุดส่งการแจ้งเตือนให้สมาชิกสมาชิก Gold ซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิกภายในอายุการใช้งานสองปีสมาชิก Emerald ซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิกภายในอายุการใช้งานสองปีสมาชิก Paragon ซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิกภายในอายุการใช้งานสองปี
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักจากเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines / Mandarin Airlines-6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก
6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก
ไมล์ของเที่ยวบิน-40000 ไมล์80000 ไมล์180000 ไมล์
เที่ยวบินชั้นธุรกิจของสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines-18 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์40 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์60 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก-36 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์70 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์140 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
อายุการใช้งานสถานะสมาชิกจะหมดลงหากไม่มีการอัพเดตบันทึกไมล์สะสมและข้อมูลส่วนตัวภายใน 6 ปี2 ปี2 ปี2 ปี
หมายเหตุสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ:

 1. คุณสมบัติสำหรับการเป็นสมาชิก:
  • หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการต่ออายุสมาชิก สถานะสมาชิก Paragon จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น Emerald อัตโนมัติ สถานะสมาชิก Emerald จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น Gold และสถานะสมาชิก Gold จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น Dynasty หมายเลขสมาชิกจะยังคงเหมือนเดิม
  • เมื่อมีคุณสมบัติในการอัปเกรดและต่ออายุสมาชิก สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิกใบใหม่โดยมีหมายเลขสมาชิกเหมือนเดิมในเดือนถัดไป หากไม่ได้รับบัตรสมาชิกใหม่เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อายุสมาชิกของบัตรใบเดิมจะได้รับการต่อเพิ่มอีกหนึ่งเดือน
  • ในการกำหนดว่าสมาชิกมีคุณสมบัติในการอัปเกรดเป็นระดับสูงขึ้นหรือไม่ จะนับเพียงไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมใน 12 เดือนของอายุสมาชิกเท่านั้น หากระดับสมาชิกเปลี่ยนแปลง จะไม่นับรวมไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมตลอดอายุสมาชิกในสถานะก่อนหน้า กล่าวคือเมื่อสมาชิก Gold ได้รับการอัปเกรดเป็น Emerald ไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมที่ได้รับเมื่อเป็นสมาชิก Dynasty จะไม่ถูกนับ เมื่อสมาชิก Emerald ได้รับการอัปเกรดเป็น Paragon ไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมที่ได้รับเมื่อเป็นสมาชิก Gold จะไม่นับ 
  • เมื่อสมาชิกได้รับการอัปเกรดไปยังระดับถัดไป หากจำนวนการเดินทางชั้นธุรกิจ, ไมล์สะสมหรือจำนวนเที่ยวที่ถ่วงน้ำหนักของ China Airlines / Mandarin Airlines เกินกว่ามาตรฐานคุณสมบัติ จำนวนสะสมที่คงเหลือจะถูกเก็บไว้หนึ่งปีซึ่งสามารถนำมารวมเพื่ออัปเกรดไปยังระดับถัดไปได้ คุณจะไม่สูญเสียการเดินทางและไมล์สะสมของคุณ และยังช่วยให้คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเร็วขึ้น  ตัวอย่างเช่น: Ms. Lin ซึ่งเป็นสมาชิกระดับ Gold ได้รับไมล์สะสม 60,000 ไมล์ และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก 45 เที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งหมายความว่า เธอจะได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็น Emerald ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากไมล์และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักของเธอ มากกว่าคุณสมบัติการอัปเกรดเป็นสมาชิกระดับ Emerald (50,000 ไมล์หรือ 40 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก) จำนวนที่เกินมาทั้ง 10,000 ไมล์และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก 5 เที่ยว จะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลาหนึ่งปี ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 Ms. Lin จะต้องการไมล์สะสมเพิ่มอีกเพียง 110,000 ไมล์หรือเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก 75 เที่ยวเพื่อเลื่อนระดับเป็น Paragon (คุณสมบัติการอัปเกรดเป็นระดับ Paragon คือ 120,000 ไมล์หรือ 80 เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก)
  • สถานะสมาชิกจะหมดลงอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกไม่ได้ถือครองหมายเลขรางวัลที่สามารถใช้งานได้และไม่มีการอัพเดตบันทึกไมล์สะสมและข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงระดับสมาชิก) ภายใน 6 ปี

 2. ไมล์สะสมและเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก
  • ไมล์สะสมหรือเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักที่ได้รับจากเที่ยวบินของ China Airlines, Mandarin Airlines และไมล์สะสมจากสายการบินสมาชิก SkyTeam ที่ใช้ได้เท่านั้นที่จะได้รับการนับสำหรับการอัปเกรดและต่ออายุสมาชิก
  • โปรดดูที่การสะสมไมล์ของ China Airlines / Mandarin Airlines เพื่อคำนวณจำนวนเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักของสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines
  • ไมล์สะสมและจำนวนเที่ยวบินต่อไปนี้ไม่สามารถใช้สำหรับการอัปเกรดและต่ออายุสมาชิก
   a. ไมล์สะสมและจำนวนเที่ยวบินที่ได้จากสายการบินที่ไม่ใช่พันธมิตรของ SkyTeam
   b. ไมล์สะสมและจำนวนเที่ยวบินระหว่างไทเปและเกาสง
   c. ไมล์สะสมจากโปรแกรมพันธมิตร
   d. ไมล์สะสมเพิ่มเติมที่ได้รับจากโปรโมชั่น ไมล์สะสมของขวัญจากการอัปเกรดหรือต่ออายุสมาชิก และไมล์สะสมแบบ Incentive สำหรับสมาชิก  
   e. เที่ยวบินที่ใช้บัตรโดยสารลดราคาหรือบัตรโดยสารฟรี
  • สำหรับการคำนวณเที่ยวบินสะสมของพันธมิตร SkyTeam ที่สามารถใช้ได้ กรุณาดูที่ตารางการสะสมไมล์สายการบินพันธมิตร SkyTeam (สำหรับเที่ยวบิน SkyTeam ที่เดินทางตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2017 สมาชิกสามารถรับไมล์สะสมเท่านั้น เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักจะไม่สามารถสะสมได้)

 3. สำหรับการสมัครสมาชิกและการขอบัตรสมาชิกใหม่ สมาชิกบัตร Dynasty สามารถเข้าไปที่หน้า “สมาชิก Dynasty” เพื่อทำการพิมพ์บัตรสมาชิกแบบกระดาษได้

 4. สมาชิกอาวุโส
  สมาชิกที่สามารถใช้ DFP ได้: สมาชิก Paragon และ Emerald ปัจจุบันที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ไม่รวมการอัปเกรดพิเศษหรือกรณีพิเศษใดๆ
  • อายุการใช้งาน: เช่นเดียวกับสถานะปัจจุบันของสมาชิก (นับจากครั้งสุดท้ายที่สมาชิกได้รับสถานะปัจจุบัน โดยไม่มีการอัปเกรดหรือกรณีพิเศษใดๆ)
  • คุณสมบัติ: สมาชิกควรโดยสารเที่ยวบินของ China Airlines หรือ Mandarin Airlines อย่างน้อยหนึ่งเที่ยวที่สามารถสะสมไมล์ได้ในช่วงที่ต่ออายุสมาชิกแต่ละครั้ง จะมีการต่ออายุสมาชิกทุกๆ 2 ปี และสูงสุด 10 ปี
  • ข้อสังเกต: มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 สมาชิก Dynasty Flyer ของสายการบิน China Airlines ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ในการเดินทางไปกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines จำเป็นต้องทำการจองล่วงหน้าโดยใช้หมายเลขสมาชิก:
   1. สิทธิพิเศษการยืนยันการอัปเกรดที่นั่งที่เข้าชื่อรอไว้
   2. สิทธิพิเศษการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ชั้นธุรกิจที่สนามบิน
   3. สิทธิพิเศษการดูแลสัมภาระ
บ้าน > สมาชิก > ความเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ >