(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

อุปกรณ์กีฬา

ข้อบังคับของอุปกรณ์กีฬา

นโยบายการขนส่งอุปกรณ์กีฬาเป็นสัมภาระเช็คอิน

 1. อุปกรณ์กอล์ฟ: สามารถประกอบด้วยถุงกอล์ฟ 1 ถุงและรองเท้ากอล์ฟ 1 คู่
 2. จักรยาน:
  • โปรดแจ้งเราล่วงหน้าขณะที่ท่านจองตั๋ว
  • อนุญาตเฉพาะจักรยานทั่วไปหรือจักรยานแข่งขันเท่านั้น ต้องปล่อยลมยางออก
  • เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอัดจากสัมภาระอื่นที่ไม่สามารถระบุได้หรือความเสียหายจากการกระแทกขณะโหลดเพื่อขนส่ง จะต้องเก็บไว้ในกล่องที่มีฝาครอบแข็ง หรือปิดผนึกในกล่องกระดาษเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายขึ้น
  • จะต้องมีการเซ็นแท็กสัมภาระนอกเหนือความรับผิดชอบหากตัวจักรยานถูกเก็บในกระเป๋าสำหรับขนจักรยานแบบนนิ่ม
  • จักรยานที่เก็บไว้ในกระเป๋าขนพลาสติกทั่วไปหรือในบรรจุภัณฑ์อื่นที่เสียหายได้ง่ายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอิน
 3. อุปกรณ์ตกปลา:
  • โปรดแจ้งเราล่วงหน้าขณะที่ท่านจองตั๋ว
  • จำกัดคันเบ็ดตกปลา 2 คันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • สิ่งของทุกชิ้นต้องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 4. อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น/วินด์เซิร์ฟ และอุปกรณ์บอดี้บอร์ด:
  • โปรดแจ้งเราถึงน้ำหนักและแต่ละข้อมูลแต่ละด้านของอุปกรณ์ขณะจองตั๋ว เพื่อที่เราจะได้ดูว่าสามารถขนส่งได้หรือไม่
  • กระดาษโต้คลื่นสูงสุด 2 แผ่นต่อกระเป๋า 1 ใบ
  • อุปกรณ์วินด์เซิร์ฟสามารถประกอบด้วยบอร์ดวินด์เซิร์ฟ 1 แผ่น เสากระโดง 1 แท่ง ไม้ขวางและใบเรือ 1 ชุด อุปกรณ์ทั้งหมดด้านบนจะต้องเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายขณะขนส่งในฐานะสัมภาระเช็คอิน
  • จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในระบบจำนวนชิ้นหรือคิดค่าธรรมเนียมเกินขนาดในระบบน้ำหนัก: คิดตามขนาดทั้งหมดของกระเป๋าที่เกินขนาดปกติแต่ละใบ โดยคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าใบอื่นตามมาตรฐานทั่วไป
 5. อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด สกีน้ำ หรือเวคบอร์ด:
  • โปรดแจ้งเราล่วงหน้าขณะที่ท่านจองตั๋ว
  • อุปกรณ์สกี/สโนว์บอร์ด สามารถประกอบด้วยรองเท้าสกี 1 คู่ ไม้สกี 1 เซ็ต และสกี 1 คู่ หรือสโนว์บอร์ด 1 แผ่น
  • อุปกรณ์สกีน้ำหรือเวคบอร์ดสามารถประกอบด้วย สกีน้ำมาตรฐาน 1 คู่ หรือเวคบอร์ด 1 แผ่น
  • สิ่งของทุกชิ้นต้องบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเหมาะสม
  • จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในระบบจำนวนชิ้นหรือคิดค่าธรรมเนียมเกินขนาดในระบบน้ำหนัก: คิดตามขนาดทั้งหมดของกระเป๋าที่เกินขนาดปกติแต่ละใบ โดยคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าใบอื่นตามมาตรฐานทั่วไป
 6. อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา:
  • โปรดแจ้งเราล่วงหน้าขณะที่ท่านจองตั๋ว
  • ถังดำน้ำจะต้องว่างเปล่า
  • สิ่งของทุกชิ้นต้องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 7. อุปกรณ์ลาครอส/ฮอกกี้: จะนับกระเป๋า 1 ใบและไม้สูงสุด 2 แท่งที่ห่อรวมกันเป็นสัมภาระเช็คอินหนึ่งชิ้น ไม้ฮอกกี้ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์หรือกระเป๋าอุปกรณ์กีฬาที่แข็งแรง
 8. อุปกรณ์ยิงธนู:
  • โปรดแจ้งเราล่วงหน้าขณะที่ท่านจองตั๋ว
  • ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถเช็คอินอุปกรณ์ยิงธนูได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
  • สิ่งของทุกชิ้นต้องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 9. อุปกรณ์โบว์ลิ่ง:
  • สามารถประกอบด้วยลูกโบว์ลิ่ง 1 ลูก กระเป๋าโบว์ลิ่ง 1 ใบ และรองเท้าโบว์ลิ่ง 1 คู่
  • สิ่งของทุกชิ้นต้องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 10. ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา:
  • โปรดแจ้งแผนกจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วันทำการ
  • จำเป็นต้องมีเอกสารที่จำเป็นและใบอนุญาต ซึ่งรวมไปถึงใบอนุญาตส่งออก/นำเข้าและสิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและระดับชาติ
  • สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น
  • กฎและข้อบังคับด้านปริมาณ:
   - ปืนไรเฟิล: กล่องปืนแต่ละกล่องสามารถบรรจุปืนไรเฟิลได้สูงสุด 2 กระบอก และกระสุน 5 กก. (11 ปอนด์) กระสุนจะต้องถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและกันแตกเท่านั้น ไม่อนุญาตกระสุนที่ไม่สมบูรณ์
   - ปืนพก: กล่องปืนแต่ละกล่องสามารถบรรจุปืนพกได้สูงสุด 5 กระบอก และกระสุน 5 กก. (11 ปอนด์) กระสุนจะต้องถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและกันแตกเท่านั้น ไม่อนุญาตกระสุนที่ไม่สมบูรณ์
 11. พายเรือแคนู:
  • จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในขณะจอง
  • จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในระบบจำนวนชิ้นหรือคิดค่าธรรมเนียมเกินขนาดในระบบน้ำหนัก: คิดตามขนาดทั้งหมดของกระเป๋าที่เกินขนาดปกติแต่ละใบ โดยคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าใบอื่นตามมาตรฐานทั่วไป
 12. อุปกรณ์ร่อน:
  • จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในขณะจอง
  • รวมถึงตัวเครื่องร่อน ชุดที่นั่งหนึ่งชุดและหมวกหนึ่งใบ
  • เก็บในกระเป๋าเครื่องร่อนหรือกระเป๋าอื่นที่เหมาะสม
  • จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในระบบจำนวนชิ้นหรือคิดค่าธรรมเนียมเกินขนาดในระบบน้ำหนัก: คิดตามขนาดทั้งหมดของกระเป๋าที่เกินขนาดปกติแต่ละใบ โดยคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าใบอื่นตามมาตรฐานทั่วไป
 13. อุปกรณ์ไคท์เซิร์ฟ:
  • จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในขณะจอง
  • ซึ่งรวมถึงไคท์บอร์ดหนึ่งแผ่น และว่าวกับสายหนึ่งคู่
  • บรรจุในกระเป๋าคอนเสิร์ตหรือกระเป๋าอื่นที่เหมาะสม
  • จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในระบบจำนวนชิ้นหรือคิดค่าธรรมเนียมเกินขนาดในระบบน้ำหนัก: คิดตามขนาดทั้งหมดของกระเป๋าที่เกินขนาดปกติแต่ละใบ โดยคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าใบอื่นตามมาตรฐานทั่วไป
 14. อุปกรณ์ร่มร่อน:
  • จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในขณะจอง
  • ประกอบด้วยปีกหนึ่งชุด ชุดที่นั่งหนึ่ง ชุดหมวกนิรภัยหนึ่งใบ และระบบสำรองฉุกเฉิน (ร่มชูชีพ)
  • บรรจุในกระเป๋าคอนเสิร์ตหรือกระเป๋าอื่นที่เหมาะสม
  • จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในระบบจำนวนชิ้นหรือคิดค่าธรรมเนียมเกินขนาดในระบบน้ำหนัก: คิดตามขนาดทั้งหมดของกระเป๋าที่เกินขนาดปกติแต่ละใบ โดยคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าใบอื่นตามมาตรฐานทั่วไป
คิดภายใต้ระบบน้ำหนัก

ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์กีฬาภายใต้ระบบน้ำหนัก

 1. จะมีการคิดค่าธรรมเนียมอุปกรณ์กีฬาภายใต้ระบบน้ำหนักกับการเดินทางนอกทวีปอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (รวมถึงกวม)
 2. อุปกรณ์จะนับเป็นสัมภาระเช็คอินของผู้เดินทางและเป็นสัมภาระที่ต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อขออนุญาตตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระขนขึ้นเครื่อง หากเกินจากที่ข้อกำหนดอนุญาต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานสัมภาระมีน้ำหนักเกิน กรณีสัมภาระเช็คอินเป็นอุปกรณ์กีฬา จะมีค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน หากขนาดโดยรวมหรือน้ำหนักของอุปกรณ์กีฬาเกินกว่าที่กำหนดไว้ (โปรดตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนเกินขนาด/ น้ำหนักเกิน)
 3. ประเภทของอุปกรณ์กีฬาต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นจากผลรวมของดความยาว/กว้าง/สูงที่จำกัด (จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับอุปกรณ์กีฬาที่ไม่ได้ระบุด้านล่างนี้ตามข้อบังคับทั่วไป):
  อุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการยกเว้น:
  • อุปกรณ์กอล์ฟ
  • จักรยาน
  • อุปกรณ์ตกปลา
  • อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา
  • อุปกรณ์ลาครอส/ฮอกกี้
  • อุปกรณ์ยิงธนู
  • อุปกรณ์โบว์ลิ่ง
  • ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา
 4. หากท่านต้องการเช็คอินอุปกรณ์เกินขนาดต่อไปนี้ ท่านต้องแจ้งเราในตอนที่ท่านจองตั๋วและสอบถามเราเพื่อยืนยันก่อนว่าจะสามารถขนส่งได้หรือไม่
  • อุปกรณ์ตกปลา
  • พายเรือแคนู/อุปกรณ์ร่อน/อุปกรณ์ไคท์เซิร์ฟ/อุปกรณ์ร่มร่อน
  • อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น/วินด์เซิร์ฟ และอุปกรณ์บอดี้บอร์ด
  • อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด สกีน้ำ หรือเวคบอร์ด
  • จักรยาน
  • อุปกรณ์ยิงธนู
  • ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา
ตัวอย่างการคิดค่าบริการตามน้ำหนักชิ้น: สมมุติสำหรับชั้นประหยัด (สัมภาระเช็คอินที่อนุญาต: 30 กก.) ผู้โดยสารบินจากไทเปไปยังโตเกียว ญี่ปุ่น และเช็คอินสัมภาระสองชิ้น หนึ่งในนั้นคืออุปกรณ์กระดานโต้คลื่น (ผลรวมของความยาว/กว้าง/สูงคือ 220 ซม.) และน้ำหนักรวมของทั้งสองชิ้นคือ 40 กก. ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน 10 กก. และค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินขนาด 150 ดอลลาร์สหรัฐ
คิดภายใต้ระบบจำนวนชิ้น

ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์กีฬาภายใต้ระบบจำนวนชิ้น

 1. ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์กีฬาภายใต้ระบบจำนวนชิ้นจะนำมาใช้สำหรับการเดินทางเข้าและออกจากอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ไม่รวมกวม) / ระหว่างแคนาดาและกวม
 2. อุปกรณ์จะนับเป็นสัมภาระเช็คอินของผู้เดินทางและเป็นสัมภาระที่ต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อขออนุญาตตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระขนขึ้นเครื่อง หากเกินจากที่ข้อกำหนดอนุญาต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานสัมภาระที่น้ำเกินหรือสัมภาระเกินจำนวน กรณีสัมภาระเช็คอินเป็นอุปกรณ์กีฬา จะมีค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน หากขนาดโดยรวมหรือน้ำหนักของอุปกรณ์กีฬาเกินกว่าที่กำหนดไว้ (โปรดตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนเกินขนาด/ น้ำหนักเกิน)

 3. ประเภทของอุปกรณ์กีฬาต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นจากผลรวมของดความยาว/กว้าง/สูงที่จำกัด (จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับอุปกรณ์กีฬาที่ไม่ได้ระบุด้านล่างนี้ตามข้อบังคับทั่วไป):

  อุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการยกเว้น: 
  • อุปกรณ์กอล์ฟ 
  • จักรยาน 
  • อุปกรณ์ตกปลา 
  • อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา 
  • อุปกรณ์ลาครอส/ฮอกกี้ 
  • อุปกรณ์ยิงธนู 
  • อุปกรณ์โบว์ลิ่ง 
  • ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา 

 4. หากท่านต้องการเช็คอินอุปกรณ์เกินขนาดต่อไปนี้ ท่านต้องแจ้งเราในตอนที่ท่านจองตั๋วและสอบถามเราเพื่อยืนยันก่อนว่าจะสามารถขนส่งได้หรือไม่
  • อุปกรณ์ตกปลา
  • พายเรือแคนู/อุปกรณ์ร่อน/อุปกรณ์ไคท์เซิร์ฟ/อุปกรณ์ร่มร่อน
  • อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น/วินด์เซิร์ฟ และอุปกรณ์บอดี้บอร์ด
  • อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด สกีน้ำ หรือเวคบอร์ด
  • จักรยาน
  • อุปกรณ์ยิงธนู
  • ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา
ตัวอย่างการคิดค่าบริการตามจำนวนชิ้น: สมมุติผู้โดยสารชั้นประหยัด (สัมภาระเช็คอินที่อนุญาต: 2 ชิ้น 23 กก. บินจากไทเปไปยังฮาวาย สหรัฐอเมริกา และเช็คอินสัมภาระสองชิ้น (20 กก. และ 23 กก.) และกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์กระดานโต้คลื่นหนึ่งแผ่น (ผลรวมของความยาว/กว้าง/สูงคือ 230 ซม. หนัก 15 กก.) ผู้โดยสารจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินหนึ่งเท่า (150 ดอลลาร์สหรัฐ) รวมกับค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินขนาดเป็นราคา 300 ดอลลาร์ รวมเป็นเงินสุทธิ 450 ดอลลาร์
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >