(Please select preffered language)
Main Content

Lidmaatschapsvoorrechten en -verplichtingen

 1. De lidmaatschapskaart is niet overdraagbaar en elk lid kan slechts één lidmaatschapsnummer hebben.

 2. Schending van de regelgeving of procedures of het indienen van vervalste informatie leidt tot beëindiging van het lidmaatschap en de lidmaatschapsvoordelen, zoals opgebouwde mijlen en awards. China Airlines behoudt zich het recht voor om bij dergelijke schendingen te procederen vanwege onwettelijk voordeel. Als een lid verlies lijdt als gevolg van onoplettendheid of een fout in dit programma is de aansprakelijkheid van China Airlines beperkt tot de compensatie gelijk aan een dergelijk verlies.

 3. Leden zijn volledig verantwoordelijk voor het betalen van servicekosten of belasting voor awards in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

 4. Leden mogen het adres of e-mailadres van een hotel of reisbureau niet gebruiken als contactpersoon. Een lid kan online een gegevenscorrectie toepassen door op de website van China Airlines Dynasty Member in te loggen (met uitzondering van de regio Noord-Amerika). Om te kunnen voldoen aan de wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming moet het lid het aanvraagformulier invullen en een fotokopie van paspoorten en een volmacht verstrekken voor het wijzigen van het ID-nummer, de geboortedatum, de Engelse/Chinese naam; leden kunnen zich ook wenden tot een lokaal kantoor van China Airlines voor ledengegevenscorrectie. China Airlines is niet verantwoordelijk voor verlies of vertraging van post als gevolg van een onjuist adres of e-mailadres.

 5. China Airlines heeft het recht om het aantal passagiers dat gebruikmaakt van upgrade-awards of gratis awardtickets voor elke vlucht te beperken.

 6. China Airlines behoudt zich het recht voor het Dynasty Flyer-programma te herzien of te beëindigen en behoudt het volledige eigendom van lidmaatschapskaarten. Leden moeten hun rechten uitoefenen in overeenstemming met de programmaregels. China Airlines kan, hetzij met of zonder kennisgeving, de lidmaatschapsstatus te allen tijde beëindigen als leden een van de onderstaande voorwaarden schenden. Van leden wordt ook verwacht dat zij de verliezen compenseren die China Airlines heeft geleden als gevolg van hun handelingen.
  • China Airlines annuleert het lidmaatschap, de opgebouwde mijlen en de ingewisselde awards van leden die er op illegale wijze van profiteren (zoals het verdienen van mijlen onder een fictieve naam of het verkopen van mijlen of awards). Dergelijke leden zijn ook verantwoordelijk voor de compensatie gelijk aan het geldelijk bedrag voor de onrechtmatig verdiende/ingewisselde vliegmijlen.
  • Onredelijke eisen voor overmatige privileges of geen gehoor geven aan instructies van cabinepersoneel of niet naleven van de regelgeving van luchthavenlounges veroorzaken problemen voor het personeel van China Airlines.
  • Verbaal en/of fysiek gedrag dat word beschouwd als een bedreiging voor de veiligheid tijdens de vlucht of inbreuk maakt op de rechten van andere passagiers.
  • Valse of ongepaste verklaringen die de reputatie van China Airlines schaden.
  • Schending van enige bepaling van de algemene vervoervoorwaarden.
  • Andere handeling in het algemeen met betrekking tot oneigenlijk gebruik of misbruik van lidmaatschapsvoorrechten.
  • Het lidmaatschap wordt beëindigd als leden komen te overlijden.

 7. Het lidmaatschap verloopt automatisch zonder kennisgeving als leden geen awardnummers beschikbaar hebben en als de registratie van mijlen en de persoonlijke gegevens (inclusief lidmaatschapsniveau) 6 jaar ongewijzigd blijven.

 8. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd, worden alle opgebouwde mijlen, awards en verwante lidmaatschapsvoordelen, al dan niet ingewisseld (inclusief Paragon Gold Card voor de echtgeno(o)t(e)), ook zonder kennisgeving beëindigd.

 9. De partnerschapmijlen zijn ontwikkeld als onderdeel van het Dynasty Flyer-programma om leden meer mogelijkheden te geven mijlen te verdienen. China Airlines is niet betrokken bij de prijsstelling en operationele procedures van haar partners. In het geval van een transactiegeschil dienen leden rechtstreeks contact op te nemen met de deelnemende partner. De inhoud van het partnerschap is gebaseerd op het contract dat China Airlines ondertekent met dergelijke partners en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

 10. Alle voorrechten met betrekking tot het mijlentegoed van, het inwisselen van awards door en de voordelen van leden worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels op de website van China Airlines.