(Please select preffered language)
Main Content

Pekongsi Syarikat Penerbangan

China Southern Airlines
*Kadar akruan berikut terpakai untuk penerbangan yang berlepas sebelum 1 Januari 2020.
Syarikat Penerbangan
Kelas Kabin
Kelas Tiket
Peratus Yang Dikreditkan

China Southern Airlines
Kelas PertamaF*150%
Kelas PerniagaanJ,C,D,I130%
Ekonomi PremiumW,S110%
Kelas EkonomiY,B,M,H,K,P (Antarabangsa)
Y,B,M,H,U,P (Domestik)
100%
A,U,L,Q,E,V,T,N (Antarabangsa)
A,K,L,Q,E,V (Domestik)
40%
*Kelas F tidak layak untuk kredit mileage apabila digunakan untuk naik taraf dan tiket hadiah.
*Untuk penerbangan perkongsian kod dengan pekongsi SkyTeam yang berlepas pada tahun 2019, ahli Dynasty masih dapat menuntut miles yang diundurkan tarikh pada tahun 2020 dan permintaan tersebut seharusnya dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas penerbangan berlepas.
 
 
*Kadar akruan berikut terpakai untuk penerbangan yang berlepas dari 1 Januari 2020.
Syarikat Penerbangan
Kelas Kabin
Kelas Tiket
Peratus Yang Dikreditkan

China Southern Airlines
Kelas PertamaF*150%
Kelas PerniagaanJ,C,D130%
I100%
Ekonomi PremiumW110%
S*100%
Kelas EkonomiY,P,B,M,H100%
K,U,A,L,Q40%
E,V,Z,T,N,R25%
*Kelas F,S tidak layak untuk kredit mileage apabila digunakan untuk naik taraf dan tiket hadiah.
 
Untuk penerbangan perkongsian kod China Southern Airlines yang berlepas dari 1 Januari 2020, hanya penerbangan perkongsian kod dengan China Airlines dan Xiamen Airlines serta penerbangan perkongsian kod menyeberangi selat dengan Mandarin Airlines tersedia untuk akruan mileage.
Untuk penerbangan perkongsian kod China Southern Airlines dengan pekongsi lain yang berlepas dari 1 Januari 2020, akruan mileage tidak tersedia.