(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Khai báo y tế điện tử

Để đảm bảo sức khỏe cho hành khách, tất cả hành khách phải nộp Tờ khai y tế khi làm thủ tục cho các chuyến bay do CI/AE vận hành. China Airlines giới thiệu Tờ khai y tế điện tử khi làm thủ tục lên máy bay trực tuyến (Trang web/Ứng dụng CI) để tiết kiệm thời gian chờ đợi của hành khách và giảm cơ hội tiếp xúc giữa người với người tại các quầy làm thủ tục tại sân bay. Sau khi hành khách đăng nhập Trang web/Ứng dụng CI bằng PNR và dữ liệu cá nhân, họ sẽ được chuyển đến một màn hình mới để hoàn thành Khai báo y tế. Những hành khách đã điền xong Tờ khai y tế điện tử qua trang web/ứng dụng thì không cần phải điền lại tờ khai tại quầy làm thủ tục tại sân bay; những hành khách chưa gửi tờ khai có thể chọn hoàn thành Tờ khai y tế điện tử bằng cách sử dụng thiết bị di động để quét mã vạch 2D và đăng nhập Trang web CI hoặc bằng cách điền Tờ khai y tế bản giấy do quầy làm thủ tục tại sân bay cung cấp.


Lưu ý:

  1. Hành khách có thể gửi Tờ khai y tế CI qua Trang web/Ứng dụng từ 48 giờ đến 1 giờ trước khi chuyến bay khởi hành.
  2. Đối với các chuyến bay đến Hoa Kỳ và GUM, do các quy định của Chính phủ Hoa Kỳ, hành khách chỉ có thể gửi Tờ khai y tế CI từ 24 giờ đến 1 giờ trước khi chuyến bay khởi hành.