(Please select preffered language)
Main Content
}

{{headerTitle}}

{{headerSubTitle}}

Permohonan Invois

Permohonan Invois boleh dibuat pada hari seterusnya daripada tarikh pembelian tiket. Isi maklumat di bawah dan kami akan keluarkan invois kepada anda.

Maklumat Tempahan

Ralat:Sila masukkan Nama Keluarga anda.

Ralat:Sila masukkan huruf sahaja sebagai nama keluarga

Ralat:Sila masukkan Nama Pertama anda.

Ralat:Sila masukkan huruf sahaja sebagai Nama Pertama.

Ralat:Sila masukkan nombor tiket anda.

Ralat:Sila masukkan nombor tiket 13 digit anda.

Pembeli

Pembeli

Ralat:Sila masukkan nama pembeli anda.

Ralat:Sila masukkan huruf sahaja sebagai nama pembeli.

(Pilihan)

Ralat:Sila masukkan huruf dan aksara angka sahaja.

(Pilihan)

Hantar kepada

Hantar kepada
(Pilihan)

Ralat:Sila masukkan alamat e-mel yang sah.

Ralat:Sila masukkan alamat e-mel.

Ralat Please confirm that you have read and accept the Terms of use.

Perhatian

  1. Untuk jadual perjalanan yang ditempah melalui laman web ini dan berlepas dari Taiwan, Hong Kong dan China, anda boleh mencetak perakuan pembayaran selepas memasukkan nama penumpang, no. tiket dan data lain yang diperlukan.
  2. Permohonan invois boleh dibuat dalam tempoh dua tahun selepas hari keesokan tarikh pembelian tiket.
  3. Bayaran balik untuk tiket/EMD yang tidak pernah digunakan telah diproses dan pemohonan invois tidak akan dapat dijadikan. Untuk tiket/EMD bayaran balik separa, sila hubungi Pusat Pelanggan atau Pejabat Cawangan untuk mendapatkan bantuan.
  4. Setiap perakuan pembayaran menyenaraikan maklumat pembayaran seorang penumpang sahaja. Jika terdapat dua atau lebih penumpang di bawah kod tempahan anda, sila buat permohonan secara berasingan. 
  5. Seorang penumpang di bawah kod tempahan yang sama boleh mengisi perakuan pembayaran sekali sahaja. Maksudnya, maklumat dan no. kad pengenalan penumpang tidak boleh diubah suai setelah dimasukkan. 
  6. Perakuan pembayaran hanya merupakan rujukan penumpang untuk merekodkan pembelian tiket dan tidak boleh dianggap sebagai pas masuk. Semua maklumat dan sekatan tentang harga tiket akan tertakluk pada peraturan tiket kami. Kami berhak untuk membuat tafsiran   muktamad terhadap kandungan perakuan pembayaran. 
  7. Jangan ubah susun atur dan kandungan perakuan mengikut budi bicara anda sendiri untuk mengelakkan pelanggaran undang-undang.