1 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สายการบิน China Airlines ยึดมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ และต้องการให้คุณเข้าใจถึงสิทธิต่างๆ ของคุณเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดยสายการบิน China Airlines (นับจากนี้จะเรียกแทนว่า "เรา") นอกจากนี้แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันข้อมูล คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ยืนยันตัวตนของคุณในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ บางส่วนของเว็บไซต์นี้

การเก็บข้อมูลลูกค้า

เราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในบางส่วนของเว็บไซต์ แอปมือถือ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร หรือศูนย์บริการ ผ่านวิธีการต่อไปนี้:
 
 1. การสมัครสามาชิกโปรแกรม Dynasty Flyer Program (DFP)
 2. การจอง/การจำหน่ายตั๋วออนไลน์
 3. สอบถามการจองเที่ยวบินและการซื้อหรือบริการเพิ่มเติม
 4. กระบวนการภายในสนามบินประกอบด้วยขั้นตอนการเช็คอินและบริการสัมภาระ
 5. คำแนะนำด้านการเดินทาง
 6. บริการอินเตอร์แอ็คทีฟของ DFP และข้อมูลการเดินทางที่ให้บริการสำหรับสมาชิก
 7. บริการส่งข้อความ
 8. ช็อปปิ้งและกิจกรรมออนไลน์
 9. โปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการตลาด
 10. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านวิธีการเก็บข้อมูลด้านบนนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงประเภทของข้อมูลต่อไปนี้:
 1. ข้อมูลระบุตัวบุคคล
 2. ข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล
 3. ข้อมูลระบุต่างๆ ที่ออกให้โดยองค์กรรัฐ
 4. รายละเอียดส่วนบุคคล
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของสมาชิก
 6. รายละเอียดการเดินทางและการตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆ
 7. กิจกรรมการพักผ่อนและงานอดิเรก
 8. อาชีพ
 9. ค่าตอบแทน
 10. ประวัติด้านสุขภาพ
 11. ข้อมูลระบุตัวบุคคลของบุตร
 12. ข้อมูลที่ไม่ระบุประเภท
 
และเนื้อหาอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
คำนำหน้าชื่อ, ชื่อภาษาจีนและภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, ประเทศที่พำนัก, ที่อยู่ในการส่งจดหมาย, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรเลข, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขบัตรสมาชิก DFP และรหัสผ่าน, ข้อมูลบัตรเครดิต (รวมถึงชื่อเจ้าของบัตร, หมายเลขบัตร และวันหมดอายุของบัตร), ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, อาชีพ และตำแหน่ง, ชื่อผู้รับโอนสิทธิ์ และหมายเลขบัตรสมาชิก DFP, ภาษาที่ต้องการใช้, อาหารพิเศษ และความต้องการเรื่องที่นั่ง และการเดินทาง, ประวัติด้านสุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับบุตร, IP และคุกกี้, สื่ออื่นๆ รวมถึงบันทึกในรูปแบบเสียงหรือเอกสารจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจระบุตัวบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่คุณไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนด คุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนของบริการออนไลน์ที่ร้องขอได้
 
China Airlines อาจขอให้คุณอัพเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นครั้งคราวด้วย ทั้งนี้อาจมีการเปิดเผยข้อมูลการจองหรือแผนการเดินทางของเที่ยวบินของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรหรือการตรวจคนเข้าเมือง โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลของกฎหมาย ดังนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัวในรายละเอียดการจองหรือแผนการเดินทางของเที่ยวบินของคุณเป็นข้อมูลล่าสุด ครบถ้วน และถูกต้อง
 
China Airlines ต้องอาศัยความช่วยเหลือของคุณในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นข้อมูลล่าสุด ครบถ้วน และถูกต้อง ดังนั้น หากข้อมูลส่วนตัวของคุณมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อ China Airlines เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าที่อัพเดตแล้วของคุณ หากคุณเป็นสมาชิกโปรแกรม Dynasty Frequent Flyer หรือเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คุณสามารถอัพเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ China Airlines

การใช้ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจเท่านั้น และมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตามความต้องการลูกค้าให้ดีขึ้น:
 1. บริการจำหน่ายตั๋วออนไลน์ประกอบด้วย บริการแบบกำหนดเอง เช็คอิน และการมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 2. การประเมินและการจัดการการสมัครสมาชิก DFP
 3. การให้บริการ DFP ซึ่งรวมถึงการสะสมไมล์ การเก็บประวัติสมาชิก DFP ประวัติการแลกไมล์สะสม และประวัติการโอนไมล์สะสม
 4. การจัดการการวางแผนการเดินทางของสมาชิกและสินค้าและบริการที่ลูกค้าซื้อ ซึ่งรวมถึงการช็อปปิ้งออนไลน์และพรีออเดอร์
 5. การจัดการบริการออนไลน์ การบริการแจ้งเตือนข้อความ การบริการส่วนลด และการบริการโปรโมชันสำหรับสมาชิก
 6. การสำรวจตลาด และการทำแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการให้บริการ
 7. เราอาจจะมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรารวบรวมมาให้กับบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธนาคารที่ออกบัตรเครดิตร่วม เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ
เราสัญญาว่าเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริการหรือธุรกรรมนี้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคุณ
 
ในกรณีที่คุณจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทาง (เช่ารถ โรงแรม การขนส่งท้องถิ่น หรืออื่น ๆ) ที่ขายโดยผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ผู้ให้บริการเหล่านั้นอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านแพลตฟอร์มธุรกรรมของพวกเขาเพื่อใช้ในการเสนอบริการที่เกี่ยวข้องต่อไป สาขาและเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทั่วโลกของเราอาจนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้เพื่อนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ช่วงเวลาการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่กล่าวไปข้างต้นนี้อิงตามระยะเวลาของการเก็บรวบรวมของเป้าหมายที่ระบุ หรือตามที่ระบุโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือช่วงการเก็บรักษาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ หรือบนพื้นฐานของสัญญา

สิทธิ์ของผู้โดยสารที่มีต่อข้อมูลส่วนตัวของตน

ผู้โดยสารและสมาชิกที่มอบข้อมูลส่วนตัวของตนเองให้กับเราโดยสมัครใจ จะมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารและสาขาต่างๆ ทั่วโลก คำร้องขอของคุณจะได้รับการจัดการทันทีที่การตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณสำเร็จ หากคุณให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เช่น ชื่อเล่น ซึ่งทำให้เราไม่สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ เราอาจไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ:
 
 1. สิทธิ์ในการเข้าถึง
 2. สิทธิ์ในข้อมูล
 3. สิทธิ์ในการแก้ไข
 4. สิทธิ์ในการคัดค้าน
 5. สิทธิ์ในการจำกัด
 6. ข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำการตัดสินใจแต่ละรายการโดยอัตโนมัติ
 7. สิทธิ์ในการลบ
 8. สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

การเข้าถึงข้อมูลลูกค้า

หลังจากคุณส่งใบสมัครมาให้เราแล้ว China Airlines จะตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่เราถือครองเกี่ยวกับคุณ หากกฎหมายอนุญาต China Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการตามที่เหมาะสมสำหรับบริการนี้
ในกรณีที่พิเศษ China Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณและมอบคำแนะนำให้กับคุณโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กรณีพิเศษ (ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย) ได้แก่:
 
a) องค์กรสืบสวนหรือองค์กรรัฐคัดค้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าของ China Airlines
b) จากการตัดสินใจหรือการประเมินตามความสมเหตุสมผลของ China Airlines สามารถเชื่อได้ว่าข้อมูลนั้น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ
c) ข้อมูลที่ได้รับจะถูกใช้เพื่อเป้าหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนการตรวจสอบสัญญา กิจกรรมที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

เพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูล และเป้าหมายด้านกฎหมายและการค้าของ China Airlines หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง China Airlines จะยังคงเก็บข้อมูลลูกค้าของคุณไว้เป็นระยะเวลาตามที่จำเป็น
 
เมื่อทำการลบข้อมูลลูกค้า เราจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลทางการค้าและมีความเหมาะสมในทางเทคนิคโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ จะไม่สามารถกลับคืนมาหรือสร้างขึ้นใหม่ได้อีก

การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำการตัดสินใจอัตโนมัติ

หมายถึงกิจกรรมทางการตลาดของ China Airlines และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆ เราจะใช้ข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนของธุรกรรมและแผนการเดินทาง เพื่อสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าและอาจส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้ให้บริการของเรา เพื่อนำเสนอธุรกรรมและบริการที่ดีขึ้นและตรงตามความต้องการส่วนตัวมากขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน 'คุกกี้' และ 'IP แอดเดรส'

'คุกกี้' เป็นส่วนของข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดเก็บบนเว็บเบราเซอร์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้มีเป้าหมายเพื่ออ่านและจำแนกความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย ซึ่งรวมถึงรหัสติดตามของบริษัทอื่นสำหรับติดตามปริมาณผู้เข้าชมที่เชื่อมโยงจากโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์ขององค์กรอื่นมายังเว็บไซต์ของเรา
และการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้คุณสมบัติบางส่วนที่ปรับแต่งมาสำหรับคุณ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหมดบนเว็บไซต์
Internet Protocol Address (ที่อยู่ IP) เป็นป้ายตัวเลขที่กำหนดให้กับอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่มีส่วนร่วมในอินเทอร์เน็ตที่ใช้ Internet Protocol ดังกล่าวสำหรับการสื่อสารจากผู้ให้บริการ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์และบริการบนมือถือของเรา เราจะเก็บรวบรวมที่อยู่ IP และจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อช่วยเราจัดการการรักษาความปลอดภัย
 
China Airlines จะใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
 
 1. การใช้งานทางเทคนิค
  เพื่อเอื้อให้เว็บไซต์ China Airlines สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  a) ควบคุมปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้ทุกคนได้รับบริการที่เสถียรและเชื่อถือได้
  b) จำกัดโฟลว์ของพื้นที่ที่สำคัญของไซต์และรักษาระดับการทำงานของไซต์

 2. ใช้งานง่าย
  คุกกี้จะช่วยให้คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  a) จดจำภาษาและประเทศที่คุณเลือก และนำเสนอเนื้อหาที่ตรงตามความต้องการ
  b) ติดตามหมายเลขสมาชิกโปรแกรม Dynasty ที่เดินทางบ่อยที่คุณได้ใช้เข้าสู่ระบบโปรแกรมมอบรางวัล และ
  c) เมื่อจองเที่ยวบิน จะนำเสนอสนามบินต้นทางที่ตรงกับตำแหน่งของคุณมากที่สุด

 3. การติดตามและการตลาด
  ใช้ข้อมูล (คุกกี้) เพื่อรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเรียกดูเว็บและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และมอบข้อมูลที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  a) รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของคุณผ่านแบบสอบถาม และ
  b) ทำความเข้าใจวิธีการที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา (Navigation) และแนวทางการแลกเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน
  c) ช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถนำเสนอหลาย ๆ เวอร์ชั่นของหน้าเว็บเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด
  d) ช่วยให้บุคคลที่สามสามารถนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมและติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาดังกล่าว และ
  e) นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยอิงจากพฤติกรรมการเรียกดูเว็บของคุณบนเว็บไซต์ของเราและบนหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจง

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ต่างออกไป เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเราและเข้าสู่เว็บไซต์อื่น ๆ โปรดใช้ความระมัดระวังและอ่านข้อกำหนดเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ อย่างรอบคอบ เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

การส่งอีเมล

เราได้รับบัญชีอีเมลของคุณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า เพื่อให้คุณได้รับข้อเสนอการบริการหรือส่วนลดต่าง ๆ เราจะส่งอีเมลที่มีเนื้อหาดังกล่าวข้างต้นถึงคุณ และจะระบุว่าเราเป็นผู้ส่งในอีเมลนั้น

การเปลี่ยนแปลงแถลงการณ์เรื่องความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล

เราอาจจะทำการแก้ไขแถลงการณ์เรื่องความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หน้าเว็บนี้จะแสดงเนื้อหาล่าสุด หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลลูกค้า เราจะประกาศและติดประกาศความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณสามารถทราบถึงเรื่องที่เกี่ยวข้อง เราได้ใช้มาตราการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการที่เหมาะสมในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บมา ป้องกันการลงชื่อใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต และสร้างความมั่นใจในการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ในกรณีที่คุณป้อนข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง เช่นรายละเอียดบัตรเครดิต ข้อมูลนั้นจะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติก่อนที่จะถูกส่งไปยังอินเทอร์เน็ต

การป้องกันตนเองของลูกค้า

โปรดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย และไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ แก่ผู้อื่น อย่าลืมออกจากระบบหลังจากที่ทำการจอง การซื้อขายทางออนไลน์ หรือการเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อสมาชิก และอื่น ๆ เสร็จแล้ว ในกรณีที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ ให้ปิดหน้าต่างเบราเซอร์ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกใช้หรือถูกเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภคของคุณ โปรดซื้อตั๋วเที่ยวบินระหว่างประเทศของเราผ่านทางช่องทางการขายปกติ เช่นเว็บไซต์ China Airlines, สำนักงานขาย China Airlines, เว็บไซต์ซื้อตั๋วออนไลน์ รวมทั้งบริษัททัวร์ต่าง ๆ ที่ได้รับสิทธิในการออกบัตรโดยสารของเรา

กฎหมายและศาลที่บังคับใช้

ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้จะควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไต้หวันและจะถูกตัดสินโดยศาลประจำจังหวัดไทเปของไต้หวันซึ่งทำหน้าที่เป็นศาลชั้นต้น
*โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) หากมีคำถามเกี่ยวกับแถลงการณ์เรื่องความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อีเมล: dpo@china-airlines.com