2 Nieuws / reiswaarschuwingen {{travelShortAlert}}
(Please select preffered language
Main Content

Lidmaatschapsniveaus

Voorwaarden voor lidmaatschapsupgrade

A. Voorwaarden voor lidmaatschapsupgrade

Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschapsupgrade dienen leden zowel ten minste 6 gewogen reizen met een zelfstandige internationale lijnvlucht van China Airlines/Mandarin Airlines te verdienen als binnen 12 opeenvolgende kalendermaanden van hun huidige lidmaatschap te voldoen aan de onderstaande upgradekwalificaties. Wanneer is voldaan aan de voorwaarden, wordt de lidmaatschapsupgrade op de eerste dag van de volgende maand van kracht.
 
Voorwaarden voor lidmaatschapsupgrade
Lidmaatschap
(SkyTeam)
Dynasty
Dynasty-lidmaatschap
Gold
Gold-lidmaatschap
(ELITE)
Emerald
Emerald-lidmaatschap
(ELITE PLUS)
Paragon
Paragon-lidmaatschap
(ELITE PLUS)
KwalificatieIedereen vanaf 2 jaar oud kan een lidmaatschap aanvragen. Leden jonger dan 12 jaar moeten een wettelijke voogd registreren. Deze voogd moet eveneens lid zijn.Dynasty-leden komen in aanmerking voor een upgrade naar een Gold-lidmaatschap als aan de minimale vereisten is voldaan.Gold-leden komen in aanmerking voor een upgrade naar een Emerald-lidmaatschap als aan de minimale vereisten is voldaan.Emerald-leden komen in aanmerking voor een upgrade naar een Paragon-lidmaatschap als aan de minimale vereisten is voldaan.
Gewogen reizen van eigen vluchten van China Airlines/Mandarin Airlines-6 gewogen reizen6 gewogen reizen6 gewogen reizen
Vluchtmijlen-30.000 mijlen50.000 mijlen120.000 mijlen
Vluchten in Business Class bij China Airlines/Mandarin Airlines-10 in aanmerking komende vluchten30 in aanmerking komende vluchten50 in aanmerking komende vluchten
Gewogen reizen-20 in aanmerking komende vluchten40 in aanmerking komende vluchten80 in aanmerking komende vluchten
GeldigheidsduurOneindig2 jaar2 jaar2 jaar
Voorwaarden voor verlengen van lidmaatschap

B. Voorwaarden voor verlengen van lidmaatschap

Om het lidmaatschap te verlengen, moeten leden zowel minimaal 6 gewogen internationale reizen verdienen, uitgevoerd door China Airlines/Mandarin Airlines, en aan één van de volgende vernieuwingskwalificaties voldoen: vluchtmijlen, vluchten in de business class van China Airlines/Mandarin Airlines en gewogen reizen tijdens het huidige tweejarige lidmaatschap. Wanneer het lid voldoet aan de vereisten, gaat de verlenging in op de dag nadat het huidige lidmaatschap verloopt.
 
Voorwaarden voor verlengen van lidmaatschap
Lidmaatschap
(SkyTeam)
Dynasty-lidmaatschapGold-lidmaatschap
(ELITE)
Emerald-lidmaatschap
(ELITE PLUS)
Paragon-lidmaatschap
(ELITE PLUS)
PeriodeAls een Dynasty-lid gedurende twee opeenvolgende jaren geen mijlen verzamelt, zal China Airlines geen berichten meer sturen aan dat lid.Gold-leden die tijdens het tweejarig lidmaatschap in aanmerking komen voor verlenging.Emerald-leden die tijdens het tweejarig lidmaatschap in aanmerking komen voor verlenging.Paragon-leden die tijdens het tweejarig lidmaatschap in aanmerking komen voor verlenging.
Gewogen reizen van eigen vluchten van China Airlines/Mandarin Airlines-6 gewogen reizen
6 gewogen reizen6 gewogen reizen
Vluchtmijlen-40.000 mijlen80.000 mijlen180.000 mijlen
Vluchten in Business Class bij China Airlines/Mandarin Airlines-18 in aanmerking komende vluchten40 in aanmerking komende vluchten60 in aanmerking komende vluchten
Gewogen reizen-36 in aanmerking komende vluchten70 in aanmerking komende vluchten140 in aanmerking komende vluchten
GeldigheidsduurOneindig2 jaar2 jaar2 jaar
Belangrijke opmerkingen

Belangrijke opmerkingen:

 1. Kwalificatie voor lidmaatschap:
  • Als niet is voldaan aan de vereisten voor verlenging, wordt het Paragon-lidmaatschap automatisch weer omgezet naar een Emerald-lidmaatschap, een Emerald-lidmaatschap naar een Gold-lidmaatschap en een Gold-lidmaatschap naar een Dynasty-lidmaatschap. Het kaartnummer blijft ongewijzigd.
  • Bij het kwalificeren voor een lidmaatschapsupgrade en verlenging krijgen leden in de daaropvolgende maand een nieuwe lidmaatschapskaart met hetzelfde lidmaatschapsnummer. Als de nieuwe lidmaatschapskaart door onvoorziene omstandigheden niet wordt ontvangen, wordt de geldigheidsperiode van de oorspronkelijke kaart met een maand verlengd.
  • Om te bepalen of leden in aanmerking komen voor een upgrade naar een hoger niveau, worden alleen de opgebouwde mijlen en reizen meegerekend die binnen 12 opeenvolgende maanden van het huidige lidmaatschap zijn verdiend. Na overgang naar een ander lidmaatschap worden de in het vorige lidmaatschap opgebouwde mijlen en reizen niet meer meegerekend. Wanneer een Gold-lidmaatschap wordt geüpgraded naar een Emerald-lidmaatschap, worden de mijlen en de verdiende reizen die zijn opgebouwd tijdens het Dynasty-lidmaatschap niet meegerekend. Eveneens worden mijlen en verdiende reizen die zijn opgebouwd tijdens een Gold-lidmaatschap niet meegerekend wanneer een Emerald-lid upgradet naar een Paragon-lidmaatschap. 
  • Als leden een upgrade krijgen naar het volgende niveau en China Airlines/Mandarin Airlines Business Class-reizen, -mijlen of het totaal aantal gewogen reizen de kwalificatienormen overschrijden, kan het resterende saldo gedurende één jaar worden behouden. Dit kan worden gecombineerd voor een upgrade naar het volgende niveau. Uw opgebouwde reizen en mijlen gaan niet verloren en helpen u om nog sneller naar onze hogere lidmaatschapsniveaus te klimmen.  Voorbeeld: Gold-lid Mw. Lin heeft tussen 1 januari en 30 juni 2018 60.000 mijlen en 45 gewogen reizen verdiend, wat betekent dat ze op 1 juli 2018 naar Emerald gaat. Omdat haar mijlen en gewogen reizen de Emerald-upgradekwalificatie (50.000 mijlen of 40 gewogen reizen) overschrijden, kunnen zowel de overtollige 10.000 mijlen als 5 gewogen reizen gedurende één jaar worden bewaard. Voor 1 juli 2019 heeft Mw. Lin nog eens 110.000 mijlen of 75 gewogen reizen nodig om naar Paragon te gaan (de upgrade-kwalificatie van Paragon is 120.000 mijlen of 80 gewogen reizen).

 2. Vluchtmijlen en gewogen reizen:
  • Alleen opgebouwde mijlen en gewogen vluchten die zijn verdiend met in aanmerking komende vluchten van China Airlines en Mandarin Airlines, en mijlen die zijn verdiend bij luchtvaartmaatschappijen die bij SkyTeam horen, worden meegerekend bij lidmaatschapsupgrades en verlengingen.
  • Raadpleeg het gedeelte over mijlen sparen op de website van China Airlines/Mandarin Airlines om gewogen reizen met China Airlines en Mandarin Airlines te berekenen.
  • De volgende vluchten of reizen komen niet in aanmerking voor lidmaatschapsupgrades of verlengingen:
   a. Vluchtmijlen en reizen verdiend met vluchten met code-sharing van partners die niet bij de SkyTeam-partnerluchtvaartmaatschappijen horen.
   b. Vluchtmijlen en reizen tussen Taipei en Kaohsiung.
   c. Mijlen die zijn verdiend bij partnerprogramma's.
   d. Extra mijlen verdiend door promoties, mijlen die cadeau zijn gekregen vanuit een upgrade/verlenging van het lidmaatschap en beloningsmijlen van leden.  
   e. Vluchten gemaakt met tickets met korting of gratis tickets.
  • Voor de berekening van de gewogen reizen van in aanmerking komende vluchten van SkyTeam-partners kunt u de mijlentabel van de SkyTeam-partners raadplegen. (Voor SkyTeam-vluchten die vertrekken vanaf 1 december 2017 kunnen alle leden mijlen verdienen. Gewogen reizen worden niet meegeteld.)

 3. Voor de aanvraag van het lidmaatschap en een vervangende lidmaatschapskaart kunnen Dynasty-leden terecht op de pagina voor 'Dynasty-leden'. Hier kunt u een papieren ledenpas afdrukken.

 4. Senior-leden
  In aanmerking komende DFP-leden: Huidige Paragon- en Emerald-leden van 65 jaar of ouder. Eventuele speciale upgrades of attenties zijn uitgesloten.
  • Geldigheidsduur: Gelijk aan de totale geldigheidsduur van het huidige lidmaatschap (gerekend vanaf de laatste keer dat een lid de huidige status verwierf zonder speciale upgrades of attenties).
  • Kwalificatie: Tijdens elke verlenging dienen leden ten minste eenmaal met een in aanmerking komende vlucht van China Airlines/Mandarin Airlines te reizen waarmee mijlen kunnen worden verdiend. Het lidmaatschap wordt elke 2 jaar verlengd en het maximum is 10 jaar.
  • Opmerking 1: Leden kunnen zelf een stoel kiezen door te bellen naar onze lokale servicehotline voor leden.
  • Opmerking 2: Vanaf 9 september 2011 hebben China Airlines Dynasty Flyer-leden van 65 jaar of ouder recht op de volgende voordelen wanneer zij gebruikmaken van de internationale lijnvluchten van China Airlines en Mandarin Airlines. Vooraf boeken met lidmaatschapsnummer is noodzakelijk voor:
   1. Voorkeurszitplaatsen (opmerking 1).
   2. Prioriteitsbevestiging op de upgrade-wachtlijst.
   3. Inchecken met voorrang bij de Business Class-balie.
   4. Voorrang bij bagageafhandeling.
Huis > Lid > Lidmaatschap en voordelen >