(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัมภาระที่ไว้ในห้องโดยสาร

สัมภาระในห้องโดยสาร (CBBG)

 • ผู้โดยสารสามารถซื้อและจองที่นั่งเพื่อขนส่งสัมภาระในห้องโดยสารที่มีขนาดเกินได้ (CBBG) โดยส่วนมากจะเป็นเครื่องดนตรี รูปปั้น สิ่งของมีค่า/แตกหักได้ง่าย และโกศ สำหรับการเตรียมการและการขนส่งที่จำเป็น โปรดร้องขอ CBBG บนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย CI/AE ผ่านฝ่ายขายหรือแผนกสำรองที่นั่งของเราโดยตรงอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินจะออกเดินทาง และต้องได้รับการยืนยันก่อนล่วงหน้า CBBG ต้องมีการบรรจุอย่างเหมาะสมโดยผู้โดยสารเอง; วัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เป็นแก้ว มีเพียงเครื่องดนตรีเท่านั้นที่สามารถวางบนพื้นได้ หากเครื่องดนตรีบนพื้นมีขนาดเกินกว่าที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง จะถือว่าเป็นสัมภาระเช็คอินแทน CBBG เครื่องดนตรีควรจะติดตั้งขาจับด้านนอกเพื่อให้สามารถขนย้ายและจัดเก็บได้สะดวกขึ้น หากขนาดและน้ำหนักของ CBBG สอดคล้องกับข้อกำหนดสัมภาระถือขึ้นเครื่อง - ขนาดไม่เกิน 56 x 36 x 23 ซม. หรือ 22 x 14 x 9 นิ้ว (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง ) หรือน้ำหนัก 7 กก. คุณสามารถจัดสิ่งของดังกล่าวเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องเพื่อเก็บไว้ใต้ที่นั่งหรือในช่องเก็บสัมภาระด้านบนศีรษะ สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่ถือว่าเป็น CBBG หลังจากขึ้นเครื่องแล้ว

 • สัมภาระในห้องโดยสารที่ “จัดเก็บอย่างเหมาะสม”
  • ต้องไม่ลื่นหลุดได้ง่ายหลังจากบรรจุแล้ว
  • ต้องไม่กีดขวางอุปกรณ์ฉุกเฉิน
  • ต้องไม่กีดขวางทางออกฉุกเฉิน
  • ต้องไม่กีดขวางเส้นทางอพยพฉุกเฉิน
  • ต้องไม่บังผู้โดยสารในการดูการสาธิตเกี่ยวกับความปลอดภัย

 • น้ำหนักสูงสุดสำหรับ CBBG คือ 75 กก.
 • ตำแหน่งที่จัดเก็บสำหรับ CBBG ที่ว่างสำหรับ CBBG ที่วางบนที่นั่ง ให้ดูตารางด้านล่าง
 • B777: ความลึกของ CBBG ต้องมีขนาดถึง 30 ซม. เพื่อให้ล็อคเข้ากับที่นั่งได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบถุงลมนิรภัยในชั้นธุรกิจ
 • ที่นั่ง B777/A350 ในชั้นประหยัดพรีเมียมไม่สามารถมี CBBG ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางอุปกรณ์
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องนั่งในที่นั่งที่อยู่ชิดกันเพื่อดูแล CBBG
 • อนุญาตให้ใช้ที่นั่ง 1 ที่ในการวาง CBBG ที่แพ็คเป็นอย่างดีได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น; ใน Y/CL หากความกว้างของ CBBG มีขนาดเกินกว่าความกว้างของที่นั่ง ผู้โดยสารอาจต้องจ่ายค่าที่นั่งโดยสารสองที่สำหรับจัดเก็บสัมภาระ
 • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อม CBBG จำเป็นต้องดำเนินการบนเครื่องให้เรียบร้อยก่อนผู้โดยสารท่านอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าได้โหลด CBBG อย่างเหมาะสมและปลอดภัยดีแล้ว
 • หากไม่สามารถจัดเก็บ CBBG ได้อย่างเหมาะสมและจำเป็นต้องถือไว้เช่นเดียวกับสัมภาระเช็คอิน
 • เราไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนที่นั่งสำหรับทั้งผู้โดยสารและ CBBG และต้องไม่คลายหรือขยับเข็มขัดนิรภัยเสริมสำหรับล็อค CBBG ออก
 • ตามหลักแล้ว ผู้โดยสารควรนำ CBBG ติดตัวไปด้วยหลังจากลงจากเครื่อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ “สัมภาระถือขึ้นเครื่อง” และ CBBG ต้องได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสมหลังจากที่ผู้โดยสารกลับขึ้นเครื่องบินใหม่อีกครั้ง

ที่ว่างสำหรับ CBBG ที่วางบนที่นั่ง

ที่ว่างสำหรับ CBBG ที่วางบนที่นั่ง
ประเภทของเครื่องบิน (A/C)หมายเลขที่นั่ง TLหมายเลขที่นั่งขนาดจำกัดของที่นั่ง (W x D x H : CM)
B7773210ADGK, 16ADGK, 20ADGK, 23AK38 x 42 x 75
53JK, 54AC, 54DEFG, 61EF, 72AC, 72HK, 72DEFG38 x 42 x 75
B74C461AK, 5DG55 x 45 x 70
6ABJK, 11AK, 17ADEFK, 19DEF48 x 48 x 72
28AB, 29JK, 30DEFG, 36DEFG, 46ABJK, 46DEFG , 51DEFG, 63DEFG38 x 42 x 76
B738
B738*
141ABJK,2AK48 x 48 x 80
6ABJK, 31ABJK42 x 42 x 70
B738A141ABJK 2AK48 x 48 x 80
6ABJK, 31JK, 32AB42 x 42 x 70
A3503210ADGK, 18ADGK38 x 42 x 75
40ABDEGJK, 52ABDEGJK 60DEG, 74AB, 75DEGJK38 x 42 x 75
A330311ABDGJK, 6ADGK48 x 47 x 80
8DEFG, 25AB, 26DEFGJK, 27DEFG, 41AB42 x 42 x 76
44DEG40 x 42 x 76
A33A311ABDGJK, 5ADGK48 x 48 x 76
8DEFG, 25AB, 26DEFGJK, 27DEFG, 41AB42 x 42 x 76
44DEG40 x 42 x 76
*คือที่นั่งที่มีการจัดการต่างจากที่นั่งอื่น