(Please select preffered language)
Main Content

Lidmaatschapsvoorrechten en -verplichtingen

 1. De lidmaatschapskaart is niet overdraagbaar en elk lid kan slechts één lidmaatschapsnummer hebben.

 2. Schending van de regelgeving of procedures of het indienen van vervalste informatie leidt tot beëindiging van het lidmaatschap en de lidmaatschapsvoordelen, zoals opgebouwde mijlen en awards. China Airlines behoudt zich het recht voor om bij dergelijke schendingen te procederen vanwege onwettelijk voordeel. Als een lid verlies lijdt als gevolg van onoplettendheid of een fout in dit programma is de aansprakelijkheid van China Airlines beperkt tot de compensatie die gelijk is aan een dergelijk verlies.

 3. Leden zijn volledig verantwoordelijk voor het betalen van servicekosten of belasting voor awards in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. De award kan niet worden gewijzigd in een andere award wanneer deze is overgedragen. Bevestig het type award en de gegevens van de genomineerde. Leden moeten de toestemming van de genomineerde hebben om een overgedragen award te annuleren. Een genomineerde kan de overgedragen bonuspunten annuleren en de mijlen worden teruggegeven aan de nominator zolang ze nog geldig zijn op de dag van annulering.

 4. Leden mogen het adres of e-mailadres van een hotel of reisbureau niet gebruiken als contactadres. Een lid kan online een gegevenscorrectie toepassen door op de website voor China Airlines Dynasty-leden in te loggen (met uitzondering van de regio Noord-Amerika). Om te kunnen voldoen aan de wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming moet het lid het aanvraagformulier invullen en een fotokopie van paspoorten en een volmacht verstrekken voor het wijzigen van het ID-nummer, de geboortedatum, de Engelse/Chinese naam; leden kunnen zich ook wenden tot een lokaal kantoor van China Airlines voor ledengegevenscorrectie. China Airlines is niet verantwoordelijk voor verlies of vertraging van post als gevolg van een onjuist adres of e-mailadres.

 5. China Airlines heeft het recht om het aantal passagiers dat gebruikmaakt van upgradeawards of gratis awardtickets voor elke vlucht te beperken.

 6. China Airlines behoudt zich het recht voor het Dynasty Flyer-programma te herzien of te beëindigen en behoudt het volledige eigendom van lidmaatschapskaarten. Leden moeten hun rechten uitoefenen in overeenstemming met de programmaregels. China Airlines kan, met of zonder kennisgeving, de lidmaatschapsstatus te allen tijde beëindigen als leden een van de onderstaande voorwaarden schenden. Van leden wordt ook verwacht dat zij de verliezen compenseren die China Airlines heeft geleden als gevolg van hun handelingen.
  • Leden mogen niet deelnemen aan de volgende handelingen en moeten het equivalent van contant geld compenseren voor de ingewisselde of gebruikte awards/mijlen in geval van schending.
   ① Zich voordoen als iemand anders of op andere illegale manieren mijlen verdienen.
   ② Het verkopen, kopen, ruilen, schenken, leasen, uitlenen, toewijzen en deponeren van de gespaarde mijlen of de ledenbonussen door onofficiële online- en offlineplatforms, of anderen ertoe brengen dit te doen. Informatie prijsgeven over bovengenoemde acties of anderen dit laten doen.
  • Onredelijke eisen stellen voor overmatige privileges of geen gehoor geven aan instructies van cabinepersoneel of niet naleven van de regelgeving van luchthavenlounges veroorzaken problemen voor het personeel van China Airlines.
  • Verbaal en/of fysiek gedrag dat word beschouwd als een bedreiging voor de veiligheid tijdens de vlucht of inbreuk maakt op de rechten van andere passagiers.
  • Valse of ongepaste verklaringen die de reputatie van China Airlines schaden.
  • Schending van enige bepaling van de algemene vervoervoorwaarden.
  • Andere handeling in het algemeen met betrekking tot oneigenlijk gebruik of misbruik van lidmaatschapsvoorrechten.
  • Het lidmaatschap wordt beëindigd als leden komen te overlijden.

 7. Het lidmaatschap verloopt automatisch zonder kennisgeving als leden gedurende zes jaar geen mijlen inwisselen voor awards en als de registratie van mijlen en de persoonlijke gegevens (inclusief lidmaatschapsniveau) gedurende deze tijd ongewijzigd blijven.

 8. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd, worden alle opgebouwde mijlen, awards en verwante lidmaatschapsvoordelen, al dan niet ingewisseld (inclusief Paragon Complimentary Gold Card), ook zonder kennisgeving beëindigd.

 9. De partnerschapmijlen zijn ontwikkeld als onderdeel van het Dynasty Flyer-programma om leden meer mogelijkheden te geven mijlen te verdienen. China Airlines is niet betrokken bij de prijsstelling en operationele procedures van haar partners. In het geval van een transactiegeschil dienen leden rechtstreeks contact op te nemen met de deelnemende partner. De inhoud van het partnerschap is gebaseerd op het contract dat China Airlines ondertekent met dergelijke partners en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

 10. Alle voorrechten met betrekking tot het mijlentegoed van, het inwisselen van awards door en de voordelen van leden worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels op de website van China Airlines.

 11. Leden moeten hun account-ID, wachtwoord en andere persoonlijke gegevens op de juiste wijze bewaren en dergelijke gegevens niet aan anderen bekendmaken. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de openbaarmaking van persoonlijke gegevens van leden, ongeacht het gedrag van het lid zelf.