(Please select preffered language)
Main Content

Lidmaatschapsniveaus

Voorwaarden voor lidmaatschapsupgrade

A. Voorwaarden voor lidmaatschapsupgrade

Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschapsupgrade dienen leden zowel ten minste 6 gewogen reizen met een zelfstandige internationale lijnvlucht van China Airlines/Mandarin Airlines te verdienen als binnen 12 opeenvolgende kalendermaanden van hun huidige lidmaatschap te voldoen aan de onderstaande upgradekwalificaties. Wanneer is voldaan aan de voorwaarden, wordt de lidmaatschapsupgrade op de eerste dag van de volgende maand van kracht.
 
Voorwaarden voor lidmaatschapsupgrade
Lidmaatschap
(SkyTeam)

Dynasty-lidmaatschap

Gold-lidmaatschap
(ELITE)

Emerald-lidmaatschap
(ELITE PLUS)

Paragon-lidmaatschap
(ELITE PLUS)
KwalificatieIedereen van twee jaar of ouder komt in aanmerking om Dynasty Flyer-lid te worden. Aanvragers jonger dan 12 jaar (aanvragers uit de EU jonger dan 16 jaar) moeten een wettelijke voogd opgeven. Deze voogd moet eveneens lid zijn.Dynasty-leden komen in aanmerking voor een upgrade naar een Gold-lidmaatschap als aan de onderstaande vereisten is voldaan.Gold-leden komen in aanmerking voor een upgrade naar een Emerald-lidmaatschap als aan de onderstaande vereisten is voldaan.Emerald-leden komen in aanmerking voor een upgrade naar een Paragon-lidmaatschap als aan de onderstaande vereisten is voldaan.
Gewogen reizen van eigen vluchten van China Airlines/Mandarin Airlines (essentieel)-6 gewogen reizen6 gewogen reizen6 gewogen reizen
Vluchtmijlen-30.000 mijlen50.000 mijlen120.000 mijlen
Vluchten in Business Class bij China Airlines/Mandarin Airlines-10 in aanmerking komende vluchten30 in aanmerking komende vluchten50 in aanmerking komende vluchten
Gewogen reizen-20 in aanmerking komende vluchten40 in aanmerking komende vluchten80 in aanmerking komende vluchten
GeldigheidsduurHet lidmaatschap verloopt als er binnen 6 jaar geen update is in de registratie van mijlen en de persoonlijke gegevens2 jaar2 jaar2 jaar
Voorwaarden voor verlengen van lidmaatschap

B. Voorwaarden voor verlengen van lidmaatschap

Om het lidmaatschap te verlengen, moeten leden zowel minimaal 6 gewogen internationale reizen verdienen, uitgevoerd door China Airlines/Mandarin Airlines, en aan één van de volgende vernieuwingskwalificaties voldoen: vluchtmijlen, vluchten in de business class van China Airlines/Mandarin Airlines en gewogen reizen tijdens het huidige tweejarige lidmaatschap. Wanneer het lid voldoet aan de vereisten, gaat de verlenging in op de dag nadat het huidige lidmaatschap verloopt.
 
Voorwaarden voor verlengen van lidmaatschap
Lidmaatschap
(SkyTeam)
Dynasty-lidmaatschapGold-lidmaatschap
(ELITE)
Emerald-lidmaatschap
(ELITE PLUS)
Paragon-lidmaatschap
(ELITE PLUS)
PeriodeAls een Dynasty-lid gedurende twee opeenvolgende jaren geen mijlen verzamelt, zal China Airlines geen berichten meer sturen aan dat lid.binnen de geldigheidsperiode van twee jaarbinnen de geldigheidsperiode van twee jaarbinnen de geldigheidsperiode van twee jaar
Gewogen reizen van eigen vluchten van China Airlines/Mandarin Airlines (essentieel)-6 gewogen reizen
6 gewogen reizen6 gewogen reizen
Vluchtmijlen-40.000 mijlen80.000 mijlen180.000 mijlen
Vluchten in Business Class bij China Airlines/Mandarin Airlines-18 in aanmerking komende vluchten40 in aanmerking komende vluchten60 in aanmerking komende vluchten
Gewogen reizen-36 in aanmerking komende vluchten70 in aanmerking komende vluchten140 in aanmerking komende vluchten
GeldigheidsduurHet lidmaatschap verloopt als er binnen 6 jaar geen update is in de registratie van mijlen en de persoonlijke gegevens2 jaar2 jaar2 jaar
Belangrijke opmerkingen

Belangrijke opmerkingen:

 1. Kwalificatie voor lidmaatschap:
  • Als niet is voldaan aan de vereisten voor verlenging, wordt een Paragon-lidmaatschap automatisch weer omgezet naar een Emerald-lidmaatschap, een Emerald-lidmaatschap naar een Gold-lidmaatschap en een Gold-lidmaatschap naar een Dynasty-lidmaatschap. Het kaartnummer blijft ongewijzigd.
  • Bij het kwalificeren voor een lidmaatschapsupgrade krijgen leden in de daaropvolgende maand een nieuwe lidmaatschapskaart met hetzelfde lidmaatschapsnummer. Als bij verlenging van het lidmaatschap de nieuwe lidmaatschapskaart door onvoorziene omstandigheden niet wordt ontvangen, wordt de geldigheidsperiode van de oorspronkelijke kaart met een maand verlengd.
  • Om te bepalen of leden in aanmerking komen voor een upgrade, worden alleen de opgebouwde mijlen en reizen meegerekend die binnen twaalf opeenvolgende maanden van het huidige lidmaatschap zijn verdiend. Na een overgang naar een ander lidmaatschapsniveau worden de in een eerder niveau opgebouwde mijlen en reizen niet meer meegerekend. Wanneer een Gold-lidmaatschap wordt geüpgraded naar een Emerald-lidmaatschap, worden de mijlen en reizen van het eerdere Dynasty-lidmaatschap niet meegerekend. Eveneens worden verdiende mijlen en reizen van het Gold-lidmaatschap niet meegerekend wanneer een Emerald-lid upgradet naar een Paragon-lidmaatschap. 
  • Als leden een upgrade krijgen naar het volgende niveau en het aantal Business Class-reizen, de verdiende mijlen en/of het totaal aantal gewogen reizen bij China Airlines/Mandarin Airlines de kwalificatienormen overschrijden, kan het resterende saldo gedurende één jaar worden behouden. Dit kan worden gecombineerd voor een upgrade naar het volgende niveau. Uw opgebouwde reizen en mijlen gaan niet verloren en helpen u om nog sneller naar onze hogere lidmaatschapsniveaus te klimmen.  Voorbeeld: Gold-lid Mw. Lin heeft tussen 1 januari en 30 juni 2018 60.000 mijlen en 45 gewogen reizen verdiend, wat betekent dat ze op 1 juli 2018 naar Emerald gaat. Omdat haar mijlen en gewogen reizen de Emerald-upgradekwalificatie (50.000 mijlen of 40 gewogen reizen) overschrijden, kunnen zowel de resterende 10.000 mijlen als de vijf resterende gewogen reizen gedurende één jaar worden bewaard. Vóór 1 juli 2019 heeft Mw. Lin nog slechts 110.000 mijlen of 75 gewogen reizen nodig om naar Paragon te gaan (de upgrade-kwalificatie van Paragon is 120.000 mijlen of 80 gewogen reizen).
  • Het lidmaatschap verloopt automatisch zonder kennisgeving als leden geen awardnummers beschikbaar hebben en als de registratie van mijlen en de persoonlijke gegevens (inclusief lidmaatschapsniveau) zes jaar ongewijzigd blijven.

 2. Vluchtmijlen en gewogen reizen:
  • Alleen opgebouwde mijlen en gewogen vluchten die zijn verdiend met in aanmerking komende vluchten van China Airlines en Mandarin Airlines, en mijlen die zijn verdiend bij luchtvaartmaatschappijen die bij SkyTeam horen, worden meegerekend bij lidmaatschapsupgrades en -verlengingen.
  • Raadpleeg het gedeelte over mijlen sparen op de website van China Airlines/Mandarin Airlines om gewogen reizen met China Airlines en Mandarin Airlines te berekenen.
  • De volgende vluchten en reizen worden niet meegerekend voor lidmaatschapsupgrades of -verlengingen:
   a. Vluchtmijlen en reizen verdiend met vluchten met gedeelde code van partners die niet bij de SkyTeam-partnerluchtvaartmaatschappijen horen.
   b. Mijlen die zijn verdiend met een promotie, mijlen als cadeau, bonusmijlen en mijlen verdiend bij partnerprogramma's.

 3. Gewogen reizen
 4. Heruitgifte van lidmaatschapskaart
  • Paragon-, Emerald- en Gold-leden kunnen gratis een nieuwe lidmaatschapskaart aanvragen via de pagina 'Dynasty Flyer Services'.
  • Er wordt geen fysieke Dynasty-kaart uitgegeven bij het Dynasty Flyer Program en de fysieke Gold-kaart wordt niet meer uitgegeven vanaf 1 februari 2021. We nodigen u uit om de China Airlines-app te downloaden. Log in bij de app om toegang te krijgen tot uw digitale lidmaatschapskaart.

 5. Heruitgifte van bagage-etiketten
  • Paragon- en Emerald-leden kunnen contact opnemen met het dichtstbijzijnde kantoor of de klantenservice voor de gratis heruitgifte van bagage-etiketten.
  • Sinds mei 2019 ontvangen Paragon- en Emerald-leden exclusieve lederproducten en bagage-etiketten bij het upgraden, vernieuwen en downgraden van hun lidmaatschap. Voor heruitgifte kunnen leden contact opnemen met het dichtstbijzijnde kantoor of de klantenservice in ruil voor 3000 mijlen aan servicekosten.
  • Paragon- en Emerald-leden kunnen alleen heruitgifte verzoeken voor de lederproducten die overeenkomen met hun lidmaatschapsniveau.
  • Gold- en Dynasty-leden komen niet in aanmerking voor deze service.

 6. Seniorleden
  • Verlenging van het seniorlidmaatschap
   a. Dit voordeel is van toepassing op Paragon- en Emerald-leden die niet in aanmerking komen voor de eerstvolgende verlenging van hun lidmaatschap nadat zij 65 jaar of ouder zijn geworden. Het huidige Paragon- of Emerald-lidmaatschap wordt nog twee jaar verlengd.
   • Voorbeeld: Het 65-jarige Emerald-lid meneer Lin haalt de verlengingsnorm voor Emerald niet en zijn Emerald-lidmaatschap zou op 31 oktober 2019 vervallen, maar met dit voordeel wordt zijn Emerald-lidmaatschap nog twee jaar verlengd met ingang van 1 november 2019.

   b. Geldigheidsduur: Gelijk aan de totale geldigheidsduur van het huidige lidmaatschap (gerekend vanaf de laatste keer dat een lid de huidige status verwierf zonder speciale upgrades of attenties). Het lidmaatschap wordt iedere 2 jaar verlengd en leden moeten ten minste één vlucht van China Airlines of Mandarin Airlines nemen waarmee mijlen worden opgebouwd voor een nieuwe lidmaatschapsverlenging van 2 jaar. Het maximum is 10 jaar.
   • Voorbeeld: De 65-jarige Emerald-lid meneer Lin heeft zijn Emerald-lidmaatschap 6 jaar lang zonder onderbreking behouden tot 31 oktober 2019 (upgrade terug naar Emerald van Gold, downgrade terug naar Emerald van Paragon of verlengd vanwege een speciale upgrade of als gunst) en zijn geregistreerde reizen voldoen niet aan de verlengingsnorm voor Emerald. Hij kan voor de eerste keer profiteren van de verlenging van het seniorlidmaatschap, dat in 2021 zal verlopen. Vervolgens neemt hij één vlucht van China Airlines en verzamelt hij mijlen vóór de vervaldatum in 2021. Hij heeft hierdoor nog een keer recht op senior lidmaatschap in 2023. Op deze manier kan hij tot 2025 van dit voordeel profiteren.

   c. Paragon- en Emerald-leden die hun lidmaatschap verkrijgen of verlengen vanwege een speciale upgrade of als gunst hebben geen recht op verlenging van het seniorlidmaatschap.
   d. Paragon- en Emerald-leden die profiteren van de verlenging van het seniorlidmaatschap hebben geen recht op dit verlengingscadeau.

   f. Het onderstaande overzicht is een voorbeeld ter referentie:
   Tijdsperiode voor het behouden
   van het Paragon- of Emerald-lidmaatschap
   2 jaar4 jaar6 jaar8 jaar10 jaarMeer dan 10 jaar
   Beschikbare aantal verlengingen van het seniorlidmaatschap123455
   Tijdsperiode voor verlenging van het seniorlidmaatschap2 jaar4 jaar6 jaar8 jaar10 jaar10 jaar


  • Alle Dynasty Flyer-leden van 65 jaar en ouder hebben recht op de volgende voordelen wanneer zij gebruikmaken van de internationale lijnvluchten van China Airlines en Mandarin Airlines. Vooraf boeken met het lidmaatschapsnummer is noodzakelijk.
   • Prioriteitsbevestiging op de upgrade-wachtlijst.
   • Inchecken met voorrang bij de Business Class-balie.
   • Voorrang bij bagageafhandeling.

   China Airlines behoudt zich het uiteindelijke recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen en te interpreteren bij geschillen of onzekerheden over de genoemde voordelen en regelgeving.
Huis > Lid > Lidmaatschap en voordelen >