(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Kế hoạch dự phòng

Kế hoạch dự phòng cho thời gian trì hoãn kéo dài của máy bay đỗ trên sân

Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và cung cấp dịch vụ chất lượng trong trường hợp hoãn chuyến bay kéo dài, China Airlines xây dựng Kế hoạch dự phòng cho thời gian trì hoãn kéo dài của máy bay đỗ trên sân theo quy định Bảo vệ người tiêu dùng ngành hàng không do Bộ Giao thông Hoa Kỳ ban hành. Kế hoạch này chỉ áp dụng với các chuyến bay theo lịch trình và chuyến bay thuê của China Airlines đi và đến sân bay Hoa Kỳ. Bộ phận điều khiển bay của China Airlines có trách nhiệm theo dõi các tình huống bất thường về chuyến bay và điều phối việc thực hiện kế hoạch này.
 1. China Airlines không cho phép máy bay đỗ trên sân quá bốn tiếng trước khi cho phép hành khách rời khỏi máy bay trừ trường hợp:
  • Cơ trưởng quyết định có lí do liên quan đến an toàn hoặc an ninh khiến máy bay không thể rời khỏi vị trí trên sân đỗ để hành khách rời máy bay; hoặc 
  • Bộ phận kiểm soát không lưu thông báo cho cơ trưởng rằng việc quay lại cửa hoặc điểm hạ cánh khác ở vị trí nào đó để hành khách rời khỏi máy bay sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động của sân bay.
 2. China Airlines sẽ cung cấp đầy đủ đồ ăn và nước uống không quá hai giờ sau khi máy bay rời cửa (trong trường hợp khởi hành) hoặc hạ cánh (trong trường hợp bay đến) nếu máy bay vẫn đỗ trên sân, trừ trường hợp cơ trưởng xác định rằng có các mối lo ngại về an toàn hoặc an ninh cản trở việc cung cấp dịch vụ đó.
 3. China Airlines sẽ cung cấp buồng vệ sinh có thể hoạt động được và chăm sóc y tế đầy đủ nếu cần thiết khi máy bay vẫn đậu trên sân đỗ.
 4. China Airlines sẽ thông báo cho hành khách biết chuyến bay trễ bắt đầu 30 phút sau giờ khởi hành theo lịch trình (bao gồm cả thời gian khởi hành đã điều chỉnh mà hành khách được thông báo trước khi lên máy bay) và sau đó 30 phút một lần cho biết hành khách có cơ hội rời khỏi máy bay đang đỗ tại cửa hoặc khu vực hạ cánh khác với cửa máy bay đang mở nếu thực sự có cơ hội để hành khách rời khỏi máy bay.
 5. Khi máy bay bị trì hoãn đỗ trên sân, China Airlines sẽ thông báo cho hành khách trên máy bay về tình trạng bay trễ 30 phút một lần, bao gồm cả nguyên nhân bay trễ nếu đã xác định được nguyên nhân.
 6. China Airlines sẽ phân bổ đầy đủ tài nguyên để thực hiện kế hoạch này.
 7. Kế hoạch này được triển khai cùng với sự phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền tại sân bay (bao gồm cả bộ phận khai thác điều hành nhà ga nếu áp dụng), Bộ phận hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) và Cơ quan quản lý an ninh vận chuyển Hoa Kỳ (TSA) tại mỗi sân bay Hoa Kỳ mà China Airlines hoạt động cũng như các sân bay chuyển hướng thông thường tại Hoa Kỳ.

China Airlines cung cấp một số chuyến bay liên doanh có chung mã với Delta Air Lines. Thỏa thuận chung mã giữa Delta Air Lines và China Airlines quy định rằng Kế hoạch dự phòng cho thời gian trì hoãn kéo dài của máy bay đậu trên sân của hãng vận chuyển điều hành sẽ được ưu tiên áp dụng nếu kế hoạch đó khác với kế hoạch của hãng vận chuyển tham gia. Bạn có thể xem kế hoạch dự phòng của Delta Air Lines tại đây.

Kế hoạch dự phòng khi hành khách bị từ chối lên máy bay trong trường hợp bán vượt số lượng chỗ ngồi hiện có

Bộ Giao thông Hoa Kỳ yêu cầu: Khi xảy ra trường hợp bán vượt số lượng chỗ ngồi hiện có, hãng hàng không trước tiên phải đề nghị hành khách tự nguyện hủy bỏ đặt chỗ và bồi thường thỏa đáng cho hành khách. Nếu chưa có đủ số lượng hành khách tự nguyện, hãng hàng không có thể từ chối cho phép một số hành khách không tự nguyện lên máy bay theo thứ tự đặt vé.

 1. China Airlines sẽ không bồi thường nếu chuyến bay mới đã bố trí lại khởi hành muộn hơn chuyến bay ban đầu dưới một giờ và sẽ thanh toán 200% giá vé một chiều để bồi thường cho khách hàng (tối đa 675 đô la Mỹ) nếu chuyến bay mới khởi hành muộn hơn chuyến bay ban đầu từ một đến bốn giờ.
 2. China Airlines sẽ thanh toán 400% giá vé một chiều để bồi thường cho khách hàng (tối đa 1.350 đô la Mỹ) nếu chuyến bay mới khởi hành muộn hơn chuyến bay ban đầu từ bốn giờ trở lên.
Kế hoạch này chỉ áp dụng cho những chuyến bay khởi hành từ Hoa Kỳ và tuân thủ các quy định của Bộ Giao thông Hoa Kỳ

Kế hoạch dự phòng khi hủy chuyến bay và bỏ lỡ chuyến bay nối tiếp

 1. China Airlines sẽ không từ chối lên máy bay đối với hành khách di chuyển một mình có độ tuổi còn nhỏ và không thể tự xoay xở hoặc hành khách cao tuổi.
 2. China Airlines sẽ bố trí và cung cấp các dịch vụ tiện ích sau cho hành khách:
  • Bố trí lại chuyến bay tới điểm đến của hành khách sớm nhất có thể, hoặc
  • Bố trí chuyến bay sau đó nếu tiện cho hành khách, hoặc
  • Hoàn trả toàn bộ tiền vé cho phân khu bay mà hành khách không bị phạt hay phải trả phí xử lý, hoặc
  • Cung cấp dịch vụ điện thoại/thư tín/fax tới điểm đến của hành khách
  • Cung cấp phòng nghỉ tại khách sạn, bữa ăn và đồ ăn nhẹ cần thiết trong thời gian hành khách chờ đợi theo quy định của China Airlines
  • Cho phép hành khách ngồi chờ trong phòng chờ VIP tại sân bay
  • Nếu có thể, bồi thường khi hành khách bị từ chối cho phép lên máy bay.
Home > Điều khoản và điều kiện >