(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ความต้องการพิเศษอื่น ๆ

เด็กทารก

ทารก

 • คำนิยาม: ทารกหมายถึงผู้มีอายุน้อยกว่า 2 ปี (นับวันที่ขึ้นเครื่อง)
 • ทารกแรกเกิดที่มีอายุมากกว่า 14 วันที่มีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วยสามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินของบริษัทเราได้ เพื่อสุขภาพที่ดีเราไม่ยินยอมให้ทารกแรกเกิดที่มีอายุไม่เกิน 14 วันเดินทางผ่านทุกเที่ยวบินไม่ว่าในกรณีใดๆ 
 • เรามีเปลเด็กสำหรับทารกบนเครื่องบินในจำนวนจำกัด (ยกเว้นรุ่น A321neo) เปลเด็กได้รับการออกแบบและใช้ได้กับทารกที่มีขนาดไม่เกิน 71 ซม./28 นิ้ว และน้ำหนักไม่เกิน 11 กก./24.2 ปอนด์เท่านั้น 
 • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารกจะได้สิทธิ์ในการนั่งในที่นั่งบริเวณประตูฉุกเฉินซึ่งมีพื้นที่มากขึ้นในการวางเปลเด็กก่อน 
 • เราขอแนะนำให้ท่านร้องขอบริการเปลเด็กเมื่อท่านจองตั๋วสำหรับเด็กทารก เนื่องจากมีเปลเด็กและที่นั่งบริเวณประตูฉุกเฉินที่จัดให้บริการในจำนวนจำกัดบนเครื่องและเราให้บริการตามพื้นฐานตามหลักมาก่อนได้รับบริการก่อน
 • ในกรณีที่ทารกเดินไปพร้อมผู้ใหญ่ และไม่ได้ใช้ที่นั่ง ทารกนั้นจะถูกคิดค่าโดยสารโดยใช้อัตราทารก
 • ในกรณีที่ผู้ใหญ่เดินทางพร้อมทารกสองคน จะต้องซื้อบัตรโดยสารราคาเด็กหนึ่งใบสำหรับการใช้ที่นั่ง (โปรดติดต่อสำนักงาน CI ในท้องถิ่นหรือตัวแทนการท่องเที่ยวเพื่อซื้อตั๋วดังกล่าว) เด็กทารกจะต้องนั่งในเก้าอี้นิรภัย  กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “เก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก” เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด และวิธีการใช้งานเก้าอี้นิรภัย

เด็ก

เราใช้คำว่า “เด็ก” สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 2 ปีหรือมากกว่า แต่น้อยกว่าอายุ 12 ปี เด็กที่เดินทางกับเที่ยวบินของเราต้องซื้อตั๋วโดยสารราคาเด็ก เด็กต้องมีนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วย ตั๋วโดยสารสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปจะคิดค่าโดยสารราคาผู้ใหญ่

 • นโยบายการใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในยานพาหนะ
 1. ที่นั่งของนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วยจะต้องอยู่ติดกับระบบยึดเหนี่ยวเด็กในยานพาหนะ (CRS)
 2. CRS จะต้องยึดให้แน่นกับที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยตลอดทั้งเที่ยวบิน
 3. CRS จะต้องยึดหันหน้าไปทางด้านท้ายลำ หากนักท่องเที่ยวใช้ CRS ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 9 กก. (20 ปอนด์) และยึดหันไปทางด้านหน้าลำหากนักท่องเที่ยวใช้ CRS ที่หนัก 9-18 กก. (20-40 ปอนด์)
 4. เด็กประจำที่นั่งที่มีน้ำหนักเกิน 18 กก. (40 ปอนด์) อาจไม่สามารถใช้ CRS ได้
 • ข้อกำหนดเฉพาะที่ยอมรับได้สำหรับการใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในยานพาหนะของ China Airlines
 1. ปฏิบัติตาม U.S National Manufacturing Standard และต้องมีฉลากรับรองที่ระบุว่าสามารถใช้ได้ในยานพาหนะทางบกและทางอากาศ โปรดดูตัวอย่างภาพฉลากรับรอง
 2. CRS ที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศ/ภูมิภาคอื่นจะต้องมีฉลากที่ระบุว่าถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศ/ภูมิภาคนั้นหรือมีฉลากที่ระบุว่า CRS นั้นผลิตขึ้นตามมาตรฐานของ UN
 3. CRS ที่ผ่านการรับรองสำหรับการใช้งานตลอดเวลาบนเครื่องบินจะต้องติดตั้งสายรัดนิรภัยภายใน พนักพิงพร้อมที่นั่งที่แข็งแรง และมีฉลากที่ได้รับอนุมัติดังต่อไปนี้
 • รูปภาพฉลากรับรอง

   
 • ที่นั่งที่กำหนดไว้สำหรับ CRS:
  ประเภทเครื่องบิน / หมายเลขที่นั่ง / ชั้นโดยสารชั้นธุรกิจชั้นประหยัดแบบพรีเมียมชั้นประหยัด
  B777-300ERไม่สามารถกำหนด CRS ให้กับที่นั่งชั้นธุรกิจทั้งหมดได้แนะนำให้ติดตั้ง CRS เฉพาะที่นั่ง 30A/E/F/Kแนะนำให้ติดตั้ง CRS ที่เบาะนั่งริมหน้าต่าง (ยกเว้น 40A,K/60A,K) แนะนำให้ติดตั้ง CRS ตรงที่นั่ง 40-72E,F
  A350-900ไม่สามารถกำหนด CRS ให้กับที่นั่งชั้นธุรกิจทั้งหมดได้แนะนำให้ติดตั้ง CRS เฉพาะที่นั่ง 30E/31A/31K เท่านั้นแนะนำให้ติดตั้ง CRS ที่นั่งริมหน้าต่าง (ยกเว้น 61A,K) แนะนำให้ติดตั้ง CRS ตรงที่นั่ง 40-75E
  A350-900(*)ไม่สามารถกำหนด CRS ให้กับที่นั่งชั้นธุรกิจทั้งหมดได้แนะนำให้ติดตั้ง CRS เฉพาะที่นั่ง 30E,F/31A,K เท่านั้นแนะนำให้ติดตั้ง CRS ที่เบาะนั่งริมหน้าต่าง (ยกเว้น 40A,K/60A,61K) แนะนำให้ติดตั้ง CRS ตรงที่นั่ง 41-76E
  A330-300แนะนำให้ติดตั้ง CRS ที่นั่งริมหน้าต่างทั้งหมดไม่มีแนะนำให้ติดตั้ง CRS ที่นั่งริมหน้าต่าง (ยกเว้น 7A,K/27A,K) แนะนำให้ติดตั้ง CRS ที่นั่ง 8-39E,F และ 40-44E
  A321 neoแนะนำให้ติดตั้ง CRS ที่นั่งริมหน้าต่างทั้งหมดแนะนำให้ติดตั้ง CRS ที่นั่งริมหน้าต่าง (ยกเว้น 49A,K/50A,K)
  B737-800แนะนำให้ติดตั้ง CRS ที่นั่งริมหน้าต่างทั้งหมดแนะนำให้ติดตั้ง CRS ที่นั่งริมหน้าต่าง (ยกเว้น 16A,K/17A,K)
* เครื่องบินลำนี้จะให้บริการเที่ยวบินไป/กลับจากโรม (CI75/CI76) และสิงคโปร์ (CI753/CI754) ในวันที่กำหนดเป็นหลัก แต่ก็อาจบินไปยังปลายทางอื่นๆ ได้หากจำเป็นต้องปฏิบัติงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเลือกที่นั่งระบบยึดเหนี่ยวเด็กในยานพาหนะของเรา โปรดติดต่อแผนกการจองที่นั่งของเรา

 • โปรดพิจารณาว่าคุณควรใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก (CARES) ของคุณเองในการเดินทางหรือไม่ ข้อกำหนดเฉพาะที่ยอมรับได้มีดังนี้
 1. น้ำหนัก: 22 - 44 ปอนด์ (10 - 20 กก.)
 2. ความสูง: ต่ำกว่า 100 ซม. (40 นิ้ว)
 3. ผู้ใหญ่ที่เดินทางมาด้วยต้องใช้ที่นั่งติดกับที่นั่งที่มี CARES
 4. รูปภาพฉลากรับรอง

 5. ที่นั่งที่กำหนดสำหรับ CARES
  ประเภทเครื่องบิน / หมายเลขที่นั่ง / ชั้นโดยสารชั้นธุรกิจชั้นประหยัดแบบพรีเมียมชั้นประหยัด
  B777-300ERไม่สามารถกำหนด CARES ให้กับที่นั่งชั้นธุรกิจทั้งหมดได้แนะนำให้ติดตั้ง CARES เฉพาะที่นั่ง 30ACDEFGHK เท่านั้นแนะนำให้ติดตั้ง CARES ทุกที่นั่ง (ยกเว้น 40ABCHJK และ 60ABCHJK)
  A350-900สามารถกำหนด CARES ให้กับที่นั่งชั้นธุรกิจทั้งหมดได้แนะนำให้ติดตั้ง CARES เฉพาะที่นั่ง 30DEG/31ACHK เท่านั้นแนะนำให้ติดตั้ง CARES ทุกที่นั่ง (ยกเว้น 61ABCHJK)
  A350-900(*)แนะนำให้ติดตั้ง CARES ทุกที่นั่งแนะนำให้ติดตั้ง CARES ทุกที่นั่ง (ยกเว้น 40ACDEGHK/41CH/60AC/61HJK)
  A330-300ไม่มีแนะนำให้ติดตั้ง CARES ทุกที่นั่ง (ยกเว้น 7ABJK/27ABJK)
  A321 neoแนะนำให้ติดตั้ง CARES ทุกที่นั่ง (ยกเว้น 49-50ABCHJK)
  B737-800แนะนำให้ติดตั้ง CARES ทุกที่นั่ง (ยกเว้น 16-17ABCHJK)
* เครื่องบินลำนี้จะให้บริการเที่ยวบินไป/กลับจากโรม (CI75/CI76) และสิงคโปร์ (CI753/CI754) ในวันที่กำหนดเป็นหลัก แต่ก็อาจบินไปยังปลายทางอื่นๆ ได้หากจำเป็นต้องปฏิบัติงาน

icon_uncompanied_minors

ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง

สายการบิน China Airlines มีบริการสำหรับผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางเพื่อให้คุณมีความสบายใจเมื่อบุตรหลานของคุณต้องเดินทางคนเดียว  บริการนี้มีให้สำหรับเด็กอายุระหว่าง 5 ถึง 11 ปีซึ่งไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อายุมากกว่า 18 ปีร่วมเดินทางหรืออยู่ในห้องโดยสารเดียวกัน
 • ในการสมัครรับบริการนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องลงชื่อใน สัญญาการยินยอมและสละสิทธิ์การเรียกร้องสำหรับการขนส่งผู้โดยสารผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ดูแล และติดสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางและเอกสารที่ยืนยันความสัมพันธ์ของตนกับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังนั้น (เช่น ทะเบียนบ้านตัวจริงหรือสำเนา)
 • ค่าบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังจะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารแบบผู้ใหญ่เสมอ ต้องทำการจองบริการผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 • โปรดทราบ: 
 1. จะใช้ค่าโดยสาร FIT สำหรับผู้ใหญ่กับตั๋ว UM ตั๋วโดยสารประเภทตั๋วรางวัล/AD/ID นั้นแยกจากใบสมัครการเดินทาง UM
  อายุ UMชั้นที่ใช้บริการได้ค่าโดยสารที่มีผลบังคับใช้
  อายุ 5-7 ปีชั้นประหยัดพรีเมียม / ชั้นประหยัดค่าโดยสาร FIT สำหรับผู้ใหญ่ (RBD W/U/Y/B/M)
  อายุ 8-11 ปีชั้นธุรกิจ/ชั้นประหยัดพรีเมียม/ชั้นประหยัดค่าโดยสาร FIT สำหรับผู้ใหญ่ (RBD J/C/W/U/Y/B/M)

 2. สำหรับผู้เดินทางผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง หากกำหนดการเดินทางของผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังเกี่ยวข้องกับสายการบินอื่น เนื่องจากกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ของแต่ละสายการบินอาจแตกต่างกันไป จะต้องติดต่อกับสายการบินเหล่านั้นเพื่อยืนยันกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการเดินทาง
 3. สำหรับผู้เดินทางผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง เนื่องจากบางประเทศ/ภูมิภาคมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับเอกสารการเดินทางของผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง โปรดยืนยันกับหน่วยงานอย่างเป็นทางการของประเทศ/ภูมิภาคที่เข้า/ออกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมเอกสารที่เหมาะสมที่จำเป็นก่อนเริ่มการเดินทาง
 4. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยลำพังที่มีอายุระหว่าง 5-14 ปี และเมื่อแผนการเดินทางของเขา/เธอเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของ KL (KLM Royal Dutch Airlines)/DL (Delta Airlines) (รวมถึงบริการที่ใช้รหัสร่วมกัน) เนื่องจากข้อจำกัดของการเชื่อมต่อระหว่างสายการบินที่ผู้ให้บริการทั้งสองรายนี้กำหนดไว้ CI จะไม่รวมผู้ให้บริการทั้งสองรายนี้ไว้ในสต๊อกตั๋วของ CI ในสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น
 5. กรุณาติดต่อสำนักงานการจองบัตรโดยสารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง

icon_Accompanied_Minor

ผู้เยาว์ที่มีผู้ร่วมเดินทาง

 • บัตรโดยสารสำหรับผู้เยาว์ (อายุ ตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี) ที่ได้ทำการสำรองที่นั่งเอาไว้แล้ว แต่อยู่ชั้นโดยสารที่ต่างกับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) ซึ่งเดินทางร่วมกัน อาจได้รับการยอมรับให้เป็นผู้เยาว์ที่มีผู้ร่วมเดินทาง

Teenage Passengers

การให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารเด็กวัยรุ่น

ผู้โดยสารเด็กวัยรุ่นที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางด้วยที่มีอายุเกิน 12 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีสามารถขอความช่วยเหลือต่าง ๆ และชำระเงินสำหรับบริการนั้นได้ จากนั้นสายการบิน China Airlines จะช่วยเหลือผู้โดยสารท่านนั้นในการทำตามขั้นตอนที่สนามบิน

เที่ยวบินที่ใช้บริการนี้ได้
1.    เที่ยวบินระหว่างประเทศแบบปกติของสายการบิน China Airlines/Mandarin Airlines  ไม่สามารถใช้บริการนี้กับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
2.    กฎระเบียบของแต่ละสายการบินมีความแตกต่างกัน ในกรณีที่ผู้โดยสารจะถูกส่งต่อไปยังเที่ยวบินอื่น การบริการของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อเราได้พาผู้โดยสารไปส่งที่เคาน์เตอร์สำหรับต่อไปยังเที่ยวบินอื่นแล้ว
3.    โปรดทราบว่ากฎการบินเสริมสำหรับผู้เยาว์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระเบียบปฏิบัติของแต่ละประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โปรดติดต่อเราก่อนซื้อตั๋วโดยสารของท่าน

ประเภทบัตรโดยสารที่ใช้บริการนี้ได้
บัตรโดยสารทั้งหมดที่สามารถจองได้
การสมัคร1.    หลังจากที่ทำการยืนยันการจองบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารควรยื่นใบสมัครการใช้บริการภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
2.    ผู้โดยสารเด็กวัยรุ่นที่ทำการซื้อบัตรโดยสารทางอินเทอร์เน็ตควรยื่นใบสมัครการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง และปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานบริการในการชำระเงิน

การชำระเงิน และยอดค่าใช้จ่าย
1.    $75 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งเที่ยวบินแบบขาเดียว (รวมถึงการเปลี่ยนเครื่องไปยังเครื่องของสายการบิน China Airlines ที่จุดพักการเดินทางโดยไม่ได้เข้าสู่ประเทศที่ทำการเปลี่ยนเครื่อง) 
2.    ผู้โดยสารต้องทำการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารของสายการบิน China Airlines ก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและการคืนเงิน
1.    ผู้โดยสารจะต้องยื่นใบคำขอยกเลิกก่อนออกเดินทาง และจะมีการหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 20% จากจำนวนเงินที่จะคืนให้
2.    สำหรับการยกเลิกหลังออกเดินทางไปแล้ว จะไม่มีการคืนเงินให้

หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด

หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด

 • เพื่อความปลอดภัยในการบินและสุขภาพของผู้โดยสาร ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องแจ้งข้อมูลให้พนักงานสำรองที่นั่งของเราให้ทราบ เกี่ยวกับ วันกำหนดคลอด ท้องเดี่ยวหรือแฝด และเราขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ทุกท่านพกบันทึกการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของท่านไว้ พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในขณะที่ท่านเดินทาง
 • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ที่ฝ่าฝืนกฎหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จอาจจะทำให้เกิดความขัดข้องและเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับสายการบินและกับผู้โดยสารท่านอื่นๆ China Airlines ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย (เช่น การเปลี่ยนทิศทางเที่ยวบิน การล่าช้า การเรียกร้องค่าเสียหาย ฯลฯ) ผ่านการดำเนินการทางกฎหมาย
 • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 30 สัปดาห์ ต้องติดต่อแผนกสำรองที่นั่งของ China Airlines เพื่อรับใบอนุญาตทางการแพทย์และยืนยันการจองโดยการยื่นเอกสารที่จำเป็นอย่างน้อย 2 วันทำการ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดทั่วไป) ก่อนเที่ยวบินออกเดินทางตามกำหนดการ: แบบฟอร์ม Medical Clearance ใบรับรองแพทย์ (ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันกำหนดคลอด การตั้งครรภ์เดี่ยว หรือการตั้งครรภ์แฝด)
 • แบบฟอร์ม Medical Clearance และใบรับรองแพทย์ ต้องมีการรับรองโดยสูตินรีแพทย์และต้องออกภายใน 10 วันก่อนวันออกเดินทาง เช่น หากออกเดินทางในวันที่ 29 มี.ค. "แบบฟอร์ม Medical Clearance" และ "ใบรับรองแพทย์" จะต้องออกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. เป็นต้นไป
 • สำหรับเที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินต่อเนื่องที่อยู่ภายในสองสัปดาห์ของวันออกเดินทาง โดยสามารถได้รับการอนุมัติการบินด้วยแบบฟอร์มแรกพร้อมกับแบบฟอร์มเที่ยวบินออกเดินทาง หากเที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินต่อเนื่องมีระยะเวลาเกิน 2 สัปดาห์ ผู้โดยสารต้องยื่นเอกสารทางการแพทย์ที่อัปเดตแล้วสำหรับการอนุมัติ
 • เรายินดีต้อนรับผู้โดยสารที่ได้กรอกแบบฟอร์มและได้รับแบบฟอร์มอนุญาตจากสำนักการแพทย์ และต้องตั้งครรภ์แฝดแบบปกติที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 31 สัปดาห์ + 6 วัน
 • เรายินดีต้อนรับผู้โดยสารที่ได้กรอกแบบฟอร์มและได้รับแบบฟอร์มอนุญาตจากสำนักการแพทย์ และต้องตั้งครรภ์เดี่ยวแบบปกติที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 35 สัปดาห์ + 6 วัน
 • เพื่อความปลอดภัยบนเที่ยวบินและสุขภาพของผู้โดยสาร เราจะไม่รับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์เกิน 36 สัปดาห์ของครรภ์เดี่ยว หรือที่ตั้งครรภ์เกิน 32 สัปดาห์ของครรภ์แฝด
 • การออกเดินทางหลังการคลอด: CAL จะไม่รับผู้โดยสารในกรณีที่ทราบว่าผู้โดยสารท่านนั้นเพิ่งผ่านการคลอดไปไม่ถึง 14 วัน เนื่องจากความกังวลทางด้านสุขภาพ

เปลหาม

 • เพื่อดูแลผู้โดยสารที่ต้องอยู่ในท่านอนตลอดช่วงเวลาที่อยู่บนเที่ยวบิน สายการบิน China Airlines อาจให้บริการเปลหามบนเครื่องโดยคิดค่าบริการเพิ่ม
 • ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยเปลหามบนเครื่องต้องได้รับการอนุมัติจากแผนกการแพทย์ของเราก่อนการเดินทาง โดยจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ผู้ดูแลและออกภายใน 10 วันก่อนเดินทาง; จำเป็นต้องใช้ข้อมูลสรุปทางการแพทย์และประวัติการรักษาเพิ่มเติมหากผู้โดยสารได้เข้ารับการผ่าตัดหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 2 สัปดาห์ล่าสุด เช่น หากออกเดินทางในวันที่ 29 มี.ค. "แบบฟอร์ม Medical Clearance" และ "ใบรับรองแพทย์" จะต้องออกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. เป็นต้นไป (นับรวมวันเดินทาง)
 • ผู้โดยสารที่ใช้เปลหามจะต้องมีผู้ดูแลเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงอย่างน้อยหนึ่งท่าน (เป็นแพทย์ร่วมเดินทาง หาก China Airlines ระบุว่าจำเป็น) เพื่อคอยให้การดูแลในระหว่างการเดินทาง ผู้ดูแลจะต้องนั่งติดกับผู้โดยสารที่ใช้เปลหาม
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของไต้หวันเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ เราจะยื่นเอกสารทางการแพทย์ทั้งหมดของผู้โดยสารขาเข้าที่ใช้เปลหาม พร้อมกับการใช้แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ/พิธีการศุลกากรให้กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของไต้หวัน (CDC)
หมายเหตุ:
 1. ผู้โดยสารที่ใช้เปลหามจะสามารถใช้บริการได้ในห้องโดยสารชั้นประหยัดเท่านั้น
 2. ผู้โดยสารที่ต้องการเปลหามบนเครื่องจะต้องยื่นเรื่องขอใช้งานโดยติดต่อสำนักงานสาขาของ China Airlines ในประเทศนั้นๆ หรือแผนกสำรองที่นั่งสาขาไต้หวันก่อนอย่างน้อยสองวันทำการ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดทั่วไป) ก่อนวันออกเดินทาง
ค่าโดยสารที่มีผลบังคับใช้:
 1. สำหรับผู้โดยสารที่ใช้เปลหาม: จะมีการคิดค่าโดยสารเป็นราคาผู้ใหญ่สูงสุดที่ประกาศไว้สำหรับชั้นประหยัด RBD Y เที่ยวเดียว
 2. สำหรับอุปกรณ์ของเปลหาม: จะมีการคิดค่าโดยสารเป็น 9 เท่าของราคาผู้ใหญ่สูงสุดที่ประกาศไว้สำหรับชั้นประหยัด RBD Y เที่ยวเดียว

ออกซิเจนทางการแพทย์บนเครื่อง

 1. ระบบจ่ายออกซิเจนในตัวบนเครื่องบินของเราได้รับการออกแบบมาอย่างเคร่งครัดสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หากผู้โดยสารคาดว่าจะต้องการออกซิเจนในระหว่างเที่ยวบินปกติ China Airlines จะจัดหาอุปกรณ์ให้สำหรับบุคคลที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ -
  A. กรอก แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ซึ่งลงนามโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตและลงวันที่ภายใน 10 วัน และ 
  B. ต้องทำคำขอและอนุมัติอย่างน้อยสองวันทำการ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดทั่วไป) ก่อนวันเที่ยวบินออกเดินทาง
  นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่ต้องการออกซิเจนต้องมีผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ติดตามไปด้วย หากจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในระหว่างเที่ยวบิน
 2. เราให้บริการออกซิเจนทางการแพทย์ที่กล่าวถึงข้างต้นโดยมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้โดยผู้โดยสาร –
  A. มีค่าใช้จ่าย 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อขวดออกซิเจนในแต่ละส่วนเที่ยวบิน และ
  B. เนื่องจากจำเป็นต้องมีที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับที่พักขวดออกซิเจนบนเครื่อง ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่นั่ง
  สำหรับการชำระเงินค่าบริการต่อขวดออกซิเจนและค่าที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับที่พักขวดออกซิเจน โปรดติดต่อสำนักงานตั๋วโดยสารของเราสำหรับรายละเอียด
 3. บริการออกซิเจนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงความต้องการออกซิเจนบนภาคพื้นดิน ผู้โดยสารควรจัดเตรียมออกซิเจนบนภาคพื้นดินก่อนออกเดินทาง/ระหว่างเปลี่ยนเครื่องและหลังเดินทางมาถึง
 4. เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยในการบิน ผู้โดยสารที่ต้องการออกซิเจนบนเครื่องจะไม่ได้รับการจัดที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉิน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา

ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ (เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูด อุปกรณ์ช่วยหายใจ และอื่นๆ) ขึ้นเครื่องอันเนื่องมาจากเงื่อนไขทางสุขภาพ จะต้องติดต่อสำนักงานแผนกสำรองที่นั่งของเราอย่างน้อยสองวันทำการ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดทั่วไป) ก่อนออกเดินทาง เพื่ออธิบายถึงอาการของผู้โดยสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งเหตุล่วงหน้าให้เสร็จเรียบร้อย ข้อควรระวังของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ขึ้นไปบนเครื่องมีดังต่อไปนี้ (ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินร่วมที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines):

 • โปรดแจ้งให้สายการบิน China Airlines ทราบว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพาที่ท่านจะนำขึ้นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อยสองวันทำการ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดทั่วไป) ก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบิน โปรดทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริการเพื่อดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นให้เสร็จเรียบร้อย 
 • กรอก แบบฟอร์ม Medical Clearance และใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ และออกภายในช่วงเวลา 10 วัน ก่อนวันออกเดินทาง ตัวอย่างเช่น หากออกเดินทางในวันที่ 29 มี.ค."แบบฟอร์ม Medical Clearance" และใบรับรองแพทย์จะต้องออกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. เป็นต้นไป หากผู้โดยสารได้เข้ารับการผ่าตัดหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในสองสัปดาห์ ต้องมีสรุปบันทึกการแพทย์เพื่อให้เราสามารถมอบบริการการประเมินด้านความปลอดภัยแก่ท่าน ผู้โดยสารจะต้องมีบุคคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่มีความสามารถใช้งานและติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำขึ้นเครื่องไปด้วย
 • โปรดดูยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ ตารางอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้บนเที่ยวบิน ของ China Airlines (ที่ได้รับการรับรองโดย RTCA-Requirement and Technical Concepts for Aviation) และอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต เพื่อการระบุของเจ้าหน้าที่ CI นอกจากรุ่นที่มีอยู่ในตารางนี้ POC อื่นๆ ที่มีฉลากกำกับระบุไว้ว่า "RTCA/DO-160~ Section 21 ได้รับอนุมัติจาก FAA ว่าใช้งานร่วมกับหมวด M ได้" หรือ "ผู้ผลิตของ POC นี้ได้กำหนดไว้แล้วว่าอุปกรณ์นี้ตรงตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของ FAA ที่บังคับใช้ทั้งหมดสำหรับการขนส่งและการใช้ POC บนเครื่องบิน" จะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องหรือใช้บนเครื่องได้
 • ผู้โดยสารที่มีภาวะหยุดหายใจชั่วคราวในขณะหลับสามารถนำเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Continuous Positive Airway Pressure - CPAP) ขึ้นเครื่อง โดยไม่ต้องมีแบบฟอร์ม Medical Clearance และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสัมภาระถือขึ้นเครื่อง และ ระเบียบการควบคุมวัตถุอันตรายของการขนส่งทางอากาศระยะเวลาของการใช้ CPAP ต้องเป็นไปตาม ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์การชาร์จขึ้นเครื่อง แบตเตอรี่สำรองจะต้องนำขึ้นเครื่องภายใต้ข้อบังคับของ China Airline นอกจากนั้น อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องผ่านข้อกำหนดของการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้โดยสารที่ใช้เปลหามจะต้องติดอยู่ข้างใต้เปลหามที่ด้านล่างที่นั่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้โดยสารที่ไม่ใช้เปลหามจะต้องติดอยู่ที่ด้านล่างของที่นั่งด้านหน้า อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องมีเข็มขัดนิรภัย เป็นส่วนเพิ่มรัดไว้ด้วย
 • เครื่องทำความชื้นที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ไม่อนุญาตให้มีไอน้ำหรือควันธูปที่ปล่อยออกมาจากเครื่องทำความชื้นส่วนบุคคลหรือเครื่องฟอกอากาศโดยเด็ดขาด
 • ในวันเดินทาง โปรดทำขั้นตอนการเช็คอินให้เสร็จให้เรียบร้อย และไปที่ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก เพื่อที่เจ้าหน้าสนามบินจะได้มีเวลาพอที่จะทำการจัดเตรียมให้คุณ 
 • หากมีกฎข้อบังคับใด ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ประเทศปลายทาง ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนั้นด้วย

 

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > ความช่วยเหลือพิเศษ > ความต้องการพิเศษอื่น ๆ