(Please select preffered language)
Main Content

Informatie voor reizigers

Reizen naar de Verenigde Staten

Bericht voor reizigers naar de Verenigde Staten

Overeenkomstig de eisen van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) moeten reizigers naar de Verenigde Staten, naast aandacht besteden aan de relevante regelgeving en deze naleven, ook een tweede beveiligingscontrole ondergaan. Dit gebeurt voor de vertrekhal, 90 minuten vóór het instappen. 

Quarantaine-eisen voor dieren, planten en aanverwante producten die passagiers meenemen uit het vasteland van China http://www.china-airlines.com/ch/check/080619_a.pdf


Vereisten van Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS)

Volgens de vereisten van het Amerikaanse DHS is het voor het Advanced Passenger Information System (APIS) vereist dat belangrijke onderwerpen, zoals het land van woonplaats, de vervaldatum van het paspoort en het verblijfadres in de Verenigde Staten (onnodig voor Amerikaanse burgers, permanent ingezetenen en transferpassagiers die minder dan 8 uur blijven) worden ingevuld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van een groot reisbureau of met China Airlines.

Amerikaanse wet inzake luchtvervoer zonder grenzen
Nieuwe verordeningen inzake beveiligingscontrole burgerluchtvaart ('Civil Aviation Authority's New Security Check Regulations'')
Doorreizen en transfer in Taiwan

Doorreizende en transferpassagiers in Taiwan

 1. Vanwege de toenemende spanning van internationaal terrorisme verscherpen verscheidene landen overal ter wereld hun controles op persoonlijke vloeistoffen, gels en sprays (hierna te noemen 'vloeistoffen') die passagiers mee aan boord nemen. De Civil Aviation Authority (burgerluchtvaartautoriteit) heeft betrokken instanties, zoals luchtvaartmaatschappijen, tax-freewinkels, luchtvaartpolitie en vliegvelden, op 29 april 1997 uitgenodigd om samen te komen en controlemaatregelen te bespreken op vloeistoffen meegenomen door uitgaande en doorreizende passagiers (inclusief transferpassagiers). Na overleg en door maatregelen die reeds waren getroffen door de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland als referentie te gebruiken, hebben zij de volgende maatregel genomen om de vliegveiligheid te vergroten en te handhaven: Vloeistoffen meegenomen door doorreizende en transferpassagiers die in Taiwan een internationale vlucht nemen, kunnen niet in de handbagage aan boord van het vliegtuig worden gebracht als de vloeistoffen niet voldoen aan de verordeningen van de internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). (Het volume van één houder mag niet groter zijn dan 100 ml.) Deze maatregel begon als proef op 16 mei 1997 en werd voor het eerst op 1 juni 1997 officieel ingevoerd. 
 2. Met name de onderstaande controlemaatregelen die op 1 maart 1996 werden ingevoerd, blijven van toepassing op vloeistoffen meegenomen door uitgaande passagiers:    
  1. Het volume van de houders van vloeistoffen, gels en sprays per stuk die passagiers mogen meenemen, mag niet groter zijn dan 100 ml (100 cc). 
  2. Alle houders van vloeistoffen, gels en sprays moeten in een hersluitbare doorzichtige plastic zak worden gedaan (niet groter dan 1 liter, met breedte: 20 cm; en lengte: 20 cm). Nadat alle houders in de plastic zak zijn gedaan, moet de plastic zak volledig worden afgesloten.
  3. Een passagier mag slechts één van de voornoemde plastic zakken bij zich hebben. Wanneer de passagier door de beveiligingscontrole gaat, moet hij/zij de plastic zak uit de handbagage halen en in de mand plaatsen voor visuele en röntgeninspectie door het beveiligingspersoneel. 
  4. Nadat noodzakelijke artikelen, zoals babymelk/-voedsel, medicijnen en vloeistoffen, gels en sprays die nodig zijn voor medische zorg, die worden meegenomen door passagiers en die niet voldoen aan de bovenstaande voorschriften inzake omvang bij de beveiligingsdienst zijn aangegeven en zijn goedgekeurd, kunnen ze zonder beperkingen worden meegenomen.
Beveiligingscontrole van Europese Unie

Beveiligingscontrole van Europese Unie

Sinds 6 november 2006 is het uitgaande of transferpassagiers vanuit de lidstaten van de Europese Unie niet meer toegestaan vloeistoffen, gels en sprays persoonlijk of in handbagage mee te nemen, met uitzondering van de volgende artikelen:

 1. Elke houder van vloeistof, gel en spray moet gelijk aan of kleiner zijn dan 100 ml en in een hersluitbare doorzichtige 1 liter plastic zak worden gedaan en röntgenonderzoek ondergaan. Iedere passagier mag slechts één plastic zak bij zich hebben. 
 2. Passagiers moeten noodzakelijke artikelen in de handbagage aan het beveiligingspersoneel melden, zoals babyvoeding, medicijnen of speciaal voedsel. 
 3. Voor belastingvrije goederen gekocht op vluchten van een Europese luchtvaartmaatschappij of nadat de passagiers de instapkaartcontrolepunten op de luchthavens in lidstaten van de Europese Unie zijn gepasseerd, geldt dat deze goederen moeten zijn verpakt in een doorzichtige plastic zak die verzegeld en ondertekend is door de verkoper, met het verkoopbewijs aangehecht zodat het beveiligingspersoneel het visueel kan inspecteren.
Daarnaast moet elke passagier zijn of haar jas uitdoen en een laptop of andere grote elektronische apparatuur uit de handbagage halen voor inspectie.
Informatie voor passagiers met een stoel bij de nooduitgangen

Informatie voor passagiers met een stoel bij de nooduitgangen

Als u in een stoel bij de nooduitgangen zit en de informatie voor passagiers met een stoel bij de nooduitgangen niet begrijpt, de taal niet leest/spreekt/begrijpt of niet van assistentie wilt/kunt zijn bij deze procedures, dient u dit aan te geven bij het grond- of cabinepersoneel zodat er een andere plaats voor u kan worden geregeld. Dit is nodig om te voldoen aan de regelgeving van de Civil Aeronautics Administration (CAA).