(Please select preffered language)
Main Content

Mesyuarat Pemegang Saham

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2021

Mesyuarat Pemegang Saham ini membenarkan pengundian elektronik yang diadakan dari 24 April 2021 hingga 22 Mei 2021. Sila log masuk ke Platform Pengundian Elektronik Mesyuarat Pemegang Saham (https://www.stockvote.com.tw) bagi Taiwan Depository & Clearing Corporation dan ikut arahan yang bersesuaian.

Tempoh penutupan pemindahan: 27 Mac 2021 hingga 25 Mei 2021

Tarikh mesyuarat: 25 Mei 2021

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2021
TahunTajukFail
2021Ubah Notis Bersidang
2021Notis Bersidang
2021Notis Mesyuarat
2021Agenda
2021Minit Mesyuarat

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2020

Mesyuarat Pemegang Saham ini membenarkan pengundian elektronik yang diadakan dari 23 Mei 2020 hingga 20 Jun 2020. Sila log masuk ke Platform Pengundian Elektronik Mesyuarat Pemegang Saham (https://www.stockvote.com.tw) bagi Taiwan Depository & Clearing Corporation dan ikut arahan yang bersesuaian.

Tempoh penutupan pemindahan: 25 April 2020 hingga 23 Jun 2020

Tarikh mesyuarat: 23 Jun 2020

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2020
TahunTajukFail
2020Notis Bersidang
2020Notis Mesyuarat
2020Agenda
2020Minit Mesyuarat

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2019

Mesyuarat Pemegang Saham ini membenarkan pengundian elektronik yang diadakan dari 25 Mei 2019 hingga 22 Jun 2019. Sila log masuk ke Platform Pengundian Elektronik Mesyuarat Pemegang Saham (https://www.stockvote.com.tw) bagi Taiwan Depository & Clearing Corporation dan ikut arahan yang bersesuaian.

Tempoh penutupan pemindahan: 27 April 2019 hingga 25 Jun 2019

Tarikh mesyuarat: 25 Jun 2019

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2019
TahunTajukFail
2019Notis Bersidang
2019Notis Mesyuarat
2019Agenda
2019Minit Mesyuarat

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2018

Mesyuarat Pemegang Saham ini membenarkan pengundian elektronik yang diadakan dari 28 Mei 2018 hingga 24 Jun 2018. Sila log masuk ke Platform Pengundian Elektronik Mesyuarat Pemegang Saham (https://www.stockvote.com.tw) bagi Taiwan Depository & Clearing Corporation dan ikut arahan yang bersesuaian.

Tempoh penutupan pemindahan: 29 April 2018 hingga 27 Jun 2018

Tarikh mesyuarat: 27 Jun 2018

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2018
TahunTajukFail
2018Notis Bersidang
2018Notis Mesyuarat
2018Agenda
2018Minit Mesyuarat

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2017

Mesyuarat Pemegang Saham ini membenarkan pengundian elektronik yang diadakan dari 23 Mei 2017 hingga 19 Jun 2017. Sila log masuk ke Platform Pengundian Elektronik Mesyuarat Pemegang Saham (https://www.stockvote.com.tw) bagi Taiwan Depository & Clearing Corporation dan ikut arahan yang bersesuaian.

Tempoh penutupan pemindahan: 24 April 2017 hingga 22 Jun 2017

Tarikh mesyuarat: 22 Jun 2017

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2017
TahunTajukFail
2017Notis Bersidang
2017Notis Mesyuarat
2017Agenda
2017Minit Mesyuarat

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2016

Mesyuarat Pemegang Saham ini membenarkan pengundian elektronik yang diadakan dari 25 Mei 2016 hingga 21 Jun 2016. Sila log masuk ke Platform Pengundian Elektronik Mesyuarat Pemegang Saham (https://www.stockvote.com.tw) bagi Taiwan Depository & Clearing Corporation dan ikut arahan yang bersesuaian. 

Tempoh penutupan pemindahan: 26 April 2016 hingga 24 Jun 2016

Tarikh mesyuarat: 24 Jun 2016

Notis dan Maklumat Mesyuarat Pemegang Saham 2016
TahunTajukFail
2016Notis Bersidang
2016Notis Mesyuarat
2016Agenda
2016Minit Mesyuarat