Tổng quan về trang web
1 Thông báo/tin tức khác
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích
Main Content

Hong Kong International Airport (HKG) Transfer Desk and Shanghai Hongqiao International Airport (SHA) Arrival/Departure Hall Change Notice

Đã phát hành: Thg3 24, 2017

Hong Kong International Airport (HKG)

Effective from 26th March, 2017, Transfer Desk of China Airlines/Mandarin Airlines at Hong Kong International Airport (HKG) will be moved from arrival level (L5) E2-counter2&3 to E1-counter34.
 

Shanghai Hongqiao International Airport (SHA)

Effective from 26th March, 2017, China airlines flights at Shanghai Hongqiao International Airport (SHA) arrival and departure hall change to Terminal 1 Building A, and check-in counter change to the Counter No.16~22 in Island B.
For more information, please refer to the website of Shanghai Airport (www.shairport.com), thank you!