1 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Chính sách bảo mật thông tin

Quyền sở hữu trí tuệ

China Airlines (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của hành khách và mong muốn hành khách hiểu rõ các quyền liên quan của mình để có thể cảm thấy thoải mái khi sử dụng tất cả các dịch vụ Internet do chúng tôi cung cấp . Ngoài ra, để tăng cường bảo vệ thông tin, hành khách phải cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi để truy cập một số phần nhất định của trang web này.

Thu thập thông tin khách hàng

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng trong một số phần nhất định của Trang web cũng như Ứng dụng dành cho thiết bị di động, Quầy bán vé hoặc Trung tâm dịch vụ bằng những phương thức sau đây:
 
 1. Đăng ký làm hội viên Chương trình Dynasty Flyer (DFP)
 2. Đặt vé/xuất vé trực tuyến
 3. Các thắc mắc trong việc đặt hoặc mua vé và các dịch vụ
 4. Quy trình xử lý tại sân bay bao gồm quy trình làm thủ tục hoặc dịch vụ hành lý
 5. Tư vấn chuyến đi YesTrip
 6. Các dịch vụ tương tác DFP và thông tin du lịch được cung cấp cho các hội viên
 7. Dịch vụ nhắn tin
 8. Mua sắm và hoạt động trực tuyến
 9. Khuyến mãi và tiếp thị
 10. Dịch vụ khách hàng
 
Thông qua các phương pháp trên, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn các loại thông tin sau đây:
 1. Thông tin cá nhân
 2. Thông tin tài chính cá nhân
 3. Thông tin do các cơ quan chính phủ cấp
 4. Thông tin cá nhân chi tiết
 5. Thông tin chi tiết của các thành viên gia đình của hội viên
 6. Thông tin chi tiết về du lịch và thông tin khác về di cư
 7. Các hoạt động và thói quen giải trí
 8. Nghề nghiệp
 9. Lương thưởng
 10. Hồ sơ sức khỏe
 11. Thông tin cá nhân của trẻ em đi cùng
 12. Thông tin chưa được phân loại
 
Và nội dung có thể bao gồm nhưng không giới hạn
Chức danh, tên tiếng Trung và tiếng Anh trên hộ chiếu, ngày sinh, quốc tịch, số chứng minh thư, số hộ chiếu, quốc gia cư trú, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại, số fax, số điện thoại di động, số thẻ hội viên DFP và mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng (bao gồm tên người sở hữu, số thẻ và ngày hết hạn thẻ), tên công ty, địa chỉ công ty, nghề nghiệp và vị trí công việc, tên và số thẻ hội viên chương trình DFP của người được ủy quyền, ngôn ngữ thường dùng, chế độ ăn đặc biệt, sở thích về chỗ ngồi và du lịch, hồ sơ sức khỏe và thông tin của trẻ em, IP và cookie, tài liệu khác bao gồm bản ghi âm hoặc bản ghi dạng giấy từ dịch vụ khách hàng và thông tin khác có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định danh tính các cá nhân. Nếu hành khách không thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân cần thiết, hành khác có thể không sử dụng được một số phần của các dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu.
 
China Airlines cũng có thể yêu cầu hành khách cập nhật dữ liệu cá nhân. Thông tin đặt vé hoặc kế hoạch lộ trình bay của hành khách có thể được cung cấp cho hải quan và các cơ quan nhập cảnh liên quan theo quy định của pháp luật. Vì vậy, điều quan trọng là đảm bảo dữ liệu cá nhân trong thông tin chi tiết đặt vé hoặc kế hoạch lộ trình bay của hành khách được cập nhật đầy đủ và chính xác.
 
China Airlines cần sự hỗ trợ của hành khách trong việc đảm bảo thông tin cá nhân của được cập nhật đầy đủ và chính xác. Vì thế, nếu dữ liệu cá nhân của hành khách thay đổi, vui lòng liên hệ với China Airlines và cập nhật thông tin mới nhất. Nếu hành khách là hội viên thân thiết của chương trình Dynasty Flyer hoặc đã đăng ký thành viên trên website, hành khách có thể cập nhật thông tin cá nhân vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên trang web của China Airlines.

Sử dụng thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như cung cấp dịch vụ nâng cao cho khách hàng:
 1. Các dịch vụ bán vé trực tuyến bao gồm các dịch vụ tùy chỉnh, làm thủ tục và cung cấp thông tin liên quan
 2. Đánh giá và xử lý đơn xin làm hội viên Chương trình DFP
 3. Quản lý các dịch vụ DFP, bao gồm tích lũy số dặm bay, hồ sơ hội viên DFP, hồ sơ đổi dặm bay lấy thưởng và hồ sơ chuyển nhượng số dặm bay
 4. Xử lý kế hoạch sắp xếp chuyến đi của hội viên, các sản phẩm và dịch vụ đã mua bao gồm mua sắm trực tuyến, đặt hàng trước.
 5. Thực hiện dịch vụ đường dây nóng, dịch vụ thông báo qua tin nhắn, dịch vụ giảm giá và dịch vụ khuyến mãi dành cho hội viên
 6. Khảo sát thị trường và bảng câu hỏi để cải thiện dịch vụ
 7. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin đã thu thập của hành khách cho các công ty liên kết, công ty con và các đối tác kinh doanh của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng đồng thương hiệu để họ có thể xử lý thông tin đó và cung cấp dịch vụ liên quan cho hành khách.
Chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan đến dịch vụ hoặc giao dịch này khi chưa được đồng ý.
 
Khi hành khách đặt trước hoặc sử dụng các dịch vụ du lịch khác (thuê xe, đặt phòng khách sạn, phương tiện vận chuyển tại địa phương hoặc dịch vụ khác) của các nhà cung cấp khác trên trang web của chúng tôi, các nhà cung cấp này có thể thu thập thông tin cá nhân của hành khách thông qua quá trình giao dịch của họ để cung cấp các dịch vụ sau này. Các chi nhánh và các quầy bán vé trên toàn cầu của chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ trong tương lai.
 
Thời gian sử dụng dữ liệu cá nhân được đề cập ở trên dựa vào thời gian thu thập cho mục đích cụ thể, hoặc theo quyết định của pháp luật thích hợp hoặc thời gian duy trì cần thiết nhằm tiến hành kinh doanh hoặc trên cơ sở hợp đồng.

Quyền của hành khách đối với thông tin cá nhân

Theo Luật Bảo vệ thông tin cá nhân, hành khách và hội viên tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân thông qua trang web hoặc quầy bán vé và các chi nhánh trên toàn cầu của chúng tôi có những quyền như sau. Yêu cầu của hành khách sẽ được xử lý ngay khi chúng tôi nhận được. Nếu hành khách cung cấp thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ, chẳng hạn như tên viết tắt, khiến nhận dạng không được xác thực, thì chúng tôi không thể bảo vệ quyền riêng tư của hành khách:
 
 1. Quyền truy cập
 2. Quyền đối với thông tin
 3. Quyền đính chính
 4. Quyền phản đối
 5. Quyền hạn chế
 6. Hạn chế quyền ra quyết định cá nhân tự động
 7. Quyền xóa
 8. Quyền đối với tính di động của dữ liệu

Truy cập dữ liệu khách hàng

Sau khi bạn gửi đơn xin cho chúng tôi, China Airlines sẽ đồng ý đánh giá dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Nếu luật pháp cho phép, China Airlines bảo lưu quyền tính phí dịch vụ hợp lý cho dịch vụ này. Trong những trường hợp ngoại lệ, China Airlines bảo lưu quyền từ chối cho bạn truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn đồng thời cung cấp cho bạn hướng dẫn theo luật pháp áp dụng.
 
Các tình huống đặc biệt (phù hợp với luật) bao gồm:
 
a) Các cơ quan điều tra hoặc cơ quan chính phủ phản đối việc China Airlines tuân thủ các yêu cầu của khách hàng;
b) Theo phán quyết và/hoặc đánh giá hợp lý của China Airlines, chúng tôi tin rằng thông tin có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hoặc an toàn của một người.
c) Thông tin được thu thập được dùng cho các mục đích liên quan đến điều tra vi phạm hợp đồng, các hoạt động gian lận khả nghi hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Lưu giữ thông tin khách hàng

Để đáp ứng mục đích thu thập thông tin và các mục đích pháp lý và thương mại của China Airlines hoặc luật pháp liên quan, China Airlines sẽ tiếp tục lưu giữ thông tin khách hàng trong thời gian cần thiết.
 
Khi hủy dữ liệu khách hàng, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại và khả thi về mặt kỹ thuật tuân theo luật pháp phù hợp nhằm đảm bảo không thể thu hồi hoặc không thể sao chép lại dữ liệu cá nhân.

Phân tích dữ liệu và ra quyết định tự động

Nội dung trong phần này nói đến các hoạt động tiếp thị của China Airlines và các công ty liên quan hoặc các tổ chức hợp tác kinh doanh khác. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu được đề cập ở trên bao gồm nhưng không giới hạn ở số tiền giao dịch và lộ trình chuyến đi để lấy thông tin cụ thể nhằm giám sát hành vi của người tiêu dùng và có thể gửi thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cung cấp giao dịch và dịch vụ tốt hơn và phù hợp hơn với từng cá nhân.

Thu thập thông tin thông qua 'Cookie' và 'Địa chỉ IP'

'Cookie' là một mẩu dữ liệu nhỏ mà máy chủ web gửi đi để lưu trên trình duyệt web. Dữ liệu được thu thập từ các cookie được dùng để đọc và phân biệt lựa chọn ưu tiên của người dùng cá nhân bao gồm mã theo dõi của bên thứ ba để theo dõi lượng khách truy cập được liên kết từ quảng cáo trực tuyến của trang web bên thứ ba đến trang web của chúng tôi
Và việc sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu tắt cookie, hành khách sẽ không có quyền truy cập vào các tính năng cá nhân định hoặc tham gia vào tất cả các hoạt động trên trang web.
Địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP) là nhãn số được gán cho từng thiết bị kết nối với internet sử dụng Giao thức Internet để giao tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ. Khi hành khách truy cập trang web và các dịch vụ dành cho thiết bị di động của chúng tôi, chúng tôi thu thập địa chỉ IP người dùng và lưu thông tin này để giúp chúng tôi quản lý bảo mật.
 
China Airlines sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi cho những mục đích sau đây:
 
 1. Mục đích kỹ thuật
  Cho phép trang web của China Airlines hoạt động hiệu quả, bao gồm nhưng không giới hạn:
  a) Kiểm soát lưu lượng truy cập trang web để đảm bảo tất cả người dùng đều có dịch vụ đáng tin cậy và ổn định như nhau;
  b) Hạn chế lưu lượng của các khu vực quan trọng trên trang và duy trì mức độ hoạt động của trang.

 2. Dễ sử dụng
  Cookie cho phép người dùng duyệt tìm web dễ dàng hơn, bao gồm nhưng không hạn chế:
  a) Ghi nhớ ngôn ngữ và quốc gia đã chọn và cung cấp nội dung phù hợp;
  b) Theo dõi mã số hội viên thường xuyên bay của chương trình Dynasty Flyer đã lưu vào các chương trình khuyến mãi.
  c) Khi đặt vé cho chuyến bay, cung cấp sân bay khởi hành phù hợp nhất theo vị trí điểm đến.

 3. Theo dõi và tiếp thị
  Sử dụng dữ liệu (cookie) để thu thập số liệu thống kê phù hợp về các hoạt động duyệt tìm và kinh doanh trên trang web của chúng tôi, đồng thời cung cấp cho người dùng thông tin thích hợp hơn, bao gồm nhưng không giới hạn:
  a) Thu thập dữ liệu về sự hài lòng dịch vụ thông qua các bảng câu hỏi; và
  b) Hiểu cách điều hướng của người dùng trong trang web của chúng tôi và các phương thức giao dịch để cải thiện tính khả dụng.
  c) Cho phép trang web của công ty cung cấp các phiên bản khác nhau của các trang web để phục vụ cho mục đích tiếp thị;
  d) Cho phép các bên thứ ba cung cấp quảng cáo thích hợp và theo dõi mức độ hiệu quả của quảng cáo.
  e) Trình bày thông tin sản phẩm liên quan dựa trên hành vi duyệt tìm của người dùng trên trang web và các trang cụ thể của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có chứa liên kết đến các trang web khác được vận hành theo các điều khoản khác nhau về quyền riêng tư. Khi người dùng rời khỏi trang web của chúng tôi và truy cập các trang web khác, xin cẩn trọng và đọc kỹ các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web đó. Chúng tôi không có quyền kiểm soát cũng như không đưa ra đảm bảo đối với thông tin gửi đến những trang web này.

Gửi email

Chúng tôi thu thập tài khoản email của người dùng theo điều khoản Thu thập thông tin khách hàng. Để cung cấp thêm nhiều dịch vụ hoặc ưu đãi giảm giá, chúng tôi sẽ gửi cho người dùng email có chứa các nội dung liên quan nói trên và cho biết rằng chúng tôi là đơn vị gửi trong email.

Thay đổi Quy định về quyền riêng tư/bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi Quy định về quyền riêng tư/bảo mật này mà không cần thông báo trước. Trang web sẽ hiển thị nội dung mới nhất. Nếu có sự thay đổi lớn về việc sử dụng thông tin khách hàng, chúng tôi sẽ thông báo và đăng tải những thay đổi đó trên trang web để người dùng có thể biết được những vấn đề liên quan. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp quản lý thích hợp nhằm duy trì tính chính xác của thông tin đã thu thập, ngăn chặn đăng nhập trái phép và đảm bảo sử dụng thông tin đúng cách. Khi người dùng cung cấp thông tin nhạy cảm như chi tiết thẻ tín dụng, thông tin sẽ tự động được chuyển đổi thành các ký hiệu trước khi tải lên Internet.

Khách hàng tự bảo vệ

Vui lòng bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và không nên cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người khác. Không nên quên đăng xuất sau khi hoàn tất giao dịch đặt vé trực tuyến, mua hàng và thay đổi thông tin liên hệ của hội viên, v.v. Nếu dùng chung máy tính với người khác hoặc sử dụng máy tính công cộng, vui lòng đóng cửa sổ trình duyệt để bảo vệ thông tin cá nhân không bị thu thập và sử dụng trái phép. Để bảo vệ quyền tiêu dùng, vui lòng mua vé chuyến bay quốc tế thông qua kênh bán hàng thông thường của chúng tôi, chẳng hạn như trang web China Airlines, văn phòng kinh doanh China Airlines, Dịch vụ du lịch YesTrip và các dịch vụ du lịch khác.

Tòa án và luật điều chỉnh

Bất cứ tranh chấp nào phát sinh do hoặc liên quan đến trang web này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Trung Hoa Dân Quốc và sẽ được Tòa án quận Đài Bắc của Đài Loan phân xử; tòa án này cũng là tòa án cấp sơ thẩm.
*Vui lòng liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu (DPO) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố bảo mật và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Email: dpo@china-airlines.com