ภาพรวมเว็บไซต์
3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

ความช่วยเหลือพิเศษ

การให้ความช่วยเหลือที่สนามบิน

การให้ความช่วยเหลือที่สนามบิน

สนามบินส่วนใหญ่ที่เราบินเข้า-ออกจะมีระบบข้อมูลการบินอยู่ เจ้าหน้าประจำสนามบินของเราจะแจ้งข้อมูลการขึ้นเครื่อง และความผิดปกติของเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบผ่านทางการกระจายเสียง เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือมีปัญหาในการได้ยิน/มองเห็นแจ้งความต้องการพิเศษกับพนักงานของเราได้โดยตรงในการติดต่อทุกจุดทั่วทั้งสนามบิน


สนามบินส่วนใหญ่ที่เราบินเข้า-ออกจะมีสะพานเชื่อมและลิฟต์ช่วยเหลือผู้โดยสาร (Passenger Assist Lift - PAL) ติดตั้งอยู่เพื่อช่วยผู้โดยสารทุพพลภาพในการขึ้นเครื่องและลงจากเครื่อง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยเร็วที่สุดก่อนการเดินทางเพื่อที่จะได้ทราบถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่สนามบินปลายทางของคุณ


สิทธิพิเศษในการจัดที่นั่งก่อนออกเดินทาง

เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด เราจะจัดให้ผู้โดยสารทุพพลภาพได้ที่นั่งที่ติดกับทางเดินซึ่งสามารถเข้าออกได้ง่ายหรือที่นั่งที่มีที่วางแขนแบบปรับได้


การจัดที่นั่งอาจจะแตกต่างกันออกไปในเครื่องบินแต่ละประเภท กรุณาไปที่คำแนะนำห้องโดยสารและดูรายละเอียดแผนผังที่นั่งของเครื่องบินแต่ละประเภท

ความช่วยเหลือระหว่างการบิน

ความช่วยเหลือระหว่างการบิน

 1. เครื่องบินทุกประเภทจะมีเก้าอี้รถเข็นบนเครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารทุพพลภาพระหว่างที่นั่งและห้องน้ำ ยกเว้นเครื่อง ERJ 
 2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเสนอความช่วยเหลือกับผู้โดยสารทุพพลภาพในการเข้า-ออกจากที่นั่งระหว่างขึ้นเครื่องและ/หรือลงจากเครื่อง การรับและวางสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ รวมทั้งการเข้า-ออกห้องน้ำระหว่างเที่ยวบิน

  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ได้รับอนุญาตให้ป้อนอาหาร ช่วยเหลือในห้องน้ำหรือช่วยเหลือที่ที่นั่งในเรื่องการถ่ายอุจจาระและ/หรือปัสสาวะ และการให้ยา หากสภาพร่างกายของคุณจำเป็นต้องมีคนดูแลในเรื่องเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณจัดหาพยาบาลให้ติดตามคุณไปด้วย

ห้องน้ำที่จัดไว้สำหรับผู้ทุพพลภาพ

เครื่องบินทั้งหมดของเราติดตั้งห้องน้ำสำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพ ซึ่งมีกระดิ่งเรียกบริการ ราวจับ และพื้นที่ไม่ลื่นอยู่ภายในห้องน้ำ เครื่องบินบางลำมีห้องน้ำที่กว้างขึ้นเป็น 60 นิ้ว หรือติดตั้งม่านเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพลภาพ กรุณาไปที่คำแนะนำห้องโดยสารและดูรายละเอียดแผนผังที่นั่งของเครื่องบินแต่ละประเภท

อาหารพิเศษ

ปัจจุบันสายการบิน China Airlines มีอาหารพิเศษ 22 รายการให้เลือก รวมถึง อาหารที่มีน้ำตาลแลคโทสต่ำ ไขมันต่ำ และอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากผู้โดยสารยังมีความต้องการอาหารแบบอื่น ก็จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัทที่จัดอาหารของเราที่สนามบินของเที่ยวบินขาออกของผู้โดยสาร

การจองเก้าอี้รถเข็นและบริการฝากส่ง

ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้เก้าอี้รถเข็นในสนามบินหรือในห้องโดยสาร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งหรือลูกค้าสัมพันธ์ของเราก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้จริง เจ้าหน้าที่ของเราอาจถามคำถามบางอย่างกับคุณ (เช่น: คุณสามารถเดินได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องช่วยเหลือหรือไม่? คุณสามารถเดินได้ไกลแค่ไหน? คุณสามารถเดินขึ้นหรือลงบันไดโดยไม่ต้องช่วยเหลือหรือไม่?

 1. ผู้โดยสารที่ทำการจองเก้าอี้รถเข็นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อรับเก้าอี้รถเข็นได้เมื่อมาถึงที่สนามบิน ผู้โดยสารสามารถใช้เก้าอี้รถเข็นของตัวเองเพื่อไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เช่นกัน 
 2. ผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าควรฝากเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าไว้เมื่อเช็คอินที่สนามบิน 
 3. บริษัทของเราจัดเตรียมเก้าอี้รถเข็นทั่วไปสำหรับการขึ้นเครื่อง เรามีบริการลักษณะเดียวกันระหว่างเปลี่ยนเครื่อง และปลายทาง บริษัทของเรามีบริการการรับฝากเก้าอี้รถเข็นโดยไม่คิดค่าบริการให้กับผู้โดยสารนำเก้าอี้รถเข็นของตัวเองมา ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบไฟฟ้า เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกและข้อบังคับของสนามบินภายในประเทศและระหว่างประเทศแตกต่างกัน หากเก้าอี้รถเข็นของคุณไม่สามารถนำมาจากลานจอดไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เมื่อคุณมาถึง เราจะจัดส่งไปยังพื้นที่รับกระเป๋าเป็นลำดับแรก เรายังมีเก้าอี้รถเข็นจัดเตรียมไว้ให้หลังจากที่คุณมาถึงอาคารผู้โดยสารแล้ว และพาคุณไปยังพื้นที่รับกระเป๋า และช่วยเหลือในการรับเก้าอี้รถเข็นและสัมภาระที่เช็คอินของคุณ
แบตเตอรี่ของเก้าอี้รถเข็น แบตเตอรี่ของเก้าอี้รถเข็น

การดูแลทางการแพทย์

 1. ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเข้าใจ หรือทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากมีความบกพร่องทางจิต
 2. ผู้โดยสารที่ไม่สามารถอพยพด้วยตัวเองเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเนื่องจากมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว 
 3. ผู้โดยสารที่ไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ เนื่องจากมีปัญหาในการได้ยินหรือการมองเห็น 
 4. หากคุณต้องการการบริการพิเศษ เช่น เตียงหาม การบำบัดด้วยออกซิเจน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ โปรดส่ง ใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน หรือ การสละสิทธิ์และการชดเชย และขอรับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเราก่อนขึ้นเครื่อง

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > ความช่วยเหลือพิเศษ