(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

การประชุมผู้ถือหุ้น

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563

การประชุมผู้ถือหุ้นนี้อนุญาตให้มีการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2021 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2021 โปรดล็อกอินเข้าสู่ Shareholder Meeting Electronic Voting Platform (https://www.stockvote.com.tw) ของ Taiwan Depository & Clearing Corporation และดำเนินการตามคำแนะนำ

ระยะเวลาการปิดการโอน: 27 มีนาคม 2021 ถึง 25 พฤษภาคม 2021

วันที่ประชุม: 25 พฤษภาคม 2021

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559
ปีชื่อเรื่องไฟล์
2021การเปลี่ยนแปลงการแจ้งการประชุม
2021การแจ้งการประชุม
2021การแจ้งการประชุม
2021วาระการประชุม
2021รายงานการประชุม

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563

การประชุมผู้ถือหุ้นนี้อนุญาตให้มีการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 โปรดล็อกอินเข้าสู่ Shareholder Meeting Electronic Voting Platform (https://www.stockvote.com.tw) ของ Taiwan Depository & Clearing Corporation และดำเนินการตามคำแนะนำ

ระยะเวลาการปิดการโอน: 25 เมษายน 2563 ถึง 23 มิถุนายน 2563

วันที่ประชุม: วันที่ 23 มิถุนายน 2563

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563
ปีชื่อเรื่องไฟล์
2563การแจ้งการประชุม
2563การแจ้งการประชุม
2563วาระการประชุม
2563รายงานการประชุม

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562

การประชุมผู้ถือหุ้นนี้อนุญาตให้มีการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โปรดล็อกอินเข้าสู่ Shareholder Meeting Electronic Voting Platform (https://www.stockvote.com.tw) ของ Taiwan Depository & Clearing Corporation และดำเนินการตามคำแนะนำ

ระยะเวลาการปิดการโอน: 27 เมษายน 2562 ถึง 25 มิถุนายน 2562

วันที่ประชุม: วันที่ 25 มิถุนายน 2562

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562
ปีชื่อเรื่องไฟล์
2562การแจ้งการประชุม
2562การแจ้งการประชุม
2562วาระการประชุม
2562รายงานการประชุม

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้นนี้อนุญาตให้มีการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 โปรดล็อกอินเข้าสู่ Shareholder Meeting Electronic Voting Platform (https://www.stockvote.com.tw) ของ Taiwan Depository & Clearing Corporation และดำเนินการตามคำแนะนำ

ระยะเวลาการปิดการโอน: 29 เมษายน 2561 ถึง 27 มิถุนายน 2561

วันที่ประชุม: วันที่ 27 มิถุนายน 2561

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561
ปีชื่อเรื่องไฟล์
2561การแจ้งการประชุม
2561การแจ้งการประชุม
2561วาระการประชุม
2561รายงานการประชุม

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560

การประชุมผู้ถือหุ้นนี้อนุญาตให้มีการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โปรดล็อกอินเข้าสู่ Shareholder Meeting Electronic Voting Platform (https://www.stockvote.com.tw) ของ Taiwan Depository & Clearing Corporation และดำเนินการตามคำแนะนำ

ระยะเวลาการปิดการโอน: 24 เมษายน 2560 ถึง 22 มิถุนายน 2560

วันที่ประชุม: วันที่ 22 มิถุนายน 2560

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560
ปีชื่อเรื่องไฟล์
2560การแจ้งการประชุม
2560การแจ้งการประชุม
2560วาระการประชุม
2560รายงานการประชุม

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559

การประชุมผู้ถือหุ้นนี้อนุญาตให้มีการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โปรดล็อกอินเข้าสู่ Shareholder Meeting Electronic Voting Platform (https://www.stockvote.com.tw) ของ Taiwan Depository & Clearing Corporation และดำเนินการตามคำแนะนำ 

ระยะเวลาการปิดการโอน: 26 เมษายน 2559 ถึง 24 มิถุนายน 2559

วันที่ประชุม: วันที่ 24 มิถุนายน 2559

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559
ปีชื่อเรื่องไฟล์
2559การแจ้งการประชุม
2559การแจ้งการประชุม
2559วาระการประชุม
2559รายงานการประชุม