(Please select preffered language)
Main Content

Privacybescherming

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 30 april 2024.
Beleid omtrent privacybescherming

Beleid omtrent privacybescherming

1. Overzicht

China Airlines Limited (hierna "wij" of "CAL" genoemd) begrijpt het belang van persoonlijke gegevens volledig. We willen dit Privacybeleid ("Beleid") gebruiken om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken, en hoe we de rechten en belangen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunnen beschermen. Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die CAL verwerkt wanneer u onze website of app gebruikt of contact met ons opneemt, inclusief, maar niet beperkt tot, de officiële website van China Airlines, de officiële app, de Cargo-website, de SkyBoutique-website voor belastingvrij shoppen, de eMall-/Home delivery-website en andere groepen en organisaties van CAL. Bovendien wordt dit Beleid vermeld als een van de kernovertuigingen in de Gedragscode van de China Airlines Group

2. Beleid

Om privacybescherming te implementeren en te voldoen aan de Personal Data Protection Act van Taiwan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en andere van toepassing zijnde wetten en regelgeving inzake gegevensbescherming, hebben we dit beleid opgesteld om de privacybeheer en de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens op een redelijke manier verzamelen en gebruiken voor een specifiek doeleinde. We zorgen ervoor dat uw rechten en belangen worden gerespecteerd met betrekking tot het controleren, wissen, corrigeren en beperken van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, het intrekken van uw toestemming, etc. Daarnaast stellen we de strategie voor onvoorziene gebeurtenissen op en maken we een plan voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn gestolen, gewijzigd, bekendgemaakt of beschadigd. Door een passend beschermingsmechanisme voor persoonlijke gegevens op te stellen en te onderhouden, streven we ernaar de nauwkeurigheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. 

Dit beleid is van toepassing wanneer u onze diensten gebruikt. U vertrouwt ons hierbij uw persoonlijke gegevens toe. Voor de verwerking van uw services zullen we uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden aan derden anders dan de China Airlines Group bekendmaken of met derden delen, zoals reisbureaus, samenwerkingspartners, overheidsinstanties, enz. Wij zullen van dergelijke derden eisen dat zij zich aan dit beleid houden om uw privacy en uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Verklaring omtrent privacybescherming

Verklaring omtrent privacybescherming

We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen conform ons Beleid. Lees deze Verklaring omtrent privacybescherming ("Verklaring") om te begrijpen met wie wij uw persoonlijke gegevens delen en voor welke doeleinden. U leest tevens welke keuzes u heeft met betrekking tot de manier waarop uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld en gebruikt, zodat u altijd een geïnformeerde beslissing kunt nemen. We verwachten dat u zonder zorgen alle aan ons gerelateerde services kunt gebruiken. 


Door onze services te blijven gebruiken, erkent u dat u het Privacybeleid en de Privacyverklaring hebt gelezen en begrepen. We behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid en deze privacyverklaring op elk gewenst moment te herzien. Wijzigingen worden van kracht op de datum van publicatie en vervangen eerdere versies. De bijgewerkte versie wordt geplaatst op onze website www.china-airlines.com en in de App, en de datum wordt gestempeld zodat u weet wanneer de Verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

De belangrijkste inhoud van deze Verklaring omvat: 

 1. De soorten persoonlijke gegevens die we verwerken 
 2. Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen 
 3. Doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken
 4. Met wie we uw persoonlijke gegevens delen
 5. Beveiliging en bewaren 
 6. Uw rechten 
 7. Gegevensbescherming voor minderjarigen 
 8. Verzamelen van IP-adres
 9. Gegevensanalyse en geautomatiseerde besluitvorming 
 10. Uw persoonlijke gegevens bijwerken 
 11. Updates van het privacybeleid en de privacyverklaring 
 12. Contact met ons opnemen 
 13. Link naar andere websites

1. De soorten persoonlijke gegevens die we verwerken

De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de verzamelomstandigheden en de aard van de aangevraagde service of de uitgevoerde transactie. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:


1.1. Algemeen: 

 1. Persoonlijke gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren
  We kunnen uw naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, land van inwoning, paspoortnummer en andere persoonlijke identificatienummers enz. opslaan.  

 2. Uw contactgegevens en persoonlijke account of registratiegegevens
  Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten. Wanneer u een persoonlijk account maakt of u voor een service registreert, kunnen we ook uw aanmeldgegevens en andere gegevens die u op uw persoonlijke account of registratieformulier invult, registreren. Voor zakelijke leden verzamelen we ook gegevens met betrekking tot uw bedrijf, zoals de bedrijfsnaam.

 3. Informatie over uw reserveringen, boekingen en aankopen
  Als u een reservering maakt of een vlucht bij ons boekt, verwerken wij uw reserverings- en boekingsinformatie. Deze reisinformatie kan ticketnummers en vluchtinformatie bevatten. Als u uw aankopen via onze website of app heeft gedaan, zoals het Dynasty-pakket, stoelupgrades, extra bagage, belastingvrije producten, worden deze gegevens ook verwerkt in het kader van aanvullende diensten.
  Daarnaast kunnen we uw gegevens verwerken met betrekking tot uw gebruik van ons vluchtentertainmentsysteem of de Wi-Fi-service aan boord, onze loungeservice en de vrachtvervoerservice, enz.

 4. Informatie over de regelingen voor uw reis
  Wanneer u met ons reist, verwerken wij informatie met betrekking tot uw reis. Dit is bijvoorbeeld uw reisschema, online inchecken via de website of app, inchecken bij de luchthavenbalie, inchecken van bagage, het volgen van bagage, enz. We kunnen ook uw specifieke medische behoeften of dieetverzoeken registreren en eventuele aanvullende hulp als u die nodig heeft.

 5. Uw betalingsgegevens
  Betalingsgegevens die u heeft gebruikt om onze diensten en producten aan te schaffen, of het daaropvolgende restitutiebeleid (indien van toepassing), zoals creditcard- of betaalkaartgegevens, waaronder naam van kaarthouder, kaartnummer, factuuradres en vervaldatum, enz.

 6. Uw Dynasty-lidmaatschap
  Wanneer u lid wordt van ons Dynasty Flyer-programma, verwerken wij uw lidmaatschapsnummer, accountnaam, lidmaatschapsniveau, mijlen, awards en andere informatie met betrekking tot uw lidmaatschap.

 7. Uw interesses, voorkeuren en opties
  Wanneer u onze service gebruikt, kunt u ervoor kiezen om informatie met ons te delen, zoals uw interesses, voorkeuren, diensten en producten die u heeft aangeschaft, uw mening, enz.

 8. Onze communicatie en interacties met u
  We verzamelen alle interactie en correspondentie tussen ons, zoals gesprekken die via ons callcenter worden gevoerd, alle interacties die u met ons personeel of onze medewerkers heeft en alle interacties met ons via sociale media. Wanneer u ons belt, registreert onze klantenondersteuning uw vragen of klachten in onze database. We kunnen ook telefoongesprekken opnemen voor trainingsdoeleinden of om fraude te voorkomen. 

 9. Uw gebruik van onze website, app, sociale media en berichtenplatforms
  We kunnen uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en browsegeschiedenis vastleggen wanneer u onze website of app bekijkt.
  Daarnaast kunnen we uw socialemediaprofiel ontvangen, inclusief uw contactgegevens, interesses en voorkeuren, enzovoort.


1.2. Specifieke gegevenscategorieën

Bepaalde categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken, kunnen worden beschouwd als "bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens" onder de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over uw gezondheid en religieuze overtuiging en gegevens van minderjarigen. We proberen de omstandigheden waarin we deze persoonlijke gegevens verzamelen in principe te beperken. Desondanks kan dit soms gebeuren, omdat u bepaalde verzoeken heeft ingediend in verband met de regelingen voor uw reis of als u ervoor kiest om dergelijke gegevens aan ons door te geven via een derde partij (bijvoorbeeld een reisbureau). Voorbeelden zijn het aanvragen van een rolstoel bij ons en/of een luchthavenmedewerker, het indienen van een medisch toestemmingsformulier of een medisch certificaat, of als u een bepaald type maaltijd aanvraagt.

Bovendien kunnen we onder bepaalde omstandigheden uw bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met de wet om uw leven, gezondheid en eigendomsrechten als gevolg van noodsituaties met betrekking tot de volksgezondheid te beschermen, bijvoorbeeld met een controle van uw vorige reizen, het meten van uw lichaamstemperatuur of met een verzoek om een specifiek gezondheidscertificaat te verstrekken.

1.3. Specifieke services en enquêtegegevens 

Voor specifieke services of evenementen kunnen we andere soorten gegevens verzamelen en deze gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals marktonderzoek en wedstrijden die door ons of namens ons worden gehouden.  

1.4. Voor veel van onze services en producten zijn bepaalde persoonlijke gegevens vereist. Als u dergelijke persoonlijke gegevens niet verstrekt zoals gevraagd voor specifieke services, kunnen wij u de relevante services en producten mogelijk niet volledig of met vertraging leveren.

2. Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

Voor de uitvoering van de vervoersovereenkomst met u kunnen we de bovengenoemde categorieën van persoonlijke gegevens rechtstreeks of via derden van u verzamelen. Houd er rekening mee dat derden mogelijk hun eigen privacybeleid hebben aangaande hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Een dergelijk privacybeleid maakt geen deel uit van dit Beleid. U moet het privacybeleid van de derde zorgvuldig lezen en beslissen of u hiermee akkoord gaat.

 

2.1. Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt 

We zullen uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze gerelateerde diensten of deelneemt aan onze verschillende activiteiten, waaronder het boeken van onze vluchten, het online kopen van onze belastingvrije producten, de registratie voor Dynasty-lidmaatschap, het abonneren op onze e-mail- of appmeldingen, het opnemen van contact met de klantenservice, deelnemen aan promotionele activiteiten, het invullen van vragenlijsten, enzovoort.
 

Wij ontvangen uw persoonlijke gegevens van uw reisbureau, onze partnerluchtvaartmaatschappijen en andere partijen die betrokken zijn bij de regelingen voor uw reis 

Wij ontvangen uw persoonlijke gegevens van de onderstaande partijen om uw services te verwerken: 
 1. Het reisbureau dat uw reserveringen en boekingen afhandelt en als u een platform van derden gebruikt om een vlucht te zoeken en te boeken, kunnen wij uw persoonlijke gegevens van die aanbieder ontvangen. Als een collega van uw organisatie bijvoorbeeld een vlucht voor u boekt, dan controleren we of hij/zij op grond van onze beveiligingsprocedures namens u handelt of door u is geautoriseerd. 
 2. Onze serviceproviders en leden van de China Airlines-groep. Voorbeelden van dergelijke derde partijen is ons grondpersoneel dat u helpt bij het inchecken en boeken, of onze cateringprovider om aan uw speciale dieetwensen te voldoen. 
 3. Onze partnerluchtvaartmaatschappijen of externe partners voor marketingdoeleinden. Wanneer u bijvoorbeeld onze diensten koopt bij een deelnemende luchtvaartmaatschappij van SkyTeam Airlines Alliance of andere externe partners voor marketingdoeleinden, delen zij uw verdiende mijlen met ons. En als u een extern platform gebruikt om een vlucht te zoeken en te boeken, ontvangen we mogelijk uw identiteitsgegevens en boekingsgegevens van die aanbieder. 
 4. De leveranciers waarmee we samenwerken voor marketingactiviteiten, zoals verstrekkers van co-branded creditcards, hotels, restaurants, detailhandelaren, enz.


2.2. Wanneer u onze website of app gebruikt, verzamelen we informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

Raadpleeg voor meer informatie ons "Cookiebeleid". 
 

2.3. We ontvangen informatie van uw sociale netwerkprovider wanneer u inlogt op onze diensten met een account van een sociaal netwerk.

2.4. We ontvangen informatie van overheidsinstanties of overheidsorganisaties, zoals burgerluchtvaartautoriteiten voor vertrek en aankomst, immigratie, douane, rechtbanken, luchthavenautoriteiten, andere administratieve en gerechtelijke autoriteiten, enzovoort.

 

3. Doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verwerken zonder wettelijke basis. Wanneer u toestemt uw persoonlijke gegevens met ons te delen, zijn dit de wettelijke grondslagen op basis waarvan wij uw persoonlijke gegevens gebruiken in onze wereldwijde vestigingen:

3.1. Om het vervoerscontract uit te voeren voor de vluchten die u bij ons heeft geboekt en om uw reisarrangementen te verwerken

 1. Om uw boekingen en regelingen voor de reis te kunnen afhandelen, moeten we de meeste van de hierboven genoemde gegevens verwerken in overeenstemming met onze Algemene Vervoersvoorwaarden. We hebben bijvoorbeeld uw naam en andere identificatiegegevens nodig om uw boekingen te kunnen verwerken. We moeten uw gegevens aan wereldwijde filialen doorgeven om vervoersdiensten te kunnen leveren. We hebben uw contactgegevens nodig om uw boeking te bevestigen en om u te informeren over de meest recente vluchtstatus.
  Om ervoor te zorgen dat u de vereiste zorg krijgt, moeten we bovendien inzicht hebben in uw specifieke medische benodigdheden om u te kunnen helpen.
 2. Om onze website- en app-services te leveren. We gebruiken bijvoorbeeld uw naam en vluchtgegevens wanneer u incheckt via onze website of app. Sommige van onze online services en apps gebruiken uw locatie. 

3.2. Om de rechten van uw Dynasty-lidmaatschap te behouden 

We zullen uw lidmaatschapsgegevens gebruiken om u hoogwaardige diensten en producten aan te kunnen bieden. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld verstrekken aan onze stewardessen, of we kunnen uw gegevens gebruiken om u tijdens uw vlucht op maat gemaakte producten en diensten te bieden, gebaseerd op uw voorkeuren en interesses.
 

3.3. Om klantenservice te bieden 

We gebruiken uw contactgegevens om te reageren op uw vragen en verzoeken voor klantenservicedoeleinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij kwesties met betrekking tot bagageclaims en vertraagde vluchten. 
 

3.4. Voor marketingdoeleinden 

Om u marketinginformatie te verstrekken, kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden: 
 1. Om u op de hoogte te stellen van ons laatste nieuws, aanbiedingen en promoties met betrekking tot onze diensten en producten. 
 2. Om u informatie te sturen over onze reisservices, aanbiedingen met co-branded creditcards, belastingvrije verkoop, sweepstakes, reisverzekeringen, hotelreserveringen, autoverhuur enz.
 3. Om u speciale aanbiedingen te sturen die zijn afgestemd op uw voorkeuren of interesses, waaronder het plaatsen van reclame op onze website of het volgen van uw interacties met links van websites van derden naar onze website. Voor meer informatie over onze partners en de diensten en producten die zij aanbieden, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief of communicatie. U kunt deze informatie ook vinden op de betreffende website.
We kunnen u marketing- en promotie-informatie verstrekken via verschillende kanalen, waaronder via post, sms, telefoon, e-mail, pushmeldingen, onze website of app, websites of apps van derden, en sociale media. Bij een situatie waarin het nodig en vereist is, vragen wij u om toestemming of bieden wij u op het moment dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen de mogelijkheid om ervoor te kiezen deze marketing niet te ontvangen. 

3.5. Voor specifieke services en enquêtegegevens 

Voor de administratie van de gelukstrekking, sweepstakes, marktonderzoek, statistische analyse en andere speciale activiteiten die door ons worden uitgevoerd, met inbegrip van het bekendmaken van de winnaars van dergelijke evenementen, het uitnodigen van u om deel te nemen aan de tevredenheidsenquête nadat u met ons hebt gevlogen, het gebruik van uw aankoopgegevens van aanvullende diensten of feedback uit vragenlijsten (bijvoorbeeld upgrades en extra bagage) om onze dienstverlening te verbeteren.
 

3.6. Voor de veiligheid en beveiliging van de luchtvaart

Om de veiligheid en beveiliging van alle personen (inclusief alle passagiers en al ons personeel) te waarborgen en om alle noodzakelijke activiteiten tijdens noodsituaties uit te voeren. 
 

3.7. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor juridische doeleinden en beheerdoeleinden 

Om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens wet- en regelgeving en voor juridische doeleinden, zoals vereisten van burgerluchtvaart of politie, diplomatieke of juridische vereisten, de openbare gezondheid, het verifiëren en verwerken van betalingen, het screenen op misbruik, enz.
 

3.8. Autorisatie namens andere klanten

Wanneer u persoonlijke gegevens van uw reisgenoten of andere personen aan ons verstrekt, bevestigt u dat u hun toestemming hebt verkregen om ons hun persoonlijke gegevens te verstrekken en dat u hun instemming heeft voor uw gebruik van hun persoonlijke gegevens volgens dit privacybeleid en deze privacyverklaring. Als u dit niet kunt bevestigen, mag u ons geen persoonlijke gegevens over deze personen verstrekken.

4. Met wie we uw persoonlijke gegevens delen

We zullen uw naam of andere persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden en we hebben geen plannen om dit in de toekomst te gaan doen. 

Om onze services aan u te verwerken, zullen we in sommige gevallen uw verzamelde of ontvangen persoonlijke gegevens verstrekken aan, of delen met, specifieke externe partijen, waarvan sommige zich in andere landen of regio's buiten uw locatie kunnen bevinden:

4.1. Onze serviceproviders en leden van de China Airlines-groep die namens ons verwerken:

Onze leveranciers van reis- en vrachtdiensten of reisgerelateerde bedrijven en serviceproviders kunnen uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken. Dit is bijvoorbeeld grondpersoneel dat u helpt bij het inchecken en boarden, onze loungemedewerkers en rolstoelservice op de luchthaven.
 

4.2. Derden via wie u een boeking heeft gemaakt en die de regelingen voor uw reis beheren:

Wanneer u vluchten boekt, diensten aanschaft of producten koopt via China Airlines die worden geleverd door een andere partij, zullen we uw persoonlijke gegevens delen met deze partijen. Bijvoorbeeld een reissegment bij een andere luchtvaartmaatschappij, hotelaccommodaties of autoverhuur.
 

4.3. Onze interline-, gedeelde code- en strategische samenwerkingspartners:

Om uw boeking te verwerken en het vervoerscontract voor de vluchten die u heeft geboekt, te vervullen, moeten we uw persoonlijke gegevens delen met onze interline-, gedeelde code- en strategische samenwerkingspartners. Als lid van de SkyTeam Alliance zullen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere luchtvaartmaatschappijen die hier ook onderdeel van uitmaken met als doel het verzorgen van uw reis- en vluchtreservering, het herkennen van uw Dynasty Flyer Programma en/of het omboeken van uw vlucht in geval van een onverwachte verstoring tijdens uw reis.
 

4.4. Overheidsinstanties en regelgevende organisaties: 

Om aan onze statutaire verplichtingen te voldoen, kunnen we ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, regelgevende organisaties, politiefunctionarissen en rechtbanken vanwege immigratie-, douane-, grensbeveiligingsdoeleinden en juridische procedures. We zijn bijvoorbeeld volgens de wet van de Verenigde Staten, Frankrijk en andere landen verplicht om uw reisdocumenten, reisschema, passagiersgegevens (PNR) door te geven aan de betreffende douane- en immigratieautoriteiten, of de bekendmaking kan vereist zijn vanwege een dagvaarding of rechtelijk bevel.
 

4.5. Betaal- en restitutiediensten

Om betalingen en restituties voor uw reizen en aankopen te verwerken, kunnen we samenwerken met externe partijen, zoals banken of financiële instellingen die betalingsdiensten aanbieden. Deze financiële instellingen voeren in veel gevallen ook fraudecontroles uit. Ze kunnen hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot de manier waarop ze uw persoonlijke gegevens gebruiken.
 

4.6. Zakelijke accounts

Wanneer uw Dynasty-lidmaatschapsaccount is gekoppeld aan het zakelijke account van uw werkgever, of wanneer u een vlucht boekt via het zakelijke account van uw werkgever, heeft uw werkgever toegang tot bepaalde boekingsgegevens, zoals de ticketprijs, reisdata en de bestemming van uw reis. Uw werkgever is zelf verantwoordelijk voor hoe deze uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt zoals vereist voor het beheren van het zakelijke account en om u te informeren over het desbetreffende privacybeleid.
 

4.7. Sociale media en berichtenplatforms

Wanneer u ervoor kiest om contact met ons op te nemen of met ons te communiceren via sociale media en berichtenplatforms die worden aangeboden door derden, dient inloggen via accounts en publicatiepermissies toe te staan. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor het lezen en begrijpen van het privacybeleid en de relevante algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke platforms van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten op een extern platform dat niet door ons wordt beheerd.
 

4.8. Bekendmaking van persoonlijke gegevens aan andere klanten die onder dezelfde boeking reizen

Bij het maken van een boeking ontvangt u een boekingsreferentie, zoals een reserverings- of bevestigingsnummer (ook wel bekend als een passagiersnaamdossier "PNR"). Zorg ervoor dat u uw boekingsreferentienummer te allen tijde vertrouwelijk houdt en niet aan derden bekendmaakt. Het bekendmaken van uw boekingsreferentie aan derden kan hen toegang geven tot uw boekingsgegevens via ons systeem, zoals andere klanten die met u onder dezelfde boeking reizen. Als u niet wilt dat uw individuele boekingsgegevens aan anderen worden bekendgemaakt, maak dan een aparte boeking en betaling.

5. Beveiliging en bewaren

5.1. Gegevensopslag en -beveiliging 

Alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, worden opgeslagen op onze beveiligde servers of andere veilige locaties. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de huidige normen uit de bedrijfstak (in het bijzonder artikel 32 van de AVG) om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zodat een passend beveiligingsniveau is gewaarborgd en persoonsgegevens worden beschermd tegen diefstal, manipulatie, verlies of andere inbreuken. We houden ons ook aan ons beveiligingsbeleid en onze beveiligingsvoorschriften bij het openen of gebruiken van persoonlijke gegevens. We beperken tevens de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot personen die deze gegevens nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We organiseren regelmatig beveiligingstrainingen voor ons personeel om de beveiliging te verbeteren. 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is om te voldoen aan het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, voor onze juridische of zakelijke doeleinden of zoals vereist door de relevante wetgeving.


5.2. Internationale gegevensoverdracht

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Taiwan en uw persoonlijke gegevens worden verzonden naar de gegevensopslagfaciliteiten waar wij onze centrale gegevens bewaren. Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze wereldwijde vestigingen en andere externe dienstverleners (zie 'Het bekendmaken of delen van persoonlijke gegevens met derden' hierboven) in Taiwan en wereldwijd in verband met het uitvoeren van ons vervoerscontract met u. Wij zullen uw persoonlijke gegevens in de bovengenoemde landen of regio's verwerken. Volgens dit uitgangspunt kunnen uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan andere landen of regio's dan uw land of woonplaats, waaronder landen met een lager niveau van gegevensbescherming dan uw land of woonplaats. Wij zullen adequate beveiligingsmaatregelen treffen om te voldoen aan de vereisten voor internationale overdracht onder de toepasselijke wetgeving inzake privacy- en gegevensbescherming. 

Als u ingezetene bent van de EU, waar wij uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") overdragen, gebeurt dit ofwel op basis van noodzakelijkheid voor de uitvoering van ons vervoerscontract met u of omdat de overdracht onderhevig is aan de standaardcontractbepalingen ("SCC's") van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen.

Als u inwoner bent van China, dragen wij uw persoonlijke gegevens buiten het grondgebied van China over. Dit gebeurt dit op basis van de veiligheidsbeoordeling die wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Personal Information Protection Law van de Volksrepubliek China en de relevante wet- en regelgeving of op basis van de modelcontractvoorwaarden van de Cyberspace Administration of China of omdat deze overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van ons vervoerscontract met u.


5.3. Vernietiging van gegevens 

Wanneer het specifieke doeleinde van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens niet meer bestaat of wanneer de relevante periode is verlopen, zullen wij commercieel redelijke en technisch praktische maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens veilig te vernietigen of onherroepelijk te anonimiseren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


5.4. Hoe u uzelf kunt beschermen

Het internet is een mondiaal open communicatiemiddel. We bieden geen enkele garantie voor de veiligheid van gegevensoverdrachten of -opslag, ook al doen we onze uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. De klanten dragen hun gegevens op eigen risico over. 

Het is raadzaam om uw account-ID, wachtwoord voor het lidmaatschap en andere persoonlijke gegevens op de juiste wijze te bewaren en dergelijke informatie niet aan anderen bekend te maken. Meld u na gebruik af bij uw Dynasty-account en sociale media-account (als u een sociale media-account gebruikt om u aan te melden bij uw Dynasty-account). Als u een openbare computer gebruikt of een computer met anderen deelt, meld u dan na gebruik af bij uw Dynasty-account en sluit het browservenster om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. We kunnen ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor diefstal van uw persoonlijke gegevens op een platform dat niet door ons wordt beheerd.

6. Uw rechten

U kunt wereldwijd contact opnemen met onze vestigingen of de Data Protection Officer/Personal Information Protection Officer (zie "Contact met ons opnemen") om een beroep te doen op al uw rechten die zijn verleend onder de van toepassing zijnde wetten inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. U kunt ook "Informatie over en aanvragen van persoonsgegevens" raadplegen voor meer informatie.


Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, hebben we uw medewerking nodig en zult u de benodigde informatie moeten verstrekken zodat we uw identiteit kunnen identificeren. In sommige gevallen hebben we specifieke informatie van u nodig om uw identiteit te controleren en uw verzoek te verwerken. Als u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt en ons verhindert uw echte identiteit te verifiëren, of als wij wettelijk niet verplicht zijn aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij uw verzoek afwijzen.

 

Als de betrokken persoon een Dynasty-lid is en zijn of haar persoonlijke gegevens wil bijwerken of zijn of haar toestemming wil intrekken, kunt u na het inloggen bij 'Dynasty Flyer Service' klikken op 'Account Profile' > 'Update Personal Profile' (Accountprofiel > Persoonlijk profiel bijwerken) of 'Membership Account Deletion' (Lidmaatschapsaccount verwijderen) om uw rechten uit te oefenen.

 

6.1. Het recht op inzage en om een kopie aan te vragen 

U heeft het recht om te weten of wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Als dat het geval is, heeft u toegang tot die gegevens in de vorm van een kopie. Ondertussen kunnen we u ook bepaalde informatie verstrekken, zoals hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en met wie we deze gegevens delen. Wij kunnen redelijke servicekosten in rekening brengen voor de verwerking van verzoeken voor gegevenstoegang in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In uitzonderlijke omstandigheden behouden wij ons het recht voor uw toegang tot uw persoonlijke gegevens te weigeren en u een reactie te sturen in overeenstemming met de geldende wetgeving. Bijzondere omstandigheden (volgens de toepasselijke wetgeving) omvatten: 
 1. Opsporingsdiensten of overheidsinstanties maken bezwaar tegen onze naleving van uw verzoeken. 
 2. Volgens ons redelijk oordeel en inzicht wordt aangenomen dat het verstrekken van dergelijke informatie de rechten van anderen zou schaden of het leven of de veiligheid van een persoon zou kunnen beïnvloeden. 
 3. De verzamelde informatie houdt verband met de schending van het contract, mogelijk frauduleuze activiteiten of illegale activiteiten. 
 

6.2. Recht op aanvulling of rectificatie 

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren in geval van onnauwkeurigheid of onvolledigheid. Wij zullen onjuiste persoonsgegevens op uw verzoek corrigeren. 
 

6.3. Het recht om de verzameling, verwerking of het gebruik te staken 

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens niet langer te verzamelen, te verwerken of te gebruiken wanneer het specifieke doel van het verzamelen van gegevens niet meer bestaat of wanneer de betreffende periode is verlopen, tenzij het proces of gebruik noodzakelijk is voor de uitvoering van onze officiële of zakelijke plicht, of met u schriftelijk is overeengekomen. 
 
Bovendien hebt u op elk gewenst moment het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen, uitoefenen door aan te geven dat u niet instemt met marketing en promotie op het moment waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen direct marketing- en promotiedoeleinden, in het geval uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden worden verwerkt. Als u dit recht uitoefent, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken. 
 

6.4. Recht op beperking van verwerking 

U heeft het recht ons te verplichten uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden niet meer te verwerken. Wij zullen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op uw verzoek gedurende een bepaalde periode opschorten. Dit recht voorkomt niet dat wij uw persoonlijke gegevens blijven opslaan; we informeren u voordat de beperking is opgeheven. 
 

6.5. Recht op beperking van geautomatiseerde, individuele besluitvorming 

We kunnen bepaalde persoonlijke aspecten evalueren om activiteiten op geautomatiseerde wijze te analyseren en te voorspellen. U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde middelen (inclusief profilering). 
 

6.6. Recht op verwijdering 

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen te wissen: 
 1. U denkt dat het niet langer nodig is dat wij uw persoonlijke gegevens bewaren. 
 2. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming en u wilt uw toestemming intrekken. Daarnaast is er geen andere grond waarop wij dergelijke gegevens kunnen verwerken. 
 3. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang en u heeft bezwaar tegen een dergelijke verwerking. 
 4. U wilt niet langer dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden. 
 5. U denkt dat uw persoonlijke gegevens door ons onrechtmatig worden verwerkt. 
We kunnen uw persoonlijke gegevens mogelijk niet wissen als de verwerking daarvan noodzakelijk is voor de servicevereisten en het recht op wissen niet wordt toegepast in overeenstemming met toepasselijke wetten/voorschriften op het gebied van gegevensbescherming, zoals reisinformatie waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt; of de noodzakelijke informatie voor de behandeling van schadegevallen, rechtszaken of geschillen.


6.7. Recht op gegevensportabiliteit 

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare indeling te verstrekken, en u heeft het recht dergelijke gegevens rechtstreeks naar een andere partij te laten verzenden waar dit technisch haalbaar is.


6.8 Afmelden of uitschrijven voor marketing

Afhankelijk van uw toestemmingen zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om informatie over promoties en gepersonaliseerde diensten te verstrekken. Als u onze marketingberichten niet wilt ontvangen, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken op grond van dit artikel en de relevante functies in uw Dynasty Flyer Service wijzigen door te klikken op 'Account profile' > 'eDM Subscribe/Unsubscribe' (Accountprofiel' > 'eDM abonneren/afmelden') of door de functie 'Unsubscribe’ (Afmelden) te gebruiken in de e-mails die we versturen. U kunt ook online of telefonisch contact met ons opnemen. 
 
Als u ervoor kiest om u af te melden voor marketing, sturen we nog steeds berichten over uw reis met ons en alle andere diensten die we aan u leveren in verband met uw reisarrangement. Als u Dynasty-lid bent, blijft u ook lidmaatschapsprivileges en -verplichtingen, accountoverzichten en updates over onze diensten ontvangen.


6.9. Rechten van de overledene

In het geval van overlijden van een natuurlijk persoon kunt u, als u Chinees ingezetene bent en als naaste verwante van de overleden passagier, omwille van uw eigen wettige en legitieme belangen het recht uitoefenen op toegang, duplicatie, correctie en verwijdering van de relevante persoonlijke gegevens van de overledene, tenzij de overledene dit vóór het overlijden anders heeft geregeld. Als u deze rechten namens de overledene wilt uitoefenen, dient u het bewijs van uw identiteit en de identiteit van de overledene te overleggen, evenals het bewijs van de relatie, bijvoorbeeld een overlijdensakte voor de overledene.

7. Gegevensbescherming voor minderjarigen

7.1. Dit zijn de leeftijdsgrenzen (berekend op basis van de instapdatum) voor passagiers die onze vluchten boeken via de CAL-website, de app en reisbureaus:

 1. Baby's (jonger dan 2 jaar): tickets voor baby's die geen stoel bezetten zijn beschikbaar. Neem contact op met onze klantenservice als u een ticket wilt boeken voor een baby die wel een stoel nodig heeft.
 2. Kinderen tussen de 2 en 11 jaar: deze kinderen kunnen niet alleen reizen zonder het gezelschap van een passagier van 18 jaar of ouder. Als u een speciale service nodig heeft, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging bij uw woonplaats. Meer informatie over onze wereldwijde vestigingen vindt u hier. Niet-begeleide minderjarigen die wij accepteren zijn jonge passagiers tussen de 5 en 12 jaar die niet reizen met een ouder of voogd van tenminste minstens 18 jaar zijn op dezelfde vlucht en met dezelfde klasse. Voor deze ondersteuning moeten ouders of wettelijke voogden de "Consent & Release for Carriage of Unaccompanied Minors" (Toestemming en vrijgave voor vervoer van niet-begeleide minderjarigen) ondertekenen en kopieën bijvoegen van hun identiteitsbewijs en documenten die hun relatie tot de niet-begeleide minderjarigen aantonen, zoals de Basisregistratie Personen of een kopie daarvan.
 3. Tieners tussen de 12 en 17 jaar: deze passagiers kunnen alleen reizen, maar hebben een visum en andere reisdocumenten nodig en moeten de relevante vestigingen over hun reis informeren. De andere passagiers die samen reizen mogen niet jonger dan 12 jaar zijn.
 4. Passagiers vanaf 18 jaar: kunnen alleen reizen en kunnen reizen met kinderen jonger dan 12 jaar.


7.2. Hoe wij de persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen

Op basis van de aard van onze activiteiten als luchtvaartmaatschappij kunnen we persoonlijke informatie van minderjarigen verzamelen van ouders of voogden wanneer dit vereist is door de wet (inclusief maar niet beperkt tot luchtvaart-, immigratie- of veiligheidsvoorschriften van verschillende landen) of wanneer het noodzakelijk is om transport en andere diensten te verlenen. We zullen de persoonlijke informatie van minderjarigen bewaren zoals vereist door onze zakelijke behoeften.
 
Wij beschermen de persoonlijke gegevens van minderjarigen in overeenstemming met de toepasselijke wetten/voorschriften. Houd er rekening mee dat we niet kunnen weten wat de leeftijd is van personen die onze website bezoeken en gebruiken. Als u als minderjarig wordt beschouwd (volgens uw lokale wetgeving of andere toepasselijke wetgeving), dient u dit beleid en deze verklaring te lezen onder begeleiding van uw ouders of andere voogden en hun toestemming te verkrijgen voordat u onze diensten of producten gebruikt.

Voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van minderjarigen met toestemming van een ouder of voogd verwerken of gebruiken wij deze gegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan, wanneer ouders of andere voogden uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven of wanneer dit nodig is om de rechten en belangen van minderjarigen te beschermen en ervoor te zorgen dat we passende veiligheidsmaatregelen kunnen nemen. Als een minderjarige (volgens de toepasselijke wetgeving) ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder toestemming van een ouder of voogd, dient de ouder of voogd contact met ons op te nemen om de relevante persoonlijke gegevens te verwijderen en de minderjarige af te melden.

Als we ontdekken dat er persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige zonder toestemming van een ouder of voogd, verwijderen we deze persoonlijke gegevens en beëindigen we het account van de minderjarige als die minderjarige een account heeft.

8. Verzamelen van IP-adres

Een internetprotocoladres (IP-adres) is een numerieke label die is toegewezen aan elk apparaat dat deelneemt aan internet en dat gebruikmaakt van het internetprotocol voor communicatie via een serviceprovider. Wij verzamelen uw IP-adres wanneer u onze website, mobiele services en app opent. 

We slaan deze informatie op om ons te helpen bij het beheren van de beveiliging, het analyseren van de interactie tussen u en onze website, mobiele services en app.

9. Gegevensanalyse en geautomatiseerde besluitvorming

Wij en onze gelieerde ondernemingen of andere instanties waarmee wij samenwerken, gebruiken de hiervoor genoemde gegevens inclusief, maar niet beperkt tot het transactiebedrag en het reisschema, voor het verkrijgen van specifieke informatie om het gedrag van de klant te bestuderen. Deze informatie mag naar onze serviceproviders worden verstuurd voor het verschaffen van betere en persoonlijkere transacties en services.

10. Uw persoonlijke gegevens bijwerken

We hebben uw hulp nodig om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie up-to-date, juist en volledig is. Wij verzoeken u vriendelijk wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door te geven. Als u een geregistreerd Dynasty-lid bent, kunt u uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment bijwerken door u aan te melden bij uw account. 

Uw boekingsinformatie of reisschema wordt bekendgemaakt aan de toepasselijke douane- en immigratieautoriteiten, zoals wettelijk vereist. Uw persoonlijke gegevens zijn hiervoor heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens in uw boekingsinformatie of reisschema up-to-date, correct en volledig zijn. Daarom vragen wij u van tijd tot tijd om uw persoonlijke gegevens bij te werken.

11. Updates van het privacybeleid en de privacyverklaring

Wij zullen dit Beleid en deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen en de wijzigingen gelden vanaf de publicatiedatum; de bijgewerkte versie vervangt de eerdere versies. We publiceren het bijgewerkte Beleid op www.china-airlines.com of in de app. Er wordt een datum bij vermeld zodat u weet wanneer het beleid voor het laatst is bijgewerkt.

12. Contact met ons opnemen

De contactgegevens voor de functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf zijn als volgt:

China Airlines Limited
Data Protection Officer/Personal Information Protection Officer
Nr. 1 Hangzhan S. Rd. Dayuan Dist.
Taoyuan City, 33758 Taiwan
DPO@china-airlines.com

Bij vragen of opmerkingen over uw boekingen, tickets of andere diensten kunt u online of telefonisch contact met ons opnemen. Onze klantenservice neemt dan snel contact met u op. Als de betrokken persoon een Dynasty-lid is en zijn of haar persoonlijke gegevens wil bijwerken of zijn of haar toestemming wil intrekken, kunt u na het inloggen bij 'Dynasty Flyer Service' klikken op 'Account Profile' > 'Update Personal Profile' (Accountprofiel > Persoonlijk profiel bijwerken) of 'Membership Account Deletion' (Lidmaatschapsaccount verwijderen) om uw rechten uit te oefenen.

13. Link naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die door derde partijen worden beheerd en onder verschillende privacyvoorwaarden worden gebruikt. Wanneer u onze website verlaat en andere websites opent, moet u alert blijven en het privacybeleid van die andere websites lezen. Wij hebben geen zeggenschap over en bieden geen garantie op de informatie die aan deze websites wordt verstrekt.

14. SkyTeam Alliance

China Airlines is lid van SkyTeam Alliance, een wereldwijd netwerk van luchtvaartmaatschappijen dat persoonlijke gegevens verwerkt om passagiers een naadloze reiservaring te bieden. Voor meer informatie kunt u de gezamenlijke privacyverklaring van de SkyTeam Alliance lezen.
Dit beleid en deze verklaring zijn vertaald vanuit het Chinees en kunnen in andere talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Chinese versie en de vertaalde versie van dit Beleid en deze Verklaring, prevaleert de Chinese versie.