1 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích
Main Content

Chính sách bảo mật

icon_shield

Thúc đẩy Hệ thống quản lý hàng không tích hợp (iAMS)

Chính sách chất lượng của China Airlines là "an toàn là trên hết, lấy khách hàng làm trung tâm, tinh thần tập thể và theo đuổi chất lượng vượt trội." An toàn là mối quan tâm chính trong mọi khía cạnh công việc. Trong các chuyến bay, vận hành mặt đất, vận hành khoang hành khách, vận hành an ninh công cộng, không vận và dịch vụ mặt đất, các đơn vị vận hành liên quan phải có các cơ chế cần thiết để đảm bảo vận hành an toàn. Mỗi vận hành viên phải hiểu và hoàn thành trách nhiệm an toàn của mình. Mỗi nhân viên đảm bảo an toàn ở mọi khía cạnh để China Airlines có văn hóa lấy an toàn làm trọng tâm và trở thành một công ty hàng không đáng tin cậy hướng tới thành công. Để đạt được tầm nhìn của mình, China Airlines giới thiệu khái niệm quản lý an ninh mới nhất của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), tích hợp Hệ thống quản lý hàng không tích hợp (iAMS) và thực hiện tinh thần quản lý rủi ro hệ thống trong các hệ thống đảm bảo an toàn, chất lượng, quản trị rủi ro và an ninh công cộng, bao gồm các đơn vị như vận hành chuyến bay, sửa chữa, kiểm soát chất lượng bảo dưỡng máy bay, dịch vụ hàng không, quản lý liên hệ, dịch vụ mặt đất, vận chuyển hành khách, không vận, nguồn nhân lực, hành chính và tài chính. Nhằm xây dựng văn hóa lấy an toàn làm trọng tâm tốt, trong khi thúc đẩy iAMS, các giám sát viên và nhân viên ở tất cả các đơn vị liên quan phải hiểu và chịu trách nhiệm về an toàn, triển khai trách nhiệm vào vận hành thường ngày ở chế độ quản trị rủi ro và tập tin xuất dưới dạng văn bản, đồng thời duy trì an toàn là mối quan tâm chính trong vận hành thường ngày. Tất cả nhân viên China Airlines phải cùng nỗ lực để duy trì trọng tâm hướng đến an toàn của China Airlines và tạo giá trị tối đa cho các cổ đông và xã hội.

Home > Chuyến bay > Chuẩn bị cho chuyến bay > Thông tin dành cho khách du lịch >