(Please select preffered language)
Main Content

Informatie over visumaanvragen

Reisvereisten:

Klik op de koppeling Travel Doc (Reisdocumenten) om de toelatingsvereisten voor uw geplande bestemming te zien. Zorg ervoor dat u voor vertrek over alle benodigde reisdocumenten beschikt.
U verlaat de CAL-website nadat u op de koppeling hebt geklikt. De link naar de websites van derden wordt aangeboden voor uw gemak. China Airlines geeft geen mening over de inhoud van de websites van derden en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie van derden. Voordat u vertrouwt op informatie of materialen op deze pagina's, dient u zelf uw vragen te stellen bij de bevoegde autoriteit.De vereisten voor een visumaanvraag worden door overheidsfunctionarissen van betrokken landen en regio's opgesteld en kunnen om diverse redenen worden aangepast. 

Landen en regio's kunnen daarom verschillende visumvoorwaarden en visumvereisten hebben voor mensen van verschillende nationaliteiten bij het afgeven van een visum voor in-, uit- of doorreis. De visuminformatie op deze website dient alleen ter referentie. Passagiers dienen vóór het boeken van een vlucht en voor aanvang van de reis:

 1. contact op te nemen met instellingen en instanties die relevante wetten, voorschriften en beleidsmaatregelen opstellen en met de douane en andere relevante instellingen en instanties voor uitvoerige informatie, of de websites van deze instellingen en instanties te raadplegen voor alle betrokken landen en regio's in het vluchtschema om op de hoogte te zijn van de gehanteerde richtlijnen inzake de voorwaarden van visa en overige documenten van betrokken landen en regio's in het vluchtschema. 
 2. Voor de documentinformatie gelden de vereisten van de bovengenoemde overheidsinstanties en instellingen.
Verzamel uw reisdocumenten op basis van de informatie die u hebt verkregen van overheidsinstanties en instellingen om ervoor te zorgen dat uw reis probleemloos verloopt. Bij overtreding van lokale wetten en regels, verordeningen en voorschriften van de betrokken landen en regio's in uw vluchtschema omdat u niet gezorgd heeft voor een geldig reisdocument en als gevolg waarvan u het vliegtuig niet in mag, u niet mag doorreizen, u toegang/vertrek wordt geweigerd, of u niet kunt worden gerepatrieerd en u het reizen wordt ontzegd door de betrokken overheidsorganisaties, overheidsinstellingen, overheidsinstanties, de douane of andere instanties , kan China Airlines niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verliezen. 
 
Voor de visumvoorschriften voor toelating tot Taiwan kunt u de visuminformatie controleren op de website van het bureau van consulaire zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan (ROC) (Taiwan). Personen die reizen naar andere landen met een paspoort van Taiwan (ROC) kijken naar de visuminformatie van elk land en lokale informatie op de website van het ministerie van buitenlandse zaken van Taiwan (ROC) (Taiwan). Nadat u bent ingelogd op de website, selecteert u het land dat u wilt bezoeken en kunt u relevante informatie vinden.


Aankomstkaart Taiwan

Om het gemakkelijker te maken voor buitenlandse reizigers om Taiwan binnen te komen, verstrekt de Nationale Immigratiedienst van Taiwan (ROC) een online 'Taiwan Arrival Card' die buitenlandse reizigers moeten invullen voor aankomst in Taiwan. 


Opmerkingen voor mannelijke Taiwanese reizigers in de leeftijd van de dienstplicht die uitreizen uit Taiwan (ROC):

Volgens de bepalingen in de Taiwanese wet- en regelgeving moeten mannen tussen de 18 jaar (op 1 januari van het volgende jaar) en 36 jaar (december dit jaar) uit de Taiwanese gebieden die niet hun militaire dienstplicht hebben vervuld toestemming vragen om het land te verlaten. 

 1. Wie is opgenomen in de dienstplichtgroepen. 
 2. Wie reeds in kennis is gesteld van het medisch en lichamelijk onderzoek voor de dienstplicht. 
 3. Taiwanese mannen die terugkeren uit het buitenland en mannen van dienstplichtige leeftijd die genaturaliseerd zijn, zijn verplicht om militaire diensten te verrichten in overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving omtrent genaturaliseerde Taiwanese burgers en onderdanen die terugkeren uit het buitenland 
 4. Verlaten van het land moet worden gecontroleerd in overeenstemming met de regels voor militaire dienst en andere regelgeving. 
Ga naar de website van het nationaal bureau voor dienstplicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor meer informatie.


Inwoners van het vasteland van China die reizen via TAIWAN (ROC)
 1. Passagiers zijn verplicht zorg te dragen voor alle geldige documenten, inclusief, maar niet beperkt tot diverse geldige documenten (zoals een geldig paspoort, een reisvergunning voor ingezetenen van Hongkong en Macau, een reisvergunning voor ingezetenen van het vasteland van Taiwan, een reisvergunning om Taiwan in of uit te reizen, en andere geldige documenten die vereist zijn door wet- en regelgeving, en beleidsmaatregelen in overeenstemming met de eisen van de betrokken instellingen, instanties en organisaties), een doorreisvisum en overige documenten. 
 2. Neem contact op met en controleer bij instellingen/ministeries, de douane en andere betrokken instanties van de landen en regio's die voorkomen in uw reisplan welke specifieke geldige certificaten vereist zijn voor uw reisplan volgens de geldende wet- en regelgeving.
 3. Onze vluchten van en naar Auckland en Christchurch omvatten een tussenstop in Australië (Sydney, Brisbane of Melbourne). Houders van een Chinees paspoort moeten een doorreisvisum voor Australië aanvragen vóór vertrek naar Auckland en Christchurch. Neem contact op met het dichtstbijzijnde officiële buitenlandse Australische kantoor voor meer informatie.


New Zealand Traveler Declaration

 1. De Nieuw-Zeelandse overheid biedt nu online een reisverklaring die reizigers kunnen invullen voor vertrek. Passagiers die de online verklaring hebben ingevuld hoeven de papieren aankomstkaart niet in te vullen bij aankomst in Nieuw-Zeeland. Voor meer gedetailleerde informatie bezoekt u de website van de regering van Nieuw-Zeeland.


Advance Passenger Information (API)

In reactie op de overheidsvoorschriften van elk land, moeten we verschillende persoonlijke gegevens verzamelen. API (Advance Passenger Information) bevat informatie over paspoorten of reisdocumenten alsmede andere informatie. Reizigers naar de Verenigde Staten moeten bovendien het eerste adres tijdens hun verblijf in de Verenigde Staten opgeven. De adressen zoals vermeld in de API worden verzonden naar het in- en uitreisbureau van uw bestemming. De API bevat de inhoud van de machine-leesbare kolommen in paspoorten: 

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum en geslacht
 • Paspoort-ID
 • Land van afgifte van het paspoort
 • Vervaldatum van het paspoort
 • Nationaliteit
 • Woonplaats (alleen van toepassing op reizigers naar de Verenigde Staten)
 • Verblijfadres (alleen van toepassing op reizigers naar de Verenigde Staten). Het adres moet bestaan uit een huisnummer/hotelnaam, straatnaam, plaatsnaam, verkorte staatnaam en postcode.
Huis > Fly > Bereid u voor op de vlucht > Immigratie >