(Please select preffered language)
Main Content

Peroleh Miles

Pengumpulan Mileage

Pengumpulan Mileage bagi China Airlines / Mandarin Airlines

Mileage penerbangan merujuk kepada mileage yang diperoleh oleh ahli dengan menaiki penerbangan antarabangsa berjadual yang dikendalikan oleh China Airlines dan Mandarin Airlines serta penerbangan berkenaan bagi syarikat penerbangan pekongsi SkyTeam. Untuk memastikan bahawa mileage penerbangan anda dikreditkan dengan betul dan segera, sila beri kakitangan perkhidmatan kami nombor kad keahlian anda dan nama anda (seperti yang tertera pada kad anda) semasa anda sendiri membuat tempahan atau menerusi agensi pelancongan. Semasa mendaftar masuk di lapangan terbang, tunjukkan kad keahlian anda untuk memastikan bahawa mileage anda dikreditkan ke akaun anda secara automatik. Selain itu, sila simpan salinan tiket dan pas masuk anda sekurang-kurangnya enam bulan untuk tujuan pertanyaan pada masa hadapan.

 1. Mileage sebenar merujuk kepada mileage antara tempat penerbangan berlepas dan destinasi penerbangan (tertakluk pada Ticketed-Point-Mileage (TPM) yang dikawal selia oleh IATA). Jika nombor penerbangan diubah berikutan transit, mileage sebenar kedua-dua penerbangan akan dikira secara berasingan.
 2. Apabila kelas tempahan tiket dan kelas penerbangan berbeza, mileage penerbangan dikira berdasarkan nilai terendah antara kedua-dua kelas. China Airlines akan mengira dan mengesahkan mileage anda selepas berlepas. 
 3. Jenis tiket berikut dikecualikan daripada pengumpulan mileage penerbangan: tiket percuma, tiket hadiah, tiket bayi, tiket discount industri penerbangan dan pelancongan. Peraturan lain diperincikan dalam jadual berikut.
 4. Jika penerbangan China Airlines atau Mandarin Airlines dibatalkan atau ditangguhkan dan ahli dipindahkan kepada syarikat penerbangan lain berikutan force majeure, mileage sektor tidak akan dikreditkan.
 5. Mileage penerbangan hanya boleh dikumpulkan sekali bagi setiap penerbangan tanpa mengira jenis penerbangan yang diambil. Mileage tambahan tidak boleh dikreditkan untuk tiket dan tempat duduk tambahan.
 6. Pengiraan perjalanan berat adalah berdasarkan amaun segmen dalam tempahan; amaun perjalanan berat yang diperoleh daripada setiap segmen akan bergantung pada kelas tiket.

Kelas Tempahan yang Layak untuk Kredit Mileage bagi Penerbangan China Airlines dan Penerbangan Mandarin Airlines yang Berkenaan

Kelas kabinFare FamilyKelas tempahanNisbah akruan mileage penerbanganContoh: Taipei - Los AngelesPerjalanan Berat
Perniagaan / Perniagaan PremiumFlexJMileage sebenar x 175%11,8672
StandardCMileage sebenar x 150%10,1722
BasicDMileage sebenar x 125%8,4761.75
Ekonomi PremiumFlexW/UMileage sebenar x 125%8,4761.5
StandardAMileage sebenar x 115%7,7981.25
BasicEMileage sebenar x 100%6,7811
EkonomiFlexY/B/MMileage sebenar x 100%6,7811
StandardK/V/TMileage sebenar x 80%5,4251
BasicR/Q/H/NMileage sebenar x 50%3,3910.75
BasicN
(antara Taiwan dan Hong Kong)
Mileage sebenar x 50%-0.5
DiscountLMileage sebenar x 0%00

 
      Catatan:
 1. Apabila ahli menggunakan tiket kelas O/Z/L/X/G/S, tiada mileage akan diperoleh.
 2. Untuk segmen naik taraf yang ditempah di bawah kelas I dan kelas P, kelas tiket mesti merujuk kepada tiket asal yang dibeli oleh ahli.
 3. Nisbah akruan dan pengiraan perjalanan adalah berdasarkan segmen yang digunakan dan berasaskan nombor penerbangan tunggal.
Tempoh Sah Mileage

Tempoh Sah Mileage

 1. Mileage terkumpul sah selama 36 bulan (berdasarkan Waktu Tempatan Taipei) mulai tarikh menaiki penerbangan China Airlines/Mandarin Airlines/penerbangan syarikat penerbangan pekongsi atau tarikh perbelanjaan sebenar bagi kerjasama silang industri. Mileage yang telah tamat tempoh akan menjadi tidak sah secara automatik pada 00:00 am hari pertama setiap bulan. Contohnya, mileage yang dikumpulkan pada bulan Mei 2016 akan tamat tempoh pada 1 Jun 2019, Waktu Tempatan Taipei, dan mileage yang dikumpulkan pada bulan Ogos 2019 akan tamat tempoh pada 1 September 2022, Waktu Tempatan Taipei. Mileage yang dikumpulkan mesti ditebus untuk hadiah dengan akaun nombor kad yang sah dalam tempoh sah dan digunakan menurut peraturan.
 2. Mileage yang diperoleh oleh satu ahli tidak boleh digabungkan dengan mileage ahli lain.
 3. Keahlian akan ditamatkan secara automatik tanpa memberikan notis jika ahli tidak memperoleh mileage untuk tiga tahun berturut-turut. Mileage dalam akaun tersebut akan dibatalkan dengan sewajarnya.

Pembetulan dan Pengurusan Mileage

Klik di sini untuk melihat maklumat.
Kalkulator Mileage

Kalkulator Mileage

Klik di sini untuk melihat Jadual Mileage Sebenar
Utama > Member > Earn Miles