(Please select preffered language)
Main Content

Privacybescherming

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 30 april 2021.

Beleid omtrent privacybescherming

Beleid omtrent privacybescherming

Wij, China Airlines Limited, leggen dit Beleid omtrent privacybescherming ("Beleid") op voor het beheer van privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens. Zodoende leven wij de Wet op de bescherming van persoonsgegevens (Personal Data Protection Act) van Taiwan, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetten/voorschriften voor gegevensbescherming na. 


Wij zullen uw persoonlijke gegevens op een redelijke manier verzamelen, verwerken en gebruiken binnen een specifiek doeleinde. We zorgen ervoor dat uw rechten en belangen worden gerespecteerd met betrekking tot het controleren, wissen, corrigeren en beperken van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, het intrekken van uw toestemming, etc. Daarnaast stellen we de strategie voor onvoorziene gebeurtenissen op en maken we een plan voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn gestolen, gewijzigd, bekendgemaakt of beschadigd. Door een passend beschermingsmechanisme voor persoonlijke gegevens op te stellen en te onderhouden, streven we ernaar de nauwkeurigheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen.


Dit beleid is van toepassing wanneer u onze diensten gebruikt. U vertrouwt ons hierbij uw persoonlijke gegevens toe. Voor de verwerking van uw services zullen we uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden aan derden bekendmaken of met derden delen, zoals dochterondernemingen, samenwerkingspartners, overheidsinstanties, enz. Wij zullen van dergelijke derden eisen dat zij zich aan dit beleid houden om uw privacy en uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Verklaring omtrent privacybescherming

Verklaring omtrent privacybescherming

We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen conform ons Beleid. Lees deze Verklaring omtrent privacybescherming ("Verklaring") om te begrijpen met wie wij uw persoonlijke gegevens delen en voor welke doeleinden. U leest tevens welke keuzes u heeft met betrekking tot de manier waarop uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld en gebruikt, zodat u altijd een geïnformeerde beslissing kunt nemen. We verwachten dat u zonder zorgen alle aan ons gerelateerde services kunt gebruiken. 


Door onze services te blijven gebruiken, geeft u aan dat u deze verklaring hebt gelezen en begrepen. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. De wijzigingen gelden vanaf de publicatiedatum en vervangen eerdere versies. De bijgewerkte versie wordt geplaatst op onze website www.china-airlines.com en/of in de App, en de datum wordt gestempeld zodat u weet wanneer de Verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

1. De soorten persoonlijke gegevens die we verwerken
2. Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen
3. Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonlijke gegevens
4. Het bekendmaken of delen van persoonlijke gegevens met derden
5. Beveiliging en bewaren
6. Uw rechten
7. Minderjarigen
8. Verzamelen van IP-adres
9. Gegevensanalyse en geautomatiseerde besluitvorming
10. Uw persoonlijke gegevens bijwerken
11. Updates van het privacybeleid en de privacyverklaring
12. Contact met ons opnemen
13. Link naar andere websites

Dit beleid en deze verklaring zijn vertaald vanuit het Chinees en kunnen in andere talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Chinese versie en de vertaalde versie van dit Beleid en deze Verklaring, prevaleert de Chinese versie.Kennisgeving aan inwoners van bepaalde staten van de VS: Privacyrechten in Californië

Kennisgeving aan inwoners van bepaalde staten van de VS: Privacyrechten in Californië

De California Consumer Privacy Act ('CCPA') biedt bepaalde inwoners van Californië de volgende rechten. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u bepaalde verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens indienen. Voor zover de CCPA van toepassing is, zullen we aan deze toepasselijke wetten voldoen.

1. Welke informatie we over u verzamelen
2. Recht op informatie
3. Recht op verwijdering
4. Recht om af te zien van verkoop: Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet
5. Recht op non-discriminatie
6. Hoe u uw privacyrechten onder de CCPA kunt uitoefenen