1 Nieuws / reiswaarschuwingen {{travelShortAlert}}
(Please select preffered language
Main Content

Clausules inzake intellectueel-eigendomsrechten en disclaimer

Intellectueel-eigendomsrechten

Alle rechten en intellectueel-eigendomsrechten van elk(e) ontwerp, pagina, inhoud (met inbegrip van tekst, grafiek, video/audio, patroon en lay-out) en materiaal op deze website zijn eigendom van China Airlines Ltd. (hierna 'China Airlines' genoemd). Geen enkel deel van deze informatie mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gewijzigd, gepubliceerd, verkocht of anderszins illegaal gebruikt zonder voorafgaande openbare en schriftelijke toestemming van China Airlines. In geval van niet-naleving van deze clausules zal China Airlines een rechtszaak aanspannen en schadevergoeding eisen. Gelieve contact met ons op te nemen indien u nog vragen hebt over onze Verklaring inzake intellectueel-eigendomsrechten.

Disclaimerclausules

China Airlines streeft ernaar de informatie op deze website up-to-date en correct te houden voor uw gebruik. Wij geven, wat betreft de online vluchtinformatiediensten, geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie. Controleer de informatie voor vertrek bij onze plaatselijke kantoren of op de luchthaven ter bescherming van uw rechten en belangen. 
Als deze website niet werkt of de werking ervan vertraagd is in verband met onvoorziene ongevallen of overmacht, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor het ongemak dat u ondervindt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze website worden beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van de Republiek China, en worden opgelost door de rechtbank van Taipei in Taiwan die fungeert als het Gerecht van eerste aanleg.