(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ข้อกำหนดการเช็คอิน

เพื่อให้กระบวนการขึ้นเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น โปรดเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับการเช็คอิน การตรวจสอบความปลอดภัย ตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือขั้นตอนศุลกากร

เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินของ China Airlines และเวลาในการเตรียมการขึ้นเครื่องแตกต่างกันไปตามแต่ละสนามบิน โดยทั่วไปแล้ว เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินล่วงหน้าสองชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่แสดงอยู่บนตารางเวลาเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม ในสนามบินบางแห่งที่มีผู้ใช้บริการมาก ตัวอย่างเช่น สนามบินในสหรัฐอเมริกานั้นมีขั้นตอนการทำงานที่เข้มงวด ดังนั้นคุณอาจต้องเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อยสามชั่วโมงหรือเร็วกว่านั้น อย่างน้อยที่สุด เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้

ในกรณีที่คุณมีความต้องการพิเศษหรือการดูแลเป็นพิเศษ (เช่น ในกรณีที่คุณเป็นเด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วย เป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้มีความบกพร่องในการมองเห็น/ได้ยิน มีสัมภาระบล็อกที่นั่ง หรือเป็นผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น) เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินล่วงหน้าสองชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่แสดงอยู่บนตารางเวลา เพื่อที่เราจะได้มีเวลาเพียงพอในการดูแลความต้องการของคุณ

การเช็คอินตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะมิฉะนั้น ที่นั่งที่คุณจองไว้อาจถูกยกเลิก หรือคุณอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องได้อย่างราบรื่น

สำหรับข้อมูลเคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบินและอาคารผู้โดยสาร โปรดคลิกที่นี่


ข้อควรระวังในการเช็คอิน

 1. ตั๋วเครื่องบิน
  • การใช้งานตั๋วเครื่องบินต้องเป็นไปตามระเบียบการของสายการบิน China Airlines ตั๋วเครื่องบินเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง โปรดอย่าทำเครื่องหมายทับหรือดัดแปลงตั๋วเครื่องบินของคุณ มิฉะนั้นอาจใช้ตั๋วดังกล่าวไม่ได้ โปรดตรวจสอบว่าชื่อที่อยู่บนตั๋วเครื่องบินตรงกับชื่อในหนังสือเดินทาง ในกรณีที่คุณซื้อบัตรโดยสารแบบ e-ticket กรุณานำใบเสร็จ e-ticket นั้นให้พนักงานที่เคาน์เตอร์ทำการตรวจสอบ 
  • หมายเหตุ: ราคาตั๋วเครื่องบินจะแตกต่างไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว วันเดินทาง และพื้นที่ที่ทำการจอง โปรดตรวจสอบว่าการจองตั๋วของคุณตรงกับตั๋วเครื่องบินที่ออก เพื่อป้องกันความยุ่งยาก
 2. เอกสารการเดินทาง
  • โปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางติดตัวเสมอในขณะที่คุณเดินทางไปต่างประเทศ บางประเทศมีแม้กระทั่งข้อกำหนดเรื่องอายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง
  • นอกจากหนังสือเดินทางแล้ว ข้อกำหนดด้านวีซ่า เอกสารการเดินทาง หรือใบอนุญาตเข้าเมืองจะแตกต่างกันออกไปตามประเทศที่คุณเข้า หากคุณไม่ได้เตรียมเอกสารการเดินทางของคุณไว้ การเดินทางของคุณอาจไม่ราบรื่น หรือคุณอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองและถูกส่งกลับประเทศหลังจากที่เดินทางไปถึงจุดหมายแล้ว
  • สายการบิน China Airlines จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการถูกปฏิเสธการเข้าประเทศอันเนื่องมาจากเอกสารไม่ถูกต้อง หรือด้วยเหตุผลส่วนตัวของผู้โดยสาร 
 3. สัมภาระเช็คอินและสัมภาระบล็อกที่นั่ง
  • โปรดตรวจสอบว่าสัมภาระของคุณมีป้ายบ่งชี้หรือป้ายชื่อติดอยู่ คุณสามารถรับป้ายชื่อได้จากเคาน์เตอร์ China Airlines ในสนามบินทุกเคาน์เตอร์ โปรดเขียนชื่อของคุณบนป้ายชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและชัดเจน และติดป้ายนั้นกับสัมภาระของคุณ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ คุณจะต้องพกยา เอกสารการเดินทาง และสิ่งของมีค่าของคุณไว้กับตัวคุณ
  • ก่อนออกเดินทาง โปรดตรวจดูข้อมูลสัมภาระที่อนุญาตที่ระบุบนตั๋วเครื่องบินของคุณ คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับสัมภาระที่เกินจากที่อนุญาตนี้ หากคุณมีเที่ยวบินที่ต้องเปลี่ยนเครื่องหลายต่อ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่เช็คอินทราบ โดยทั่วไปแล้ว สัมภาระของคุณอาจถูกส่งตรงไปยังปลายทางของคุณ เพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบินและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการใช้ห้องโดยสาร ขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าถือจะถูกจำกัด สัมภาระของคุณจะต้องถูกตรวจสอบโดยด่านศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลหากจำเป็น
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลในทุกประเทศและเพื่อสนับสนุนการดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศ โปรดอย่าพกพาสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และร่วมกันต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

หลังการเช็คอินเสร็จสิ้น เราแนะนำให้คุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูล (เช่น ชื่อ เที่ยวบิน ปลายทาง) บนเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องถูกต้อง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบรับของสัมภาระเช็คอินที่มีข้อมูลและปลายทางถูกต้อง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับคืนเอกสารการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินของเที่ยวบินเซกเมนต์ต่อไป และต้นขั้วตั๋วโดยสารครบถ้วนแล้ว
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นอื่นๆ ทั้งหมด เช่น ด่านตรวจสอบความปลอดภัย และด่านตรวจสอบหนังสือเดินทาง
 • สนามบินแต่ละแห่งอาจมีขั้นตอนการผ่านด่านศุลกากรและการตรวจสอบด้านความปลอดภัยแตกต่างกันออกไป โปรดไปที่ประตูขึ้นเครื่องโดยเร็วที่สุด

เครื่องบิน

ข้อกำหนดการขึ้นเครื่อง/ เปลี่ยนเครื่อง/ เข้าเมือง

การขึ้นเครื่อง

 • ไปที่ห้องพักการออกเดินทางตามเวลาที่ปรากฏในเอกสารการขึ้นเครื่องโดยเร็วที่สุด ไปที่ประตูขึ้นเครื่อง 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
 • โปรดตั้งใจฟังประกาศการขึ้นเครื่องและขึ้นเครื่องอย่างมีระเบียบ ให้ผู้โดยสารที่อุ้มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้โดยสารที่นั่งรถเข็นขึ้นเครื่องก่อน จากนั้น ผู้โดยสารชั้นธุรกิจพรีเมียม ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ผู้โดยสาร Paragon Card ผู้โดยสาร Emerald Card สมาชิก SkyTeam Elite Plus ผู้โดยสาร Gold Card ผู้โดยสาร Enterprise Card สมาชิก SkyTeam Elite และผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมียม และผู้โดยสารชั้นประหยัดจะขึ้นเครื่องต่อมาตามลำดับ
 • เจ้าหน้าที่ China Airlines จะตรวจสอบขนาดของกระเป๋าถือที่ประตูขึ้นเครื่องหรือที่ห้องพักการออกเดินทาง กระเป๋าถือที่มีขนาดเกินกำหนดจะถูกเจ้าหน้าที่รับไปดูแล ผู้โดยสารจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนเกิน (เช่น หากสัมภาระที่เจ้าหน้าที่รับไว้ขนาดและน้ำหนักเกินกว่าที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องฟรี)
 • ข้อแนะนำ: เมื่อประตูห้องโดยสารปิดและเครื่องบินเตรียมบินขึ้น คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือจนกว่าเครื่องจะลงจอดและประตูห้องโดยสารเปิด

ข้อบังคับการเปลี่ยนเครื่อง

 • หากคุณต้องการความช่วยเหลือระหว่างเปลี่ยนเครื่อง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของ China Airlines
 • โดยทั่วไปแล้ว สัมภาระเช็คอินจะถูกจัดการส่งโดยตรงไปยังจุดหมายปลายทางจากจุดที่ออกเดินทาง ข้อแนะนำ: ด่านศุลกากรในบางประเทศบังคับให้มีการตรวจสัมภาระผ่านด่านศุลกากรที่จุดที่มีการเปลี่ยนเครื่อง
 • โดยปกติ หากคุณเลือกเดินทางตลอดการเดินทางกับ China Airlines คุณสามารถรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องทั้งหมดได้ที่จุดที่ออกเดินทาง

ข้อกำหนดการเข้าเมือง

 • คุณต้องเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับเข้าเมือง เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่า โปรดทำตามกฎระเบียบทางศุลกากรและการกักกันโรคติดต่อของประเทศปลายทาง
 • หากคุณต้องการความช่วยเหลือระหว่างการเข้าเมือง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของ China Airlines

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > ด่านตรวจคนเข้าเมือง