1 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích
Main Content

Chính sách đối với hành khách bỏ chỗ và thời gian làm thủ tục lên máy bay

Thời gian làm thủ tục lên máy bay tối thiểu của Sân bay Đài Bắc (Đào Viên) đã đổi thành 60 phút trước thời gian khởi hành theo lịch trình

 • Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018, thời gian làm thủ tục lên máy bay tối thiểu tại Sân bay Đài Bắc (Đào Viên) đã được chuyển thành 60 phút trước thời gian khởi hành theo lịch trình.
 • Đối với hành khách trên các chuyến bay khởi hành từ Sân bay Đài Bắc (Đào Viên) đã chọn chỗ, những chỗ họ đã chọn sẽ chỉ được giữ cho đến trước thời gian khởi hành là 80 phút. Nếu đến lúc đó mà hành khách vẫn chưa làm thủ tục lên máy bay thì chúng tôi có thể thu xếp chỗ ngồi khác cho họ.
 • Áp dụng cho các chuyến bay do chính China Airlines/Mandarin Airlines vận hành và các chuyến bay IT129/CI8609. Không áp dụng cho các chuyến bay liên danh được cung cấp cùng với các hãng hàng không khác. (ví dụ: CI8501 do China Southern Airlines vận hành)
 • Để có dư thời gian cho khâu kiểm tra an ninh, kiểm tra hộ chiếu và/hoặc thông quan, hãy đặc biệt lưu ý thời gian làm thủ tục lên máy bay.


Duy trì hiệu lực của vé cho các chuyến bay tiếp theo sau khi bỏ chỗ

 • Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, những hành khách không lên chuyến bay như đã đặt chỗ (bỏ chỗ) sẽ bị xem là mất chỗ trên các chuyến bay tiếp theo và các chỗ ngồi đó sẽ tự động bị hủy.
 • Những trường hợp bỏ chỗ bao gồm:
  1. Hành khách không lên chuyến bay mà họ đã đặt chỗ.
  2. Hành khách không hủy chỗ ngồi mà họ đã đặt trước thời gian khởi hành chuyến bay.
  3. Hành khách không lên chuyến bay mà họ đã đặt chỗ do tình hình thay đổi vào phút chót (hoặc đã được các hãng hàng không khác thu xếp để đi một chuyến bay khác).
 • Những hành khách muốn duy trì hiệu lực của vé cho các chuyến bay tiếp theo nên liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc văn phòng chi nhánh ở địa phương của chúng tôi trong vòng 24 giờ kể từ khi khởi hành chuyến bay mà khách hàng đã bỏ chỗ để xác nhận chuyến bay tiếp theo.