2 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

แผนภูมิฤดูกาลของพันธมิตร Sky Team

สายการบิน Korean Air

  • ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ในบางเส้นทางบินของ Korean Air จะไม่อนุญาตให้แลกรับรางวัลตั๋วโดยสารฟรี สมาชิกจะต้องยืนยันช่วงวัน Blackout ต่อไปนี้ก่อนแลกรับรางวัล
 
แผนภูมิฤดูกาลในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของ Korean Air
เส้นทางต้นทางปี 2560ปี 2561
เที่ยวบินภายในประเทศของ Korean

1.1

1.26 ~ 1.31

2.25 ~ 3. 1

5. 1 ~ 5. 8

6. 3 ~ 6. 6

7.22 ~ 8.19

10. 2 ~ 10.10

12.25

12.30 ~ 12.31

1.1

2.14 ~ 2.19

2.24 ~ 3. 1

5. 5 ~ 5. 7

5.19 ~ 5.22

7.21 ~ 8.18

9.22 ~ 9.27

10. 3 ~ 10. 9

12.25

12.30 ~ 12.31

เที่ยวบินระหว่างประเทศยกเว้นอเมริกาเกาหลี เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และแอฟริกา

1.1

1.26 ~ 1.31

7.14 ~ 8.19

9.30 ~ 10.10

12.21 ~ 12.31

1.1

2.14 ~ 2.19

7.13 ~ 8.18

9.20 ~ 9.27

10. 5 ~ 10. 7

12.20 ~ 12.31

อเมริกาอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้

5.12 ~ 6.30

12. 8 ~ 12.25

5.11 ~ 6.30

12. 7 ~ 12.25

บ้าน > สมาชิก > แลกไมล์สะสม > พันธมิตร Sky Team >