(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

อุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กอล์ฟ
จักรยาน
อุปกรณ์ตกปลา
อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น/วินด์เซิร์ฟ และอุปกรณ์บอดี้บอร์ด
อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด สกีน้ำ หรือเวคบอร์ด
อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา
อุปกรณ์ลาครอส/ฮอกกี้
อุปกรณ์ยิงธนู
อุปกรณ์โบว์ลิ่ง
ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา
เรือแคนู/คายัค
อุปกรณ์ร่อน:
อุปกรณ์ไคท์เซิร์ฟ
อุปกรณ์ร่มร่อน
หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด

ค่าธรรมเนียมของอุปกรณ์กีฬา

 
 1. อุปกรณ์จะนับเป็นสัมภาระเช็คอินของผู้เดินทางและเป็นสัมภาระที่ต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อขออนุญาตตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระขนขึ้นเครื่อง หากเกินจากที่ข้อกำหนดอนุญาต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานสัมภาระมีน้ำหนักเกิน การขนส่งอุปกรณ์กีฬาเป็นสัมภาระเช็คอิน หากขนาดโดยรวมของอุปกรณ์กีฬาแต่ละรายการเกิน 292 ซม. (115 นิ้ว) คิดอัตราค่าธรรมเนียมของสัมภาระส่วนเกินเป็น 2 หน่วย และสามารถถือเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างของห้องเก็บสัมภาระบนเที่ยวบิน (The โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

 2. ประเภทของอุปกรณ์กีฬาต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นจากผลรวมของดความยาว/กว้าง/สูงที่จำกัด (จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับอุปกรณ์กีฬาที่ไม่ได้ระบุด้านล่างนี้ตามข้อบังคับทั่วไป):

  อุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการยกเว้น: 
  • อุปกรณ์กอล์ฟ 
  • จักรยาน 
  • อุปกรณ์ตกปลา 
  • อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา 
  • อุปกรณ์ลาครอส/ฮอกกี้ 
  • อุปกรณ์ยิงธนู 
  • อุปกรณ์โบว์ลิ่ง 
  • ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา 

 3. หากท่านต้องการเช็คอินอุปกรณ์เกินขนาดต่อไปนี้ ท่านต้องแจ้งเราในตอนที่ท่านจองตั๋วและสอบถามเราเพื่อยืนยันก่อนว่าจะสามารถขนส่งได้หรือไม่
  • อุปกรณ์ตกปลา
  • พายเรือแคนู/อุปกรณ์ร่อน/อุปกรณ์ไคท์เซิร์ฟ/อุปกรณ์ร่มร่อน
  • อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น/วินด์เซิร์ฟ และอุปกรณ์บอดี้บอร์ด
  • อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด สกีน้ำ หรือเวคบอร์ด
  • จักรยาน
  • อุปกรณ์ยิงธนู
  • ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา

ตัวอย่างการคิดค่าบริการตามน้ำหนักชิ้น

สมมุติสำหรับชั้นประหยัด (สัมภาระเช็คอินที่อนุญาต: 30 กก.) ผู้โดยสารบินจากไทเปไปยังโตเกียว ญี่ปุ่น และเช็คอินสัมภาระสองชิ้น หนึ่งในนั้นคืออุปกรณ์กระดานโต้คลื่น (ผลรวมของความยาว/กว้าง/สูงคือ 300 ซม.) และน้ำหนักรวมของทั้งสองชิ้นคือ 40 กก. ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน 10 กก. และค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินขนาด 150 ดอลลาร์สหรัฐ

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >