(Please select preffered language)
Main Content

Pekongsi SkyTeam

Korean Air
Korean Air
Syarikat Penerbangan
Kelas Kabin
Kelas Tiket
Peratus Yang Dikreditkan

Korean Air
Kelas PertamaP200%
F165%
Kelas PerniagaanJ135%
C,D,I,R125%
Z100%
Kelas Ekonomi

Y,B,M,W,S,H(Penerbangan antarabangsa)

Y,B,M,W,H(Penerbangan domestik)

100%
*Untuk kelas Z (Kelas Naik Taraf)- peratus akruan mesti merujuk kepada kelas tiket asal yang dibeli oleh ahli