(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ความช่วยเหลือพิเศษ

※ ใช้ได้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ China Airlines/Mandarin Airlines เท่านั้น สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน กรุณาดูกฎระเบียบของสายการบินที่ดำเนินการ
การให้ความช่วยเหลือที่สนามบิน

การให้ความช่วยเหลือที่สนามบิน

สนามบินส่วนใหญ่ที่เราบินเข้า-ออกจะมีระบบข้อมูลการบินอยู่ เจ้าหน้าประจำสนามบินของเราจะแจ้งข้อมูลการขึ้นเครื่อง และความผิดปกติของเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบผ่านทางการกระจายเสียง เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือมีปัญหาในการได้ยิน/มองเห็นแจ้งความต้องการพิเศษกับพนักงานของเราได้โดยตรงในการติดต่อทุกจุดทั่วทั้งสนามบิน


สนามบินส่วนใหญ่ที่เราบินเข้า-ออกจะมีสะพานเชื่อมและลิฟต์ช่วยเหลือผู้โดยสาร (Passenger Assist Lift - PAL) ติดตั้งอยู่เพื่อช่วยผู้โดยสารทุพพลภาพในการขึ้นเครื่องและลงจากเครื่อง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยเร็วที่สุดก่อนการเดินทางเพื่อที่จะได้ทราบถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่สนามบินปลายทางของคุณ


สิทธิพิเศษในการจัดที่นั่งก่อนออกเดินทาง

เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด เราจะจัดให้ผู้โดยสารทุพพลภาพได้ที่นั่งที่ติดกับทางเดินซึ่งสามารถเข้าออกได้ง่ายหรือที่นั่งที่มีที่วางแขนแบบปรับได้


การจัดที่นั่งอาจจะแตกต่างกันออกไปในเครื่องบินแต่ละประเภท โปรดอ่าน คู่มือห้องโดยสาร และดูรายละเอียดแผนผังที่นั่งของเครื่องบินแต่ละประเภท

ความช่วยเหลือระหว่างการบิน

ความช่วยเหลือระหว่างการบิน

 1. เครื่องบินทุกประเภทจะมีเก้าอี้รถเข็นบนเครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารทุพพลภาพระหว่างที่นั่งและห้องน้ำ 
 2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเสนอความช่วยเหลือกับผู้โดยสารทุพพลภาพในการเข้า-ออกจากที่นั่งระหว่างขึ้นเครื่องและ/หรือลงจากเครื่อง การรับและวางสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ รวมทั้งการเข้า-ออกห้องน้ำระหว่างเที่ยวบิน

  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ได้รับอนุญาตให้ป้อนอาหาร รวมทั้งการช่วยเหลือในห้องน้ำหรือช่วยเหลือที่ที่นั่งในเรื่องการถ่ายอุจจาระและ/หรือปัสสาวะ และการให้ยา หากสภาพร่างกายของคุณจำเป็นต้องมีคนดูแลในเรื่องเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณจัดหาพยาบาลให้ติดตามคุณไปด้วย

ห้องน้ำที่จัดไว้สำหรับผู้ทุพพลภาพ

เครื่องบินทั้งหมดของเราติดตั้งห้องน้ำสำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพ ซึ่งมีกระดิ่งเรียกบริการ ราวจับ และพื้นที่กันลื่นอยู่ภายในห้องน้ำ เครื่องบินบางลำมีขนาดห้องน้ำที่กว้างถึง 60 นิ้ว หรือติดตั้งม่านเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพลภาพ โปรดอ่าน คู่มือห้องโดยสาร และดูรายละเอียดแผนผังที่นั่งของเครื่องบินแต่ละประเภท

อาหารพิเศษ

เราบริการมื้ออาหารพิเศษที่สั่งล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดทางศาสนาและสุขภาพ เรายังมีมื้ออาหารพิเสษสำหรับมังสวิรัต เด็กทารก และเด็กเล็ก โปรดเลือกเมนูอาหารจาก มื้ออาหารพิเศษ ของ China Airlines ซึ่งจะมีรายการ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางและติดต่อสำนักงานจองเที่ยวบินของ China Airlines ในท้องถิ่น เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อบริการให้คุณ

บริการอาหารพิเศษอาจแตกต่างกันตามความพร้อมของบริษัทที่จัดอาหารในแต่ละภูมิภาค สำหรับผู้ที่มีภูมิแพ้อาหารแฝงและจำเป็นต้องได้รับอาหารทางการแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับอาหารที่ปลอดภัย

การจองเก้าอี้รถเข็นและบริการฝากส่ง

เพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้จริง เจ้าหน้าที่ของเราอาจถามคำถามบางอย่างกับคุณ (เช่น: คุณสามารถเดินได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องช่วยเหลือหรือไม่? คุณสามารถเดินได้ไกลแค่ไหน คุณสามารถเดินขึ้นหรือลงบันไดโดยไม่ต้องช่วยเหลือหรือไม่?

 1. ผู้โดยสารที่ทำการจองเก้าอี้รถเข็นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อรับเก้าอี้รถเข็นได้เมื่อมาถึงที่สนามบิน ผู้โดยสารสามารถใช้เก้าอี้รถเข็นของตัวเองเพื่อไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เช่นกัน 
 2. ผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าควรฝากเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าไว้เมื่อเช็คอินที่สนามบิน 
 3. บริษัทของเราจัดเตรียมเก้าอี้รถเข็นทั่วไปสำหรับการขึ้นเครื่อง เรามีบริการลักษณะเดียวกันระหว่างเปลี่ยนเครื่อง และปลายทาง บริษัทของเรามีบริการการรับฝากเก้าอี้รถเข็นโดยไม่คิดค่าบริการให้กับผู้โดยสารนำเก้าอี้รถเข็นของตัวเองมา ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบไฟฟ้า เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกและข้อบังคับของสนามบินภายในประเทศและระหว่างประเทศแตกต่างกัน หากเก้าอี้รถเข็นของคุณไม่สามารถนำมาจากลานจอดไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เมื่อคุณมาถึง เราจะจัดส่งไปยังพื้นที่รับกระเป๋าเป็นลำดับแรก เรายังมีเก้าอี้รถเข็นจัดเตรียมไว้ให้หลังจากที่คุณมาถึงอาคารผู้โดยสารแล้ว และพาคุณไปยังพื้นที่รับกระเป๋า และช่วยเหลือในการรับเก้าอี้รถเข็นและสัมภาระที่เช็คอินของคุณ

แบตเตอรี่ของเก้าอี้รถเข็น

แบตเตอรี่สำหรับเก้าอี้รถเข็นของคุณหรืออุปกรณ์การเคลื่อนย้ายต้องผ่านการทดสอบตามที่ระบุไว้ใน Section 38.3 ใน Part III ของ UN Manual of Tests and Criteria แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำหรับเก้าอี้รถเข็น:

 • หากแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้:
 1. สามารถเลือกที่จะไม่ถอดแบตเตอรี่ออกได้ แต่ต้องหุ้มฉนวนเอาไว้และถอดออกจากรถเข็น แล้วจึงฝากขายเพื่อการขนส่ง
 2. ถอดแบตเตอรี่ที่อยู่ในที่ใส่แบตเตอรี่ และเก็บไว้ในที่เก็บแบตเตอรี่ และนำขึ้นเครื่องในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ความจุของแบตเตอรี่แต่ละก้อนต้องไม่เกิน 300 W/H
 3. นอกจากแบตเตอรี่ของเก้าอี้รถเข็นแล้ว อนุญาตให้นำแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำรองที่มีความจุน้อยกว่า 300 W/H หรือแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำรองสองก้อนที่แต่ละก้อนมีความจุน้อยกว่า 160 W/H ขึ้นเครื่องได้โดยเก็บไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • หากแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนไม่สามารถถอดออกได้: ต้องแยกแบตเตอรี่ออกจากเก้าอี้รถเข็น แล้วนำไปฝากเพื่อการจัดส่ง
 • หากอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพามีแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนอยู่ ให้นำใบรับรองสำหรับแบตเตอรี่นั้นมาด้วย เนื่องจากบางประเทศมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสำนักงานจองในประเทศของเราล่วงหน้าเพื่อการจัดเตรียมที่ดีกว่า

ขั้นตอน Medical Clearance

ผู้โดยสารที่เดินทางโดยมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้ควรกรอก MEDIF เมื่อทำการจอง ผู้โดยสารต้องมีการอนุมัติจากแผนกการแพทย์ของ China Airlines ในไต้หวัน โปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่กรอกครบถ้วนทั้งหมดอย่างน้อยสองวันทำการ (ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบิน แบบฟอร์ม Medical Clearance และใบรับรองแพทย์ต้อง ลงวันที่ภายใน 10 วันนับจากกำหนดวันที่เริ่มออกเดินทางเที่ยวบินแรก จำเป็นต้องใช้ข้อมูลสรุปทางการแพทย์เพิ่มเติมหากผู้โดยสารได้เข้ารับการผ่าตัดหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 2 สัปดาห์ล่าสุด (หากออกเดินทางในวันที่ 29 มี.ค."แบบฟอร์ม Medical Clearance” และ “ใบรับรองแพทย์” จะต้องออกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. เป็นต้นไป)
 1. การเจ็บป่วยล่าสุด การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การบาดเจ็บ การผ่าตัด หรือสภาวะทางการแพทย์ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน
 2. ผู้โดยสารที่สภาวะทางการแพทย์จำเป็นต้องได้รับออกซิเจน เปลหาม ความช่วยเหลือทางการแพทย์ หรือการรักษาขณะอยู่บนเที่ยวบิน
 3. ผู้โดยสารที่อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์บนเที่ยวบิน
 4. สภาวะทางการแพทย์ใดๆ ที่ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถบินได้อย่างปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นพิเศษในระหว่างเที่ยวบิน ถือว่าไม่สามารถยอมรับได้สำหรับการเดินทางทางอากาศ

การบริการผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตา

 1. ตรวจสอบว่าผู้โดยสารทุกคนมีความคุ้นเคยกับสิ่งต่อไปนี้ก่อนเครื่องขึ้นบิน
  • ห้ามสูบบุหรี่
  • ข้อจำกัดของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • การใช้เข็มขัดนิรภัย รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการสวมและถอดเข็มขัดนิรภัย
  • ตำแหน่งทางออกฉุกเฉิน
  • ตำแหน่งและการใช้อุปกรณ์ลอยตัวฉุกเฉินที่จำเป็น
  • ตำแหน่งและการใช้หน้ากากออกซิเจน
  • อุปกรณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่ให้ผู้โดยสารแต่ละคนใช้ หรือใช้ร่วมกัน

 2. ลูกเรือจะปรับใช้วิธีการที่เลือกต่อไปนี้ ตามสถานะของผู้โดยสาร สิ่งที่จะสาธิต:
  • ตำแหน่งและการใช้เข็มขัดนิรภัย
  • ตำแหน่งและการใช้หน้ากากออกซิเจน
  • ตำแหน่งและการใช้เสื้อชูชีพ
  • ทางออก 2 จุดที่ใกล้ที่สุด และจำนวนแถวจนถึงทางออก (ทั้งด้านหน้าและหลัง)
  • อธิบายกับผู้โดยสารว่า เมื่อจำเป็นต้องอพยพฉุกเฉิน ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือเพื่อไปยังทางออก
  • อธิบายว่าเมื่อจำเป็นต้องอพยพ ผู้โดยสารทุกคนต้องอพยพในทันที หากมีผู้โดยสารที่ไม่สามารถอพยพได้ด้วยตัวเอง ลูกเรือหรือผู้โดยสารที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าจะให้ความช่วยเหลือ สำหรับผู้โดยสารผู้มีความพิการทางสายตา: ใช้หน้ากากออกซิเจนและเสื้อชูชีพในชุดสาธิตเพื่อทำการสาธิต การพาเดินจากที่นั่งไปที่ทางออกคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการช่วยผู้โดยสารที่มีความพิการทางสายตา ควรนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เป็นอักษรเบรลล์แก่ผู้โดยสารที่พิการทางสายตา

 3. การนำผู้โดยสารที่พิการทางสายตา:

  ลูกเรือจะให้คำแนะนำทางวาจา ก่อนให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการผู้โดยสาร
  ต้องทำการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้โดยสาร
  • ลูกเรือจะยืนด้านหน้าผู้โดยสามารถ และสัมผัสมือผู้โดยสารเบาๆ เพื่อให้ผู้โดยสารจับแขนลูกเรือ
  • แจ้งถึงสิ่งกีดขวางข้างหน้า
  • นำผู้โดยสารไปยังที่นั่ง โดยนำมือผู้โดยสารไปวางบนที่วางแขนหรือที่พนักพิงเพื่อให้ผู้โดยสารนั่งได้โดยง่าย
  • ช่วยผู้โดยสารในการรัดเข็มขัด และแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของที่นั่งและสภาพแวดล้อมตามทิศที่ผู้โดยสารหันหน้า และห้องน้ำที่ใกล้ที่สุด

  ขณะทำการบิน
  เพอร์เซอร์และลูกเรือจะให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ และการดูแลอย่างเพียงพอขณะทำการบิน
  • ช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางกาย ผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่ติดตามมาด้วย หรือบุคคลากรทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารไปยัง หรือลุกออกจากที่นั่ง
  • หากทำได้ ให้สอบถามผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่ติดตามมาด้วย หรือบุคคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับเวลาในการเสิร์ฟอาหาร หรือความต้องการพิเศษอื่นใดก่อนให้บริการอาหาร
  • ช่วยในการใช้เก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องเพื่อช่วยผู้โดยสารในการไปยังและกลับจากห้องน้ำ

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือได้รับการฝึกฝนในการทำงานหรือปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย China Airlines และ Mandarin Airlines ยอมรับสุนัขช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในห้องโดยสารบนเที่ยวบินระหว่างประเทศตามประเภทสุนัขช่วยเหลือและเส้นทางการบิน ขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับสุนัขช่วยเหลือติดต่อสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าของเราและส่งคำขออย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง โปรดอ้างอิงกฎการยอมรับและเอกสารที่จำเป็นด้านล่าง
ประเภทสุนัขช่วยเหลือ/เส้นทางของเที่ยวบินเส้นทางที่ร่วมรายการ/เอกสารที่จำเป็น
เที่ยวบินไปและกลับจากสหรัฐอเมริกา
(รวมถึงกวมและฮาวายและแผนการเดินทางสำหรับเดินทางไปและกลับจากสหรัฐอเมริกาโดยมีส่วนการเดินทางเพิ่มเติมสำหรับ CI/AE ผ่านไต้หวัน)
ทุกแผนการเดินทางยกเว้นเที่ยวบินไปและกลับจากสหรัฐอเมริกา
การช่วยเหลือทางการแพทย์
สำหรับสุนัขช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกอบรม เช่น สุนัขนำทาง สุนัขสำหรับช่วยฟัง หรือสุนัขช่วยเหลือทางการแพทย์ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความพิการทางสายตา การได้ยินหรือร่างกายอื่นๆ
เดินทางในห้องโดยสารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
เอกสารที่ต้องใช้:
1. แบบฟอร์มการขนส่งสัตว์ช่วยเหลือทางอากาศของกรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา
2. แบบฟอร์มรับรองการดูแลสัตว์ช่วยเหลือของกรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา (สำหรับเวลาการบินที่นานกว่า 8 ชั่วโมง)
เดินทางในห้องโดยสารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
เอกสารที่ต้องใช้:
1. แบบฟอร์มสำแดงสุนัขช่วยเหลือ
การช่วยเหลือทางจิตเวช
สำหรับสุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตรวมถึงความรู้สึก, จิตเวช, สติปัญญาหรือความพิการทางสุขภาพจิตอื่นๆ
ขนส่งผ่านห้องบรรทุกสินค้า
เดินในฐานะสัตว์เลี้ยงและจำเป็นต้องขนส่งและจัดการเป็นสัมภาระเช็คอินโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 
 
ประกาศการรับ
 1. สายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines จะรับเฉพาะสุนัขช่วยเหลือบนเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น
 2. สุนัขช่วยเหลือได้รับการฝึกฝนในการทำงานหรือปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีความพิการทางร่างกายและจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีการประพฤติอย่างเหมาะสมในที่สาธารณะและปฏิบัติตามคำสั่ง สุนัขอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์เป็นสุนัขช่วยเหลือจะต้องเดินทางเป็นสัตว์เลี้ยงและต้องขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 3. ผู้โดยสารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการขนส่งและการนำเข้าสัตว์ที่เกี่ยวข้องและเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับสุนัขช่วยเหลือ
 4. สุนัขช่วยเหลือจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และไม่มีสัตว์รังควานและโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้คนหรือสาธารณสุข
 5. สุนัขช่วยเหลือต้องสวมเสื้อจูง, ปลอกคอ, หรือล่ามหรืออยู่ในกรงสัตว์เลี้ยงตลอดเวลาและต้องสามารถนั่งบนตักหรือภายในพื้นที่วางเท้าของผู้โดยสารบนเครื่องบินได้ มิฉะนั้นผู้โดยสารอาจต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หากพบพฤติกรรมก่อกวนของสุนัขช่วยเหลือระหว่างการเดินทางแล้วไม่ได้รับการแก้ไขหรือควบคุม China Airlines และ Mandarin Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งหรือเรียกร้องการสูญเสียและความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสุนัขนำทางตามดุลยพินิจของเรา
 6. เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับสุนัขช่วยเหลือจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งในแถวทางออก
 7. เพื่อหลีกเลี่ยงการจำหน่ายสัตว์ที่ไม่ถูกต้อง China Airlines และ Mandarin Airlines จะรับคำขอเฉพาะสุนัขช่วยเหลือที่อยู่ในบันทึกการจองของผู้โดยสารเดียวกันเท่านั้น
 8. สัตว์ส่งเสริมอารมณ์ถือเป็นสัตว์เลี้ยง และต้องขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ของเราได้ที่นี่
 9. กฎข้างต้นมีผลเฉพาะกับแผนการเดินทางที่เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย CI/AE เท่านั้น อาจมีกฎที่แตกต่างจากสายการบินอื่นหากเที่ยวบินรหัสร่วมหรือผู้ให้บริการอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการเดินทางเต็ม

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > ความช่วยเหลือพิเศษ