1 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

อุปกรณ์กีฬาและสัตว์เลี้ยง

นอกทวีปอเมริกา เขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ระบบน้ำหนัก)

นอกทวีปอเมริกา เขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ระบบน้ำหนัก)

อุปกรณ์กีฬาทั้งหมดนับเป็นสัมภาระที่อนุญาตสำหรับตั๋วโดยสาร ไม่จำกัดขนาดแต่จะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน แต่อย่างไรก็ตามยังคงจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในขณะจอง สำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้ : 

 • อุปกรณ์ตกปลา 
 • อุปกรณ์ยิงธนู 
 • จักรยาน 
 • อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา 
 • ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา
 • อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น/วินด์เซิร์ฟและอุปกรณ์บอดี้บอร์ด
ไปยัง/ออกจากเขตแดนทวีปอเมริกา สหรัฐอเมริกา และแคนาดา (ระบบจำนวนสัมภาระ)

ไปยัง/ออกจากเขตแดนทวีปอเมริกา สหรัฐอเมริกา และแคนาดา (ระบบจำนวนสัมภาระ)

 1. อุปกรณ์กีฬานับเป็นสัมภาระที่อนุญาตสำหรับตั๋วโดยสาร ค่าใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้:
  ข้อบังคับของสัมภาระที่อนุญาต
  สัมภาระที่อนุญาตผลรวมของด้านทั้งสามของอุปกรณ์แต่ละชิ้น (X)ค่าใช้จ่าย (*)
  ชั้นประหยัดชั้นประหยัดแบบพรีเมียมชั้นธุรกิจ
  23KG28KG32KGX ≤ 62 นิ้ว (158 ซม.)ฟรี
  62 นิ้ว (158 ซม.)<X ≤ 80 นิ้ว (203 ซม.)หนึ่งเท่าของอัตราต่อหน่วยที่ใช้
  X > 80 นิ้ว (203 ซม.)สามเท่าของอัตราต่อหน่วยที่ใช้
  ข้อสังเกต: จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากน้ำหนักเกินต่อชิ้นหรือจำนวนเกิน

 2. ไม่มีการจำกัดขนาดสำหรับรายการอุปกรณ์กีฬาพิเศษ แต่จะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน

   รายการอุปกรณ์กีฬาพิเศษ
  • อุปกรณ์ตกปลา
  • อุปกรณ์ยิงธนู
  • จักรยาน
  • อุปกรณ์โบว์ลิ่ง
  • กอล์ฟ
  • อุปกรณ์ลาครอส/ฮอกกี้
  • อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา
  • สกีและสกีน้ำ
  • ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา
ข้อบังคับของอุปกรณ์กีฬา

ข้อบังคับของอุปกรณ์กีฬา

 1. กอล์ฟ : ประกอบด้วยถุงกอล์ฟหนึ่งถุงและรองเท้ากอล์ฟหนึ่งคู่ 
 2. จักรยาน 
  • จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในขณะจอง 
  • อนุญาตเฉพาะจักรยานต์ทัวริ่งที่ไม่มีเครื่องยนต์หรือจักรยานแข่งขันที่นั่งเดียวเท่านั้น 
  • ยางต้องไม่ได้สูบลม 
  • จักรยานต้องบรรจุอยู่ในกล่องที่แข็งแรงหรือกระเป๋าใส่จักรยานสำหรับเดินทางแบบแข็ง ไม่อนุญาตให้มีการบรรจุที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสัมภาระเช็คอินอื่นๆ หรือต่อตัวจักรยานเอง
 3. อุปกรณ์ตกปลา 
  • จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในขณะจอง 
  • อนุญาตให้ผู้โดยสารหนึ่งท่านมีคันเบ็ดตกปลาสองคันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • สิ่งของทั้งหมดต้องบรรจุในกระเป๋าที่เหมาะสมหนึ่งใบอย่างถูกต้อง 
 4. อุปกรณ์สกีน้ำ และสเก็ต 
  • อนุญาตเฉพาะรองเท้าบู๊ตหนึ่งคู่ ไม้สกีหนึ่งคู่ และสเก็ตบอร์ดหนึ่งชิ้นเท่านั้น 
  • สิ่งของทั้งหมดต้องบรรจุในกระเป๋าที่เหมาะสมหนึ่งใบอย่างถูกต้อง 
 5. อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา 
  • จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในขณะจอง
  • ถังดำน้ำสกูบาต้องว่างเปล่า
  • สิ่งของทั้งหมดต้องบรรจุในกระเป๋าที่เหมาะสมหนึ่งใบอย่างถูกต้อง
 6. อุปกรณ์ลาครอส/ฮอกกี้ : จะนับกระเป๋าหนึ่งใบและไม้สูงสุดสองอันที่ห่อรวมกันเป็นสัมภาระเช็คอินหนึ่งชิ้น ไม้ฮอกกี้ต้องบรรจุแยกในกระเป๋าหรือกระเป๋ากีฬาที่แข็งแรง 
 7. อุปกรณ์ยิงธนู 
  • จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในขณะจอง 
  • อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละท่านมีอุปกรณ์ยิงธนูได้หนึ่งชิ้นซึ่งจะนับเป็นสัมภาระเช็คอิน 
  • สิ่งของทั้งหมดต้องบรรจุในกระเป๋าที่เหมาะสมหนึ่งใบอย่างถูกต้อง 
 8. อุปกรณ์โบว์ลิ่ง 
  • ประกอบด้วยลูกโบว์ลิ่งหนึ่งลูก กระเป๋าโบว์ลิ่งหนึ่งใบ และรองเท้าโบว์ลิ่งหนึ่งคู่ 
  • สิ่งของทั้งหมดต้องบรรจุในกระเป๋าที่เหมาะสมหนึ่งใบอย่างถูกต้อง 
 9. อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น/วินด์เซิร์ฟและอุปกรณ์บอดี้บอร์ด 
  • จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในขณะจอง 
  • อนุญาตให้ผู้โดยสารหนึ่งท่านมีกระดานโต้คลื่นสองอันซึ่งมัดรวมกัน โดยจะนับเป็นสัมภาระหนึ่งชิ้น 
  • กระดานโต้คลื่นต้องบรรจุในกระเป๋าที่เหมาะสมหนึ่งใบอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 10. ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา 
  • จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วันทำการ 
  • จำเป็นต้องมีเอกสารและใบอนุญาติที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบอนุญาต/ใบรับรองการนำเข้า/ส่งออก และเอกสารมอบอำนาจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย 
  • ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น 
  • กระสุนต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมหรือในกล่องใส่กระสุนที่เหมาะสมซึ่งป้องกันการเคลื่อนที่ระหว่างหัวกระสุนและปลอกกระสุน (เช่น ไม่อนุญาตให้มีกระสุนที่ไม่สมบูรณ์) 
  • ข้อจำกัด:
   - ไม่อนุญาตให้บรรจุปืนเล็กยาวมากกว่าสองกระบอกและกระสุนมากกว่า 5 กิโลกรัม/11 ปอนด์ลงในกล่องปืนใบเดียว
   - ไม่อนุญาตให้บรรจุปืนสั้นมากกว่าห้ากระบอกและกระสุนมากกว่า 5 กิโลกรัม/11 ปอนด์ลงในกล่องปืนใบเดียว
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >