(Please select preffered language)
Main Content

Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perancangan Kerjaya

China Airlines berbangga dengan pasukan profesional yang terdiri daripada 10,500 orang pekerja di seluruh dunia dalam hampir 100 kategori kerja yang berbeza. Mereka memberikan perkhidmatan komprehensif kepada pelanggan kami sepanjang masa, sepanjang tahun. Selain juruterbang dan kru kabin yang anda sudah biasa lihat, terdapat kakitangan perkhidmatan pelanggan yang berkhidmat kepada pelanggan kami atas dasar “satu panggilan untuk semua” serta kakitangan pembaikan dan penyelenggaraan yang menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme berorientasikan kualiti. Tambahan pula, terdapat kakitangan yang kurang dikenali yang bertanggungjawab merancang dan memberikan perkhidmatan berkualiti yang dipercayai, mudah dan berpusatkan pelanggan.

Kerja Kru Udara

Kategori kerja kru udara melibatkan juruterbang dan kru kabin. Berkenaan dengan laluan kerjaya juruterbang, kira-kira 2 tahun latihan awal diperlukan untuk menjadi pegawai pertama yang berkelayakan. Daripada situ, kira-kira 8 tahun lagi dan sekurang-kurangnya 4,200 jam pengalaman penerbangan diperlukan untuk dinaikkan pangkat kepada kapten. Selepas itu, jika anda menjalankan tugas sebagai kapten dengan baik, syarikat mungkin akan melatih anda sebagai pegawai pengurusan yang berpotensi, dengan syarat anda berminat dalam kerja pengurusan; jika anda berminat dengan jawatan latihan, syarikat mungkin akan melatih anda sebagai juruterbang jurulatih yang bertanggungjawab atas kursus latihan penerbangan. Bagi laluan kerjaya sebagai kru kabin pula, anda boleh berkembang kepada penyelia baris hadapan/ketua kabin. Jika anda berminat dengan kerja kru darat, anda boleh berkembang kepada pegawai pengurusan kru darat.

Kategori Kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan

Pembangunan kakitangan pembaikan dan penyelenggaraan adalah berdasarkan pengalaman pembaikan dan penyelenggaraan pada tahap asas. Kami menilai kemampuan, kepakaran dan aspirasi pekerja serta memberikan sistem pembangunan pekerjaan komprehensif dengan ketua pembaikan penyelenggaraan asas, jurutera khas, jaminan mutu dan audit serta pengurusan pembaikan dan penyelenggaraan sebagai hala tuju kerjaya utama. Sepanjang tempoh kerjaya mereka, kakitangan pembaikan dan penyelenggaraan akan tertakluk kepada giliran kerja dalaman dan tugasan luar (stesen, penyeliaan) serta menjalani latihan dalam kerja lengkap untuk meningkatkan kemahiran peribadi mereka.

Kategori Kerja Kru Darat

Pembangunan kerjaya kru darat adalah berdasarkan pengalaman penerbangan khusus. Kami menilai kemampuan, kepakaran dan aspirasi pekerja serta memberikan pendidikan dan kursus latihan komprehensif yang digabungkan dengan pengalaman giliran jabatan. Kami menggalakkan pekerja untuk menjalani pendidikan dan pembelajaran lanjut. Kru darat boleh berkembang kepada jawatan pengurusan. Contohnya, penyelia barisan hadapan juga boleh mengambil alih peranan pengurusan selepas menimba pengalaman secukupnya.

Pembelajaran dan Pertumbuhan

Dalam keluarga besar ini, setiap pekerja menjalankan tugasnya dengan cermat. Bermotivasikan matlamat perkhidmatan untuk menjadikan China Airlines “Syarikat Penerbangan yang Paling Dipercayai”, mereka berdedikasi terhadap tugas mereka, memberikan sumbangan dalam bidang tugas mereka masing-masing.

Latihan untuk Rekrut

Jika anda baru menyertai keluarga China Airlines, anda boleh mengambil kursus “China Airlines dan Saya” untuk mempelajari tentang China Airlines, berkongsi semangat berkobar dan berbangga dengan China Airlines, walau apapun jawatan anda dan tanpa mengira sama ada anda pekerja domestik atau asing.

Pembelajaran Dalam Talian

Untuk mengukuhkan daya saing kami dalam persekitaran yang berubah dengan pantas ini, China Airlines telah mewujudkan program e-pembelajaran untuk membina persekitaran pembelajaran dan pengurusan dalam talian yang mudah dan memacu perubahan latihan China Airlines secara keseluruhan. Pekerja boleh belajar dalam talian melalui platform e-pembelajaran mengikut keperluan dan jadual mereka sendiri.

Latihan untuk Kategori Kerja yang Berbeza

Terdapat program latihan yang secukupnya bagi setiap kategori kerja yang direka untuk mencapai matlamat untuk memberikan perkhidmatan berkualiti secara konsisten. Contohnya termasuk kursus latihan bagi melatih juruterbang, kru kabin, kakitangan perkhidmatan pelanggan serta kakitangan pembaikan dan penyelenggaraan.

Pembangunan Masa Hadapan

China Airlines telah menetapkan sembilan matlamat strategik untuk abad ke-21 bagi menyatukan semua pekerja di sekitar satu konsensus tentang masa hadapan dan mencungkil potensi penuh setiap pekerja dalam jawatan mereka masing-masing untuk menghasilkan momentum yang maksimum.

Utama > Career >