3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

ระดับสมาชิก

คุณสมบัติสำหรับการอัปเกรดระดับสมาชิก

A. คุณสมบัติสำหรับการอัปเกรดระดับสมาชิก

สำหรับการอัปเกรด สมาชิกควรมี เที่ยวบินถ่วงน้ำหนัก 6 เที่ยวจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines และมีคุณสมบัติการอัปเกรดด้านล่างภายใน 12 เดือนต่อเนื่องในระหว่างอายุสมาชิกปัจจุบัน เมื่อมีคุณสมบัติครบตามกำหนด การอัปเกรดระดับสมาชิกจะมีผลในวันแรกของเดือนถัดไป
 
คุณสมบัติสำหรับการอัปเกรดระดับสมาชิก
สมาชิก
(SkyTeam)
Dynasty
สมาชิก Dynasty
Gold
สมาชิก Gold
(ELITE)
Emerald
สมาชิก Emerald
(ELITE PLUS)
Paragon
สมาชิก Paragon
(ELITE PLUS)
คุณสมบัติผู้ที่มีอายุ 2 ปีหรือมากกว่าสามารถสมัครสมาชิกได้ สมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องลงทะเบียนผู้ปกครองที่จะต้องเป็นสมาชิก ด้วยสมาชิก Dynasty มีสิทธิ์อัปเกรดเป็นสมาชิก Gold หากมีคุณสมบัติขั้นต่ำครบตามกำหนดสมาชิก Gold มีสิทธิ์อัปเกรดเป็นสมาชิก Emerald หากมีคุณสมบัติขั้นต่ำครบตามกำหนดสมาชิก Emerald มีสิทธิ์อัปเกรดเป็นสมาชิก Paragon หากมีคุณสมบัติขั้นต่ำครบตามกำหนด
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักจากเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines / Mandarin Airlines-6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก
ไมล์ของเที่ยวบิน-30000 ไมล์50000 ไมล์120000 ไมล์
เที่ยวบินชั้นธุรกิจของสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines-10 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์30 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์50 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก-20 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์40 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์80 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
อายุการใช้งานถาวร2 ปี2 ปี2 ปี
คุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิก

B. คุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิก

สำหรับการต่ออายุ สมาชิกควรมีเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก อย่างน้อย 6 เที่ยวบินที่เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งดำเนินการโดย China Airlines / Mandarin Airlines และมีคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้: ไมล์ของเที่ยวบิน เที่ยวบินชั้นธุรกิจของสายการบิน China Airlines / Mandarin Airlines และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่เป็นสมาชิก เมื่อมีคุณสมบัติครบตามกำหนด การต่ออายุสมาชิกจะมีผลในวันถัดไปหลังจากหมดอายุสมาชิกปัจจุบัน
 
คุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิก
สมาชิก
(SkyTeam)
สมาชิก Dynastyสมาชิก Gold
(ELITE)
สมาชิก Emerald
(ELITE PLUS)
สมาชิก Paragon
(ELITE PLUS)
ช่วงเวลาในกรณีที่สมาชิก Dynasty ไม่ได้รับไมล์สะสมต่อเนื่องเป็นเวลาสองปี สายการบิน China Airlines จะหยุดส่งการแจ้งเตือนให้สมาชิกสมาชิก Gold ซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิกภายในอายุการใช้งานสองปีสมาชิก Emerald ซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิกภายในอายุการใช้งานสองปีสมาชิก Paragon ซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับการต่ออายุสมาชิกภายในอายุการใช้งานสองปี
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักจากเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines / Mandarin Airlines-6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก
6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก6 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก
ไมล์ของเที่ยวบิน-40000 ไมล์80000 ไมล์180000 ไมล์
เที่ยวบินชั้นธุรกิจของสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines-18 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์40 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์60 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก-36 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์70 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์140 เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์
อายุการใช้งานถาวร2 ปี2 ปี2 ปี
หมายเหตุสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ:

 1. คุณสมบัติสำหรับการเป็นสมาชิก:
  • หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการต่ออายุสมาชิก สถานะสมาชิก Paragon จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น Emerald อัตโนมัติ สถานะสมาชิก Emerald จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น Gold และสถานะสมาชิก Gold จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น Dynasty หมายเลขสมาชิกจะยังคงเหมือนเดิม
  • เมื่อมีคุณสมบัติในการอัปเกรดและต่ออายุสมาชิก สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิกใบใหม่โดยมีหมายเลขสมาชิกเหมือนเดิมในเดือนถัดไป หากไม่ได้รับบัตรสมาชิกใหม่เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อายุสมาชิกของบัตรใบเดิมจะได้รับการต่อเพิ่มอีกหนึ่งเดือน
  • ในการกำหนดว่าสมาชิกมีคุณสมบัติในการอัปเกรดเป็นระดับสูงขึ้นหรือไม่ จะนับเพียงไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมใน 12 เดือนของอายุสมาชิกเท่านั้น หากระดับสมาชิกเปลี่ยนแปลง จะไม่นับรวมไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมตลอดอายุสมาชิกในสถานะก่อนหน้า กล่าวคือเมื่อสมาชิก Gold ได้รับการอัปเกรดเป็น Emerald ไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมที่ได้รับเมื่อเป็นสมาชิก Dynasty จะไม่ถูกนับ เมื่อสมาชิก Emerald ได้รับการอัปเกรดเป็น Paragon ไมล์สะสมและเที่ยวบินสะสมที่ได้รับเมื่อเป็นสมาชิก Gold จะไม่นับ 
  • เมื่อสมาชิกได้รับการอัปเกรดไปยังระดับถัดไป หากจำนวนการเดินทางชั้นธุรกิจ, ไมล์สะสมหรือจำนวนเที่ยวที่ถ่วงน้ำหนักของ China Airlines / Mandarin Airlines เกินกว่ามาตรฐานคุณสมบัติ จำนวนสะสมที่คงเหลือจะถูกเก็บไว้หนึ่งปีซึ่งสามารถนำมารวมเพื่ออัปเกรดไปยังระดับถัดไปได้ คุณจะไม่สูญเสียการเดินทางและไมล์สะสมของคุณ และยังช่วยให้คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเร็วขึ้น  ตัวอย่างเช่น: Ms. Lin ซึ่งเป็นสมาชิกระดับ Gold ได้รับไมล์สะสม 60,000 ไมล์ และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก 45 เที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งหมายความว่า เธอจะได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็น Emerald ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากไมล์และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักของเธอ มากกว่าคุณสมบัติการอัปเกรดเป็นสมาชิกระดับ Emerald (50,000 ไมล์หรือ 40 เที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก) จำนวนที่เกินมาทั้ง 10,000 ไมล์และเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก 5 เที่ยว จะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลาหนึ่งปี ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 Ms. Lin จะต้องการไมล์สะสมเพิ่มอีกเพียง 110,000 ไมล์หรือเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก 75 เที่ยวเพื่อเลื่อนระดับเป็น Paragon (คุณสมบัติการอัปเกรดเป็นระดับ Paragon คือ 120,000 ไมล์หรือ 80 เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก)

 2. ไมล์สะสมและเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนัก
  • ไมล์สะสมหรือเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักที่ได้รับจากเที่ยวบินของ China Airlines, Mandarin Airlines และไมล์สะสมจากสายการบินสมาชิก SkyTeam ที่ใช้ได้เท่านั้นที่จะได้รับการนับสำหรับการอัปเกรดและต่ออายุสมาชิก
  • โปรดดูที่การสะสมไมล์ของ China Airlines / Mandarin Airlines เพื่อคำนวณจำนวนเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักของสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines
  • ไมล์สะสมและจำนวนเที่ยวบินต่อไปนี้ไม่สามารถใช้สำหรับการอัปเกรดและต่ออายุสมาชิก
   a. ไมล์สะสมและจำนวนเที่ยวบินที่ได้จากสายการบินที่ไม่ใช่พันธมิตรของ SkyTeam
   b. ไมล์สะสมและจำนวนเที่ยวบินระหว่างไทเปและเกาสง
   c. ไมล์สะสมจากโปรแกรมพันธมิตร
   d. ไมล์สะสมเพิ่มเติมที่ได้รับจากโปรโมชั่น ไมล์สะสมของขวัญจากการอัปเกรดหรือต่ออายุสมาชิก และไมล์สะสมแบบ Incentive สำหรับสมาชิก  
   e. เที่ยวบินที่ใช้บัตรโดยสารลดราคาหรือบัตรโดยสารฟรี
  • สำหรับการคำนวณเที่ยวบินสะสมของพันธมิตร SkyTeam ที่สามารถใช้ได้ กรุณาดูที่ตารางการสะสมไมล์สายการบินพันธมิตร SkyTeam (สำหรับเที่ยวบิน SkyTeam ที่เดินทางตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2017 สมาชิกสามารถรับไมล์สะสมเท่านั้น เที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักจะไม่สามารถสะสมได้)

 3. สำหรับการสมัครสมาชิกและการขอบัตรสมาชิกใหม่ สมาชิกบัตร Dynasty สามารถเข้าไปที่หน้า “สมาชิก Dynasty” เพื่อทำการพิมพ์บัตรสมาชิกแบบกระดาษได้

 4. สมาชิกอาวุโส
  สมาชิกที่สามารถใช้ DFP ได้: สมาชิก Paragon และ Emerald ปัจจุบันที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ไม่รวมการอัปเกรดพิเศษหรือกรณีพิเศษใดๆ
  • อายุการใช้งาน: เช่นเดียวกับสถานะปัจจุบันของสมาชิก (นับจากครั้งสุดท้ายที่สมาชิกได้รับสถานะปัจจุบัน โดยไม่มีการอัปเกรดหรือกรณีพิเศษใดๆ)
  • คุณสมบัติ: สมาชิกควรโดยสารเที่ยวบินของ China Airlines หรือ Mandarin Airlines อย่างน้อยหนึ่งเที่ยวที่สามารถสะสมไมล์ได้ในช่วงที่ต่ออายุสมาชิกแต่ละครั้ง จะมีการต่ออายุสมาชิกทุกๆ 2 ปี และสูงสุด 10 ปี
  • ข้อสังเกต 1 : สมาชิกสามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการได้ โดยโทรไปยังสายด่วนบริการสมาชิกท้องถิ่นของเรา
  • ข้อสังเกต 2 : มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 สมาชิก Dynasty Flyer ของสายการบิน China Airlines ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ในการเดินทางไปกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines จำเป็นต้องทำการจองล่วงหน้าโดยใช้หมายเลขสมาชิก:
   1. การเลือกที่นั่งที่ต้องการ (หมายเหตุ 1)
   2. สิทธิพิเศษการยืนยันการอัปเกรดที่นั่งที่เข้าชื่อรอไว้
   3. สิทธิพิเศษการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ชั้นธุรกิจที่สนามบิน
   4. สิทธิพิเศษการดูแลสัมภาระ
บ้าน > สมาชิก > ความเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ >