(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

บริการนักลงทุน

ตัวแทนบริการผู้ถือหุ้น

ฝ่ายตัวแทนการโอนธนาคารพาณิชย์ Chinatrust (Chinatrust Commercial Bank Transfer Agency Department)

ที่อยู่:5F., No. 83, Sec. 1, Chung-Ching S. Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.(Zip Code 100)

โทรศัพท์: (02)6636-5566 (Mr. Chen)

แฟ็กซ์: (02)2311-6723 

เว็บไซต์:http://www.chinatrust.com.tw

ติดต่อสายการบิน China Airlines

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านสื่อสารองค์กร: Marian Lu

อีเมล: tpeprci@china-airlines.com


รองประธานกรรมการแผนกการเงินและโฆษกองค์กร: Wei Wang

อีเมล: tpeaf@china-airlines.com


แผนกงานภาษีและหุ้น

โทรศัพท์: (03)399-8331 (Mr. Yang)