(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Trụ sở

Thông tin về trụ sở CAL

  • Địa chỉ: No. 1, Hangzhan S. Rd, Dayuan Dist, Taoyuan City, 33758 
  • Điện thoại: (03) 399-8888
  • Xin giấy phép đỗ xe tại quầy tiếp tân:
    Khách đến CAL Park có thể xin giấy phép đỗ xe tại Quầy lễ tân ở tầng 1, Trung tâm quản lý trước khi đi đến Tòa nhà văn phòng trong CAL Park.
Home > Giới thiệu >