ภาพรวมเว็บไซต์
3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

ความช่วยเหลือพิเศษ

การให้ความช่วยเหลือที่สนามบิน

การให้ความช่วยเหลือที่สนามบิน

สนามบินส่วนใหญ่ที่เราบินเข้า-ออกจะมีระบบข้อมูลการบินอยู่ เจ้าหน้าประจำสนามบินของเราจะแจ้งข้อมูลการขึ้นเครื่อง และความผิดปกติของเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบผ่านทางการกระจายเสียง เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือมีปัญหาในการได้ยิน/มองเห็นแจ้งความต้องการพิเศษกับพนักงานของเราได้โดยตรงในการติดต่อทุกจุดทั่วทั้งสนามบิน


สนามบินส่วนใหญ่ที่เราบินเข้า-ออกจะมีสะพานเชื่อมและลิฟต์ช่วยเหลือผู้โดยสาร (Passenger Assist Lift - PAL) ติดตั้งอยู่เพื่อช่วยผู้โดยสารทุพพลภาพในการขึ้นเครื่องและลงจากเครื่อง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยเร็วที่สุดก่อนการเดินทางเพื่อที่จะได้ทราบถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่สนามบินปลายทางของคุณ


สิทธิพิเศษในการจัดที่นั่งก่อนออกเดินทาง

เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด เราจะจัดให้ผู้โดยสารทุพพลภาพได้ที่นั่งที่ติดกับทางเดินซึ่งสามารถเข้าออกได้ง่ายหรือที่นั่งที่มีที่วางแขนแบบปรับได้


การจัดที่นั่งอาจจะแตกต่างกันออกไปในเครื่องบินแต่ละประเภท กรุณาไปที่คำแนะนำห้องโดยสารและดูรายละเอียดแผนผังที่นั่งของเครื่องบินแต่ละประเภท

ความช่วยเหลือระหว่างการบิน

ความช่วยเหลือระหว่างการบิน

 1. เครื่องบินทุกประเภทจะมีเก้าอี้รถเข็นบนเครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารทุพพลภาพระหว่างที่นั่งและห้องน้ำ ยกเว้นเครื่อง ERJ 
 2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเสนอความช่วยเหลือกับผู้โดยสารทุพพลภาพในการเข้า-ออกจากที่นั่งระหว่างขึ้นเครื่องและ/หรือลงจากเครื่อง การรับและวางสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ รวมทั้งการเข้า-ออกห้องน้ำระหว่างเที่ยวบิน

  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ได้รับอนุญาตให้ป้อนอาหาร ช่วยเหลือในห้องน้ำหรือช่วยเหลือที่ที่นั่งในเรื่องการถ่ายอุจจาระและ/หรือปัสสาวะ และการให้ยา หากสภาพร่างกายของคุณจำเป็นต้องมีคนดูแลในเรื่องเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณจัดหาพยาบาลให้ติดตามคุณไปด้วย

ห้องน้ำที่จัดไว้สำหรับผู้ทุพพลภาพ

เครื่องบินทั้งหมดของเราติดตั้งห้องน้ำสำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพ ซึ่งมีกระดิ่งเรียกบริการ ราวจับ และพื้นที่ไม่ลื่นอยู่ภายในห้องน้ำ เครื่องบินบางลำมีห้องน้ำที่กว้างขึ้นเป็น 60 นิ้ว หรือติดตั้งม่านเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพลภาพ กรุณาไปที่คำแนะนำห้องโดยสารและดูรายละเอียดแผนผังที่นั่งของเครื่องบินแต่ละประเภท

อาหารพิเศษ

ปัจจุบันสายการบิน China Airlines มีอาหารพิเศษ 22 รายการให้เลือก รวมถึง อาหารที่มีน้ำตาลแลกโทสต่ำ ไขมันต่ำ และอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากผู้โดยสารยังมีความต้องการอาหารแบบอื่น ก็จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัทที่จัดอาหารของเราที่สนามบินของเที่ยวบินขาออกของผู้โดยสาร

การจองเก้าอี้รถเข็นและบริการฝากส่ง

ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้เก้าอี้รถเข็นในสนามบินหรือในห้องโดยสาร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งหรือลูกค้าสัมพันธ์ของเราก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้จริง เจ้าหน้าที่ของเราอาจถามคำถามบางอย่างกับคุณ (เช่น: คุณสามารถเดินได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องช่วยเหลือหรือไม่? คุณสามารถเดินได้ไกลแค่ไหน คุณสามารถเดินขึ้นหรือลงบันไดโดยไม่ต้องช่วยเหลือหรือไม่?

 1. ผู้โดยสารที่ทำการจองเก้าอี้รถเข็นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อรับเก้าอี้รถเข็นได้เมื่อมาถึงที่สนามบิน ผู้โดยสารสามารถใช้เก้าอี้รถเข็นของตัวเองเพื่อไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เช่นกัน 
 2. ผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าควรฝากเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าไว้เมื่อเช็คอินที่สนามบิน 
 3. บริษัทของเราจัดเตรียมเก้าอี้รถเข็นทั่วไปสำหรับการขึ้นเครื่อง เรามีบริการลักษณะเดียวกันระหว่างเปลี่ยนเครื่อง และปลายทาง บริษัทของเรามีบริการการรับฝากเก้าอี้รถเข็นโดยไม่คิดค่าบริการให้กับผู้โดยสารนำเก้าอี้รถเข็นของตัวเองมา ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบไฟฟ้า เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกและข้อบังคับของสนามบินภายในประเทศและระหว่างประเทศแตกต่างกัน หากเก้าอี้รถเข็นของคุณไม่สามารถนำมาจากลานจอดไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เมื่อคุณมาถึง เราจะจัดส่งไปยังพื้นที่รับกระเป๋าเป็นลำดับแรก เรายังมีเก้าอี้รถเข็นจัดเตรียมไว้ให้หลังจากที่คุณมาถึงอาคารผู้โดยสารแล้ว และพาคุณไปยังพื้นที่รับกระเป๋า และช่วยเหลือในการรับเก้าอี้รถเข็นและสัมภาระที่เช็คอินของคุณ

แบตเตอรี่ของเก้าอี้รถเข็น

แบตเตอรี่สำหรับเก้าอี้รถเข็นของคุณหรืออุปกรณ์การเคลื่อนย้ายต้องผ่านการทดสอบตามที่ระบุไว้ใน Section 38.3 ใน Part III ของ UN Manual of Tests and Criteria แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำหรับเก้าอี้รถเข็น:

 • หากแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้:
 1. ต้องถอดแบตเตอรี่ออก แยก และเก็บไว้ในที่เก็บแบตเตอรี่ และนำขึ้นเครื่องในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ความจุของแบตเตอรี่แต่ละก้อนต้องไม่เกิน 300 W/H
 2. เก้าอี้รถเข็นสามารถนำไปฝากเพื่อการจัดส่งได้ 
 3. นอกจากแบตเตอรี่ของเก้าอี้รถเข็นแล้ว อนุญาตให้นำแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำรองที่มีความจุน้อยกว่า 300 W/H หรือแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำรองสองก้อนที่แต่ละก้อนมีความจุน้อยกว่า 160 W/H ขึ้นเครื่องได้โดยเก็บไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • หากแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนไม่สามารถถอดออกได้:
 1. ต้องแยกแบตเตอรี่ออกจากเก้าอี้รถเข็น แล้วนำไปฝากเพื่อการจัดส่ง
 2. อนุญาตให้นำแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำรองที่มีความจุน้อยกว่า 300 W/H หรือแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำรองสองก้อนที่แต่ละก้อนมีความจุน้อยกว่า 160 W/H ขึ้นเครื่องได้โดยเก็บไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • หากอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพามีแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนอยู่ ให้นำใบรับรองสำหรับแบตเตอรี่นั้นมาด้วย เนื่องจากบางประเทศมีข้อบังคับที่แตกต่างกัน เราแนะนำให้คุณติดต่อสำนักงานของเราในท้องถิ่นล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมการได้ดีขึ้น สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่อย่างปลอดภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดคลิกที่นี่

การดูแลทางการแพทย์

 1. ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเข้าใจ หรือทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากมีความบกพร่องทางจิต
 2. ผู้โดยสารที่ไม่สามารถอพยพด้วยตัวเองเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเนื่องจากมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว 
 3. ผู้โดยสารที่ไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ เนื่องจากมีปัญหาในการได้ยินหรือการมองเห็น 
 4. หากคุณต้องการการบริการพิเศษ เช่น เตียงหาม การบำบัดด้วยออกซิเจน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ โปรดส่งแบบฟอร์ม Medical Clearance หรือการสละสิทธิ์และการชดเชย และขอรับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเราก่อนขึ้นเครื่อง

การบริการผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตา

 1. ตรวจสอบว่าผู้โดยสารทุกคนมีความคุ้นเคยกับสิ่งต่อไปนี้ก่อนเครื่องขึ้นบิน
  • ห้ามสูบบุหรี่
  • ข้อจำกัดของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • การใช้เข็มขัดนิรภัย รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการสวมและถอดเข็มขัดนิรภัย
  • ตำแหน่งทางออกฉุกเฉิน
  • ตำแหน่งและการใช้อุปกรณ์ลอยตัวฉุกเฉินที่จำเป็น
  • ตำแหน่งและการใช้หน้ากากออกซิเจน
  • อุปกรณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่ให้ผู้โดยสารแต่ละคนใช้ หรือใช้ร่วมกัน

 2. ลูกเรือจะปรับใช้วิธีการที่เลือกต่อไปนี้ ตามสถานะของผู้โดยสาร สิ่งที่จะสาธิต:
  • ตำแหน่งและการใช้เข็มขัดนิรภัย
  • ตำแหน่งและการใช้หน้ากากออกซิเจน
  • ตำแหน่งและการใช้เสื้อชูชีพ
  • ทางออก 2 จุดที่ใกล้ที่สุด และจำนวนแถวจนถึงทางออก (ทั้งด้านหน้าและหลัง)
  • อธิบายกับผู้โดยสารว่า เมื่อจำเป็นต้องอพยพฉุกเฉิน ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือเพื่อไปยังทางออก
  • อธิบายว่าเมื่อจำเป็นต้องอพยพ ผู้โดยสารทุกคนต้องอพยพในทันที หากมีผู้โดยสารที่ไม่สามารถอพยพได้ด้วยตัวเอง ลูกเรือหรือผู้โดยสารที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าจะให้ความช่วยเหลือ สำหรับผู้โดยสารผู้มีความพิการทางสายตา: ใช้หน้ากากออกซิเจนและเสื้อชูชีพในชุดสาธิตเพื่อทำการสาธิต การพาเดินจากที่นั่งไปที่ทางออกคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการช่วยผู้โดยสารที่มีความพิการทางสายตา ควรนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เป็นอักษรเบรลล์แก่ผู้โดยสารที่พิการทางสายตา

 3. การนำผู้โดยสารที่พิการทางสายตา:

  ลูกเรือจะให้คำแนะนำทางวาจา ก่อนให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการผู้โดยสาร
  ต้องทำการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้โดยสาร
  • ลูกเรือจะยืนด้านหน้าผู้โดยสามารถ และสัมผัสมือผู้โดยสารเบาๆ เพื่อให้ผู้โดยสารจับแขนลูกเรือ
  • แจ้งถึงสิ่งกีดขวางข้างหน้า
  • นำผู้โดยสารไปยังที่นั่ง โดยนำมือผู้โดยสารไปวางบนที่วางแขนหรือที่พนักพิงเพื่อให้ผู้โดยสารนั่งได้โดยง่าย
  • ช่วยผู้โดยสารในการรัดเข็มขัด และแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของที่นั่งและสภาพแวดล้อมตามทิศที่ผู้โดยสารหันหน้า และห้องน้ำที่ใกล้ที่สุด

  ขณะทำการบิน
  เพอร์เซอร์และลูกเรือจะให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ และการดูแลอย่างเพียงพอขณะทำการบิน
  • ช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางกาย ผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่ติดตามมาด้วย หรือบุคคลากรทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารไปยัง หรือลุกออกจากที่นั่ง
  • หากทำได้ ให้สอบถามผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่ติดตามมาด้วย หรือบุคคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับเวลาในการเสิร์ฟอาหาร หรือความต้องการพิเศษอื่นใดก่อนให้บริการอาหาร
  • ช่วยในการใช้เก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องเพื่อช่วยผู้โดยสารในการไปยังและกลับจากห้องน้ำ

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > ความช่วยเหลือพิเศษ