(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีขนาดเล็ก

เครื่องดนตรีขนาดเล็ก

  • คุณสามารถนำเครื่องดนตรีขนาดเล็ก (เช่น ฟลูต หรือไวโอลิน) เป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ หากมีขนาดไม่เกิน 100 x 36 x 23 ซม. (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) และไม่เกิน 7 กก. รวมเคสใส่และสามารถใส่ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือช่องว่างระหว่างที่นั่งได้อย่างปลอดภัย โดยน้ำหนักรวมต้องไม่เกินน้ำหนักที่อนุญาตสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
  • คุณสามารถนำเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดและน้ำหนักเกินกว่าที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง (เช่น เบส หรือเชลโล) โดยการเช็คอินเป็นสัมภาระเช็คอิน หรือซื้อที่นั่ง หากคุณไม่ต้องการเช็คอิน
  • คุณต้องเก็บเครื่องดนตรีในเคสชนิดแข็ง
  • เนื่องจากอุณหภูมิไม่คงที่ อาจเกิดการยืดและหดของสายเครื่องดนตรี เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารปรับสายให้หย่อนก่อนเดินทางเพื่อป้องกันสายตึงหรือขาด
เครื่องดนตรีที่มีขนาดเกิน

เครื่องดนตรีที่มีขนาดเกิน

เมื่อความสูงหรือความกว้างของเครื่องดนตรี CBBG เกินขีดจำกัดของที่นั่ง จะถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดเกิน ซึ่งไม่ควรนำไปวางไว้ใต้ที่นั่ง และควรได้รับการ “จัดเก็บอย่างเหมาะสม” บนพื้นและพิงกับที่นั่งของผู้โดยสาร

ที่ว่างสำหรับเครื่องดนตรีที่มีขนาดเกินสำหรับวางบนพื้นซึ่งถือเป็น CBBG ให้ดูตารางด้านล่าง

  • CBBG ต้องไม่กีดขวางทางอพยพฉุกเฉิน
  • สามารถวางไว้บนพื้นของชุดที่นั่งริมหน้าต่างซึ่งอยู่ในแถวหน้าในส่วนด้านหน้า/ด้านหลังของที่กั้น โดยเริ่มวางจากด้านหน้าต่างก่อน
  • สามารถวางไว้บนพื้นของที่นั่งตรงกลางของแถวสุดท้ายของชั้นประหยัดในเครื่องบินที่มีทางเดินสองทาง ในสภาพดังกล่าว ชุดที่นั่งเดียวกันตรงกลางจะต้องไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่
  • การขนส่งเครื่องดนตรีที่มีขนาดเกินหรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้สำหรับสัมภาระที่เช็คอินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกิน/ขนาดเกินกว่าตามที่กำหนดไว้สำหรับสัมภาระที่อนุญาต (โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกิน)
ที่ว่างสำหรับเครื่องดนตรีที่มีขนาดเกินกว่าที่จะวางบนพื้นซึ่งถือเป็น CBBG
ประเภทเครื่องบิน (A/C)หมายเลขที่นั่ง TLหมายเลขที่นั่งขนาดจำกัดของพื้น (W x D x H : CM)
B7772410AK, 16AK, 20AK, 23AK58 x 38 x 145
30AK, 36A, 37K48 x 28 x 145
53JK, 54AC, 72AC, 72HK, 72DEFG48 x 28 x 145
B74C221AK55 x 40 x 145
6ABJK, 11AK48 x 70 x 145
17AK48 x 60 x 145
28AB45 x 40 x 145
29JK45 x 48 x 145
46ABJK, 63DEFG45 x 28 x 145
B738
B738*
141ABJK48 x 60 x 145
2AK48 x 35 x 145
6ABJK42 x 60 x 145
31ABJK42 x 25 x 145
B738A141ABJK48 x 60 x 145
2AK48 x 35 x 145
6ABJK42 x 60 x 145
31JK, 32AB42 x 25 x 145
A3501710AK, 18AK58 x 38 x 145
31AK, 34AK48 x 28 x 145
40AK, 52AK, 74A, 75DEGK48 x 28 x 145
A330151ABJK50 x 84 x 145
6AK50 x 40 x 145
25AB, 26JK45 x 30 x 145
41AB, 44DEG45 x 26 x 145
A33A151ABJK48 x 90 x 145
5AK48 x 60 x 145
25AB, 26JK, 41AB, 44DEG42 x 25 x 145
*คือที่นั่งที่มีการจัดการต่างจากที่นั่งอื่น