(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

เก้าอี้รถเข็น / รถเข็นเด็กแบบพับได้

เก้าอี้รถเข็น

บริษัทของเรามีบริการการรับฝากเก้าอี้รถเข็นโดยไม่คิดค่าบริการให้กับผู้โดยสารนำเก้าอี้รถเข็นของตัวเองมา ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบไฟฟ้า เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกและข้อบังคับของสนามบินภายในประเทศและระหว่างประเทศแตกต่างกัน หากเก้าอี้รถเข็นของคุณไม่สามารถนำมาจากลานจอดไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เมื่อคุณมาถึง เราจะจัดส่งไปยังพื้นที่รับกระเป๋าเป็นลำดับแรก

รถเข็นเด็กแบบพับได้

ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางพร้อมเด็กทารก(อายุน้อยกว่า 2 ปี) สามารถนำรถเข็นเด็กแบบพับได้หรือตะกร้าสำหรับเด็กทารกหรือที่นั่งในรถเป็นสัมภาระ เช็คอิน หรือเป็นสัมภาระแบบถือขึ้นเครื่องได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ขนาดของกับพื้นที่ว่างในตัวเครื่อง