1 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích
Main Content

Mạng lưới toàn cầu

btn_small_prevChâu Âu và Trung Đông

Xem chặng bay: 
route_euro_CIroute_euro_codeshareroute_euro_cargo

btn_small_prevTrung Quốc đại lục

Xem chặng bay: 
route_china_CIroute_china_codeshareroute_china_AEroute_china_cargo

btn_small_prevĐông Nam Á và Nam Á

Xem chặng bay: 
route_seAsia_CI.pngroute_seAsia_codeshareroute_seAsia_AEroute_seAsia_cargo

btn_small_prevĐông Bắc Á

Xem chặng bay: 
route_neAsia_CI.pngroute_neAsia_codeshareroute_neAsia_AEroute_neAsia_cargo

btn_small_prevÚc và New Zealand

Xem chặng bay: 
route_oceania_CI

btn_small_prevChâu Mỹ và Khu vực Thái Bình Dương

Xem chặng bay: 
route_nAmerica_CIroute_nAmerica_codeshareroute_nAmerica_cargo

Thông tin về văn phòng chi nhánh   |   Thông tin về văn phòng tại Đài Loan

Tất cả các chặng bay có thể thay đổi mà không cần thông báo. Cập nhật: Ngày 05 tháng 02 năm 2018